<

Peníze kazí člověka, Romy ne... Proč se říká černá, a ne bílá díra? Tolik miliard doplácíte na Romy

Autor: Břetislav Olšer | Publikováno: 4.10.2012 | Rubrika: Zamyšlení
cikan

Není už samotný název "černá díra" rasistický? Zvláště když se týká mizení milionů korun, jimiž stát podporuje romské aktivity? Asi by bylo třeba odborné studie jazykozpytců, aby vysvětlili, proč se neříká "bílá díra"? Kromě astronomických vysvětlení. Přišel mi e-mailem odkaz na web Svoboduromum.cz, podle něhož jsou u nás pouze 3 procenta romských spoluobčanů, ale ve věznicích tvoří více než desetinásobek tamního osazenstva...

K tomu byla přiložena petice za finanční nezávislost romských organizací a napsáno: Vyzýváme vládu a zastupitelské úřady České republiky k okamžitému zrušení veškerých dotací a finanční podpory neziskovým organizacím, které podle našeho názoru pouze zotročují svobodomyslného romského ducha a násilně jej připoutávají ke státním institucím. K přehodnocení či přímo zastavení financování prostřednictvím dotací tzv. „integračních“ programů by mělo dojít především z těchto důvodů:

1) Romské organizace opakovaně a dlouhodobě přispívají ke zvyšování napětí mezi romskou minoritou a většinovou společnosti (např. banalizováním zločinnosti, zneužíváním sociálního systému atd.)

2) Za poslední léta byly investovány miliardy korun do tzv. „antirasistických“ projektů, které bohužel nepřinesly žádné výsledky a pouze svým autorům umožňovaly vést zahálčivý život na úkor daňového poplatníka.

3) Teprve úplná finanční nezávislost umožní těmto organizacím skutečně nezávisle bránit práva romské menšiny, pokud se skutečně domnívají, že jsou tato práva nějakým způsobem krácena...

Řekl bych, že přání je otcem myšlenky aneb zvěst z oblasti utopie a sci fi. Napsal mi starosta obce Uhelná Ludvík Juřík o svých trablech s občanským sdružením Ester, jež pracuje v jeho obci, a která obec poškodila na svých právech, tedy neumožnili jí vědět o tom, jakých výsledků Ester dosáhla při tak zvaném začleňování svých klientů za uplynulých 6 let v obci Uhelná. Marné bylo, že se pan Juřík odvolával na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, když chtěl vědět, jak Ester funguje..
 
Čtěte také:
 
Položil jen pár otázek: "Jakým právem nám – občanům obce vnucujete své klienty, o které nestojíme od počátku vpádu vaší organizace do obce. Jen proto, že údajně neplní vámi vydané zásady,  jste z vašeho klienta udělali bezdomovce, který přespává na autobusových zastávkách, různě po obci a obtěžuje občany. Za posledních 5 let (2007 – 2011) obdržela organizace, která „pečuje“ o asi 200 klientů, více jak 47  milionů dotací od různých stupňů územní samosprávy a státní správy. Pro připomenutí od MPSV, Úřadu vlády a SZIF to bylo 27,3 mil. Kč, od Olomouckého kraje 7,8 mil. Kč  a od Člověka v tísni o.s. 0,3 mil. Kč a Brontosaurů  230 tis. Kč. Na druhé straně ve stejné době obdržela naše obec Uhelná pro zabezpečení svých cca 520 občanů a provoz obce asi polovinu "romských" peněz, tedy 26,6 milionu Kč z rozpočtového určení daní od státu. Do tohoto  nepočítám zhruba 8,3 mil. Kč na odstraňování  povodňových škod v roce 2009 a 2010..."
 
Pan starosta, který má skutečný zájem o výsledky organizace Ester, pokládá předsedovi o.s. Ester stejné otázky veřejně:

a)  Kolik klientů (rodin) bydlících v obci bylo naučeno hospodařit s penězi?

b)  Kolika klientům bydlících v obci Uhelná bylo zajištěno trvalé pracovní místo?

c)  Jak se zlepšil prospěch klientů - žáků Základní školy?

d)  Kolik žáků základní školy pokračuje v dalším vzdělávání  ( kolik nastoupilo, kolik odešlo, kolik ukončilo a s jakým výsledkem - prosíme po jednotlivých vzdělávacích zařízeních)? 

Tyto otázky byl nucen položit i pro to, že naše republika je opět žalována u Evropského soudu za to, že několik Romů z Ostravska bylo zařazeno do „Zvláštních škol“. Odpovědí se dodnes pan starosta nedočkal, prý na to nemá právo. Jak to tedy je z romskou "černou dírou", co v ní mizí miliardy, aniž by byla zrušena alespoň některá romská ghetta v Česku, stačila by ostravská čtvrt Přednádraží, která se rozpadá a je zde velké riziko smrtelných nehod.

„Nechci vyvolávat nevraživost ani etnické vášně. Chci ale upozornit na to, že v obci Uhelná je situace stále napjatá zvláště nyní, když se odstěhovaly dvě romské rodiny, které byly sžity s obcí a nikdo neví, kým budou byty obsazeny. Tak zvané sociální začleňování není nic jiné, než zneužívání státního rozpočtu, tedy našich daní. Vím, že tímto vyjádřením opět vzbudím opovržení u těch, kterých se obsah týká. Ale, jedná se o veřejné peníze. Peníze na zaměstnání lidí v rozpočtu nejsou. Kde se tedy berou prostředky na nic neřešící projekty…?“ říká starosta Uhelné.

Na počátku roku 2012 byli lidé v Uhelné opět rozčarováni. V březnu roku 2011 obec Uhelná usnesením zastupitelstva odmítla „nezištnou“ pomoc starosty obce Vápenná, který si v rámci zoufání nad stavem romské komunity v obci, nechal zpracovat bez vědomí a souhlasu zastupitelstva projekt, kterým má Romům pomoci. Oč jde? Přes 39 měsíců mají poskytovat nezištné a vysoce účinné rady našim občanům o tom, jak si mají hledat práci, kde není, jak si nemají dělat dluhy, když peníze nemají či jak mají rodiny správně fungovat a starat se o své děti a podobně. Pro osoby, jež budou radit, je vyčleněno cca 2, 65 milionu Kč. Budou ale radit jen těm, kteří o to budou mít zájem. Takto bude utraceno za celý projekt (Vápenná, Kobylá, Javorník, Uhelná) z daní občanů čtyř obcí necelých 16,5 milionu Kč.

Podle evidencí národních výborů žilo v roce 1989, kdy se dělala naposledy, na území České republiky 145.738 Romů. Srovnáním všech dostupných údajů pak přijdeme k závěru, že v roce 1999 žilo v České republice 250 až 300 tis. etnických Romů. Dnes se tento počet mnohonásobně zvýšil. Usídlení: severní Morava (zejména Ostrava, Karviná), severní Čechy (Děčín, Ústí nad Labem), velká města (Praha, Brno). Romští občané se většinou nežení a nevdávají, protože je to pro ně nevýhodné. A jestliže ano, pak se zase rychle rozvádějí. Jestliže tedy žádá svobodná, rozvedená romská občanka o sociální výpomoc, dostane se jí při třech dětech těchto výhod: 7400,- Příspěvek na bydlení, 8700,- sociální dávky, 1700,- přídavky na dětí, pokud jsou ,,pouze“ tři, 7600,- rodičovský příplatek do 3 let věku dítěte…

Přidávám malý rozpočet. Do roku 2013 může putovat na odstranění romských ghett dalších až přes 5 mld. korun. Ale můžeme vidět, že ve většině případů peníze neskončí tam, kde jsou potřeba. Na penězích z Evropské Unie se živí podnikavci z řad romských aktivistů, ale dokonce celá města. Nejúčinněji se na romské peníze z fondů přisála Ostrava a Kladno. U dalších 4 pilotních projektů není určeno, kde peníze skončí. Většinou se z těchto peněz opravují centra měst, vytváří pěší zóny či staví parkoviště. O jaké peníze se jedná?

Přes 5,1 mld. Kč jde na projekt „zlepšení prostředí v problémových sídlištích, placených z evropských peněz. Do pilotního programu spadá 6 měst Kladno (250) Ostrava (300), Orlová, Brno, Most, Přerov (100). Pokud se projekt osvědčí, zbytek peněz se rozdělí mezi další města. Program budí podezření, že byl nastaven tak, aby se radnice problémových měst dostaly k větším penězům bez ohledu na Romy. Pouze 0,5 mld. Kč z evropských peněz na lidské zdroje a zaměstnanost je určených přímo pro Romy. Vybojovali si je příslušníci romské menšiny, protože měli pocit, že se v konkurenci majoritních agentur nedostanou k penězům. Dalších 200 milionů Kč je na takzvané individuální projekty obcí, rovněž pochází z eurofondů. Penze čerpají lokální neziskovky. A je zde ještě 117 milionů Kč, které nejdou z peněz z eurofondů, ale ze státního rozpočtu; jsou určeny přímo pro menšiny. Prostřednictvím ministerstva kultury jdou například peníze na festivaly…

Jak jsem uvedl v jednom ze svých předcházejících blogů, existuje u nás řada romských periodik, rovněž dotovaných ze státních peněz. Uveďme si některé, třeba Romano džaniben. Jde o časopis, který má charakter almanachu, (rozsah stran kolem 350), realizuje stejnojmenné občanské sdružení jako ojedinělý projekt co do formy i obsahu. Do realizace projektu jsou zapojeni vedle členů sdružení i studenti romistiky Karlovy univerzity v Praze. Tomuto projektu byla udělena výjimka ministra kultury. Výše dotace činí 482 000,- Kč, Vychází 2x ročně, 600 kusů. Cena výtisku 140,- Kč. Příjmy z prodeje 18 232,- Kč… Vychází též Kereka - Kruh (vydavatel občanské sdružení Demokratická aliance Romů v ČR). Výše dotace 1 850 000,- Kč. Vydání 10 čísel za rok. Cena výtisku 12,- Kč. Celkové náklady 2 645 538,- Kč. Příspěvky jsou v jazyce českém a romském. Časopis sloužil jako pomůcka ve školách s romskými žáky, mateřských i v nižších ročnících základních škol.

Romano voďi (vydavatel občanské sdružení Romea). Výše dotace 1 407 000,- Kč. Tiskovina je distribuována bezplatně v rámci komunity i mimo ni, do škol, jiným občanským sdružením. Projekt je financován i z evropských zdrojů, zejména z projektu EQUAL. Nesmíme zapomenout ani na Romano hangos (vydavatel občanské sdružení, dříve o.p.s. Společenství Romů na Moravě) a Amaro Gendalos (vydavatel občanské sdružení Dženo ) či Romano Kurko (vydavatel Občanské sdružení pro romský národnostní tisk). V roce 2004 a 2005 bylo ze státního rozpočtu podpořeno internetové rádio Rota (sdružení Dženo) a časopis Romano hangos 2007. Výše dotace 1 026 000,- Kč… Nechci se mýlit, ale suverénní a zřejmě bez zvláštních dotací existuje romský server Romea.cz s panem Ryšavým. Být romský Kumar, nechal bych existovat jen tento web…

V Ostravě byl před třemi roky slavnostně vyhlášen jiný pomocný gadžovsko-romský program pod názvem “Ruku v ruce”. Jeho šlechetným cílem, financovaným z peněz Česka i EU, bylo zaměstnávat Romy, učit je pracovním návykům a pomáhat se vzděláváním romské komunitě, která žije v ostravských deseti ghettech v počtu zhruba deseti tisíc obyvatel. Od 1. února 2012 mají povinnost všichni v Ostravě se řídit heslem: „Lepší život s rodinou – lepší soužití s většinou“. Sociální inkluze Ostrava totiž znamená naplnění rovněž dalšího hesla: „Musíme je vzít mezi sebe“ a přitom si uvědomit, že každý člověk je jiný. A nejen inkluzování, ale i Dža dureder – Pokračuj II., což je podpora romských středoškoláků, aby se hlásili na vysoké školy. Organizuje ji sdružení Slovo 21. K tomu je i Katalog sociálních služeb, opět z peněz EU…

Velkou oporou zejména ostravských Romů ve čtrnácti ghettech, co měly být už dávno za o držené miliardy zrušeny, je indický občan Kumar Vishwanathan. Podle výroční zprávy činí roční příjem jeho sdružení Vzájemného soužití 25,5 milionů Kč, vydání téměř 26 milionů, z toho na mzdy pro cca 45 zaměstnanců přes 11 milionů Kč… Plus plat osobního šoféra pro dr. Kumara. „Domnívám se, že romská komunita je budoucností této země, protože je to rostoucí komunita,“ říká Kumar a dodává, že ji vidí jako skupinu lidí, jež může Česko obohatit. Sice fráze jako hrom, klišé… Ale má pravdu, že nás tito Romové obohatili o ruinu, ty jsou přece ceněny, od Itálie přes Egypt až po Čínu. Pravda, ulice Přednádraží byla kdysi okrasou Ostravy, zejména její domy, před sto lety obydlené hlavně Židy a Němci. Dnes má však Ostrava také své ruiny. Romské. Co by za ně věčná Roma dala. Forum Romanum neboli Přednádraží. Ostrava není nadarmo městem rekordů. Na co potřebovali Římané tisíce roků, to zvládli Ostravci za padesát roků.

Inu, přeji utopickému webu Svoboduromum.cz hodně zdaru a dobrý vítr do plachet tohoto sci fi plavidla. A aby nezapomněli, že peníze jsou jako ponožky; stejně smrdí a stejně rychle se dají vyprat, mohli by přijet do Ostravy, Chánova, Janova či Varnsdorfu, prostě na Šluknovsko nebo do obce Uhelná a zkuste nahlédnout do "černé romské díry" a snažit se ji přejmenovat na nerasistickou "bílou"..

Petice za finanční nezávislost romských organizací

Klíčová slova: politická korektnost  | Romové  | Cikáni
6746 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Čtěte také

euPortal.cz

Tak to je síla. Předseda Pirátů a sluníčkář Ivan Bartoš nepodporuje jen imigraci a islám, ale chce legalizovat i heroin! Marine Le Pen poslala Čechům zásadní vzkaz k volbám. Zde je...Katolický kněz udeřil k volbám: Zhmotnělý děs Herman a rektální alpinismus lidovců vůči Eurosojuzu. EU ovládnou muslimové, je potřeba ji zbořitMnoho z nás řeší, jak a koho má volit… ČSSD je dle mínění mnohých analytiků z oblasti národní bezpečnosti nejmocnější mafií v ČR a pokud jde o TOP 09, KDU a Piráty…Husté. Podívejte se, jak známý ministr brutálně lže. Nachytali ho jak malého kluka. Kvůli němu je ale ohroženo zdraví lidí i zvířat. Podívejte se...

euServer.cz

Skandální selhání premiéra a doznání otřesných rozměrů. Reálná hrozba krádeže za tisíce miliard. Přední skalní odpůrce privatizace českého lithia přináší nová znepokojivá fakta Dovolil bych se zeptat už nejen pana Zaorálka, ale i pana Kalouska, Schwarzenberga, Langšádlové, Teličky, Štětiny, Stropnického a všech dalších našich slavných nenávistníků...

ePortal.cz

"Toxická zátěž", "Putinův agent"....Hádejte, na jakého politika má tolik lidí spadeno. "Mám radši kytaru a táborák, než luxusní vůz či dovolenou". Do parlamentu má nakročeno tak trochu jiný politik, který vám vzkazuje...

Eurabia.cz

Pražští muslimové se svolávají k volbám! Nedovolte muslimům rozhodovat o naší budoucnosti ...Itálie: Řádění uprchlíku z Afriky pokračuje! Další přepadení ...

FreeGlobe.cz

Jen hodiny do rozhodnutí: Zvedneme hlavy? Kdo zůstane doma, volí Kalouska, Merkelovou a muslimskou invaziMuslimové mají v Evropské komisi věrného přítele. To netvrdí žádný zlý eurokpetik, ale její místopředseda Frans Timmermans. Přečtěte si další hluboké myšlenky z jeho dopisu mohamedánům

Nezdravi.cz

Vědci našli způsob, jak regulovat délku životaStojí za to nahradit bílou rýži tzv. hnědou rýží?

eOdborar.cz

Kdo bude hájit po volbách zájmy zaměstnanců? ČSSD se totiž nedá věřit ....Boj proti lichvě? Vážně, pane Okamuro? Lichváři na kandidátce SPD ...

ParlamentniListy.cz

Nejen Václav Moravec: ČT vysílala magazín pro gaye a lesby z prostředí pražské Kliniky. Přišla Feryna, byla i písničkaMístopředseda Rady Českého rozhlasu nám poskytl rozhovor, který se jen tak nevidí: Feťáci z Kliniky, kteří zaberou cizí majetek, jsou aktivisté?! Kde to jsme? Co se to děje?!
Články autora
Průzkum
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění