Zbavte se té zrádné špíny, co vám vládne, a postavte ji před soud. Muslimy pošlete zpátky, nebo zahynete či budete otroky. Islám vše spálí. Světoznámý znalec islámu promlouvá

Autor: Lukáš Petřík | Publikováno: 22.9.2016 | Rubrika: Rozhovory
ne_mešity

ROZHOVOR Jeden z nejznámějších světových exmuslimů a odpůrců a znalců islámu Ali Sina v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz říká, že imigrace je pro muslimy prvním krokem k dobytí území. Dle něho musíme odejít pryč z muslimských zemí a poslat muslimy, kteří jsou mezi námi, zpátky do jejich zemí. Je prý evidentní, že muslimové nedokážou mírově koexistovat s ostatními.

 

Jaký je váš názor na současnou imigrační krizi v Evropě?

Imigrace je pro muslimy prvním krokem k dobytí území. To je způsob, jak Mohamed dobyl město Jathrib a přejmenoval ho na Madinat al Nabi (Město Proroka – Medína). Toto je způsob, jak muslimové dobyli většinu jihoasijských měst. Přicházejí jako uprchlíci a požadují, abys změnil svůj způsob života a aby ses jim přizpůsobil. Jejich požadavky se časem obrátí v násilí a postupně ztratíš všechnu svou svobodu. Staneš se druhořadým občanem ve své vlastní zemi. Muslimové nechtějí, abys přestoupil na islám. Oni chtějí být tvými pány. Chtějí, abys pro ně pracoval a živil je zadarmo. Zabijí tě pouze v případě, pokud odmítneš pro ně otročit a přestaneš platit džizju (daň z hlavy, kterou muslimové vybírají od porobeného obyvatelstva).   

Zde si můžete přečíst, jak lidé z Islámského státu vstoupili do domu křesťanské rodiny a vyžadovali zaplacení džizji. Když rodina řekla, že nemají peníze, tak znásilnili matku a dceru před očima manžela a otce, který byl natolik traumatizován, že spáchal sebevraždu. 

Existuje obrázek křesťanské ženy, které byla useknuta hlava, protože odmítla se nechat znásilnit. Takže tohle čeká ženy v Evropě, vaše dcery a vnučky, pokud nevrátíte zpátky uprchlické vetřelce.

Někteří lidé říkají, že invaze USA na Blízkém východě způsobila nárůst radikálního islámu na Blízkém východě a způsobila migrační vlnu…

Útok 11. září na Ameriku proběhl před invazí v Iráku. Islám byl a je ve válce s nemuslimy od svého vzniku. Muslimští teroristé operují na Filipínách, v Číně, v Somálsku, v Keni a po celém světě. Co mají tyto země společného s invazí v Iráku? Co má společného žena s uřezanou hlavou s invazí v Iráku?

Myslím, že americká doktrína „výstavby národa“ na Blízkém východě byla kolosální chyba. Nemůžete přinést demokracii lidem, kteří si neváží demokracie. Muslimové operují lépe pod diktátorskými režimy. Vše, co musíme dělat, je podporovat ty vládce, kteří jsou k nám přátelští, a svrhnout ty, kteří nejsou. Musíme nechat muslimy na pokoji a požádat je, aby nás také nechali na pokoji. Musíme odejít pryč z jejich zemí a poslat muslimy, kteří jsou mezi námi, zpátky do jejich zemí. Je evidentní, že muslimové nedokážou mírově koexistovat s ostatními. To je součást jejich náboženské indoktrinace. Korán je instruuje, aby si nebrali nemuslimy za přátele a aby svrhli vládu nevěřících, aby nad nevěřícími mohli vládnout. Jestli nechcete, abyste byli otroky a muslimové vašimi pány, pošlete muslimy zpět, odkud oni či jejich rodiče pocházejí.      

Amerika spustila tuto krizi, ale není za ní odpovědná. Amerika také napadla další země jako Panama, ale výsledek byl velmi rozdílný. Muslimské země jsou jako sudy se střelným prachem. Pokud jsou tito lidé připraveni explodovat s jakoukoli výmluvou, není to chybou ostatních lidí.

Proč podle vás elity Evropské unie podporují muslimskou imigraci? Je to záměrné, nebo je to naivita?

Obojí. Někteří lidé si doopravdy myslí, že vše, co potřebují vědět, se naučili ve školce, a pořád mají mentalitu školky. Domnívají se, že k tomu, aby byl na světě mír stačí vzít se za ruce a zpívat Kumbaya nebo We Are the World – lišící se jen v tom, zda věří, či nevěří v Boha.

Realita je nicméně mnohem složitější. Nemůžeme doufat v mír jednoduše tím, že zameteme špínu pod koberec a budeme předstírat, že tam není. Mír není dosažitelný bez spravedlnosti. Spravedlnost není možná bez pravdy. Pravda je nepřístupná bez svobody slova. A svoboda slova znamená svobodu urazit. Pokud vše, co ti je dovoleno říct, jsou věci, které mě neuráží, nemáš svobodu slova. Pravda se může zažehnout pouze, pokud protikladné ideje se střetávají. Pokud nemáš svobodu říct svůj názor, nelze znát pravdu. Bez pravdy spravedlnost nemůže být vykonána a bez spravedlnosti mír zůstane prchavý navždy.

Muslimové nemohou tolerovat kritiku své víry. Chtějí všude zavést zákony zakazující „rouhání“. Existují zde ti, kteří je podporují. Evropané jsou soudně stíháni a posíláni do vězení za to, že hovoří proti islámu. To je šílenství. Nestoudné pošlapání lidských práv. Tito politici a soudci, kteří prodávají vaši svobodu, aby usmířili muslimy, jsou zrádci. Musí být přivedeni k vykonání spravedlnosti a žalováni za velezradu. Zrazují svou zemi, ačkoli byli zvoleni proto, aby ji bránili. Někteří jsou zrádci a někteří jsou naivní, ale výsledek je stejný –  porobení a otročení muslimům. Ti, kteří to chápou, to nesmějí nechat dopustit.

 

Psali jsme:

 

Existují demografické predikce, že západní Evropa bude muslimská do 40 let a že evropská populace v zemích jako Francie, Velká Británie, Nizozemí, Belgie bude nahrazena muslimskými imigranty a jejich potomky…

To je bohužel pravda a následky jsou hrozivé. Evropané se musí probudit nyní, zvolit vlastenecké vlády, vykopnout svoloč, která nad nimi nyní vládne, a nejlépe ty zrádce dát do vězení. A zbavit Evropu muslimů.

Neobáváte se, že budete obviněn z rasismu a podobně?

Jsem Peršan. Nemohu být obviněn z rasismu proti své vlastní rase. Myslím si, že rasismus je vrchol stupidity. Musíme zastavit islám. Islám není rasa. Měli bychom přivítat křesťany, židy, Jezídy, zoroastriánce, bahaisty a ateisty z Blízkého východu, ale měli bychom zahradit cestu muslimům a ty, kteří zde jsou, poslat zpátky. Nepřítelem nejsou lidé z Blízkého východu, ale nepřítelem je islám.

V zemích bývalého východního bloku jako Česká republika, Polsko, Maďarsko a tak dále není zatím mnoho imigrantů. Může západní civilizace přežít v těchto státech?

To je malé ložisko. Pokud větší země jako Německo, Francie a Velká Británie padnou, ostatní země mají malou šanci na přežití. Budou napadeny. Islám expanduje jak prostřednictvím imigrace, tak pomocí vpádu. Pokud Evropa padne, bude to konec civilizace. Lidskost upadne v barbarství a miliardy lidí mohou zahynout.

Co si myslíte o politicích jako Marine Le Penová, Geert Wilders, Norbert Hofer či Viktor Orbán? Znamenají naději pro Evropu?

Podporuji jakéhokoli politika, který chápe hrozbu islámu a chce islám zastavit. Je faktem, že jak stále více muslimů vstupuje do Evropy a přináší s sebou krutost, znásilňování, mrzačení, chaos a nepokoje, tak i více Evropanů se probouzí a uvědomuje si ohrožení. Budou volit nacionalistické vlády a lidé budou rádi akceptovat plán na deportaci muslimů. Čili ano, naděje tu je.

A co míníte o Donaldu Trumpovi? 

Podle mě Donald Trump ve skutečnosti v počátku nevěřil, že získá nominaci. Kandiduje jen proto, aby propagoval svou značku. Výsledkem je, že bezstarostně říkal pravdu a říkal věci, které se nemají říkat. Ale to je přesně to, co veřejnost chtěla slyšet. Svět už je unavený lží a fašismem politické korektnosti. Říká věci, o kterých každý ví, že jsou pravda, ale nikdo si nedovolí je říct. Dovolí si křičet, že císař je nahý, a každý to miluje, protože každý ví, že je to pravda.

Trump bude zvolen, protože Američané už mají po krk lží a politické korektnosti. Nyní jenom zbývá sledovat, zda skutečně udělá to, co slíbil. Věřím, že nebude mít na výběr. Pokud chce mít podporu lidí, kteří ho volili, bude muset splnit své sliby.

 

 

Často se objevují varování před islamizací Evropy. Ale jaká situace je v USA a Kanadě? Posiluje tam islám?

Muslimové proudí do Kanady a USA, prostě všude. Nikde před tím není bezpečno. Směřují i do jihoamerických zemí. Jelikož skrze Mohamedovy příkazy celý svět náleží Alláhovi a muslimové mají vládnout všem ostatním lidem. Dokud budou naše stupidní vlády pouštět muslimy dovnitř, budou nadále přicházet.

Turecko a Saúdská Arábie jsou blízkými spojenci USA. Turecko je v NATO. Měli bychom tyto země považovat za naše přátele?

Neměli byste nikdy považovat žádného muslima či muslimskou zemi za své přátele. Oni vás nepovažují za přátele. Nemohou. Pokud by vás považovali za přátele, šli by proti striktnímu učení svého vlastního náboženství. Takže proč byste měl věřit lidem, kteří dle své víry nemohou být loajální k vám?

NATO je zastaralé a irelevantní. Potřebujeme zformovat novou alianci – alianci demokratických států. To znamená, že každá země, která porušuje lidská práva, ženská práva, má zákony proti „blasfémii“, utlačuje náboženské minority, nemá demokratické volby a nedovoluje lidem minoritních náboženství vyznávat svou víru svobodně a mít možnost kandidovat do politických funkcí, má být automaticky vyloučena. Jinými slovy žádná muslimská země nesmí vstoupit do této aliance, dokud se nevzdá islámu a nestane se civilizovanou zemí.

Řekl jste, že islám zkolabuje během několika desetiletí. Jste stále tolik optimistický?

Řekl jsem, že islám padne do třiceti let v roce 2001. Nyní jsem více přesvědčen než kdy před tím. Islám se drolí pod svou vlastní vahou. Muslimové se zabíjí mezi sebou a mnoho z nich se probouzí a opouští islám. Otevřením bran Evropy muslimům prodlužujeme život islámu. Islám je jako oheň, expanduje do té doby, dokud nachází palivo. Až všechno spálí, tak odumře. Evropa je novým palivem pro islám. Pokud zabráníme muslimům ve vstupu na Západ a pošleme ty, kteří tu již jsou, zpět, islám zemře za krátkou dobu. Muslimové se budou masakrovat navzájem až do vymření. To není špatná věc. Alternativou je, že zabijí nás. Radši uvidím, když se pozabíjejí navzájem.

 

Ali Sina je pseudonym íránského exmuslima, který nyní žije v Kanadě. Narodil se a vyrostl v Íránu, studoval v Itálii a Pákistánu. Ali Sinu citoval v jednom ze svých projevů šéf nizozemských protiimigračních a euroskeptických Svobodných Geert Wilders. Založil sdružení Faith Freedom International, které je základnou pro exmuslimy. V češtině mu vyšly knihy Jak porozumět Mohamedovi a muslimům Stručný životopis zakladatele islámu. 

www.parlamentnilisty.cz

 

Klíčová slova: islám  | politická korektnost  | imigrace
4790 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení
reklama

Čtěte také

euPortal.cz

Hodně drsný projev Viktora Orbána: Muslimové ovládnou Evropu ještě během naší generace. Musíme se bránit a nesmíme se bát, že nás označí z populistyTohle je pro Merkelovou naprosto hororová představa. A další pohroma s imigranty je na obzoru. Znalec Německa hovoří o tom, jak tam dopadnou volby a co nás po nich čeká Je v Trumpově vládě jediná osoba vlastnící mozek? Aneb ekonomická lekce pro Čínu a RuskoA jejda. Tato věc, kterou nařídil Putin, dost naštve a poškodí AmeričanyV ČR se objevil nový fenomén. Islámské letní tábory pro děti. Podívejte se na velmi znepokojující reportáž TV Prima

euServer.cz

Proč lidé vzhlíží k Rusku aneb O levicově-konzervativních tendencíchMiloš Zeman: Posíláme kondolence, vyjadřujeme solidaritu s oběťmi islámského terorismu. Ale jinak nic...

ePortal.cz

Izrael jim dává první poslední a oni takhle? Skandál. Takhle ve škole masírují vaše děti. Jako v 50. letech!

Eurabia.cz

Jak porozumět islámu? Vědecké zkoumání zdrojů islámské agresivity ....Švédský premiér chce nastolit diktaturu! Občané nemají mít právo bránit imigraci muslimů!

FreeGlobe.cz

Imigrant měl tři manželky, tak dostal tři byty. Média hlavní stoky to považovala za fake news. Ukázalo se, že je to pravdaUkrajina povážlivě vymírá. Čísla jsou neúprosná

Nezdravi.cz

Vědci našli způsob, jak regulovat délku životaStojí za to nahradit bílou rýži tzv. hnědou rýží?

eOdborar.cz

Komunista Klán: Kdyby nedošlo v roce 1989 ke změně, dnes bychom byli průmyslovou velmocí v EvropěMafie ve Vodňanech, i ten traktorista má z Babišovy chemie hned průjem. Maso z Polska, salám ze separátu

ParlamentniListy.cz

Nechtějí islám, přesto zvolí Merkelovou. Spisovatel žijící v Německu odhaluje tajemství NěmcůCo se dnes děje ve vládě, to je pokrytectví a populismus, zahřmělo z Lán. Pak se prezident Zeman pustil do Slovenska za trik s imigranty
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění