<
reklama
Citát
Lev„Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme čekati. ... Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti…“

Ladislav Rašín, projev v pomnichovském parlamentu 14. 12. 1938Jidáš Herman a Bělobrádek i černý kníže Schwarzenberg... Tuto věc si známý biskup za rámeček nedá, zrádce duchovního povolání... Nadšeně horoval pro přijímání muslimských vetřelců a nejen to...

kdu2

Váš nátlak na voliče – z pozice katolického biskupa – je v novodobé historii naší země zcela bezprecedentní. Žádám Vás proto o veřejnou omluvu všem, koho jste v něm neprávem napadl, včetně čtenářů váženého časopisu Monitor. Jako referenci správného postoje mi dovolte připomenout Vám vlastenecké heslo milovaného primase českého otce kardinála Františka Tomáška z listopadu 1989: "JSEM NA STRANĚ NÁRODA!" Na čí straně stojíte Vy, otče Tomáši?

Autor: Jiří Pavel Pešek | Publikováno: 19.10.2017 | Kulturní válka | 4771 čtenářů

Papež František je pro Církev a i pro svět jedna z největších pohrom za posledních dva tisíce let

bergoglio2

Pro významné kleriky je to aktem velké osobní odvahy, neboť František se krom jiného stihl neblaze proslavit i metodami, jakými “zametá” s nepohodlnými duchovními, kteří ještě věří katolicky. Jak vážná situace je pochopíme, pokud si uvědomíme, že akt takovéhoto “synovského napomenutí” byl naposledy použit ve 14. století (naposledy byl za své bludy napomenut papež Jan XXII. v roce 1333 - své bludy na smrtelné posteli odvolal)!

Autor: Ivan Poledník | Publikováno: 7.10.2017 | Kulturní válka | 2636 čtenářů

Jeden a půl miliónu Poláků jde do boje. Zvednou zbraň proti imigraci a islamizaci. I Duka se osmělil. Řada církevních představitelů se postavila zničujícímu proimigračnímu postoji papeže Františka

ruzenec

Proč zrovna 7. října? I to má svůj velký význam a symboliku. Jde totiž se o svátek Panny Marie Růžencové, ustanovené na výročí slavné bitvy u Lepanta, kde křesťanská vojska porazila tureckou přesilu, definitivně zlomila muslimskou námořní sílu a významně omezila pronikání islámu do Evropy. Tedy až do nedávných měsíců a dní. Toto vítězství bylo a je považované za zázrak učiněný právě díky vytrvalým růžencovým modlitbám celého katolického světa.

Autor: Ivan Poledník | Publikováno: 6.10.2017 | Kulturní válka | 5403 čtenářů

Už je to tady, katolíci oficiálně obvinili papeže Františka z kacířství a vyzvali ho, aby opustil a odsoudil své bludy

bergoglio2

V latině se dokument nazývá Correctio filialis de haeresibus propagatis („Synovské napomenutí z důvodu šíření bludů“). Konstatuje, že papež svou apoštolskou exhortací Amoris laetita a dalšími souvisejícími slovy, skutky a nečinností prakticky prosazoval 7 heretických postojů týkajících se manželství, mravního života a přijímání svátostí a způsobil šíření těchto heretických názorů v Katolické církvi. Signatáři těchto sedm bludů popisují v latině, oficiálním jazyce Církve.

Autor: odjinud | Publikováno: 30.9.2017 | Kulturní válka | 2589 čtenářů

Češi musí přežít. Co má společného Mohamed se svatým Václavem? A s dneškem? Tomio Okamura vám to řekne

lev6

Odkaz svatého Václava, jeho potomků a následovníků - našich předků - nás všechny zavazuje k té nejzákladnější povinnosti - tak jako naši předkové odkázali nám naši zemi, jazyk, naši kulturu, tradice a naši suverénní státnost, tak i my máme povinnost předat naši zemi a kulturu našim potomkům.

Autor: Tomio Okamura | Publikováno: 28.9.2017 | Kulturní válka | 2955 čtenářů

Nepřátelé českého národa úřadují - a slaví...

maria3

Kdy si začnou bojovníci proti mariánské úctě připouštět myšlenku, že případné mocenské vítězství luteranismu, v jehož ideových službách švédští nájezdníci loupili a vraždili, by s velkou pravděpodobností vedl k ještě rychlejšímu poněmčování českého národa a následnému plnému začlenění do Reichu?

Autor: Michal Semín | Publikováno: 23.9.2017 | Kulturní válka | 3460 čtenářů

Indoktrinace nejmenších dětí: pohádková kniha o gayích Král a král a rodina brzy v ČR!

Homosexuálové

"Adéla přeložila knížku Král a král a rodina, která navazuje na knížku Princ a princ. Z té víme, že si princ tak dlouho vybíral z princezen z celého světa, až se zamiloval do bratra jedné z nich. A byla svatba. V knize Král a král a rodina vyráží novomanželé na svatební cestu do pralesa, odkud si v kufru přivezou překvapení – malou holčičku. A tak ji adoptují. A všichni žijí šťastně, že..."

Autor: Tomáš Vyoral | Publikováno: 20.9.2017 | Kulturní válka | 643 čtenářů

Kardinál promluvil o blížícím se konci světa: „Zmatek a omyl“ představitelů Církve může být znamením konce časů. Naše doba „realisticky jeví jako doba apokalyptická“

antikrist

Každý papežův výrok je podle kardinála Burkea třeba chápat „v kontextu trvalé nauky a praxe Církve, jinak by do jejího těla pronikl zmatek a rozdělení k velké škodě pro duše i pro evangelizaci světa“. „Věřící nemohou následovat teologické názory, které protiřečí nauce obsažené v Písmu svatém a posvátné Tradici a potvrzené řádným magisteriem, a to ani když tyto názory docházejí v Církvi široce sluchu a pastýři Církve je nekorigují, jak je jejich pastýřskou povinností.“

Autor: odjinud | Publikováno: 6.9.2017 | Kulturní válka | 2142 čtenářů

Papežské poselství není jen nebiblické, ale je trapné a pro Evropu velice nebezpečné!

bergoglio2

Cizincem mezi Izraelci se rozuměl někdo, kdo preferoval monoteismus před primitivní modloslužbou. Kdo z nich by nerespektoval autoritu izraelských vůdců, nebo dokonce naváděl k modloslužbě, byl potrestán smrtí. (V.Moj.13,7-10) Žádnému cizinci nebylo dovoleno praktikovat uprostřed společnosti Izraele pohanské rituály

Autor: Karel Orlík | Publikováno: 5.9.2017 | Kulturní válka | 539 čtenářů

Nechci mluvit vulgárně, ale... Kardinál Duka napsal pár zásadních slov, se kterými budete souhlasit, i když třeba nechodíte do kostela...

duka3

Je otázka, kam až necháme situaci zajít? Nebo spíš kam se necháme zahnat bojůvkami za lepší zítřky. Těmi, kdo mají plná ústa svobody, různorodosti názorů a přitom pořádají mediální lynče na každého, kdo se odváží říci něco jiného, než co oni pokládají za vhodné. Naštěstí se i u nás objevilo několik statečných, možná však především „hubatých“ osobností, které si už přestaly brát servítky. A parafrázují Shakespeara do srozumitelné češtiny: „vážně si myslíte, že když začnu kravinci říkat růže, že začne vonět?“

Autor: Dominik Duka | Publikováno: 4.9.2017 | Kulturní válka | 5853 čtenářů

Tohle je s přehledem největší korporátní prasárna letošního roku. Všechny, které to s*re stejně jako mě úplně vážně žádám - přestaňte chodit do Lidlu...

ne_mešity

Všechny, které to s*re stejně jako mě úplně vážně žádám - přestaňte chodit do Lidlu. Nenechávejte svoje pracně nabyté peníze firmám, které ostentativně pohrdají vaší kulturou.

Autor: Zbyněk Passer | Publikováno: 4.9.2017 | Kulturní válka | 3339 čtenářů

Vzpomeňte si na tuhle zdánlivě přehnanou úvahu, až si poprvé přečtěte, že by z Václavského náměstí měla zmizet socha patrona Českých zemí - svatého Václava. Vždyť to byl xenofob...

sv.vaclav

V USA levicová lůza boří sochy významných mužů dějin. Nešlo vždy a pro všechny o pozitivní hrdiny. A naopak. Na jejich místa chce umisťovat velikány dějin typu Michaela Jacksona. Jde o novou formu Maovy kulturní revoluce. Vždy, než se přepíší učebnice dějepisu a "změní" historie, je třeba odstranit fyzické důkazy a umlčet, či překřičet oponenty.

Autor: Zbyněk Passer | Publikováno: 4.9.2017 | Kulturní válka | 1410 čtenářů

Důstojné čekání na zánik svobody a civilizace. Džihádisté s mačetami či bombami mohou být v Praze za pár hodin. A možná v ní už jsou...

argonath3

Benjamin Kuras popisuje jednotlivé příznaky a analyzuje jedenáct příčin, které vedou k postupnému zániku svobodného světa a jeho nahrazení orwellovským totalitarismem. Všech těch jedenáct příčin spojuje, že je za nimi úpadek skutečného vzdělání… povrchnost, hloupost, rezignace na hlubší zkoumání a na úroveň kultury i jazyka. Když mizí staré dobré časy, nejde jen o to, že gentlemani jsou otráveni z neslušností, které musí snášet. Jde především o to, že mizí svoboda a po ní i celá civilizace.

Autor: Petr Hampl | Publikováno: 2.9.2017 | Kulturní válka | 1732 čtenářů

Muslimské hordy dle papeže Františka musí do Evropy, i když nás chtějí vyvraždit

bergoglio2

Hlásá tak absurdní sebepopírající se Církev. Po dvou tisíciletích boje proti satanovu království se Církev prostřednictvím Františka a jemu podobných objímá se svým úhlavním nepřítelem. Výzva k přijímání muslimů, i kdyby nás měli vyvraždit, je tedy nejen "politicky korektní" frází - ale neskrývaně vyjádřeným přáním.

Autor: Ivan Poledník | Publikováno: 29.8.2017 | Kulturní válka | 1264 čtenářů

Pokud přednášíte na univerzitě a veřejně vyzvete k vraždění bělochů, nebudete mít problémy. Výzvy k vyhlazení bělochů jako špatné rasy se staly něčím normálním a akceptovaným

Battle flag

V městě Charlottesville ve Virginii měl proběhnout ten již typický pochod místních lidí, co se sešli se starými konfederačními vlajkami, aby vyjádřili zármutek a bezmocné rozhořčení nad tím, že politické elity a intelelktuálové se snaží vymazat jejich dějiny, identitu a nakonec i jazyk. Rozhořčení nad tím, že je elitáři snaží zbavit vší hrdost, rozbít jejich životní styl a udělat z nich bezmocné vykořeněnce tupě čekající na příkazy nových globálncíh vládců. Taková shromáždění jsou v zásadě běžnou součástí každodenního života ve většině států amerického Jihu.

Autor: Petr Hampl | Publikováno: 24.8.2017 | Kulturní válka | 1680 čtenářů

1584 článků (106 stránek)
1 | 2 | 3 | Další    Přejít na stránku 
Články autora
Průzkum
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění