<

Klaus: "S mírou pokory se snažíme respektovat staletí."

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 8.2.2008 | Rubrika: Zamyšlení
lev

Při svém nástupu na Hrad vyjádřil Václav Klaus přání otevřít tento tajemný a uzavřený prostor lidem. Za krátkou dobu svého dosavadního působení dokázal, že to myslel skutečně vážně. Bylo provedeno mnoho nákladných rekonstrukcí, v jejichž důsledku mohou Hrad vidět nejen návštěvníci, ale dokonce slouží i výukovým školním výpravám, pro něž jsou prováděny v nově zrekonstruovaných sklepeních starého Královského paláce výukové programy o minulosti naší země (viz. Přednáškový cyklus "Příběhu Pražského hradu"). Přitom všechny stavební úpravy jsou činěny neokázale, ale tak, aby se hradní paláce a sklepení navracely, pokud  je to možno, do původního stavu.

Jak říká pan prezident: "S mírou pokory se snažíme  respektovat staletí. Pražský hrad byl vždy místem nadobyčejného významu, které hrálo roli ve směřování našich dějin. Považuji za důležité připomínat si souvislosti, které vytvářely naši historii, vyzdvihnout události a osobnosti, které formovaly naši státnost. Chtěl bych, aby si občané uvědomili  kořeny, z nichž vyrůstali.“

Nemodernizuje proto Hrad za pomoci výkřiků posledních architektonických trendů, které by jeho nástupce s jiným vkusem zase přestavoval, ale snaží se ho navrátit do původní historické podoby, která je neměnná. Má štěstí, že na úpravy nemusí shánět extravagantní architekty, ale má manželku s opravdovým vkusem. Je totiž veřejným tajemstvím, že nad všemi úpravami na Hradě bdí paní Livie Klausová. Do hradních salonků stěhuje z hradních depozitářů zámecké vybavení, leštěné komody, stoly a starodávná křesla, takže návštěvník má pocit, že je v zámku a ne v pracovnách výstředního umělce.

 Pani Livie Klausová skromně bdí ale nejen nad zařízeními interiérů Hradu, ale i nad velmi stavitelskými rekonstrukcemi hradních paláců. A po pěti letech svého působení má být na co pyšná.

Již v prvním roce svého nástupu na Hrad uvedl Václav Klaus ve skutek sny svých předchůdců - projekt nové stálé expozice ve sklepeních Pražského hradu  "Příběh Pražského hradu - Příběh tisíciletí české státnosti". Projekt, o němž snili vladaři včetně prezidenta Havla celých 110 let. Jedna věc je však sen a jiná jeho uvedení do reálné podoby. K tomu je třeba nejen mravenčí každodenní práce, ale i sehnání prostředků na  nákladnou rekonstrukci výstavních prostor a především rázné rozhodnutí a pevná vůle vše realizovat. A právě v tom prvním nastupuje nezastupitelná role skromné pani Livie. President Klaus si předsevzal, že to dokáže a skutečně se mu povedlo díky její tiché organizační práci v pozadí. Samozřejmě za vzorné spolupráce s kancléřem Jiřím Weiglem. V následujících letech probíhalo mnoho dílčích úprav, o nichž jsme přinášeli průběžně zprávy v rubrice "Příběh Pražského hradu".

 

Na závěr svého prvního funkčního období si ponechal prezident Klaus oznámení o ukončení nejvýznamnější investiční akce Pražského hradu - dokončení rekonstrukce Ústavu šlechtičen, kaple  Nejsvětější trojice a neposkvrněného početí Panny Marie a Rožmberského paláce v hodnotě 385 milionů Kč. O tom, o jak významný počin jde, svědčí to, že na celé akci byli přítomni kromě něj a jeho choti Livie i předseda  parlamentu, předseda vlády, místopředseda Senátu, pražský arcibiskup, velvyslanci i další významní političtí představitelé.

Alena Veliká z Kanceláře prezidenta republiky vítá přítomné na slavnostním banketu, kterou pořádal prezident republiky u příležitosti ukončení nejvýznamnější investiční akce Pražského hradu - dokončení rekonstrukce Ústavu šlechtičen, kaple  nejsvětější trojice a neposkvrněného početí panny Marie a Rožmberského paláce

 

Rozsahem prací nemá tato rekonstrukce obdoby. Podílela se na ní řada projektových, stavebních a restaurátorských firem a v neposlední řadě i Archeologický ústav Akademie věd ČR.  Z pohledu z ulice není palác příliš nápadný, ale po vstupu do něj člověk pochopí, že se jedná o bývalé sídlo nejvýznamnějšího rodu českého království - Rožmberků. Nádherné nádvoří, zahrada uzavřená arkádou, vyklenutá stáj pro 40 koní. Palác dal vybudovat v roce 1573 nejvyšší purkrabí Vilém z Rožmberka, který v době nepřítomnosti krále stál v čele státu a který v tomto paláci v roce 1592 zemřel. V paláci byly ubytovávány významné návštěvy včetně královských rodin. Navzdory tomu, že jeho zadlužený mladší bratr Petr Vok přenechal spolu s panstvím krumlovským palác císaři Rudolfu II,  přetrval palác v téměř nezměněné podobě do roku 1753, kdy byl na popud Marie Terezie přestavěn architektem Nicolo Paccassim na "Ústav šlechtičen" sloužící pro neprovdané dcery významných šlechtických rodů. Jeho abatyše (na snímku vlevo) měla právo korunovat českou královnu.

 "Završení prací na této rekonstrukci znamená dovršení mé práce, kdy jsem Hrad spravoval v tomto volebním období. V Rožmberském paláci se odehrávala významná část života českých dějin v 16. století a přál bych si aby se tam opět život vrátil a palác sloužil národu," uvedl kancléř Jiří Weigl, na jehož bedrech ležela zodpovědnost za úspěšné dokončení projektu

 

V roce 1919 byl ústav šlechtičen rozpuštěn a budova byla pronajata Ministerstvu vnitra. Objekt se stal občanům republiky nepřístupným a byl postupně devastován. Dokonce byl používán jako cvičná střelnice. Po roce 1990 Správa pražského hradu přistoupila k celkové opravě objektu. V současné době v něm byl, až na drobné výjimky, opět obnoven Ústav šlechtičen do původní barokní podoby. Hlavní sál v přízemí někdejšího Rožmberského paláce byl obnoven do své původní podoby renesanční. Nejvýraznější proměnou prošel prostor domácí kaple Ústavu šlechtičen, která byla vybudována v roce 1775 v místě bývalé kuchyně Rožmberského paláce a během správy Ministerstva vnitra  byla používána jako tělocvična a trafostanice. Nádherné fresky Josefa Hagera a Jana Petra Molitora byly dokonce bezcitně překryty nátěry a prostory kaple přehrazeny několika stropy.

V současné době jsou všechny fresky obnoveny a ani jeden kout kaple není bez nádherné výzdoby

 

 

Rekonstrukce objektu ale nespočívá jen v na první pohled viditelných znovuobnovených freskách, omítkách, zahradách, ale i  v technickém vybavení, protipožárním zajištění, v zajištění bezpečnosti pro návštěvníky... Práce  na rekonstrukci započaly již v roce 1994, ale jedna věc je něco začít a jiná dotáhnout věci do konce. Pro Pražany bude nádvoří s kavárnou přístupné na zahájení turistické sezóny.

 

 "Pražský hrad je tak obrovský komplex, že ani za pětileté období nestačíte navštívit všechny budovy. Proto i já jsem zvědavý, jak se tato velmi výrazná a velmi velká práce  mnoha odborníků a firem podařila zvládnout. Chci poděkovat všem kteří se na rekonstrukci podíleli od Kanceláře prezidenta republiky, Správy pražského hradu až po vnější dodavatele a sponzory," uvedl Václav Klaus. Naslouchá Alena Veliká

Prezident zavzpomínal, že když byl  pozván Angelou Merkelovou na první večeři do nádherně  zrekonstruovaného  paláce nedaleko Berlína, zjistil, že ji dělala významná mnichovská nadace a říkal si, jak by bylo krásné, kdyby pomohla i nám. Stalo se tak a velice jí proto děkuje. Připomněl, že na Hradě  proběhlo i mnoho neokázalých, neviditelných, ale zato nesmírně potřebných prací. Byla opravená spousta střech, dveří a oken a to za plného provozu.  

To, že nedělá  Václav Klaus okázalé výstřední architektonické akce na Hradě, neznamená, že si není dobře vědom, že za úspěšné panovníky hovoří kulturní památky, které po nich zůstanou. Troufám si říci, že Hrad již dlouho nežil kulturou tak intenzivně, jako v posledních několika letech. Zaznamenává každý rok rekordy návštěvnosti, roste počet výstav, koncertů i společenských akcí v jeho prostorách. Jedním z prvních Klausových počinů po nástupu na Hrad bylo pověření generálního ředitele Národní galerie Milana Knížáka oživením dvou hradních paláců Schwarzenberského a Salmovského, aby exposice Národní galerie v nich potvrzovala na Hradě českou identitu umění a  aby se "Hrad stal pilířem české státnosti, která se potvrzuje i v kvalitě umění." Není možné v článku popsat všechny kulturní akce probíhající na Hradě, některé jsme kdysi shrnuli v článku  "Státnost znamená podle prezidenta i kulturnost".

Slavnost oživil svojí přítomností i  premiér republiky Mirek Topolánek, který je známý jako výborný společník a byl proto neustále obklopen přítomnými hosty, které musel ujišťovat, že se s profesorem Klausem budeme setkávat na Hradě i dalších pět let

 

Pokud jde o zařízení interiérů Hradu, tak Václav Klaus respektive jeho choť se snaží, aby co nejvěrněji připomínaly dobu prezidenta Masaryka. Líbí se jim tehdejší dvorní architekt Josip Plečnik, jemuž nechali postavit bustu v jižních zahradách Hradu a v jehož duchu nechali zrekonstruovat lávku nad Jelením příkopem (podrobně - Slavnostní otevření nové přístupové cesty k Masarykově vyhlídce, výtah a zeď, kterou Plečnik navrhl.)

 Pan David Šebek, který zodpovídá za kulturní akce v prezidentské kanceláři, jejich počínání vystihl větou: "Snažíme se hrad posouvat ke konzervativnímu duchu". Nástupce Václava Klause nebude proto muset vyhazovat extravagantní lampy a koberce, ale přijde do skutečně reprezentativního sídla zařízeného krásným starožitným nábytkem z hradních depozitářů. Aby bylo jasno, nemám nic proti ultramodernímu a extravagantnímu zařízení, které má například v bytě profesor Knížák, naopak se mi líbí, ale k sídlu českých panovníků patří mnohem lépe konzervativní a historické vybavení navozující atmosféru majestátu.

Proto má prezident Klaus čemu zatleskat. Snímek ho zachycuje při poděkování všem, kteří se na rekonstrukci podíleli.

 

Václav Klaus nemá ambici po sobě zanechávat architektonické výkřiky, čímž byl přímo posedlý jeho předchůdce se svým dvorním architektem Bořkem Šípkem. Velkolepá akce při příležitosti ukončení rekonstrukce této památky byla proto spíše chápána mnohými přítomnými jako reakce na ukončení jeho prvního funkčního období.

Rožmberský sál tak mohl po dlouhých letech přijmout hosty slavnostního banketu

 

 

 

 

Cestou domů při východu z paláce do romantické uličky člověka napadne, že páni politici by měli mít na paměti, že při blížící se volbě prezidenta budou rozhodovat i o tom, zda bude nadále Pražský hrad upravován pod vkusnou taktovkou pani Livie Klausové, či zda nám ho bude modernizovat Američanka Katty Švejnarová. Doufejme alespoň, že nebude, v případě zvolení svého chotě, chtít vybudovat nad nádvořím prosklené atrium po vzoru Hedy Mládkové a obklopovat budovy paláců moderními rourami a lešením...

www.fragmenty.cz

2789 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Čtěte také

euPortal.cz

Za Babišovo hnutí ANO byl zvolen poslanec s muslimskými kořeny Farhan Kamal... Naopak "islamofob" byl vyhozen ...Největší chyba Ruska za poslední roky? Vladimir Putin otevřeně promluvil...Čím více nám chtěli vtlouci do hlav pomocí ČT a Bakalových médií, že je Babiš nebezpečný člověk, kterého je třeba zničit, tím více jsme mu věřili. A tak jsme „zvedli zadky“ a šli bránit svého šerifa...Tak tohle je závěr z voleb: Dosavadní trend od špatného k horšímu ve všech oblastech bude pokračovat...Víte, proč vám zdražili máslo? Zde je vysvětlení, které vás bude šokovat

euServer.cz

Může se volbami něco změnit? Jsme na rozcestí mezi slepou uličkou a cestou do pekel....Václav Moravec takto neslýchaně zneužil televizní vysílání v ČT... Hlubiny podlosti, kterých v minulosti dosáhli Gazdík, Kalousek, Štětina, Herman a další, nebyly hlubinami nejhlubšími

ePortal.cz

Analýza: Proč Svobodní opět neuspěli? Jsou schopni se z posledního těžkého K.O. vzpamatovat? Volil jsem Svobodné. V případných předčasných volbách to ale hodím ODS. Kvůli Václavu Klausovi ml.

Eurabia.cz

Za hnutí ANO byl zvolen poslanec s muslimskými kořeny. Naopak islamofob byl vyhozen ...Šéf Pirátu podpořil anarchokomunismus a nenávist k Čechům ...

FreeGlobe.cz

Islám pomáhá proti sexuálnímu zneužívání! To není vtip, píše se o tom v uznávaných novináchRusové zpráskali práskače a svazáky z Evropských hodnot

Nezdravi.cz

Vědci našli způsob, jak regulovat délku životaStojí za to nahradit bílou rýži tzv. hnědou rýží?

eOdborar.cz

ČSSD nepochopila svou prohru! Dále kopíruje protičeskou politiku ....Pro podporu uprchlíku a muslimů magistrát Brna peníze má, ale pro řidiče MHD ne?!

ParlamentniListy.cz

Kubera má skvělou zprávu pro fanoušky Zemana. Tohle ještě nikdo neřekl ani nenapsalZakázaný a zablokovaný Petr Hampl posílá vzkaz k výsledku voleb. Čtěte
Články autora
Průzkum
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění