Teologické směry 20. století: Dětská nemoc levičáctví v církvi

Autor: Stanislav Přibyl | Publikováno: 23.3.2013 | Rubrika: Zamyšlení
Che Guevara

Obsáhlá publikace Rosino Gibelliniho „Teologické směry 20. století“ (Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2011) se pokouší o systematické zmapování všeho nového, co přineslo teologické bádání ve 20. století. Společným rysem mnoha směrů jsou především dílčí témata, která se stávají poznávacím znamením toho kterého teologického směru. Takovýto přístup se označuje za „teologii přívlastků“. Záleží tak na tom, kterou skutečnost, který „přívlastek“ si daný směr teologického bádání zvolí a často téměř zabsolutizuje.

Módní proudy

Fragmentaci náležité celistvosti teologického pohledu danou takovýmto přístupem trefně charakterizuje kousavá poznámka, že brzy snad budeme mít i „teologii veřejné hromadné dopravy“. V každém případě je dobré nahlédnout, jakéže „přívlastky“ se také do teologie zejména ve druhé polovině dvacátého století vkradly. Autor nabízí mj. teologii naděje, politickou teologii, teologii osvobození, černou teologii, feministickou teologii nebo teologii třetího světa. Z tohoto namátkového výčtu je patrné, do jaké míry samotné názvy příslušných konceptů prozrazují inspiraci marxismem či levicovým liberalismem.

Platí to již pro zdánlivě nevinně znějící „teologii naděje“. Nejedná se totiž o návrat ke žhavému očekávání Kristova druhého příchodu, jak jej prožívala prvotní církev. V pozadí tohoto směru totiž stojí spíše kniha „Ateismus v křesťanství“ marxistického autora Ernsta Blocha. To je také charakteristickým dokladem skutečnosti, že témata bádání zde nenastolují autentičtí teologové. Na počátku přichází sekulární koncept, za kterým pak pok kulhávají teologizující autoři, kteří jej přebírají a „překřtívají“ ve snaze být také aktuální. Takovéto podivuhodné křížení je pak schopno dojít například v politické teologii k „planetární mysticko-politické solidaritě, která je protikladem principu buržoazní společnosti“.

Politická teologie

Zatímco Johann Baptist Metz jako zakladatel politické teologie zanechal dosah svého levicově inspirovaného a dnes již nezajímavého konceptu na evropské půdě, daleko výbušnější byl export marxizujících idejí do latinské Ameriky v podobě tzv. teologie osvobození. Autoři jako Gustavo Gutiérrez nebo Leonardo Boff svými apely zaktivizovali samy konference latinskoamerického episkopátu a nebýt zásahů vatikánské kongregace pro nauku víry, zůstala by teologie osvobození v jižní Americe takřka oficiální teologií, zasazující se samozřejmě ve prospěch „vykořisťovaných tříd, utlačovaných ras a opovrhovaných kultur“, což se zdá být samo o sobě něčím nenapadnutelným. Teologie osvobození prý marxismus používá „jako zprostředkování něčeho většího, totiž víry a jejích dějinných nároků“.

Vatikánská instrukce z roku 1984 však varuje před zdánlivou nevinností takovéto sebeprezentace teologie osvobození, která se brání tím, že „má obecně analýzám vykořisťovatelských struktur, které provádějí marxisticky orientované sociologické školy, selektivní a diferencovaný vztah“. V knize již není uvedeno konečné vyústění snah o takovouto implantaci marxismu do přediva křesťanského myšlení a církevní praxe. Právě oni chudí, pro něž se teologie osvobození tolik zasahuje, preferují dnes v latinskoamerických zemích například severoamericky inspirovanou charismatickou spiritualitu a mnoho jiných duchovních směrů, včetně tradicionalistického katolicismu. Skutečným pokračovatelem teologie osvobození je tak akademická půda, která, oproti původní snaze se utlačovanému lidu přiblížit, spřádá dnes své elitářské teorie bez odezvy těch, jichž se chtěla původně zastávat.

Fantaskní antromorfismy

Černá i feministická teologie evidentně podléhají až fantasknímu antropomorfismu. Jsou schopny řešit otázky barvy Boha nebo pohlaví Boha: „Je-li Bůh mužem, pak je muž Bohem“. Názvy jednotlivých publikací napovídají, kudy se úvahy takovéhoto myšlení ubírají: „Překročit Boha Otce: k filozofii ženského osvobození“, „Církev a druhé pohlaví“, „Když byl bůh žena“, „Proč ženy potřebují bohyni“. Feministická ideová výbava pak zpětně vede i k reinterpretaci prvotního křesťanství. To mělo sestávat ze dvou hnutí: hnutí obnovy, které založil Ježíš v židovském prostředí v Palestině, a prvokřesťanského misijního hnutí, které založil Pavel v helénistickém prostředí s centrem v kosmopolitní Antiochii. Obě tato hnutí údajně vyzývala k „učednictví rovných“ a shromažďovala se jako „společenství rovných“ a „inkluzivní společenství“, v nichž se těšili přednostnímu postavení ti, kteří byli vylučováni ze společnosti, a tedy i ženy.

Je ovšem třeba připomenout, že takovéto ideologické koncepty mají v různých částech světového křesťanstva odlišný dopad. Zatímco tradicionalistické pravoslaví si něčeho tak vzdáleného od samotných kořenů křesťanství ani nepovšimne, k liberálně levicovým směrům náchylný mainstreamový západní protestantismus rezignovaně pojímá tyto dílčí pohledy na křesťanství jako samozřejmé, neboť již vůči nim nedisponuje strukturálními nebo doktrinálními zábranami. Zásadní střet se tak dnes děje v katolické církvi, kde pronikání všech těchto konceptů naráží na snahu církve zachovat integritu nejryzejší biblické podstaty křesťanské víry. Například zmíněná feministicky pojatá inkluzivita se projevuje také ve snaze ideologicky korektně překládat biblické texty. Bůh již potom není „on“, nýbrž raději „to“, což následně vyvolává zásahy příslušných vatikánských úřadů a způsobuje v církvi napětí. Není těžké uhodnout, která ze stran se těší větší mediální přízni.

Z přehledu teologií třetího světa lze uvést například korejskou teologii minjung, vyjadřující „spravedlivé rozhořčení“ utlačovaného lidu, ať už v severokorejském komunistickém režimu, nebo v technokratickém režimu Jižní Koreje. Symetrizace demokratických systémů s totalitními režimy je běžným instrumentáriem liberální levice, která nemá nebo spíše nechce mít tušení, jaké nebezpečí se za totalitou skrývá. V případě srovnávání vyspělé, demokratické a díky tržnímu hospodářství ekonomicky prosperující Jižní Koreje s obludností severokorejského režimu lze hovořit o naivitě zcela úmyslné.

Autor publikace je zjevně sympatizantem a obhájcem popisovaných módních teologických směrů. V knize jsou uvedena jména bezpočtu teologů, avšak jedno zde zcela chybí: Joseph Ratzinger.

 

Newsletter CEP listopad 2012

 

Stanislav Přibyl, církevní právník

 

Čtěte také:

NEOMARXISMUS V TEORII A PRAXI – homosexualismus, pedofilie a sexuální výchova. Kulturní válka a kulturní revoluce

Roman Joch: Peklo v masce politické korektnosti aneb nadvláda neomarxismu šedesátých let

Hippiesácké kytary v kostelech aneb II. Vatikán s humorem

Tomáš Halík aneb MODERNISMUS V TEORII A PRAXI

2577 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Děti v základní škole učí, že „objektivnost“ a „perfekcionismus“ jsou rasistické rysy „bílé nadřazenosti“Prosím, pomozteDnes je snadné prohlásiti se v souladu s vlastními pocity za osobu opačného pohlaví, případně některého z dalších 57 neopačných pohlaví. I my můžeme respektovat, že se pan Vystrčil cítí být Taiwancem...Stigma ‚bílého privilegia‘ a ‚toxické maskulinity‘ poškozuje kluky z bílé pracující třídyThe New York Times je anti-bílý a anti-americký

euServer.cz

Na východní frontě chaos. Obávám se, že v letošním roce musíme počítat jen s těmi nejhoršími scénáři. Na Východě, na Západě, i u nás domaNepodmíněný příjem? – Cesta do pekel

ePortal.cz

Motivace některých dnes hodně slyšitelných kovidových alarmistů je velmi sporná, ne-li rovnou cynicky sobeckáKoronavirus v přímém přenosu

Eurabia.cz

V Saúdské Arábii napaden francouzský konzulátIslámista podřezal a pobodal věřící v katedrále v Nice!

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Sorosovi poskoci v Arménií vedou národ k sebezničení. Západ Arménií opustil a jedinou záchranou je RuskoMiláček Západu Navalný je lhář a skončil v exekuci za své lži ...

ParlamentniListy.cz

Historky z Ria. Všichni divní típkové z Prahy. Zasvěcené pojednání o restauraci, kvůli které Prymula musel vrátit ministerstvoPo koule mu nesaháš! Železný z ČT a šťastný herec. Je zle
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění