Naděje z Východu. Putin narovinu: Západ prosazuje bezpohlavní a neplodnou toleranci. My hájíme národní tradice a nezávislost

Autor: Ladislav Zemánek | Publikováno: 26.12.2013 | Rubrika: Politika
rusko

Ve čtvrtek 12. 12. přednesl prezident Vladimir Vladimirovič Putin u příležitosti dne ruské ústavy tradiční projev hlavy státu. Jako vždy ho poslouchali členové Státní dumy i Rady federace. Letos Putin s projevem vystoupil už podesáté. Tentokrát trval více než hodinu.

Stihl se během ní vyjádřit k mnoha otázkám, které mají pro dnešní Rusko význam. Ostře se vymezil vůči těm, kteří narušují mírové soužití jednotlivých národů federace. „Mezietnické napětí vyvolávají nikoli představitelé jednotlivých národů, ale lidé bez kultury a úcty k tradicím svým i druhých,“ prohlásil Putin. Jde především o extremistické separatisty ze severního Kavkazu. „Měli bychom se společně vypořádat s touto výzvou, měli bychom bránit multietnický mír a tím i jednotu naší společnosti, jednotu ruského státu,“ dodal.

Podle něho by se také měly zpřísnit podmínky pobytu cizinců v zemi a zvýšit dohled nad cizími pracovníky. A těm společnostem, které nemají sídlo v Rusku, by napříště měla být odepřena státní podpora ve formě úvěrů a garancí a přístup ke státním zakázkám i projektům s účastí státu.

 

Sebekriticky o ekonomice

Putin vyzval představitele jednotlivých oblastí, aby prosadili v celé zemi dvouleté daňové prázdniny pro malé podnikatele. Má to pomoci ruské ekonomice, která není v nejlepším stavu, jak sebekriticky přiznal ruský prezident. Národní prioritou pro 21. století má být rozvoj Sibiře a Dálného východu. Podnikům, které do těchto oblastí odejdou, nabízí výhodné podmínky včetně nižšího zdanění či přístupu k exkluzivním nabídkám pojištění.

Hlava státu připomněla, že Rusko patří mezi pět zemí s nejvyšším růstem HDP, ale v produktivitě práce dalece zaostává. Příčiny nízkého ekonomického rozvoje jsou podle něho vnitřní, nikoli vnější. Jestliže si tuto skutečnost ruská elita uvědomuje, mohli bychom se do budoucna dočkat pozitivních změn v hospodářství země, které doposud až příliš spoléhalo na zisky z ropného průmyslu a zapomínalo na potřebnou diverzifikaci zdrojů a modernizaci.

„Proto bychom měli plně prosadit růstové prvky: vyšší kvalitu pracovní síly a pružnější pracovní trh, příznivé prostředí pro investice a moderní technologie. Nařizuji vládě, aby společně s Ruskou akademií věd podle toho upravila plány rozvoje věd a techniky,“ prohlásil Putin.   

 

Garant světové stability a míru

Vekou pozornost bude Rusko věnovat své armádě, již hodlá modernizovat a dále posílit. Pustil se také do systému raketové obrany, jímž se Západ snaží Rusko obklíčit. Před několika lety si ostatně Američané pro tento úkol vybrali i nás. „Jsme si plně vědomi toho, že tento raketový systém je obranný jen podle jména. Ve skutečnosti se jedná o významý prostředek strategického útočného potenciálu,“ uvedl prezident.

A dodal, že Rusko nechce být žádnou supervelmocí a nehodlá nikomu vnucovat svůj model vlády a života. Rusko by ovšem mělo hrát roli klíčového garanta světové stability. „Pokusíme se být lídrem, bránit mezinárodní právo a prosazovat úctu k národní suverenitě, nezávislosti a národní identitě,“ prozradil Putin. A postavil se proti „bezpohlavní“ a „neplodné“ toleranci.

 

Respekt k nezávislosti států

Nutno podotknout, že tato slova patří k tomu nejlepšímu. Právě mezinárodní politika a úsilí Ruska o respektování nezávislosti jednotlivých států je obrovským pozitivem, které dnešnímu světu nabízí. Je to podle mého soudu správný přístup, který se diametrálně odlišuje od toho, co prosazují západní státy, nominálně demokratické. Jistě si nelze dělat iluze o stavu ruského státu a společnosti, nicméně už principy, jež prosazuje na poli mezinárodní politiky, by měly být důvodem velkých sympatií.

Nesmírně pozitivní a záslužnou úlohu Rusko sehrálo v Sýrii. V poslední chvíli dokázalo zabránit Američanům v intervenci, která by nevyhnutelně vedla k pádu Asadova režimu a k vítězství barbarských žoldnéřských sil, jejichž krédem je nenávist a zabíjení. Úspěchy syrské armády jsou v poslední době výrazné a povstalci se dostali do silné defenzívy. A jistě jim příliš nepomůže ani útěk náčelníka generálního štábu povstalecké armády Salima Idríse, bílého koně Američanů.

Čtěte také:

To jsou paradoxy: Tradiční konzervativní pravicové hodnoty západní civilizace brání Vladimír Putin! Západ je baštou marxismu. Naši "pravicoví" rusofobové a "antikomunisté" by měli zbystřit

Proč by měla česká pravice vzhlížet s nadějí k Putinově Rusku. Z Ameriky se stává Říše zla

Rusko – symbol normálnosti v záplave degenerácie. Pomsta Rusa je dokonalá. Boľševizmu sa zbavil a poslal ho späť na Západ

Západ baštou morálního úpadku: Od homosexuálů k pedofilům a zoofilům. Východ zvrhlosti stále odolává

Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na křesťanských tradicích proti propagandě pedofilie a homosexuality

Rusko ukazuje, že se Evropa může vydat i jinou cestou, než kterou zvolily dekadentní síly na Západě

Podpora nevládních organizací a občanské společnosti?

Ruský zásah do syrských záležitostí vidí Putin jako důkaz toho, že lze mezinárodní problémy řešit mírovou cestou. „Podle mého názoru je naším úspěchem, že zvítězila volba založená na základních principech mezinárodního práva, zdravého rozumu a míru. Přinejmenším jsme tak dokázali zabránit mezinárodní vojenské intervenci a rozšíření konfliktu do dalších zemí,“ prohlásil prezident.           

Neopomněl ovšem zmínit ani lidská práva a občanskou společnost. Hovořil o potřebě široké veřejné diskuse o ruské politice a občanské kontroly politiků. „Myslím, že všechny zákony, klíčová rozhodnutí státu a strategické plány by měly procházet tzv. nultým čtením, během nějž by dostaly příležitost nevládní organizace a další instituce občanské společnosti,“ uvedl spolu s návrhem podpory lidskoprávních organizací v zemi.

 

Cui bono?

Tato slova vyvolávají rozporuplné pocity. Jistě by občané měli mít širokou možnost zasahovat do správy své země, ale tak se má dít v prvé řadě prostřednictvím politických stran, jejichž počet v Rusku koneckonců roste. Rozhodně není a priori špatné diskutovat jednotlivé návrhy s nevládními organizacemi a naslouchat jejich návrhům, na druhou stranu by v takovém případě mělo být jasno o tom, čí zájmy ta která nevolená zájmová skupina hájí.

Ve chvíli, kdy bude zajištěna kontrola nad nevládním sektorem, není snad důvod k obavám. Zdá se nicméně, že právě o takovou kontrolu ruský stát usiluje. Vloni začal platit zákon, který přikazuje nevládním organizacím pobírajícím peníze ze zahraničí podrobovat se zvýšené kontrole financování a aktivit.

 

Po dvaceti letech nastal pozitivní trend

Domnívám se, že Putinovu „zprávu o stavu Unie“ lze vnímat pozitivně. Pokud se začnou realizovat návrhy, s nimiž prezident přišel, můžeme očekávat, že stav země se bude zlepšovat. Nemůžeme ale přehlížet problémy, s nimiž se země potýká. Tím nejvážnějším je asi neustálý pokles obyvatelstva, který začal po pádu Sovětského svazu. Vylidňování venkova a rozsáhlých provinčních oblastí a přesun obyvatelstva do měst vede k úpadku národních tradic a negativním jevům, které jsou s městským životem neoddělitelně spjaty.

Žádný zodpovědný stát nesmí úbytek vlastního obyvatelstva kompenzovat imigranty. Vedlo by to jen k prohloubení problémů. Snad se ale blýská na lepší časy. Prezident Putin totiž v projevu oznámil, že letos poprvé od roku 1991 zaznamenalo Rusko nárůst přirozeného přírůstku obyvatel. A tak doufejme, že nejde jen o zbožné přání.  


Co řekl Vladimír Putin:
"Vždy jsme byli hrdí na svoji zemi. Ale neusilujeme o to stát se super velmocí: nechceme globální nebo regionální nadvládu, nezasahujeme do ničích zájmů, nepokoušíme se hrát si na ochránce, nikoho nepoučujeme. Ale stále se snažíme být vůdčí silou tím, že bráníme mezinárodní právo, zajišťujeme, aby byla respektována národní suverenita, nezávislost a identita. To je pro zemi jako Rusko, s jeho velkou historií a kulturou, jeho rozsáhlými zkušenostmi v oblasti harmonického života mnoha národností, vedle sebe v jednom státu, přirozeným přístupem. A liší se to od tak zvané tolerance, která je bezpohlavní a prázdná.
Dnes mnoho zemí přehodnocuje svá morální kritéria, likviduje národní tradice a hranice mezi různými národnostmi a kulturami. Společnost je žádána, aby respektovala právo každého člověka na svobodu myšlení, politické názory a soukromý život, což jsou dobré hodnoty. Ale nyní musí lidé zacházet se zlem a dobrem stejně, což je podivné, protože jsou svým opakem. Nejen, že takovéto ničení tradičních hodnot má na společnost neblahý vliv, ale je to také do morku anti-demokratické, protože jde o aplikaci abstraktních myšlenek na skutečný život, navzdory tomu, co si myslí většina lidí. Většina lidí takovéto změny a navrhované revize neakceptuje
A víme, že stále více lidí ve světě podporuje náš přístup, chránící tradiční hodnoty, které byly spirituálním a morálním základem naši civilizace a každého národa. Ceníme si tradiční rodiny a skutečného lidského života, včetně náboženského života lidí; nejen materiálních, ale i spirituálních hodnot humanismu a rozličnosti světa. Samozřejmě, že je to konzervativní postoj. Ale jak řekl Nikolaj Berdajev, významem konzervatismu není, že brání pohybu vpřed a výše, ale že brání pohybu zpět a dolů, do chaotické temnoty, zpět do primitivního stavu."

 

Klíčová slova: konzervatismus  | křesťanství  | Rusko
2397 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Děti v základní škole učí, že „objektivnost“ a „perfekcionismus“ jsou rasistické rysy „bílé nadřazenosti“Prosím, pomozteDnes je snadné prohlásiti se v souladu s vlastními pocity za osobu opačného pohlaví, případně některého z dalších 57 neopačných pohlaví. I my můžeme respektovat, že se pan Vystrčil cítí být Taiwancem...Stigma ‚bílého privilegia‘ a ‚toxické maskulinity‘ poškozuje kluky z bílé pracující třídyThe New York Times je anti-bílý a anti-americký

euServer.cz

Na východní frontě chaos. Obávám se, že v letošním roce musíme počítat jen s těmi nejhoršími scénáři. Na Východě, na Západě, i u nás domaNepodmíněný příjem? – Cesta do pekel

ePortal.cz

Motivace některých dnes hodně slyšitelných kovidových alarmistů je velmi sporná, ne-li rovnou cynicky sobeckáKoronavirus v přímém přenosu

Eurabia.cz

V Saúdské Arábii napaden francouzský konzulátIslámista podřezal a pobodal věřící v katedrále v Nice!

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Sorosovi poskoci v Arménií vedou národ k sebezničení. Západ Arménií opustil a jedinou záchranou je RuskoMiláček Západu Navalný je lhář a skončil v exekuci za své lži ...

ParlamentniListy.cz

Historky z Ria. Všichni divní típkové z Prahy. Zasvěcené pojednání o restauraci, kvůli které Prymula musel vrátit ministerstvoPo koule mu nesaháš! Železný z ČT a šťastný herec. Je zle
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění