<
reklama

Miloš Zeman: Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být pro všechny. Současné vedení Evropské unie je naprosto neschopné

Autor: Josef Zbořil | Publikováno: 12.1.2018 | Rubrika: Zamyšlení
zemann2

Český prezident Zeman: bojovník za pravdu

napsal Josef Zbořil
 

Překlad původního textu: Czech President Miloš Zeman: Warrior for Truth

  • "Chcete-li nevyřčenou pravdu. Islámská migrace není integrovatelná a není asimilovatelná do evropské kultury." — Miloš Zeman, Prezident České republiky.

  • "Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být pro všechny." — Miloš Zeman.

  • "Podle mého názoru větší díl viny leží na současném vedení Evropské unie, které je naprosto neschopné, byrokratické, způsobuje odcizení evropských občanů od evropských institucí... Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti..." — Miloš Zeman, 2016.

Český prezident Miloš Zeman, jak bylo nedávno řečeno, je "světovým lídrem, který se řídí principy a který nejen rozezná dobré od špatného, ale který se to také nebojí sdělit". Známý pro svoji dlouhodobou podporu USA, Izraele a Židů a který byl jediným evropským prezidentem, který veřejně podpořil tehdejšího kandidáta Donalda Trumpa před prezidentskými volbami.

Historický vztah Československa, později České republiky, k Izraeli plyne z historické zkušenosti z roku 1938, kdy byli Češi obsazeni Hitlerem a tvrdě se naučili, že "ústupnictví nikdy nefunguje". Zeman se drží motta českých prezidentů "Pravda vítězí".

Euro-federalista a levicově smýšlející český prezident Zeman začal být veřejnosti známý díky svému článku ze srpna 1989 (3 měsíce před sametovou revolucí) Prognostika a přestavba, ve kterém kritizoval totalitní československý režim:

"...Odcizená budoucnost nebyla sdílena společností, která si neplánovala, ale které se plánovalo...dnes již plně prokázané dlouhodobé zaostávání rozhodně nepřispělo k prestiži socialismu a nepřispívá k němu ani trvalá neochota přiznat za toto zaostávání vlastní odpovědnost...Není nic antisocialistického na kritice neschopnosti nekontrolovatelné moci. A naopak, není nic socialistického na tom, tuto neschopnost tolerovat nebo dokonce podporovat."

Díky tomuto článku byl pak nejen propuštěn ze svého zaměstnání, ale byl také ještě v srpnu 1989 pozván do televizního pořadu Hospodářský zápisník, kde uvedl:

"...Za posledních čtyřicet let jsme se dostali z desátého místa ve světě na čtyřicáté místo. V některých oblastech je to ještě horší. Například ve vědeckotechnickém rozvoji... jsme dnes zhruba na úrovni Alžírska nebo Peru a hluboko pod Portugalskem, které je považováno za nejzaostalejší zemi západní Evropy...Já sám si tento vývoj vysvětluji tím, že jsme ekonomická rozhodnutí přijímali nepromyšleně, že tato nepromyšlenost vyplývala především z toho, že neexistovala zdravá soutěž alternativních rozhodnutí a že i rozhodnutí, která měla velice varovné důsledky, byla přijímána, aniž by existovala jakákoliv společenská kontrola jejich efektivity."

Schopnosti šachového hráče a formulování nekonformních postojů mu následně zaručily oblibu široké veřejnosti a byl zvolen premiérem v letech 1998-2002 a v prvních přímých volbách i prezidentem ČR v roce 2013.

Jako lídr ze "Západní civilizace", dle teorie střetu civilizací, dlouhodobě bojuje za práva žen a rovnost lidí. To z něj dělá přirozeného "anti-džihádistu" označujícího politicky nekorektně celou islámskou civilizaci za "anti-civilizaci":

"I když lze souhlasit se zákazem, aby ženy řídily auto, ve všech ostatních případech islámská anti-civilizace činí z žen nesvéprávnou, diskriminovanou menšinu a znemožňuje jejich svobodný rozvoj."

Dále také řekl:

"Muslima lze definovat jako vyznavače Koránu, podobně jako nacista je vyznavačem rasové nadřazenosti a antisemitismu nebo komunista vyznavačem třídního boje a diktatury proletariátu."

"Myslím si, že lze koexistovat s buddhismem, hinduismem, šintoismem, konfucianismem, ale nelze koexistovat s islámem. Ten má ve svých posvátných textech zakotveno, že má ovládnout svět, že si má podrobit nevěřící".

"Nepřítelem je anti-civilizace táhnoucí se od severní Afriky až po Indonésii. Žije v ní na dvě miliardy lidí a financovaná je dílem z prodeje ropy, dílem z prodeje drog."

Zeman je však stejně politicky nekorektní i při kritice českého národa. V projevu na Slovensku v únoru 2016 uvedl:

"V České republice například žije [cca 80 tisícová] vietnamská komunita, která se skvěle asimilovala. Jejich děti studují vysoké školy. Mluví perfektně česky. Vietnamci jsou – teď jsem se dopustil urážky vlastní země – Vietnamci jsou pracovitější než průměrný český občan. Proč to nepřiznat, když je to pravda. U nás žije asi 110 tisíc Ukrajinců. A jsou pracovití, překonali jazykovou bariéru. Velmi dobře se začlenili do společnosti. Slováky nepočítám. Slováky beru jako naše lidi. Takže nejsme xenofobní."

"5 % české populace jsou cizinci včlenění do společnosti. Ale my u slova migrace zapomínáme na jedno adjektivum. A to je islámská migrace. Politická korektnost moji přátelé je synonymem pro lež. Chcete-li pro nevyřčenou pravdu. Islámská migrace není integrovatelná a není asimilovatelná do evropské kultury."

Výroční zpráva o islamofobii Organizace Islámské Spolupráce z května 2015 uvedlana prvním místě, mezi největšími problémy pro Islámský svět, "výrok a postoje prezidenta ČR Zemana" a až na druhém místě "uskutečnění a následky události v redakci Charlie Hebdo", který zněl:

"Za podobně motivovanými násilnými akty [útok na židovské muzeum v Bruselu] stojí islámská ideologie, a nejen jednotlivé skupiny náboženských fundamentalistů."

Na jiné konferenci v roce 2015 uvedl:

"Znáte známý slogan. Ich bin ein Berliner. Nyní, musíme všichni říct, jsem Židem. Vaše diskriminace je naše diskriminace. Vaše oběti, jsou naše oběti. Ale naše společnost je příliš požitkářská, příliš konzumní. A je v ní zbabělost a ústupnictví. "

Postoj Zemana je tak blízký postoji "otce Singapuru" Lee Kuana Yewa (1923-2015), velkého státníka a zakladatele moderního Singapuru, který řekl:

"...Řekl bych, že dnes můžeme integrovat všechna náboženství a národy kromě islámu... Po 40 letech nerovnoměrného ekonomického rozvoje, mnoho Arabů cítí vztek a ponížení, že jejich kdysi slavná civilizace byla oslabena Západem, především Amerikou a byla poškozena jeho nemorální kulturou... Muslimové nás chtějí asimilovat. Je to pro ně cesta jednosměrnou ulicí a nemají možnost výběru..."

Zahraniční politika České republiky má svá globální specifika. Vedle silně pro-izraelských postojů také zastává obdobné pozice vůči Sýrii, USA a zemím EU.

Syrský prezident Bašár Asad ke vztahu Sýrie a České republiky uvedl:

"Co se týká České republiky, mohu konstatovat, že naše vztahy před krizí nebyly nejlepší, ale během krize se ukázalo, že má mnohem jasnější pohled než jiné země... mohla vidět, analyzovat a pochopit, co se ve skutečnosti děje, a díky tomu může být objektivnější než jiné evropské země."

Český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček doplnil:

"Bašár Asad říkal, že jeho vztahy s Českou republikou byly původně docela špatné...ale nakonec to vypadá, že Bašár Asad přešel na Českou pozici a EU na ni přejde také".

Zeman se pak řídí ještě svojí vlastní globální politikou. Jako jediný prezident z EU navštívil Moskvu během "Přehlídky vítězství k 70. výročí konce druhé světové války". A také v televizním rozhovoru během jeho návštěvy Číny v říjnu 2014 uvedl:

"...Nepřijeli jsme poučovat o tržní ekonomice nebo lidských právech nebo něco takového. Naopak. Pokoušíme se učit. A já jsem v Číně proto, abych se poučil, jak zvýšit ekonomický růst a jak stabilizovat společnost..."

Ve vánočním projevu v roce 2015 v období vrcholící diskuse odpůrců s nekritickými "vítači" řádově 45 % uprchlíků v migrační vlně 1,2 milionů ekonomických migrantů dominantně z islámského světa - obsahující řádově i stovky džihádistických teroristů – Zeman řekl: "Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být pro všechny."

Opět ve vánočním projevu v roce 2016 uvedl:

"Podle mého názoru větší díl viny leží na současném vedení Evropské unie, které je naprosto neschopné, byrokratické, způsobuje odcizení evropských občanů od evropských institucí, a není dokonce schopno ani splnit tak základní úkol, jako je ochrana vnějších hranic Evropské unie..."

"Vím, že v souvislosti s mezinárodním napětím se občas objevují pokusy cenzurovat internet.... ten, kdo zabraňuje druhým, aby vyslovovali svoje argumenty jenom dokazuje, že sám dostatek argumentů nemá.... Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti..."

Zeman popisuje islám stejně surovou pravdou jako do češtiny překládá název kapely "Pussy Riot" za "ženské genitálie" - a ne politicky korektně za "nepokojné čičinky".

Zeman varoval před úmyslnou slepotou vůči islámu jako "šaría-aparteidové ideologii" podobně jako bývalý prokurátor USA Andrew C. McCarthy, který před senátním výborem USA v červnu 2016 uvedl:

"Z pohledu americké národní bezpečnosti, není podstatné, zda se jedná o pravý islám. Podstatné je, že existuje šaría-aparteidová konstrukce islámu, ke kterému tíhnou stovky milionů muslimů po celá staletí. A jsou podporováni staletými učeními a svatými texty. Nepřesvědčíme je, že se mýlí. Nezajímá je, co si američtí politici a komentátoři myslí o "pravém islámu". Posuzují se podle jejich vlastních civilizačních a kulturních principů - stejně jako my na Západě podle našich..."

"Šaría-aparteid, dle jejich výkladu islámu, není takovým náboženstvím, jakým náboženství chápeme my. Je to politický radikalismus s náboženským povrchovým nátěrem. Šaría-aparteid je jedovatě proti-západní, proti-ženský, proti-židovský a proti-homosexuální. Odmítá základní principy západního liberalismu, včetně pravomoci lidí, řídit svůj vlastní osud a vytvářet si své vlastní zákony v rozporu s právem šaría. Odmítá individuální svobodu a rovnost. Nesnese oddělování mezi duchovním životem a občanskou společnosti. Schvaluje násilný džihád pro zavádění a šíření práva šaría. A vidí USA, spolu s Izraelem a Evropou, jako hlavní nepřátele islámu, kteří musí být poraženi. To je něco, čemu nutně potřebujeme porozumět a zdůrazňovat to, a ne zakrývat a vyhýbat se tomu..."

"V roce 1996 jsem získal nejvyšší ocenění ministerstva spravedlnosti za prokázání spojitosti mezi (a) džihádistickými příkazy v islámském svatém písmu, (b) jejich využívání ze strany šaría právníků, jakým je Slepý Šejk a (c) spáchání džihádistických zvěrstev mladých muslimů, které podnítil. Dnes pokud bych řekl nahlas to, za co mě Clintonova administrativa ocenila před dvaceti lety, tak bych byl nepřijatelný a vylučován jako islamofobní fanatik. Pane předsedo, členové výboru, toto není způsob, jak chránit naši zemi."

"Pravda vítězí", na prezidentské standartě, jak se zdá Zemana navádí. Má ambici dosáhnout celosvětové "vakcinace pravdou" proti pokrytecké politické korektnosti, jak současného "byrokratického a neschopného" vedení EU, tak i představitelů "džihádistického a radikálního" islámu. Takové, jaké bylo při jediném úspěšném vymýcení závažného infekčního onemocnění – pravých neštovic, jakého dosáhl jiný Čech Karel Raška, nositel medaile Edwarda Jennera.

Při stále hlasitějším volání po reformě EU, pokud ne po její celkové demontáži, nelze nenaslouchat tomu, co jiný otec moderního státu, Mustafa Kemal Ataturk, říkal:

"Nevěřím v žádné náboženství a občas si přeji vidět je všechna na dni moře... Můj lid se bude učit principům demokracie, diktátu pravdy a vědeckým naukám. Pověry musí být opuštěny. Každý může uctívat co chce a každý člověk může jít svou cestou dle jeho vlastního svědomí za předpokladu, že nekoliduje se zdravým rozumem nebo nepůsobí proti svobodě jeho spolubližních...Vládce, který potřebuje víru, aby mu pomáhala vládnout je slabochem. Je to jako by zavedl svůj lid do pasti."

Josef Zbořil, Ph.D., je český bloger obhajující "SMART trvale udržitelný svobodný rozvoj společnosti s občanstvím 4.0".

 

Gatestone Institute

***

Podpořte prosím politicky nekorektní server EUportal.cz, který denně informuje bez cenzury o tyranské Evropské unii, o hrozbě masové imigrace, islamizaci, multikulturalismu, vztazích mezi velmocemi, o zákulisních hráčích a jejich zájmech, o temných zákoutích české i mezinárodní politiky a ekonomiky a o nespravedlivém systému, který nás ovládá, vykořisťuje a utiskuje.

Podpořte nás prosím a bojujte společně s námi za to, aby naše země byla opět naše, aby se tu dalo dobře žít a abychom tuto zemi ubránili pro nás i pro naše děti a vnuky a další generace. Ten boj se týká i vás a když prohrajeme, přijdete o vše – my všichni v této zemi přijdeme o vše. Ubraňme společně, co je nám všem drahé. Finanční prostředky, které darujete, nebudou promarněny. Děkujeme.

On-line platební kartou

PayPal - The safer, easier way to pay online!

Bankovním převodem

Číslo účtu: 2700168305 / 2010, Fio banka a.s.
Variabilní symbol: 001

Ze zahraničí
IBAN: CZ2320100000002700168305
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Váš příspěvek bude hospodárně využit na zlepšení funkčnosti stránek, rozšíření redakčního systému a zkvalitnění obsahu.

 

 

Klíčová slova: islám  | multikulturalismus  | imigrace  | Zeman
2241 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Miroslav Kalousek: Mojí preferenci má pan profesor Drahoš. Mohu garantovat, že nikdo z členů ani sympatizantů TOP 09 nebude volit ZemanaProč volit a proč nevolit Miloše Zemana. Zde máte argumenty přehledněVolíš Zemana?! Jsi blbej nevzdělanej xenofobní proruskej islamofob z vesnice! My vzdělaní lidé z lepší společnosti volíme jedině Drahoše. Mělo by se ti odebrat právo volit! A vůbec - táhni na Východ nebo chcípni!Čech žijící v Paříži: Na Zemana můžeme být hrdí. Ve Francii počet muslimů narůstá a schyluje se k občanské válce. Ze Západu k nám přichází odraz zbabělosti a zdegenerovanostiDlouhodobý Drahošův podporovatel Šimon Pánek se nedávno vyjádřil, že většina západoevropských muslimů je dobře integrována. Takže...

euServer.cz

Jiří Drahoš: Nechci soudit paní Merkelovou ani podle imigrace, ani podle jiných věcíVoliči Miloše Zemana byli nazýváni prasaty, potomky nevolníků, starými hloupými nevzdělanými venkovany... Česká vzpoura urážených a ponižovaných. Proto ten řev a nenávist

ePortal.cz

Tady máte seznam hrobařů české pravice, kteří hájili barvy ODS. Nechybí tam mezi 21 jmény ještě někdo? ODS jako hlavní strana pravdolásky? Proč je A. Vondra znovu ve vedení? Dojde k integraci liberální pravice?

Eurabia.cz

Někdo maže videa ukazující, že Drahoš chce přijmout tisíce muslimských uprchlíků! Bojí se reakce občanů?!Afričtí uprchlíci se pokusili za bílého dne v Benátkách skupinově znásilnit italské dítě ....

FreeGlobe.cz

Neuvěřitelné! Muslim se v akci modlí, ostatní vojáci na něj čekají a hlídají ho. Ideál britské armády? Přinášíme její náborový klip (+ video)USA se obávají ruských tajných jaderných zbraní

Nezdravi.cz

Vědci našli způsob, jak regulovat délku životaStojí za to nahradit bílou rýži tzv. hnědou rýží?

eOdborar.cz

Řečtí občané protestují proti socialistické vládě a jejímu omezování svobod a sociálních výdajů!Kandidát oligarchů a neomarxistů Drahoš se boji svobodných voleb občanů a oprávněně! Italové odmítají uprchlíky ...

ParlamentniListy.cz

Tady to vydrtil Zeman. Občané hlásí: Drahoš je loutka Západu. Miloš dělá pro lidi, nebraňte mu! A nohy mě bolí taky, to není zléAkademik-volič Zemana sdělil, co mu provedli v ČT a jak se tam smáli „Zemákově“ smrti. Snad má národ rozum, doufá
Články autora
Průzkum
Souhlasíte s Jiřím Drahošem? Souhlasíte s Jiřím Drahošem, že všem uprchlíkům, kteří v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení, že muslimové jsou nespravedlivě házeni do jednoho pytle s teroristy a že v naší zemi je rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost - dopřáváním sluchu extremistickým hnutím?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění