Totální idioti v Bruselu. Turecko drží evropské politiky za přirození, neboť má v EU miliony Turků a muslimů. Erdogan se vysmál Merkelové. A Wilders... Znalec promlouvá

Autor: Lukáš Petřík | Publikováno: 20.3.2017 | Rubrika: Rozhovory
Turecko02

ROZHOVOR Bývalý muslim, autor knihy Islám a islamismus v České republice Lukáš Lhoťan, který navštěvuje Blízký východ, říká, že miliony muslimů a Turků sehrají podobnou úlohu, jako sehráli ve prospěch nacistického Německa sudetští Němci v Československu. Lze podle něj zachránit před islamizací část Evropy a přináší návod jak. Turecký islám je specifický. Erdogan drží EU a Německo „za přirození“.  

Jak se díváte na události z posledních dní ve vztazích Turecka a Nizozemí a na konflikt kolem snahy tureckých ministrů vystoupit na shromážděních nizozemských Turků?

Víte, nepřekvapilo mne to. Spíše mne překvapuje, že jsou jen tak mírné. Myslím si, že jde o řízenou provokaci z obou stran. Jak ze strany Turků, tak i Nizozemců, potažmo Němců. Ale myslím si, že strategie nizozemské vlády se minula účinkem a vítězi jsou zatím turecký prezident Erdogan a Geert Wilders.

Nizozemská vláda si možná myslela, že svým tvrdým postojem k tureckým politikům před parlamentními volbami dokáže oslabit volební preference Geerta Wilderse a jeho Strany pro svobodu, ale myslím si, že se spletli. Turečtí politici podle mne právě na takovou reakci nizozemské vlády spoléhali, a tak se jim podařilo využít reakce nizozemské vlády k většímu nabuzení tureckých imigrantů v Nizozemí pro potřeby prosazení politiky tureckého prezidenta Erdogana.

A naopak vyostření situace jen ještě více pomohlo medializovat stav, kdy současná politická reprezentace vládnoucí v Nizozemí dovolila přestěhovat se statisícům Turků do Nizozemí, ponechat si turecké občanství a zároveň získat občanství nizozemské. Wilders na tuto negativní roli vládnoucích politiků poukázal a myslím si, že voliči si toho velmi dobře všimli. Wilders například o víkendu o tisících demonstrujících Turků v Nizozemí řekl: „Mají náš pas, ale nepatří k nám. Nemají tu co dělat.“

Jakou roli v tom všem hraje Německo?

Myslím si, že Němci hraji roli užitečných idiotů. Nizozemí je pro tureckou vládu jen nácvik toho, jak bude postupovat proti ostatním evropským zemím. Myslím si, že Erdogan je tak silný soupeř, že nemá v současných vládách v rámci EU rovnocenně silného soupeře, snad jedině premiér Maďarska Orbán nebo konzervativní polská vláda jsou pro něj rovnocenní soupeři a partneři v jednáních. Ale takovým vládám, jako je vláda Merkelové, se Erdogan jen směje a mává jimi, jak chce.

Podívejme se třeba na to, jak po událostech v Nizozemí začala Merkelová a spol. vyhrožovat Erdoganovi zastavením hospodářské a finanční pomoci. A Erdogan? Jen se jim vysmál a připomněl jim, že jen stačí, když přestane bránit zhruba třem milionům uprchlíků, co jsou v Turecku, v cestě do Evropy a oni vyrazí. Myslím si, že EU a Německo jsou dnes v situaci, kdy Erdogan je drží za přirození a oni nemohou udělat nic bez souhlasu Erdogana.

Myslíte si, že je to až tak vážné?

Myslím, protože pokud nejsou v Bruselu totální idioti nebo není jejich cílem pozvat si ty další miliony imigrantů z Turecka do Evropy, tak si tohle vše musí uvědomovat. A musí si uvědomit, že jakmile Turci ty miliony imigrantů ze svého území vypustí, a oni je jednou stejně pustí, tak kdo je zastaví? Těžko do nich budou řečtí vojáci a pohraničníci střílet, spíše si myslím, že Řecko opět použije vlnu imigrantů k tomu, aby potrestalo Německo a Brusel za ekonomické zruinování řecké ekonomiky a nebudou bránit imigrantům v cestě na Západ. Naopak si myslím, že imigranti s pomoci neziskových organizací se vyhnou Maďarsku a půjdou jinými cestami směrem za blahobytem v Německu, Švédsku a podobně.

Jaký postoj k Evropské unii má turecký prezident Erdogan?

Asi jako vizigotský král Alarich, který dobyl Řím. Vypráví se, že když Alarich stál před Římem, tak k němu přišla delegace z Říma a řekla, aby odešel, a on se zeptal „proč?“. „Protože jsme Římané!“ odpověděli mu a on jim řekl „a“? Neměli totiž armádu ani moc mu vzdorovat. A přesně v takové pozici je dnešní EU. Jsou slabí a bezbranní před Erdoganem, který má v Evropě miliony Turků věrných Turecku a ne Evropě.

Vy sám jste opakovaně navštívil Turecko, jak byste popsal své pocity?

Asi to bude od bývalého muslima znít divně, ale nemohu si na Turecko stěžovat. Naopak jsme se tam cítil bezpečněji, než když jsem byl v Paříži nebo některých čtvrtích Mnichova či Vídně. Mezi muslimy v Turecku jsem se prostě cítil bezpečně, ať jsem již byl v turistických centrech nebo cestoval po středním Turecku.

Z toho, co jsem osobně viděl a zažil, si myslím, že je chyba démonizovat Turecko jako čistý islámský stát a Erdogana jako prototyp islamisty. Vždyť je to přesně naopak. Erdogan největší skutečné islamisty pozavíral do vězení při čistkách po nezdařeném vojenském puči. Jistě dnešní Turecko klade důraz na islám, ale úplně v jiném kontextu, než je tomu v Saúdské Arábii nebo Íránu. Pokud je dnešní Turecko někomu podobné, tak spíše Rusku a jeho důrazu na křesťanství.

Podle mne je vývoj v dnešním Turecku spíše podobný vývoji ve Španělsku či Portugalsku na počátku 20. století, kdy se tam etablovaly vlády spojující nacionalismus a náboženství. Přesně to dělá Erdogan i v Turecku. Můžeme to vidět na každém kroku v Turecku – vypjatý nacionalismus a hrdost na turecký islám.

Turecký islám? Jak odlišný je od klasického islámu?

Radikálně. Turecký islám je hodně ovlivněn pravoslavným křesťanstvím a byzantismem. Je to islám pozměněný ve staletích styku Turků s Evropou a hlavně pravoslavnou církví. Z venku vypadá jako islám, ale kdo se o islám více zajímá, snadno pozná ten rozdíl. V tureckém islámu, hlavně na venkově, nacházíme také spoustu zvyků a tradic z dob před islámem, kdy byli Turci kočovníky. Turecko je vlastním civilizačním okruhem, který je odlišný i od arabské civilizace, jediné, co je pojí, je islám, a to jen povrchně. Myslím si, že v turecké společnosti převáží názor, který převážil i v dnešním Rusku, názor, že Evropa sice dosáhl a dočasně ekonomické a kulturně vyšší úrovně než oni, ale dlouhodobě je Evropa za zenitem a příští generace již budou jen svědkem úpadku Evropy. Proto ta sebejistota Rusů a Turků. Oni vědí, že čas hraje pro ně.

V jakém směru si myslíte, že je Evropa v úpadku?

V jednoduchém. Nejenže Evropané nerodí dost lidí, aby přežili, ale ani nemají žádnou ideologii, kterou by dali imigrantům, kteří jdou do Evropy. Naopak říkají muslimům: „Zůstaňte muslimy.“ Evropa tomu říká multikulturalismus. A po desetiletích multikulturní politiky dnes mají miliony Turků v Německu, Nizozemí a dalších zemích. A muslimů a Afričanů mají dnes v Evropě desítky milionů. A komu jsou tito lidé spíše věrní? Islámskému autokratovi Erdoganovi? Kultuře Afriky? Nebo evropským zemím, které před jejich očima upadají a zanikají?

Ale je to ještě horší. Oni mají ideologii – islám, kterou nesou do Evropy. Jako muslimové jsou vedeni k tomu, že jsou lepší, nadřazení nevěřícím Evropanům. Jsou vedeni k tomu, že Evropa vymírá a zavrhla svou křesťanskou identitu. Takže nejen migraci nahrazují vymírající Evropany a islám nahrazuje u Evropanů zapuzené křesťanství. Kolega Martin Janeček tomu říká, že příroda nemá ráda vakuum, a tak ho zaplňuje.

No, představte si muslimské vládce, nejen tureckého prezidenta Erdogana, jak vidí rostoucí počty muslimů v Evropě. Vidí je podobně, jako Hitler viděl sudetské Němce, jako pátou kolonu uvnitř Evropy. Vlastně si myslím, že Evropě se vrací to, co provedli nám. Předhodili nás nacismu a sami jsou dnes předhozeni islámu.

Myslíte si, že je nějaká šance, jak ještě zachránit Evropu?

Myslím si, že abyste začali uvažovat o záchraně, musíte si nejprve uvědomit, že jste v průšvihu. Ovšem většina našich spoluobčanů, nejen politiků, ale i běžných lidí, si to neuvědomuje. Myslí si, že jen strašíme, zveličujeme a vyvoláváme zbytečnou paniku, když varujeme před tím, kam dnešní situace vede. Napsal jsem o tom knihu Eurabia – Mýtus nebo realita? A tam jsem to jasně dokázal fakty, ale reakce mých kritiků byly přesně, jak výše popisuji – bagatelizace, zesměšňování a tvrzení, že islám a imigrace z jiné kultury není problém.

Upřímně řečeno, běžte říci indiánům do Ameriky, že imigrace Evropanů do Ameriky pro jejich civilizaci nebyla problém a katastrofa. Ale jeden rozdíl zde je, evropští imigranti přicházeli z vyspělé civilizace a pozvedli Ameriku, ale to, co se dnes děje, je imigrace z civilizace stojící níže než naše civilizace a místo rozvoje nám přináší úpadek. Proto ani Erdogan nebude dlouho trpět tyto imigranty u sebe. Co přinášejí Turecku? Jen problémy, až nebudou pro tureckou politickou elitu potřební, tak je vyžene. Buď do Evropy, nebo tam odkud přišli, ale spíše do Evropy, aby svým rivalům v Evropě škodili.

A je tedy možné ještě zachránit Evropu?

Pokud si nepřipustíme, že máme problém, tak ne. Pokud si ovšem připustí aspoň malá část našich spoluobčanů, že máme problém, tak máme i šanci, jak zachovat aspoň něco z naší civilizace pro budoucnost. Těžko zachráníme celou civilizaci, protože to by si většina musela uvědomit, že má problém, a to se asi bohužel nestane.

Tedy museli bychom si přiznat, že bezbřehý liberalismus je omyl, a místo toho se vrátit ke konzervativní tradici. Podrobně jako o tom hovoří Konstantin Leonťjev v díle Byzantinismus a Slovanstvo. Měli bychom prosadit uznání křesťanství a antické tradice jako základu našeho státu a zavést i výuku o křesťanství a antice do škol a začít požadovat, aby ti, co se sem stěhují, se podřídili naši vedoucí kultuře. Ale hlavně omezit imigraci na minimum a zaměřit se na transformaci ekonomiky, tak aby se přizpůsobila změně populace, a snažit se co nejvíce podpořit porodnost.

Na mezinárodní scéně bychom měli opustit nefunkční systém OSN a začít budovat opět skutečnou armádu. EU bychom měli zrušit a nahradit ji konfederací státu, které by spojovala pouze základní pouta. Tedy obrana, zjednodušení pohybu osob a zjednodušení pohybu zboží. Ale mnohem omezeněji než dnes dovoluje například Schengen. Lidi bychom měli začít vychovávat k vlastenectví a ponechat sice profesionální armádu, ale umožnit lidem dobrovolnou službu v nově vytvořené Národní gardě, která by měla být „víkendovou“ zábavou. 

Globální ekonomika narazila na své hranice a už víc škodí, než by byla prospěšná. Obávám se, že jedinou, aspoň dočasnou cestou je návrat k lokálním ekonomikám s prvky korporativního státu, jako to bylo v režimu Salazara v Portugalsku. Prostě jasné podmínky: „Chceš u nás prodávat? Tak u nás budeš vyrábět!“

Vím, zní to šíleně, ale když se podíváme do budoucnosti a vývoje civilizací, tak již mnohokrát se stalo, že kulturně, sociálně a ekonomicky vyspělé společnosti a říše zničili mnohem méně rozvinuté národy a dobyvatelé. Jedním z příkladu je Římská říše.

 

 

Lukáš Lhoťan je bývalý muslim a autor knih Islám a islamismus v České republice, Ježíš Kristus a islám či Arménský holocaust – Sto let od plánované genocidy arménského národa 1915–2015. Vydal také knihu Marek z Aviana – patron a štít Evropy Životopis duchovního obránce Středoevropanů před islamizací. Dříve redaktor košer finančního webu Shekel.cz. Nyní analytik Da Vinci Prague Institute, o. s. Od roku 1998 do roku 2010 byl spolupracovníkem předsedy českých muslimů Muneeba Hasana Alrawiho, do roku 2012 členem Muslimské obce v Brně, absolventem vzdělávacích kurzů o islámu saúdskoarabské World Assembly of Muslim Youth, absolventem studijního pobytu v USA The International Visitor Leadership Program (2010).

 

www.parlamentnilisty.cz

 

Klíčová slova: islám  | EU  | imigrace  | Německo  | Turecko
2669 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení
reklama

Čtěte také

euPortal.cz

Hodně drsný projev Viktora Orbána: Muslimové ovládnou Evropu ještě během naší generace. Musíme se bránit a nesmíme se bát, že nás označí z populistyTohle je pro Merkelovou naprosto hororová představa. A další pohroma s imigranty je na obzoru. Znalec Německa hovoří o tom, jak tam dopadnou volby a co nás po nich čeká Je v Trumpově vládě jediná osoba vlastnící mozek? Aneb ekonomická lekce pro Čínu a RuskoA jejda. Tato věc, kterou nařídil Putin, dost naštve a poškodí AmeričanyV ČR se objevil nový fenomén. Islámské letní tábory pro děti. Podívejte se na velmi znepokojující reportáž TV Prima

euServer.cz

Proč lidé vzhlíží k Rusku aneb O levicově-konzervativních tendencíchMiloš Zeman: Posíláme kondolence, vyjadřujeme solidaritu s oběťmi islámského terorismu. Ale jinak nic...

ePortal.cz

Izrael jim dává první poslední a oni takhle? Skandál. Takhle ve škole masírují vaše děti. Jako v 50. letech!

Eurabia.cz

Jak porozumět islámu? Vědecké zkoumání zdrojů islámské agresivity ....Švédský premiér chce nastolit diktaturu! Občané nemají mít právo bránit imigraci muslimů!

FreeGlobe.cz

Imigrant měl tři manželky, tak dostal tři byty. Média hlavní stoky to považovala za fake news. Ukázalo se, že je to pravdaUkrajina povážlivě vymírá. Čísla jsou neúprosná

Nezdravi.cz

Vědci našli způsob, jak regulovat délku životaStojí za to nahradit bílou rýži tzv. hnědou rýží?

eOdborar.cz

Komunista Klán: Kdyby nedošlo v roce 1989 ke změně, dnes bychom byli průmyslovou velmocí v EvropěMafie ve Vodňanech, i ten traktorista má z Babišovy chemie hned průjem. Maso z Polska, salám ze separátu

ParlamentniListy.cz

Nechtějí islám, přesto zvolí Merkelovou. Spisovatel žijící v Německu odhaluje tajemství NěmcůCo se dnes děje ve vládě, to je pokrytectví a populismus, zahřmělo z Lán. Pak se prezident Zeman pustil do Slovenska za trik s imigranty
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění