5 důvodů proč říci „NE!“ Evropské ústavě

Autor: Jan Zahradil | Publikováno: 21.1.2005 | Rubrika: Politika
5 důvodů

Návrh Smlouvy o založení Ústavy pro Evropu (dále jen „ústava“) připravil Konvent o budoucnosti EU, což byl orgán vytvořený podle závěrů summitu EU z belgického Laekenu v prosinci 2001. Konvent působil od 28. února 2002 do 10. července 2003. Jeho návrh byl následně předložen k projednání na mezivládní konferenci států EU. Po neúspěšném pokusu o přijetí na bruselském summitu EU v prosinci 2003 byl nakonec pozměněný návrh schválen na summitu 17.–18. června 2004 v Dublinu a podepsán 29. října 2004 v Římě. Od tohoto data se v EU také rozběhl dvouletý ratifikační proces. „Ústava“ může vstoupit v platnost teprve po schválení ve všech 25 zemích EU. „Ústava“ má přes 300 stran a skládá se z preambule a čtyř částí. První část vymezuje hodnoty a cíle EU a zabývá se pravomocemi a postupy orgánů Unie. Druhou část tvoří Charta základních práv EU. Třetí, nejobsáhlejší část přináší výčet a obsah působnosti konkrétních politik EU a čtvrtá část obsahuje obecná a závěrečná ustanovení. „Ústava“ je přitom velmi problematický dokument, o jehož chybách se v médiích téměř nemluví. Tento leták na hlavní nedostatky stručně upozorňuje a zdůvodňuje, proč není správné tento dokument podpořit.

1. K přijetí evropské „ústavy“ neexistoval mandát

Konvent přijal „ústavu“ na základě vlastního rozhodnutí. Podle laekenské deklarace mělo být původně cílem Konventu shrnutí celého stávajícího primárního („ústavního“) práva EU pod jednu hlavičku, jeho zpřehlednění a zjednodušení a zvýšení stupně demokracie, transparentnosti a efektivity v EU. O ústavním řešení měl Konvent přemýšlet jen v dlouhodobé perspektivě – nakonec však rovnou „ústavu“ sepsal. Zastoupení států v Konventu bylo nerovné, kandidátské země nemohly podle laekenské deklarace „blokovat jakýkoliv konsenzus, k němuž se mohlo mezi členskými státy dospět”. Vnitřní mechanismy jednání Konventu nebyly demokratické, rozhodoval tzv. „konsenzus“ a nikoliv demokratické hlasování. Dominantní postavení měl na Konventu zejména jeho předseda Valéry Giscard d’Estaign, jeho spolupracovníci a předsednictvo, čímž prakticky došlo ke koncentraci moci při vzniku „ústavy“ do malého okruhu lidí.

2. Evropská „ústava“ je neúspěch

„Ústava“ navzdory mnoha ujištěním neshrnula stávající primární („ústavní“) právo EU pod jednu hlavičku, nezpřehlednila jej a nezjednodušila. O to méně pak přiblížila EU občanům. Nesplnila tedy zadání z laekenské deklarace. Současné smluvní uspořádání EU (Smlouva z Nice) je i navzdory všem svým nedostatkům na kvalitativně vyšší úrovni a poskytuje pro ČR a její občany rovnoprávnější postavení v rámci EU. „Ústava“ je pro laika velice složitá. Ostatně i většina expertů má s jejím čtením problém. Právně jde o hybrid, který má sice všechny atributy mezinárodní smlouvy, ale tváří se jako skutečná ústava skutečného státu.

3. Evropská „ústava“ je cestou k evropskému státu

„Ústava“ principálně mění politický charakter i právní základ EU, definuje symboly EU jako jsou vlajka, hymna, heslo, měna a „státní svátek“, zavádí funkce „prezidenta“ a „ministra zahraničí“ EU a zaručuje, aby EU na mezinárodní scéně vystupovala de facto jako stát. EU získává „ústavou“ mnohé atributy skutečného státu – např. poprvé explicitně definovanou právní subjektivitu včetně práva uzavírat jménem členských států mezinárodní smlouvy a také výslovnou nadřazenost práva EU nad právem jednotlivých členských zemí.

4. Evropská „ústava“ omezí suverenitu ČR

Charta základních práv EU, která je součástí „ústavy“, sice členské státy zavazuje pouze v rozsahu působnosti společných politik, nicméně její ustanovení mohou na základě rozsudků Evropského soudního dvora pronikat do národních právních soustav členských států. Prakticky to znamená, že tak může být z evropské úrovně ovlivňováno pracovní, sociální, důchodové a další zákonodárství v ČR. „Ústava“ nejen zavazuje členské státy aktivně a bezvýhradně podporovat společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, ale ukládá jim zdržet se všech aktů, které by byly s tímto cílem v rozporu.

Pod záminkou boje proti organizovanému zločinu a terorismu „ústava“ zavádí možnost omezení volného pohybu plateb a kapitálu, což je jedna ze základních svobod EU, a umožňuje i zásah do národních daňových soustav. Ztrácíme právo veta při budoucím rozhodování o struktuře rozpočtu EU, což de facto znamená ztrátu možnosti ovlivnit finanční nároky Unie vůči ČR. Unie může podle „ústavy“ i částečně ovlivňovat podobu trestních řádů jednotlivých členských zemí.

5. Přijetí evropské „ústavy“ je pro ČR nevýhodné

ČR patří v rámci EU mezi menší země – a právě malým státům „ústava“ ubírá, zatímco velkým přidává. „Ústava“ mění způsob hlasování v Radě EU v neprospěch malých států, protože poprvé v historii evropské integrace nahrazuje tzv. vážené hlasy (doposud zvýhodňující malé země) populačním principem (výhodným pro země lidnaté). Váha našich hlasů v Radě EU tak klesá skoro o více než třetinu oproti současnému stavu. Zároveň „ústava“ nevratně převádí další významné pravomoci z úrovně národní na úroveň evropskou, kde se mohou stát předmětem většinového hlasování v Radě EU. Kombinace těchto dvou faktorů (snížení naší hlasovací váhy v Radě EU + zvýšení počtu oblastí, o nichž se může v EU hlasovat většinově) zhoršuje naše postavení v EU oproti stávajícímu stavu. Navíc „ústava“ umožňuje pokračovat v dalším nevratném převodu národních pravomocí na evropskou úroveň. V případě přijetí „ústavy“ se tedy bude o čím dál větším počtu otázek rozhodovat v Bruselu a nikoliv v ČR.ZÁVĚR

Pokud bude „ústava“ přijata, pak jde o další krok na cestě k evropskému „superstátu“ se společnou zahraniční, bezpečnostní, měnovou a perspektivně také daňovou politikou. To bude znamenat další postupné vyprazdňování pravomocí národních orgánů a omezování státní suverenity. Konstrukce EU je navíc nastavena tak, aby takový přesun pravomocí a posilování „komunitární“ úrovně EU byly výhodné především pro velké země. Proto také např. německý kancléř Schröder mohl prohlásit: „Čas, kdy mělo smysl, aby jednotlivé národní státy měly své vlastní daňové a sociální politiky, je definitivně pryč. Musíme už konečně pohřbít chybné ideje o národní suverenitě v zahraniční a obranné politice. Národní identita se za chvíli stejně sama ukáže jako pouhý výplod něčí fantazie.“

Opak je pravdou. Je třeba zachovat základní – zejména daňové, ale také zahraničně politické – pravomoci na úrovni národního státu. EU je třeba přeměnit na pružnou, otevřenou, přizpůsobivou a v případě potřeby „vícerychlostní“ strukturu, která bude sdružovat státy v různých stupních vzájemné spolupráce a integrace podle jejich potřeb. Takovému vývoji EU centralizující „ústava“ nenapomáhá. Její neschválení proto nebude ani žádnou katastrofou, ani nebude znamenat konec evropské integrace. EU by v takovém případě fungovala podle dosavadní smluvní základny a otevřel by se prostor pro hledání nových řešení evropské architektury, která bude lépe odpovídat výzvám 21. století. Plný text evropské „ústavy“ naleznete na:
www.ods.cz/docs/dokumenty/evropskaustava.pdf

Webové adresy s jinými informacemi o EU, než na které jste zvyklí:
www.brugesgroup.com
www.europeanfoundation.org
www.teameurope.info

Tento text vydal klub poslanců Občanské demokratické strany v Evropském parlamentu.
Hlavní kancelář ODS, Jánský vršek 13, Praha 1, 118 00, Česká republika.
Redigovali: Jan Zahradil, předseda klubu poslanců ODS v EP, a Hynek Fajmon, poslanec EP.

3813 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Václav Havel omilostnil v roce 1990 pedofilního vraha Jaroslava Oplíštila a ten poté odnesl z nemocnice Na Bulovce sedmiměsíční holčičku Barborku, kterou pedofilně zneužil a zavraždil. Nyní je na svoboděŘízená invaze pokračuje: Už nejde o Syřany, stěhuje se sem Afrika. Elity chtějí sebevraždu Evropy. Nový mechanismus přerozdělováníPomozte, prosím, bránit Vaše blízké, Vaše domovy a naši vlastTehdy se Havel dozvěděl, že se stane prezidentem… George Soros hovoří o svých setkáních s Václavem Havlem a Karlem Schwarzenbergem…Skutečný necenzurovaný životopis Tomáše Halíka. No to si tedy počtete. Fakt

euServer.cz

Krutá nemoc Karel Gotta. Pražská kavárna a ubožáci na FB si mohou opět do mistra kopnoutJako republika jsme Koněva prohráli

ePortal.cz

Glosy: O zahraniční politice a Andrejově beztrestnostiNaděje pro Izrael? Švédská ministryně zahraničí Margot Wallström odstupuje

Eurabia.cz

Uprchlíci již obohacují Německo. V Hessensku již oženili a vdali 125 děti ...Proud uprchlíku/imigrantů z Řecka přes Balkán směrem k nám zesiluje! Poděkujte Němcům a EU, kteří vyzývají k nebránění migraci

FreeGlobe.cz

Němečtí vědci tvrdí, že lidské rasy neexistují. Vede je k tomu věda nebo náboženství politické korektnosti?Černý raper integrovaný v Evropě vyzývá k zotročení a zabíjení bělochů (+ video)

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Mám blbou zprávu... Babiš zúčtoval s kritiky a „napráskal“ Piráta. Nepotěší příznivce Zemana„Západ se bál našich výrobků.“ Herec, kterému budou nadávat, o 30 letech po sametu. A o jiných hercích
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění