<

Obrana Mariánského sloupu aneb čeští katolíci si nesmí nechat vpálit stigma nositelů krutosti a násilí

Autor: Radomír Malý | Publikováno: 5.6.2012 | Rubrika: Kulturní válka
lev2

Nestačím žasnout

Nad čím? Nad tím, jak někteří publicisté dokážou lpět na dávno vyvrácených ideologických schématech českých dějin. A vůbec se nejedná pouze o komunistický pohled. Klišé o husitství jako slavné době českých dějin a pobělohorské epoše jako éře "temna" bylo v českých školách předkládáno už za starého Rakousko-Uherska, konkrétně po r. 1868, kdy došlo k odluce školy od Katolické církve. První republika se svojí protikatolickou agitací a ničením katolických sakrálních památek tuto propagandu ještě zintenzívnila, komunisté v ní pouze pokračovali, jenom ji okořenili "třídním" přístupem.

Toto patrně vůbec nechápe (spíš nechce chápat) Miroslav Bednář, autor článku "Nebát se svobody" v Lidových novinách 24.5. (zde: Miloslav Bednář: Nebát se svobody)

Reaguje v něm na předchozí artikul historika umění Pavla Kaliny ze 16.5., jenž se přimlouvá za obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, zničeného zfanatizovaným davem 3.11. 1918.

Lidsky bych Bednářovu reakci pochopil, kdyby místo sochy Panny Marie se jednalo o pomník některého z císařů Ferdinandů, přemožitelů protestantismu v českých zemích, kteří omezovali českou státní suverenitu. To by potom bylo politickou záležitostí. Jenže jde o ryze náboženský, nikoli politický symbol. Panna Maria je univerzální, nepatří Habsburkům ani Španělům, patří celé Církvi včetně Francie kardinála Richelieu, která, ač katolická, bojovala na straně evropských i českých protestantů proti Habsburkům. Matka Boží je nadpolitická a nadstranická. Jestliže někomu vadí, tak příčina není politická, nýbrž morální.

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí byl vztyčen na památku hrdinné obrany města před Švédy r. 1648, nikoli na památku vítězství katolického císaře nad protestantskými stavy na Bílé hoře r. 1620. Na tomto historickém faktu nic nemění ani poťouchlá poznámka Bednářova, že se jedná o částečnou kopii mariánské sochy z bavorského Mnichova na památku bělohorského vítězství. Je zřejmé, že pro Bednáře představuje švédská Koenigsmarkova armáda nositele tolerance a svobody, zatímco katoličtí obránci Prahy v čele s jezuitou Jiřím Plachým reprezentují intoleranci a útlak.

Podívejme se na to pod zorným úhlem faktů. Byli protestantští Švédové v náboženském a politickém ohledu tolerantnější než katoličtí Habsburkové? Nuže tedy: R. 1595 královský parlament postavil katolické náboženství mimo zákon a za odsloužení mše ustanovil trest smrti. R. 1605 bylo z tohoto důvodu popraveno 7 jezuitů a 1 světský kněz. Následovaly další popravy pro víru v pozdějších letech. R. 1617 byl vydán zákon, že všichni katolíci, kteří odmítají přijmout luteranismus, musí opustit zemi, kdo tak neučiní, bude bez milosti popraven. R. 1667 byl vydán dekret, který ukládá trest smrti konvertitům ke katolicismu a zahraničním misionářům.

Čtěte také:

Bílá hora a její místo ve sporu o smysl českých dějin

Protikatolické běsy aneb jak katolická církev budovala západní civilizaci

Jan Nepomucký podvodem " doby temna"?

Propaganda o netoleratní Církvi a jejích tolerantních odpůrcích

R. 1781 je zveřejněn toleranční patent, avšak platný pouze pro cizince katolického vyznání, kteří se zdržují na území země. Švédští katolíci získali náboženskou toleranci teprve r. 1860, nesměli však zastávat některá povolání, nebyla též povolena existence řeholních řádů. Teprve zákonem z r. 1952 byli katolíci ve Švédsku zrovnoprávněni s ostatním obyvatelstvem (informace čerpány z "Zawsze Wierni" 5/2002, str. 60n).

Takže v době, kdy se v Čechách pod vládou katolického panovnického rodu těšili protestanté náboženské svobodě na základě Rudolfova Majestátu, protestantské Švédsko katolíky za vyznání víry popravovalo. Katolické Pražany by čekalo totéž, kdyby Švédové Prahu dobyli a instalovali zde vládu českých protestantských exulantů. To není "kdybysmus", jenom přirozená logika. Je tedy samozřejmé, že v zájmu vlastní sebezáchovy se čeští katolíci proti Švédům bránili.

Bednář nejspíš také zapomíná, jak švédská vojska ničila a drancovala zemi. Víme, že tak činila i katolická císařská armáda, jenže Švédové byli na rozdíl od ní agresory z dalekého evropského severu. Budeme-li hledat morální vinu na vypuknutí strašlivé třicetileté války, tak r. 1618 čeští (spíše poněmčelí) protestantští stavové, těšící se plné náboženské toleranci, vyvolali nezákonnou rebelii proti legální královské moci, jejíž rod vládl v českých zemích už téměř jedno století. Nešlo o nic jiného než o zpupnost, když protiprávně vybudovali protestantské modlitebny i na církevním panství - a když to státní autorita odmítla, sáhli ke zbrani. Německá protestantská Unie spolu s Dánskem a Švédskem toho využily a zahájily agresivní válku proti habsburskému soustátí. Vina proto padá zcela na hlavu protestantských stavů v Čechách a protestantských mocností v Evropě stejně tak, jako vina na vypuknutí druhé světové války spočívá jednoznačně na straně hitlerovského Německa.

To, že císař Ferdinand II. ve smyslu protestantské zásady "cuius regio, eius religio" (čí země, toho náboženství) sáhl k drakonickým opatřením vůči protestantům, bylo jen důsledkem protestantské vlastizrady a arogantní snahy uzurpovat moc. Nota bene uplatnil vůči protestantům pouze to, co například praktikovalo Švédsko vůči katolíkům. Protestanté za vlády 30 direktorů a Fridricha Falckého v letech 1618-20 evidentně připravovali násilnou protestantizaci země, jak o tom svědčí vypovězení pražského arcibiskupa a jezuitů, vyplenění svatovítské katedrály a umučení sv. Jana Sarkandera v Olomouci.

Nehájíme samozřejmě evidentní křivdy a krutosti, k nimž ze strany katolické vrchnosti vůči protestantským věřícím až do tolerančního patentu Josefa II. r. 1781 nepochybně docházelo. Co je odsouzeníhodné, to opravdu odsuzujeme. Tak činili už v 17. století pražský arcibiskup kardinál Arnošt Harrach, kapucínský kazatel Valerián Magni, jezuitský profesor v Praze Roderigo Arriaga a řada dalších duchovních, kteří odmítali násilný postup vůči evangelíkům. Co však jako katolíci nemůžeme a nesmíme v zájmu pravdy nikdy akceptovat, to je Bednářova idea, že protestantismus a něj navazující osvícenství byly vůči katolicismu antipólem tolerance a svobody.

 Jestliže se odvolává na Holandsko a Anglii, tak ať si tropí žerty z někoho jiného! V Anglii byli katolíci už od Jindřicha VIII. v 16. století surovým způsobem popravováni, za Alžběty I. jich byly tisíce, teprve v letech 1660-89 měli svobodu, poté opět byla katolická víra zakázána a následovaly popravy a žaláře, až r. 1789 získali katoličtí přistěhovalci možnost konat bohoslužby, r. 1815 bylo toto právo rozšířeno i na britské katolíky. V Holandsku před třicetiletou válkou máme řadu katolických mučedníků pro víru, po třicetileté válce byli tolerováni pouze vyznavači jansenistického bludu, nikoli pravověrní katolíci věrní Římu. To se lze dočíst v každé solidní učebnici církevních dějin.

Osvícenství potom protestantský teror proti katolíkům přivedlo do ještě vyššího stadia. Pombalova likvidace jezuitů v Portugalsku byla pouhou předehrou krvavé genocidy bezbožných osvícenců a zednářů za Velké francouzské revoluce vůči statisícům katolíků ve Vendée, kteří se provinili pouze tím, že se nechtěli vzdát své víry. Prvním státem, který legalizoval náboženskou toleranci vůči protestantům, bylo r. 1572 katolické Polsko - a nikdy ji nezrušilo. Marně bychom hledali ekvivalent toho na protestantské straně vůči katolíkům. Taková jsou fakta.

Bednář v článku píše: "....jeho (Kalinova, pozn. autora) ideologická apologetika, tedy nekritická obhajoba habsburského státního katolicismu, až příliš připomíná nynější obhajobu komunistické zločinnosti...." Pak se ovšem ptám: Není to naopak Bednářova obhajoba státního protestantismu ve Švédsku a v Anglii, potažmo potom obhajoba liberalismu a osvícenství, jež vyústily do Velké francouzské revoluce, co připomíná nynější obhajobu komunistické zločinnosti?

My, čeští katolíci, si nesmíme nechat vpálit stigma nositelů krutosti a násilí, kterým nezbývá, než se poníženě kát před protestanty, liberály, potažmo potom před socialisty a komunisty. Za tzv. "dobu temna" se rozhodně nemáme důvod stydět. Krutosti a násilí, jež se děly, odsuzujeme, ale nemůžeme mlčet o stejném, ne-li mnohem horším teroru druhé strany. A za projevy barokní zbožnosti, za skvosty barokního umění, se rozhodně nemáme žádný důvod hanbit, naopak na ně můžeme být právem hrdi.

To se týká i mariánského sloupu v Praze, jehož stržení vyprovokoval národní socialista Bohuslav Vrbenský (anarchokomunista a později člen KSČ), myšlenkový původce lži, že se jedná o památník vítězství na Bílé hoře (a strhnul ho společně s davem anarchokomunista Franta Sauer). To, že se katolická Praha ubránila takřka holýma rukama před Švédy, je pro nás důvodem k vděčnosti a vzpomínce právě tak, jako u polského národa obrana Čenstochové před švédským vojskem. Proto tedy o obnovu mariánského sloupu budeme nadále usilovat bez ohledu na to, jestli se to komu líbí či nikoliv, neboť jde jak o myšlenku náboženskou, tak i národní, vlasteneckou.


Radomír Malý

 

Čtěte také:

Vizitka bojovníků proti tmářství Katolické církve

Katolicismus a české vlastenectví

Katolická Církev o lásce k národu a vlasti

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/MarianskySloup.png

Klíčová slova: komunismus  | národní stát  | Katolická církev  | křesťanství  | liberalismus
15154 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Čtěte také

euPortal.cz

Katolický kněz udeřil k volbám: Zhmotnělý děs Herman a rektální alpinismus lidovců vůči Eurosojuzu. EU ovládnou muslimové, je potřeba ji zbořitMnoho z nás řeší, jak a koho má volit… ČSSD je dle mínění mnohých analytiků z oblasti národní bezpečnosti nejmocnější mafií v ČR a pokud jde o TOP 09, KDU a Piráty…Husté. Podívejte se, jak známý ministr brutálně lže. Nachytali ho jak malého kluka. Kvůli němu je ale ohroženo zdraví lidí i zvířat. Podívejte se...Téma voleb je jasné: Chceme zde novou Afriku? Rozhodnutí Bruselu je pro nás bohužel platné. Bude zřízen „Centrální evropský osídlovací úřad“, který udělí naší republice pokyn dosídlit naše území imigranty...Tak to je síla. Pražská kavárna bije před volbami na poplach... Ucítili jste ten závan pravdy a lásky?

euServer.cz

Skandální selhání premiéra a doznání otřesných rozměrů. Reálná hrozba krádeže za tisíce miliard. Přední skalní odpůrce privatizace českého lithia přináší nová znepokojivá fakta Dovolil bych se zeptat už nejen pana Zaorálka, ale i pana Kalouska, Schwarzenberga, Langšádlové, Teličky, Štětiny, Stropnického a všech dalších našich slavných nenávistníků...

ePortal.cz

"Toxická zátěž", "Putinův agent"....Hádejte, na jakého politika má tolik lidí spadeno. "Mám radši kytaru a táborák, než luxusní vůz či dovolenou". Do parlamentu má nakročeno tak trochu jiný politik, který vám vzkazuje...

Eurabia.cz

Pražští muslimové se svolávají k volbám! Nedovolte muslimům rozhodovat o naší budoucnosti ...Itálie: Řádění uprchlíku z Afriky pokračuje! Další přepadení ...

FreeGlobe.cz

Jen hodiny do rozhodnutí: Zvedneme hlavy? Kdo zůstane doma, volí Kalouska, Merkelovou a muslimskou invaziMuslimové mají v Evropské komisi věrného přítele. To netvrdí žádný zlý eurokpetik, ale její místopředseda Frans Timmermans. Přečtěte si další hluboké myšlenky z jeho dopisu mohamedánům

Nezdravi.cz

Vědci našli způsob, jak regulovat délku životaStojí za to nahradit bílou rýži tzv. hnědou rýží?

eOdborar.cz

Kdo bude hájit po volbách zájmy zaměstnanců? ČSSD se totiž nedá věřit ....Boj proti lichvě? Vážně, pane Okamuro? Lichváři na kandidátce SPD ...

ParlamentniListy.cz

„Zrobil sem chybu, že sem nechal puštěny ten zvuk.“ Ladislav Větvička sledoval včerejšího Moravce a je mu zleMiloš Zeman udeřil z náměstí: Zmanipulovaná ČT dostala velkou facku. Babiš a Zaorálek vyhověli nabídce Novy. A Piráti proti tomu idiotsky protestovali!
Články autora
Průzkum
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění