Studie o globálním šíření HIV homosexuály. Praktikují úmyslně riskantní anální sex bez kondomu, střídají stovky sexuálních partnerů a užívají drogy

Autor: Pavel Čermák | Publikováno: 12.8.2014 | Rubrika: Studie
Homosexuálové

Autoři sami upozorňují na to, že počty nakažených HIV jsou velmi podobné v mnoha regionech, počínaje Severní Amerikou, přes Střední a Jižní Ameriku, subsaharskou Afriku, až po jižní a jihovýchodní Asii. Výskyt HIV u MSM (mužů kteří mají sex s muži) se v celé této ohromné oblasti pohybuje v pásmu 14 -18 %, což znamená, že je nakažen každý šestý nebo sedmý MSM.

 

Celosvětovou pandemií HIV, který je původcem nemoci AIDS se podrobně zabývá článek Globální epidemiologie HIV infekce u mužů, kteří mají sex s muži (Global epidemiology of HIV infection in men who have sex with men), který byl publikován v roce 2012 v Lancetu. Profesor Chris Beyrer a spoluautoři uvádí, že provedli kompletní rešerši vědecké literatury a pro tento článek zpracovali 2105 jednotlivých citací, takže se jedná o skutečně reprezentativní studii.

ZDROJ 1 nebo ZDROJ 2

Autoři článku pracují s termínem MSM = muži kteří mají sex s muži (men who have sex with men). Za MSM je považován každý muž, který měl někdy v životě sex s jiným mužem. Nepočítají se mezi ně pouze transgendeři, kteří mají mužské pohlavní orgány, ale sami se považují za ženy. Je to tedy podstatně širší kategorie, než homosexuálové, ale i než kategorie homosexuálů a bisexuálů dohromady. Stačí, když muž měl kdysi sex s jiným mužem ve vězení, v armádě, nebo se jako prostitut prodával homosexuálům a už patří do kategorie MSM. V článku „Statewide estimation of racial/ethnic populations of men who have sex with men in the U.S.“ se uvádí podíl MSM na populaci Spojených států ve výši 6,4%.

V úvodu článku se píše, že v roce 2012 jsou MSM ve velkém riziku HIV infekce v každé situaci, ve které je pandemie HIV studována. Toto riziko trvá od té doby, kdy byl syndrom dnes známý jako AIDS popsán u homosexuálních mužů v Los Angeles v roce 1981. Navzdory dekádám vědeckého výzkumu a úsilí o zlepšení na úrovni komunit, medicíny a veřejného zdraví je ze všech částí světa hlášeno břemeno vysokého výskytu HIV u MSM. V mnoha oblastech s vysokými příjmy včetně Austrálie, Francie, Británie a Spojených států je epidemie HIV v populaci jako celku na ústupu, s výjimkou MSM, u kterých epidemie sílí navzdory nové a poměrně účinné léčbě HAART (highly active antiretroviral therapy). HAART snižuje koncentraci viru v organismu nakažených na minimum a proto se předpokládá, že také snižuje riziko nakažení sexuálních partnerů těchto osob. Nakažení lidé ale také déle žijí a déle zůstávají sexuálně aktivní. Problémem je také v tom, že gayové nebývají příliš disciplinovaní v užívání léků a často nedodržují omezení v konzumaci alkoholu a dalších drog. Někteří vynalézavci dokonce začali používat léčivé látky proti HIV efavirenz a ritonavir pro výrobu drog s názvy nyaope nebo whoonga. Účinky efavirenzu se totiž podobají LDS. Zneužívání léků vzbuzuje velké obavy, protože vede k selekci rezistentních kmenů HIV, podobně jako nadměrné užívání antibiotik v chovech domácích zvířat vede k selekci rezistentních kmenů bakterií.

ZDROJ 1

ZDROJ 2

Celosvětová pandemie HIV mezi MSM je přehledně zachycena na následujícím sloupcovém grafu a mapě světa. Zvláště užitečný je sloupcový graf, protože ten porovnává zamoření virem lidské imunitní nedostatečnosti (HIV) u populace MSM se zamořením celé dospělé populace daných regionů. Při pohledu na sloupcový graf je však třeba mít na vědomí, že fialový sloupec znamená výskyt v procentech u všech dospělých, tedy i u homosexuálů. Pokud bychom porovnávali populaci MSM s těmi, kteří nejsou MSM, tak by ty rozdíly byly ještě mnohem větší, než vidíme zde při srovnání fialového a červeného sloupce pro danou oblast.

 

 

AIDS pohlavní nemoci 01

 

Obrázek 1. Globální výskyt HIV u MSM v porovnání s regionálním výskytem u dospělých (podle UNAIDS).

Prevalence of HIV in all adults = výskyt HIV u všech dospělých v procentech.

Prevalence of HIV in MSM = výskyt HIV u MSM (mužů kteří mají sex s muži).

 

 

Globální epidemie HIV

Obrázek 2. Globální výskyt HIV u MSM,  ze studií publikovaných 2007–11. Čísla znamenají výskyt v procentech (95% CIs).

MSM = men who have sex with men = muži kteří mají sex s muži.

Data of HIV in MSM collected but prevalence not reported = údaje o HIV u MSM  jsou shromažďována, ale nejsou publikována. (např. Francie).

Autoři sami upozorňují na to, že počty nakažených HIV jsou velmi podobné v mnoha regionech, počínaje Severní Amerikou, přes Střední a Jižní Ameriku, subsaharskou Afriku, až po jižní a jihovýchodní Asii. Výskyt HIV u MSM (mužů kteří mají sex s muži) se v celé této ohromné oblasti pohybuje v pásmu 14 -18 %, což znamená, že je nakažený každý šestý nebo sedmý MSM.

O subsaharské Africe se obvykle píše, že pandemie HIV tam má jiný charakter a je tam spojena s heterosexuálním pohlavním stykem. Ze sloupcového grafu vidíme, že je to pravda jen částečně. Výskyt v celé populaci (včetně MSM) tam skutečně dosahuje mimořádné výše pěti procent, ale i tak je výskyt u MSM zhruba 3,5 krát vyšší (17,9%), než v celé populaci těchto zemí a celkově druhý na světě hned po Karibiku. Za povšimnutí dále stojí nízký, tří procentní výskyt v oblasti Blízkého východu a severní Afriky, který lze zřejmě přičítat disciplinujícímu vlivu islámu. Počty nakažených MSM okolo šesti procent v Evropě, Rusku a východní Asii jsou také varovné.

Čtěte také:

Co se stalo s naším světem? Aneb pár politicky nekorektních příběhů

Šokující statistika o homosexualitě: Gayové šíří infekce a polykají vlastní výkaly

Homosexuálové jsou devianti neboli úchylové

Nové homosexuální náboženství. Homosexuálové už obtěžují i děti

O teplouších a buzerantech. Kdo co komu kam strká, kdo co od koho chytil. Dnes to není moderní, ale jsem heterosexuál

Je homosexualita přijatelná? Bývá úzce spojena s pedofilií

Autoři článku opakovaně používají termín „břemeno nemoci u MSM“ (disease burden).  Tento termín nebezpečně navozuje dojem nezaslouženého údělu, nebo dokonce viny společnosti, která gaye ostrakizuje, stigmatizuje, nedává dost peněz na výzkum, prevenci a léčbu AIDS atd. Autoři však sami na otázku, kdo za hrozivé zamoření viry může, odpovídají tím, že vyjmenovávají rizikové faktory nákazy HIV u homosexuálů. Jedná se především o přijímající anální soulož bez ochrany a dále o vysokou frekvenci mužských partnerů, vysoký celoživotní počet mužských partnerů, injekční užívání drog, vysoká koncentrace virů u sexuálních partnerů a neinjekční užívání drog včetně stimulantů amfetaminového typu.

Barebacking

Výslovně se v článku popisuje také barebacking, který byl v roce 2004 definován jako „úmyslný anální sex bez kondomu v souvislosti s rizikem HIV“. Analýzy webových stránek zaměřených na barebacking ukazuje, že MSM včetně mužů nakažených HIV svévolně vyhledávají anální sex bez použití kondomu. Barebacking u MSM párů, kdy jsou oba sexuální partneři nakaženi HIV, je spojen s přenosem dalších pohlavních nemocí a se superinfekcemi (opakovaným nakažením) HIV pozitivních homosexuálů, které mohou zahrnovat kmeny HIV odolné vůči lékům.

Metaanalýza amerických studií z roku 2009 ukázala, že většina MSM, kteří věděli, že jsou nakaženi HIV, chránili své partnery před infekcí, ale že sex bez kondomů byl obvyklejší mezi HIV pozitivními partnery, okolo 30 %. Při zběžném laickém pohledu by se mohlo zdát, že je jedno, zda se člověk nakažený HIV nakazí jiným kmenem tohoto viru, nebo jiným druhem viru, jako např. HTLV,  HAV, HCV nebo HEV. Jedná se však o velmi nebezpečné situace, kdy se v jednom těle současně rozmnožují různé viry a může docházet k rekombinaci odlišných kmenů téhož viru, nebo k horizontálnímu přenosu genetického materiálu mezi různými druhy virů. Tyto nové kmeny virů, odolné vůči lékům nebo s jinak vylepšenými vlastnostmi (z pohledu viru) se potom dále šíří a ohrožují celou lidskou populaci.

Následující titulní strana sexuálních příběhů pro gaye ilustruje oblíbenost barebackingu mezi gayi, zde v zajímavé souvislosti s bondáží a cbt. Publikaci lze zakoupit na Amazonu. O oblíbenosti barebackingu mezi gayi se každý snadno přesvědčí, když si slovo barebacking zadá do vyhledávače a klikne na obrázky.

 

Globální epidemie HIV

Barebackování euro chlapců a starších mužů

Fetish edice: panicové, strait chlapci, bondáž a cbt = cock and ball torture = mučení penisu a varlat

ZDROJ 1

ZDROJ 2

Z údajů článku v Lancetu tedy vidíme, že chování MSM ve většině světa je pozoruhodně podobné, bez ohledu na to, zda se jedná o MSM ze Spojených států, Peru, Keni, nebo Barmy.  Lékařské údaje o počtech nakažených jsou poměrně spolehlivé a doplňují se s údaji o vysoké promiskuitě, které vyplývají z celé řady sexuologických a sociologických výzkumů chování gayů. Gayové těžko mohou někoho obviňovat z toho, že provozují barebacking – úmyslně riskantní anální sex bez kondomu, střídají stovky sexuálních partnerů a užívají drogy.

Často slýcháme argument, že je soukromou záležitostí každého jedince, zda je na kluky nebo na holky a že není důvod jim bránit v lásce. Pokud se však jedná jen o jejich soukromou záležitost, potom by si měli také soukromě financovat náklady na léčbu, prevenci a výzkum pohlavních nemocí, které jsou přímým důsledkem „lásky gayů“. A všichni ti tolerantní, kteří prohlašují, že je to jen jejich soukromá záležitost, do které moralisté nemají co kecat, ať dobrovolně posílají z každé výplaty pár set korun do fondu na léčbu pohlavních nemocí gayů.

Rozhodně tedy není na místě mluvit o břemenu, které gayové nesou. V případě vrahů a násilníků také nemluvíme o břemenu věznění, které nesou, protože předpokládáme, že jsou buď cele, nebo částečně zodpovědní za svoje činy. Břemeno nesou jejich oběti a také celá společnost, protože cena za pobyt ve vězení je podobná ceně za pobyt v hotelu.

Komunita gayů v tomto směru tak sama představuje velké břemeno pro většinovou, heterosexuální společnost. Je však třeba opět zdůraznit, že vina padá především na mocenskou elitu, která homosexuální ideologii prosazuje a až po ní na běžné gaye, z nichž se mnozí od mládí potýkají s behaviorálními a drogovými závislostmi.

http://homosexualita.eu/

Klíčová slova: homosexuálové  | zdravotnictví
5740 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

To je pecka. Takhle mladý Klaus brutálně zesměšnil Babišova ministra...Výmluvná scéna z Paříže. Ať nám ještě chvíli EUfilové tvrdí cosi o světlých zítřcích s Bruselem, Berlínem či Paříží...Nechceme patřit na Západ, kde v ulicích probíhají pouliční bitvy a kde se schyluje k občanské válce! My patříme do České republiky, kterou si chceme nechat tak, jak jsme ji zdědili...Hořící zátarasy, masivní demonstrace, blokády čerpacích stanic, tvrdé zásahy policie a všeobecné napětí. Kdo jsou francouzské "Žluté vesty"?Francie se řítí do katastrofy, Macrona to nezajímá. Protestující "žluté vesty" mají nyní podporu 84 % francouzského obyvatelstva. Požadují Macronovu rezignaci a okamžitou změnu vlády

euServer.cz

Tomáš Halík udělí KSČM vyznamenání...BIS škodí zájmům ČR a našich spojenců

ePortal.cz

Pravdoláskařský a sluníčkářský otesánek nemá stále dost. Už snědl i Svobodné a ODSAlternativní server ePortal.cz, který za vás bojuje proti politické korektnosti, multikulturalismu a genderismu, se ocitl na hraně propasti. Bez vaší finanční pomoci po 15 letech existence skončíme

Eurabia.cz

Vládnoucí neomarxistický režim ve Francií nasadil k potlačení demonstrací Francouzů jednotky Evropského četnictva. Tak jako socialisté použili u nás v 1969 Lidové miliceProč BIS chrání islámské extremisty před stíháním ze strany policie? Zeman má pravdu, něco tu smrdí ...

FreeGlobe.cz

Levičák Schwarzenegger se oddává tradičnímu pokrytectví (+ vide, foto)Žluté vesty ve Francii: Protesty se mění v bezmocný vztek. Nekonečně ponížený národ

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životHliník sa nachádza v mnohých vakcínach/vysoká hladina jedovatého hliníku v mozgu autistov

eOdborar.cz

Protesty ve Francií a nepochopení vládnoucích elit jejích příčinEkoteroristé slaví úspěch. Belgie se dostala na úroveň Afriky. Nejde pravidelně elektrický proud ...

ParlamentniListy.cz

Kdyby Putin zavřel 700 lidí, to by bylo v ČT veselo! Po Francii nastala hrůza: Konec EU? Člověk z lidu diktuje?Disident z Charty 77 překvapivě o BIS, ale i o Babišovi a neštěstí doby po roce 1989
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění