Proti teroru šrajtoflemi

Autor: Benjamin Kuras | Publikováno: 14.2.2005 | Rubrika: Zamyšlení
Usáma

Prozradím vám, jak by se dalo nad teroristy zvítězit, aniž byste jim museli vyhlašovat válku. Aniž by se vůbec někdo dověděl, že bojujete. Aniž byste se vystavovali sebemenšímu nebezpečí. Aniž byste museli vymýšlet strategie, taktiky a souhry, či vyslovovat své názory. Aniž by vás kdokoli mohl označit za válečné štváče, šiřitele nenávisti, ohrožovatele míru, rasisty a kdoví co ještě. Dokonalá partyzánská válka, důstojná a spravedlivě přiměřená metodám nové války teroristické. Nic vás nebude stát, naopak, ještě ušetříte. A můžete ji s čistým svědomím vést, i kdybyste patřili mezi ty, podle nichž za to stejně může Amerika sama. Vždyť ty její mrakodrapy vypadaly jako vztyčené prsty na znamení pohrdání světem, jak napsal jeden levicový novinář. Symbol pompéznosti, mocenské rozpínavosti, posedlosti penězi, jak napsalo mnoho jiných levicových novinářů. Vždyť teror je jen politická komunikace jinými prostředky, jak napsal spisovatel Martin Amis. Vždyť Bina Ladina se jen využívá jako záminky k novým vojenským výdajům, jak napsal známý komentátor britského Guardianu. Vždyť útok na New York byl největší umělecké dílo všech dob, jak řekl novinářům skladatel Karlheinz Stockhausen. Že.

Takže ještě jednou: v této válečné strategii nemusíme obětovat nic. Je to strategie velmi jednoduchá. Tak jednoduchá, že abyste ji mohli brát vážně, budeme si napřed muset trochu zamudrovat, proč se dnes na světě věci mají, jak se mají.

My z toho bohatšího světa, donedávna děleného na První a Druhý, jsme si zvykli ty z toho Třetího světa měřit jinými měřítky, než sami sebe. Už to ani moc nevnímáme, děláme to automaticky a podvědomě. Čemu bychom u nás doma říkali zločinná korupce, to jsou u nich „neblahé následky kolonialismu“. Čemu bychom zde říkali hrubé porušování lidských a občanských práv, to je tam „jejich tradice a kultura“. Čemu bychom zde říkali trestuhodné rozkrádání, je tam „pomalý ekonomický vývoj.“ Přivíráme oči nad tamními diktátory, kteří kradou, co jim přijde pod ruku, a po tisících vraždí kohokoli, kdo jim stojí v cestě, otvíráme jim bankovní konta a oslavujeme je jako státníky. Dáváme jim, půjčujeme, a odpouštíme nesplácení obrovských sum peněz, za které, místo aby je investovali do svých národních ekonomik, nakupují od nás zbraně, jimiž vraždí spoluobčany a udržují je v nevolnictví.

Protože s utrpením utlačovaných soucítíme, přepadá nás pocit viny a věříme, že za to nemohou jejich vládci, nýbrž my sami. Věříme tomu prostě proto, že oni nám to neustále říkají. A tak ze soucitu s těmi trpícími občas podpoříme a vyzbrojíme nějaké ty povstalce, aby ty vládce svrhli. Ti pak nastolí novou tyranii, která rozkrade, co zbývá, a povraždí, koho může. A hned nám opět začne vyčítat, jak to všechno utrpení zase zaviňujeme my a kolik jí toho dlužíme za všechna ta příkoří. Tak bezděky a vesměs z dobré vůle udržujeme ve Třetím světě v chodu nekonečný kolotoč utrpení, vraždění a vzteku.

Protože hladoví a trpící se dají snadno manipulovat demagogy, jejich rozhořčení se mění v nenávist namířenou proti nám. Ať děláme, co děláme, jejich nenávist sílí. Mají pocit, že se k nim chováme povýšeně, blahosklonně, diskriminačně, či nadměrně laskavě, v každém případě urážlivě. Jak hluboce je ta naše blahosklonnost musí urážet, si možná dovede představit každý Čech, kterého rozčiluje to bohorovné kibicování vševědoucích emigrantů.

Nakonec nad nimi mávneme rukou a nic lepšího už od nich nečekáme. S pocitem, který je ze všech rasismů nejrasističtější: přestáváme se už vůbec snažit je brát jako rovnocenné a všechno jim promíjíme, všechno jim omlouváme, všechno si vysvětlujeme jejich nemohoucností – potažmo méněcenností.

Děláme to všechno proto, že máme to štěstí žít v kapitalismu. To samo v nás vzbuzuje další pocit viny, protože už začínáme věřit, že kapitalismus má v sobě něco vrozeně zlého. I ti z nás, kteří mu tak rádi holdují, mu raději říkají tržní ekonomika, nezní to tak vulgárně. Přestáváme vnímat, že kapitalismus je jediný existující společenský systém, který dokáže vytvářet individuální i národní svobodu a prosperitu. Dělá to něčím, co tradiční náboženství zakazovala jako jedno z největších zel: nestydatým půjčováním peněz na úrok. Říká tomu kapitál, a je to skrz naskrz bohulibé. A může to dělat jen díky tomu, že západní náboženství prošlo reformou zvanou osvícenství. Ta si z něho ponechala základní duchovní principy lidské etiky a spravedlnosti a hledání vyššího principu lidského konání, ale zároveň mu odebrala světskou moc, monopol na pravdu a právo beztrestně svět oblbovat. Ale předcházelo jí bezmála půl století náboženských válek, které povraždily třetinu Evropanů a zničily polovinu hmotných statků.

Osvobození peněz k neomezenému půjčování vysvobodilo obrovské počty lidí od nevolnické závislosti na neměnné moci a postavilo je na cestu k nekonečně rostoucí prosperitě. Otevřelo cestu ke svobodě, ekonomické nezávislosti a neomezené prosperitě každému, kdo dokáže s vypůjčeným kapitálem vytvořit větší bohatství, než splácí na úrocích.

Nemylme se: svobodu člověku nezaručují honosné duchovní ideologie, ty ve svůj prospěch vždy dokážou překroutit despotové. Zaručuje ji schopnost co největšího počtu lidí stát materiálně na vlastních nohách, aby si nemuseli nechat diktovat od mocipánů, jejichž blahosklonnost by si jinak museli vysloužit poslušností a poddaností. A nemylme se ani v tomto: svobodu a prosperitu nemůže vytvořit žádná ideologie, která lpí na monopolní moci, či která oklešťuje svobodu peněz a tím znemožňuje neomezený vznik podnikání. A především ji nedokáže nikdy vytvořit náboženství spojené se sekulární mocí, které nepovoluje svobodnou debatu s konkurenčními idejemi a zároveň uvězňuje peníze v rukou vládnoucí kliky tím, že zakazuje volné půjčování na úrok. Jedinou povolenou alternativou totiž je půjčování ve formě zakládacího kapitálu, kterým si zapůjčovatel ponechává částečné vlastnictví, čímž si udržuje a posiluje vlastní peněžní monopol.

Na tom stojí ekonomika většiny islámských států, proto je v nich tolik bídy. Většině z nic vládnou nikým nezvolení gangsteři absolutně ovládající finanční zdroje a ohánějící se Božími zákony. A ještě na jedné věci stojí jejich bída: na pasivní poddanosti osudu, v němž vše, co se děje, je vůle Boží. Vůlí Boží jsou i všechny ty vlády gangsterů a despotů, kteří jakmile získají moc, dbají, aby se jejich vláda vůlí Boží s pomocí pilných klerikálů udržela a všechny jejich zločiny na poddaném lidu vůlí Boží ospravedlňují. Vůlí Boží je i to, že zbídačené miliony hladovějících, žíznících a otrhaných za svého spasitele posvěcují člověka, jehož osobní bohatství se odhaduje na 300 milionů dolarů a jehož výdělky ze západních bankovních transakcí zakázaných pravou vírou činí 18 milionů ročně. Člověka, který jim z tohoto bohatství ani nenakoupí pytel zrní, aby si mohli vypěstovat něco k jídlu, a nedá opravit vodovod, aby neumírali žízní. Člověka, který všechno, co má, vydává na zničení toho, co mu tyto výdělky umožňuje, protože to pokládá za svou náboženskou povinnost. Aby se mohl stát kalifem nového Božího království, postaveného na mrtvolách a troskách svobody, prosperity a lidského sebevědomí, které v takto viděném světě nemohou být vůlí Boží, nýbrž záludným klamem Šejtánovým.

Tato po staletí piplaná a křehká svoboda, která nám dává mimo jiné moc volit, nač vydáme či nevydáme svoje peníze, je nejen naším nejvzácnějším pokladem, ale zároveň i naší nejspolehlivější zbraní. Jedinou jinou mírumilovnou strategií, kterou máme na vybranou, je čekat, až se i islám reformuje nějakým tím osvícenstvím. I to už mnozí navrhují. Jenže to bychom mohli čekat ještě tři staletí. A předcházelo by tomu půl století náboženských válek, které by mohly zničit půl planety.

Nebudeme si zde představovat, jakou geniálně vymyšlenou destrukcí nás ještě islámští teroristé překvapí. Pokusíme se dál mudrovat nad tím, proč věci jsou, jaké jsou, a co dál. Umírnění muslimové sami sobě, islámu a celému světu nesmírně škodí, když protestují proti výrazu „islámský terorismus“ s tvrzením, že jde jen o malé skupinky šílenců, kteří nemají s pravým islámem nic společného. Udělali by lépe, kdyby sledovali realitu a přemýšleli nad tím, kde oni sami chybují, a kam tito šílenci unášejí hlavní proud jejich milovaného náboženství, a jak to ohrožuje především je samé.

Tento terorismus je islámský prostě proto, že jeho teroristé jsou vyznavači islámu, vraždí sebe a druhé ve jménu islámu a za vítězství islámu. A je islámský i v tom, že jej miliony muslimů po celém světě přijímají za součást svého boje na „obranu víry“. Že nejde jen o malé skupinky šílenců, potvrdily celosvětové reakce muslimů po útocích na Ameriku. Nemluvíme jen o milionech demonstrujících v totalitních islámských státech. I těm „umírněným a hluboce demokratickým“ britským muslimům trvalo týden, než se přiměli k odevzdání kondolenční listiny americkému velvyslanectví. Ten celý týden nechali jménem islámu v ulicích britských měst, mešit a veřejných shromáždění islámské kleriky a zfanatizovanou mládež šířit vražednou nenávist k zemi, jejímiž jsou občany, a proti níž se stovky z nich nestydí veřejně přiznávat, že jsou připraveni bojovat. Další tisíce se jich dávají slyšet, že jejich první loajalita patří islámu, nikoli Británii. A britští islámští klerikové vyhlašují fatwu - trest smrti nad souvěrcem za zradu islámu – nejen nad pákistánským prezidentem za spojenectví s Amerikou, nýbrž nad každým britským muslimem, který by pracoval pro britskou armádu nebo rozvědku.

Bývaly doby, kdy byl islám osvícenější, vzdělanější, tolerantnější a tvořivější než Západ. Jenže od té doby uplynula tři staletí, v nichž islámské země nepřispěly k vývoji světa ničím, co by zlepšovalo život na této planetě, technicky, hmotně, společensky, či intelektuálně. Vypadá to skoro jako by se pro ně vývoj světa zastavil. Jako by jim ujel vlak technického vývoje, na který se v posledním půlstoletí snaží znovu naskočit, ale místo, aby se jej učili řídit, věnují celou svou energii na to, jak jej zastavit nebo vyhodit do povětří.

V téže době, kdy Evropa svou vlastní bigotnost a zabedněnost rozmetávala osvícenstvím, islám si po staletích intelektuální a kulturní zvídavosti začal nasazovat svěrací kazajku přísného dogmatismu „čisté víry“, postavené na doslovném výkladu Koránu, ranných islámských zvyklostech sedmého a osmého století, přísném puritánství, krutých trestech za přečiny proti „čisté víře“, fanatické nenávisti k odlišnému myšlení a agresivním prosazování jediné svaté pravdy všemi prostředky včetně hromadných masakrů. Založil ji jako revoltu proti „dekadentní“ Osmanské říši arabský klerik Ibn Abdul Wahab, po němž je tento směr islámu známý pod jménem wahabismus.

Wahabisté od Turků osvobodili většinu Arabského poloostrova a založili nezávislé království, dnes známé jako Saúdská Arábie. Protože ovládalo Mekku a Medinu, vyhlásilo se za duchovní centrum islámu. Svatá povinnost každého muslima navštěvovat Mekku přinesla novému království dvě vzácná aktiva: Jednak příjem z čilého turistického ruchu, jednak náboženský vliv, jak se Mekka stala islámským mozkovým centrem. To již po několik generací konvertuje rostoucí počet islámských kleriků v jiných zemích na wahabský fanatismus, jehož výsledky dnes vidíme po celém islámském světě, včetně muslimských obcí na Západě, a jehož zfanatizovaná mládež obviňuje umírněné muslimy ze zrady víry a z kacířství.

Že Arábii za tu dobu nikdy neovládli žádní západní bezvěrci, jí sloužilo jako důkaz, že má Alláha na své straně. Druhý důkaz se dostavil o století později, když se v arabských pouštích našla ropa a příjmy z jejího prodeje stoupaly do astronomických číslic. Wahabismus zůstává dodnes oficiální ideologií Saúdské Arábie, s nejpřísnějšími islámskými zákony, k nimž patří totální zákaz jiných náboženství a trest smrti za jejich propagaci. A také povinnost šířit islám – jeho wahabskou versi – do celého světa. K saúdským metodám šíření islámu patří například štědré subvencování islámských organizací v neislámských zemích včetně všech západních. Kolik z těchto fondů se oklikou dostává do rukou teroristů, začíná být předmětem vyšetřování západních kontrarozvědek. Dalšími metodami jsou finanční podpora porodnosti muslimů v zemích s početnou muslimskou menšinou, jako Indie nebo Filipíny, nebo úplatky západním občanům za přestup na Islám, ve výši až 20.000 dolarů. Kdo věří v saúdskou holubičí mírumilovnost, ať se podívá ne její vlajku.

Navenek se Saúdská Arábie tváří jako umírněný přítel Západu. Ale toto napsal nedávno kalifornský profesor politologie Seyyed Vali Reza Nasr:

„Jestliže chtějí Spojené státy dělat něco s radikálním islámem, musí se zaměřit na Saúdskou Arábii. Teroristické státy jako Irák, Libye, atd. jsou méně významné v radikalizaci islámu, než Saúdská Arábie. Saúdská Arábie je ta hlavní příčina a největší podpora radikalizace, ideologizace a celkové fanatizace islámu.“

Je Osama bin Laden skutečně „saúdský disident“ – jak mu eufemisticky říkají západní žurnalisté, nebo jen další prodloužená zbraň wahabského tažení? To dá rozvědkám hodně práce rozluštit z všelijakých záhadných mnohomiliardových transakcí, které na světových burzách proběhly v době před a po útoku na New York a s ním nápadně související. Nevíme zatím ani, zda Saúdská Arábie je na seznamu těch přibližně 60 států, které podle amerických tajných služeb podporují terorismus. Tím se ale boj proti terorismu zatraceně komplikuje a nemůže být jenom vojenský a vnitrostátně bezpečnostní, nýbrž především globálně finanční.

Na úrovni vládní a mezinárodně politické budou muset západní státy provést tvrdé rozhodnutí, že budou finančně a ekonomicky spolupracovat jen s těmi vládami, u kterých se dá prokázat, že neohrožují naši existenci. To by mohlo znamenat embargo na velký počet zemí. Finanční pomoc poskytovat jen těm vládám, které doma zavedou pluralitní demokracii a náboženskou svobodu. Zpřísnit přistěhovalectví a přijímat jen ty politické uprchlíky, kteří jsou pronásledováni za to, že prosazují ideový pluralismus a náboženskou svobodu, ne ty, kteří k nám importují vražedný wahabský fašismus a stávají se pátou kolonou, které se jednoho dne nedokážeme ubránit.

Na úrovni jednotlivců jako podnikatelů i svobodných spotřebitelů to znamená povinnost informovat se, odkud které výrobky pocházejí a důsledně bojkotovat ty, na kterých by mohly vydělávat teroristické organizace a státy. Ekonomické rozvědky by měly okamžitě zveřejňovat všechno, co vědí o případném teroristickém napojení na to které zboží, včetně součástek nebo příměsí. Budou jich možná desítky a stovky. O pár takových, které bin Ladinově organizaci al-Kajdá vydělávají miliardy, víme už teď.

Na prvním místě jsou samozřejmě narkotika, z nichž třetina světové produkce pochází z Afghánistánu a kontroluje ji Talibán a al-Kajdá. Ale jsou tu i věci na pohled nevinné. Pamatuje si někdo tu „farmaceutickou“ továrnu v Sudánu, kterou k rozhořčení světa „omylem“ Američané bombardovali po útocích na svá velvyslanectví? Ta vyrábí arabskou gumu, která se přidává do mnoha průmyslově vyráběných nealkoholických nápojů všech možných značek prodávaných po celém světě, jako prostředek proti sedimentaci. Vlastní ji konsorcium, v níž má bin Laden a jeho soudruzi z al-Kajdá většinový podíl. Prospělo by nejen našemu zdraví, nýbrž i naší bezpečnosti, kdybychom všichni přešli na přírodní nápoje a minerálky. Alespoň do té doby, než nás velkovýrobci nápojů přesvědčí záručním textem na balení, že „tento výrobek neobsahuje nic, na čem vydělávají teroristé“. Stejně jako nás kosmetici ujišťují, že přípravky nejsou zkoušené za zvířatech, nebo potravináři zaručují nepřítomnost GM, organické pěstování, a podobně. Do té doby je kupovat se rovná hromadné sebevraždě.

Vím ještě o jedné alternativě, ryze české. Nechat si každý vyplatit těch 20.000 dolarů, přestoupit všichni na islám, a všechny zbývající peníze mu vytunelovat. Ale to už byste si zase mohli myslet, že si dělám srandu.

4195 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Angela Merkelová splnila Hitlerův sen na ovládnutí EvropyPokrokový Macron spouští program výuky arabštiny ve francouzských školáchKardinál Sarah: satan útočí na Eucharistiu čoraz rozšírenejším prijímaním na rukuBez Vás nepřežijeme...Policisté úmyslně ignorovali sexuální zneužívání dětípákistánským gangem od roku 1980 do roku 2010 z důvodu politické korektnosti

euServer.cz

Uvažoval jste o tomhle někdy, pane Kalousku, Schwarzenbergu, Fialo, Vystrčile, Rakušane, Bartoši, Farský, Bartošku a páni další ze stejně jedovaté líhně? Proč se Nálezy Ústavního soudu o Colloredo–Mansfeldech staly Stalingradem protektorátních restituentů

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaMusíme si zvyknout na to, že budeme často posíláni do karantén nejrůznějšího typu. Budeme-li protestovat, budou to karantény horšího typu

Eurabia.cz

Ve Francii zmařili pokus o vyvolání vlny teroru kvůli falešné policejní brutalitěŠvýcarsko čelí vzestupu barevné nenávisti: Postřílejte všechny bělošské policisty

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

Bobošíková? Tak to je otevřené vyhlášení války, bije na poplach senátor Smoljak. Zpražila jej novinářka ze slavné rodinyPřed Hrad se vrátili demonstranti. Potlesk pro ČT, Smoljak, Hilšer, a jako vrchol Láska mával dopisem a křičel „zrádce“
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění