Evropská ústava pro nový typ imigrantské „demokracie“

Autor: Benjamin Kuras | Publikováno: 28.3.2007 | Rubrika: Politika
Šaria

Demokracie je teorie, že lid ví, co chce a zaslouží si to hezky tvrdě, napsal americký

politický satirik Henry Louis Mencken.

                        Protože lid evropský ze všeho nejvíc chce, aby se politikou nemusel zabývat (u Čechů je to podle jednoho průzkumu 86%), evropská ústava mu demokracii podá dokonale ukuchtěnou rovnou na stůl. Nemylme se, že ústava nebude. Bude se o ní opakovaně hlasovat tak dlouho, dokud všichni neodevzdáme tu správnou odpověď. A jestliže nebude samotná ústava, všechny její zákony a regulace se zavedou i bez ní. Evropa je totiž v područí politických nekrofilů, kteří se i po dvojnásobné popravě evropské ústavy mazlí s její tlející mrtvolou a jsou do ní tak tesklivě zamilovaní, že její smrt nedokáží vzít na vědomí. Je jich hodně a mají k dispozici z daní naloupené nekonečné finanční prostředky a neprůhledný mocenský a administrativní aparát.

            A taky nemají na vybranou, protože vědí, že by se ničím jiným neuživili.

Bude to demokracie demokratičtější, než jsme si kdy dokázali představit, demokracie lidu štědře darovaná shora, a to z jednoho logického důvodu. Je historicky prokázáno, že všechny demokracie vytvářené zdola vůlí lidu prostřednictvím volených parlamentů jsou nedokonalé, plné omylů a nespravedlností. Politicky nekorektní. A hlavně chybí v nich „jednota, soudržnost a solidarita“ – ty tři politicky korektní principy, na nichž evropská ústava staví ideál všeobecného blaha bezmála v každé ze svých 448 klauzulí. Tyto nedokonalosti a omyly už Evropa nechce nikdy opakovat, proto si vytváří strukturu dokonalosti a neomylnosti, shrnutou v ústavě v článku I-33, který chtěl k výkonu pravomocí zavádět tyto "právní nástroje":

                        1. Evropské zákony, což jsou "legislativní akty s obecnou působností, závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech".

                        2. Evropské rámcové zákony, což jsou "legislativní akty závazné pro každý členský stát pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků pro dosažení výsledku se ponechává vnitrostátním orgánům".

                        3. Evropská nařízení, což jsou "nelegislativní akty s obecnou působností určené k provádění legislativních aktů a některých ustanovení Ústavy". Opět "závazné pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo", přičemž opět "volba formy a prostředků pro dosažení výsledku se ponechává vnitrostátním orgánům".

                        4. Evropská rozhodnutí, což jsou "nelegislativní akty závazné v celém rozsahu".

                        Pátým nástrojem jsou "doporučení a stanoviska", která budou dobrovolná - dokud nebudou povýšena do některé z předchozích kategorií.

           

Takto kromě "formy a prostředků" zbude národním parlamentům přibližně - a nejspíš i to jen dočasně – 20% volnost vytvářet vlastní zákony, jak už propočítali politologové v Británii. Ostatních 80% bude nadílka z Bruselu.

                        Připomeňme si, že podle článku I-26 mohou být "legislativní akty přijaty pouze na návrh Komise," což je parta politických vysloužilců jmenovaných vládami, aby doma neobtěžovali.

                        Ono vlastně k uzákonění už nezbývá moc oborů, které by ústava už neměla uzákoněné. Uzákoněných je asi třicítka, od obchodu, přes sociální politiku, zemědělství a dopravu až po velice široký "prostor svobody, bezpečnosti a práva", který bude pro demokraty obzvlášť tvrdým oříškem, spolu se "zahraničím a bezpečností".

O zahraničí a bezpečnosti nás v článku I-16 ústava ujišťuje, že pravomoc Unie se vztahuje na "všechny oblasti zahraniční politiky a všechny otázky týkající se bezpečnosti". Členským státům připomíná, že "bezvýhradně podporují společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Unie v duchu loajality a vzájemné solidarity" a očekává od nich, že se "zdrží jakéhokoli jednání, které je v rozporu se zájmy Unie nebo může snižovat účinnost jejího působení". A v článku III-298 jim přikazuje "zajistit", aby v této oblasti "jejich vnitrostátní politiky byly v souladu s postoji Unie".

                        Čímž končí právo členských států přátelit se, s kým chtějí, jestliže se Unie rozhodla se s ním nepřátelit. Přidejme si k tomu, jak se mění evropská politika například ve vztahu ke Spojeným státům. A když si k tomu přidáme ještě tempo růstu procenta islámských evropských občanů se silným antiamerikanismem, nedá nám moc práce představit si, že jednoho dne se ocitneme opět v nějakém antiamerickém "táboře míru".

                        A dojde nám hned, že když se třeba Joschka Fischer v předvečer Dne holocaustu zavazuje, že právo Izraele na bezpečnou existenci bude vždy zásadním článkem německé zahraniční politiky, je to závazek bezcenný, když k němu zapomíná dodat "pokud to bude v souladu s politikou Unie". A to už za dnešního vývoje Evropy, jejíž většina obyvatel pokládá Izrael za největší hrozbu světovému míru, nemůže dlouho zaručit ani on.

 

Z klauzulí týkajících se "prostoru svobody, bezpečnosti a práva" – tedy vnitra – jsou dnes nejakutnější články týkající se azylu a přistěhovalectví, které narůstá v problém bezpečnostní, ekonomický, sociální, politický, etnický a kulturní v několika členských zemích, nejostřeji v Holandsku a ve Francii.

                        Článkem III-266 Unie vyvíjí "společnou politiku týkající se azylu, podpůrné ochrany a dočasné ochrany s cílem poskytnout každému státnímu příslušníkovi třetí země, který potřebuje mezinárodní ochranu, přiměřený status a zajistit dodržování zásady nenavracení". K tomu stanovuje jednotné normy pro udělování azylu a podpůrné ochrany. Článkem III-267 ještě upřesňuje, že cílem této politiky je "ve všech etapách zajistit účinné řízení migračních toků".

                        Podle zásady nevracení nelze tedy právně odmítnout azyl nikomu, komu neprokážeme, že není politický uprchlík, jehož bezpečnost je ve vlasti ohrožena. Při tom našem dokazování on má mezitím nárok na sociální podporu, právní zastoupení a odvolání až k nejvyšším instancím na útraty státu, kde se nachází. V Británii daňového poplatníka každá azylantská rodina stojí v průměru 16 tisíc liber ročně. Azylanti přicházejí teď v počtech odhadovaných průměrně na čtvrt milionu osob ročně. Kolik se mezi ně proplétá gangsterů, teroristů a pašeráků se nedá zjistit.

Z těch se nakonec po pěti či více letech necelých 10 tisíc prokáže jako neoprávněných a z nich sotva pětina je vrácena, odkud přišli, protože většině se mezitím narodilo několik dětí s nárokem na britské občanství. Skvělý kšeft pro právníky a majitele hotýlků a ubytoven, kterým stát platí plné tržní ceny.

                        Ale chraň Bůh, aby si nějaký politik členské země chtěl vyhlásit populární politiku kontroly imigrace, jak si vyzkoušel do volebního programu za britské konzervativce Michael Howard. Jednak ho opozice prohlásí za rasistu, jednak ho Brusel upozorní, že žádnou takovou politiku provádět nemůže, protože by jí porušil evropské zákony, které byly v říjnu 2004 nenápadně schváleny a podle nichž o všech otázkách imigrace a kontroly hranic rozhoduje Brusel. Je to jedna z ukázek, jak se jednotlivé články ústavy nastolují podloudně a zrychleným tempem, takže případné neschválení ústavy některým referendem na právní skutečnosti už nic nezmění.

                        Ústava ale už počítá i s tím, že etnické konflikty v některých členských zemích brzy dostoupí nezvladatelných rozměrů. Proto článkem III-257 "zajišťuje, že na vnitřních hranicích neprobíhá kontrola osob" a že imigrační politika a její provádění se podle článku III-268 řídí "zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční úrovni".

                        A tuto poslední klauzuli už nelze chápat jinak, než jako chystaný přesun nadbytečných imigrantů z "přeazylovaných" členských států do zemí "nedoazylovaných", které budou mít ústavní povinnost je přijímat a finančně o ně pečovat z vlastních zdrojů.

                        Ne že by Čechům uškodilo občas taky něco udělat pro perzekvované odjinud. Jenže EU nemá žádnou přesnou metodu zrychleného ověřování, kdo je a kdo není perzekvován, ani konkrétně vyčíslenou představu zvládnutelného maxima onoho "migračního toku".

                        Někde jsem už taky četl spočítáno, že podle shovívavých kritérií EU by azyl mohly žádat přibližně dvě miliardy hladových, utlačovaných a perzekvovaných v nejméně stovce totalitních států.

 

Vyšlo v knize Evropa snů a skutečností, Baronet 2007  

 

3753 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

„Zvykněte si,“ říká holandská mešita nepřizpůsobivým občanům, kteří si stěžují na svolávání k modlitbámTento návrh je nejlepší, co se tu objevilo od roku 1989. To se nesmí stát, reaguje vyděšeně Kalousek. Oč jde?Bez Vás nepřežijeme...Amerika se bez nepřítele obejít nemůže. Nepřítel je totiž to, co vlévá peníze do největšího amerického průmyslu, jímž je průmysl zbrojařskýVe Španělsku letos narostly ilegální vstupy afrických migrantů o 700 %

euServer.cz

Skryté záměry pomníkové válkyZdeněk Hřib by Emanueli Moravcovi udělal radost...

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaGeorge Soros. Génius hybridní války

Eurabia.cz

Noví zahraniční pracovníci? Romové se vracejí před koronou do ČRTurecký velvyslanec: Ramadán lepší Vánoc!

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

Šlachtovo svlékání Nečase? Senátor Červíček má svůj názor. A protože celou věc zažil...Jakub Železný totálně vypěnil. Xaver. Masakr. To jste ještě neviděli
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění