Exporadce Klause a Topolánka Haas: Zeman národ nerozděluje a lidé mu věří. ODS je mrtvá, voliče podvedla a teď soutěží s Topkou v pravdoláskařství

Autor: Lukáš Petřík | Publikováno: 23.4.2016 | Rubrika: Rozhovory
ODS

ROZHOVOR Bývalý poradce prezidenta Klause a premiéra Topolánka Tomáš Haas říká, že ODS Topku nekopíruje, ODS s ní soutěží o to, kdo bude víc pravdoláskový. „Místo zřetelně pravicové politiky se mi zdá, že soupeří s TOP 09 o pozici blíže ke středu a k levici. Proti ANO bojuje v otázce EET a Čapího hnízda, s lidovci soupeří o to, kdo bude více šedivý a neviditelný. Všechny strany soutěží o to, kdo bude víc politicky korektní a konformní,“ řekl Haas.

 

ODS „slaví“ let 25 od svého vzniku. Má co slavit?

Nemyslím, že má dnes co slavit. Má na co vzpomínat a má o čem přemýšlet. Slavit se nedá to, že lavíruje v oblasti pěti procent od bariéry, která je vstupenkou do sněmovny. Vzpomínat lze na to, že tomu tak vždy nebylo, a přemýšlet by měla o tom, proč tomu dříve bylo jinak a proč to je dnes takové, jaké to je. Ale vzpomínat ODS nechce. Na dobu nedávno minulou si to přímo zakazuje, nechce o ní mluvit a doba vzdálenější také není v ODS příliš vhodným tématem pro konverzaci. Musela by odpovědět na nepříjemnou otázku, proč to tehdy šlo a dnes ne.

25 let je pro polistopadovou stranu opravdu hodně. A já jí k narozeninám, přes všechnu kritiku, kterou jí asi lezu na nervy, přeji, aby se opravdu zamyslela a aby to zamyšlení mělo nějaký pozitivní výsledek a abychom my, i když už téměř jistě beze mne osobně, měli po příštích 25 letech opravdu co slavit. I když bych to moc rád viděl daleko dříve, abych to mohl oslavit i já.

Kdo byl podle vás nejlepším a kdo nejhorším předsedou ODS?

O nejlepším se asi nemusím dlouho rozepisovat. Václav Klaus je jen jeden a těžko se najde někdo, kdo by jej mohl stoprocentně zastat. Nejhoršího bych nerad vybíral. Jen si myslím, že vedení strany není jen předseda a kvalita vedení ODS má po dlouhou dobu sestupnou tendenci.

V jaké je teď ODS kondici?

ODS je v pozici plavce, kterému docházejí síly a břeh je daleko. Po dvou letech vypadá jako plavec při odlivu. Plave, a přesto se zdá, že ten břeh je pořád stejně vzdálený.

Má ODS pořád co říct a říká to?

Otázkou není, jestli má ODS co říci. Je jedinečnou stranou v tom, že oslovovala zřetelný segment voličů a ty ztratila. Má povinnost něco říci a říci to důrazně. Má povinnost vést se svými členy a s voliči nepřetržitý dialog. Dialog, ne zájezdy lektorů za skalními příznivci, ukončené několika zdvořilými otázkami a optimistickými deklaracemi. Má povinnost oslovit své bývalé voliče a přesvědčit je, každý den je přesvědčovat o své politice, o správnosti svých kroků, o tom, že stále hlásá tytéž principy, kvůli kterým ji ti voliči už kdysi jednou důvěru dali, má je přesvědčovat, že si ji znovu zaslouží.

Má povinnost stát se dynamickou stranou, jakou byla kdysi, stranou, o které se mluvilo, stranou, která žila. Byl jsem několik let předsedou velké pražské oblasti. Každý den k večeru se v oblastní kanceláři scházeli členové, přicházeli i nečlenové ODS a u kávy jsme diskutovali o aktuálních otázkách, u nás na obvodě, i „velké politice“. Diskutovali jsme, zvali jsme si lidi z vedení ODS, někdy jsme se i hádali. Strana dýchala a žila. Ale totéž se dělo i v jiných oblastech a regionech. Komunikovali jsme s nimi, navštěvovali jsme se, zajímalo nás, jak věci řeší a jaké problémy mají jinde. Dnes se mi zdá, že je ODS mrtvá. Tolik ke členům.

O voličích ve velké míře platí totéž. Když se setkám s voličem, pak na ODS buď vzpomíná s despektem, nebo s povzdychnutím, že ODS kdysi volil, ale už více nemohl. Strana jej zklamala, podvedla. A navíc na něj chce svádět svůj propad. O bývalých voličích mluví ODS s despektem, pokud o nich vůbec mluví, většinu času je ostentativně nevnímá. Dialog s voličem se omezuje na volební kampaň.

 

 

Kde je podle vás hlavní příčina toho, že ODS poklesla z významu první či druhé nejsilnější strany ve státě pod deset procent podpory?

Vrátím se k tomu, co jsem řekl. Myslím, že mohu říci, že v tom hlavním vedení ODS selhalo. Mají na tom svůj podíl všichni, kdo v těch letech ODS vedli, a pluli jako na hladině řeky volně plující kmen, který se nechá unášet proudem, pluli, aniž si povšimli, že se stranou cosi není v pořádku, a bez následné snahy to změnit a obrátit ten strašný trend. Stačí se podívat na volební výsledky. Od roku 2006 ODS ztratila více než jeden a půl milionu voličů. Strašné číslo v malé zemi, jako jsme my. A přesto se problémem ztráty důvěry voličů nikdo nezabýval, nikdo kromě několika jednotlivců nebil na poplach. Po každých volbách, ve kterých ODS ztratila statisíce hlasů, její představitelé odrecitovali pár vždy stejných vět, ve smyslu „voliči nám poslali jasnou zprávu“. A pak něco optimistického o tom, jak se s důvěrou dívají do budoucnosti. A tím to skončilo, nikdo se nezajímal o to, co tou „jasnou zprávou“ je.

Nikdo se nezajímal o to, jak voličům na tu zprávu odpovědět. Viníkem bylo vždy jen „bývalé vedení“, aniž kdo řekl nebo snad alespoň přemýšlel o tom, co ta zpráva znamená, jak tomu strašnému trendu ztráty důvěry čelit a jak ho zastavit a obrátit. ODS řešila svůj největší problém stejně, jako řešila všechny své problémy. Rozhodla se, znovu a znovu, problém „ustát“. ODS opouštěli voliči i řadoví členové. I na to měla ODS naučenou odpověď: „Krysy opustily loď“ a „odešli ti, kdo krizi zavinili, dnes už jsme nová ODS“.

Jenže z obrazovek za ODS stále mluvili stejnou řečí stejní lidé, kterým už nikdo nevěřil, a její politika se stávala pořád méně srozumitelnou. Není divu, že se tolik voličů a členů cítilo být ODS opuštěno, ne-li přímo zrazeno. A odcházeli stále se zvyšujícím tempem. A vedení pořád prohlašovalo, že dostalo od voličů jasnou zprávu, stále to z obrazovek oznamovali tytéž známé tváře a stále jim nedocházelo, že bez ohledu na to, jak mají sestavený program a jak mají na plakátech odhodlaně vyhrnuté rukávy, lidé jim už prostě nevěří. Nechtěli to vidět. A objevují se dodnes na kandidátkách na předních místech. Ovládají stále regionální a oblastní organizace strany. Stále ovládají její centrální orgány. Podívejte se na jejich složení, najdete tam stále příliš mnoho v jejich regionech velmi známých a starých jmen. Jsou to stejná jména, stejní lidé, kteří nesou hlavní podíl viny za smutný osud ODS.

Je neuvěřitelné, že lidé tak nekompetentní, kteří nedokázali ani postřehnout ztrátu jednoho a půl milionu voličů, kteří proti tomu nikdy nic neudělali a kteří k tomu mlčeli nebo voličům a členům lhali, jsou stále v pozicích, v nichž seděli před deseti a více lety. A i to je důkaz toho, že ODS není živá, že těch diskusí a hádek uvnitř ODS je málo, že uvnitř strany vládne ticho a hraje se s před lety rozdanými kartami. A ani teď si ODS nepovšimla toho, že jsou i oázy v mrtvé poušti, že tam, kde strana dosahuje dobrých výsledků, tam, kde ve volbách do zastupitelstev měst a obcí má úspěchy, jsou to právě místa, kde ODS stále žije, kde její představitelé a volení zástupci s voliči komunikují, diskutují a mají odvahu jednat tam, kde jiní raději mlčí.

Velké naděje části lidí byly spojovány s Petrem Fialou. Naplňuje je?

Petra Fialy si velmi vážím a považuji jej za nejlepšího politologa u nás. Četl jsem snad vše, co napsal, a oceňuji jeho schopnost kritické analýzy a jeho autoritu. Zatím ale nedokázal nic z toho uvést do praxe, nedokázal odrazit ODS ode dna voličských preferencí. ODS se stále pohybuje v pásmu někde mezi sedmi a deseti procenty preferencí, tam, kam ji umístil nejhorší volební výsledek v její historii. A opět, vedení není jen předseda. Neobviňuji jej. Ale předseda je v první řadě lídr. A dlouhodobá stagnace není podpisem lídra.

Co dělá špatně?

To souvisí s tím, co jsem řekl. Co dělá špatně, je to, že už není Petrem Fialou. Věřím, že tu schopnost kritické a hluboké analýzy neztratil, ale neuplatňuje ji tak, jak jsem čekal. Vlastně jako by se od počátku rozhodl, že ji uplatňovat nebude. Mé první seznámení a setkání s ním mě naplnilo nadějí, že konečně bude ODS hledat příčiny svého tak hlubokého propadu. Ale na první diskusi se členy ODS, které jsem se zúčastnil, Petr Fiala uzavřel své vystoupení velmi důrazným prohlášením, teď necituji doslova, parafrázuji, že ODS je stranou, která se dívá do budoucnosti, nechce se nimrat v minulosti a jen ne žádné sebemrskačství.

A v ten moment má důvěra v jeho vedení značně poklesla. Buď si ani on neuvědomuje, co je hlavním problémem ODS, nebo nedokázal svůj názor prosadit vůči členům grémia a výkonné rady, kterými byl tehdy obklopen. V prvním případě to zpochybňuje jeho porozumění problému ztráty důvěry ODS a v obou případech to zpochybňuje jeho kvality jako lídra. Čím více je jeho vedení rutinní, potom, co se dokázal poprat s neútěšným stavem financí ODS a převládly záležitosti „denní politiky“, tím méně to bylo vidět. Nemyslím, že někdy udělal krok, se kterým bych ostře nesouhlasil nebo jemuž bych nerozuměl. Otázkou ale není, co dělá Petr Fiala špatně...

Co je tedy tou klíčovou otázkou?

Otázkou je, co Petr Fiala nedělá a čím nebo kým Petr Fiala není. Především dosud neudělal a ani nevidím náznak toho, že by se k tomu chystal, co udělá každý ředitel představenstva obchodní společnosti, která je trvale ve ztrátě a nemůže se pohnout místa.

Dosud nikdo neprovedl, ani nezahájil analýzu příčin propadu důvěry. Nikdo nehledá vysvětlení, jaktože ODS ztratila jeden a půl milionu voličů. Kdyby při tom dnes ODS přestali volit její dnešní voliči a volili ji jen ti „ztracení“, byla by silnější než Babišovo ANO.

Ta analýza není nutná jen proto, abychom si pouze řekli „ztratili jsme voliče a je to proto, že nám nevěří“. To je dostatečně zjevné, i když to ODS nechce dnes přiznat. Ale důležité je to proto, že aby měla ODS nějakou budoucnost, musí mít i minulost. Musí vědět, co se stalo s jejími voliči, aby poznala, co se stalo s ní. Musí své bývalé voliče získat. Musí k nim najít cestu. Musí od nich slyšet, co konkrétního jí vyčítají, co je přivedlo k tomu, že stranu opustili. Musí s nimi o tom hovořit, a ne jim říkat, že nebude žádné sebemrskačství.

Musí to udělat proto, že bez toho se z místa nikdy nepohne. Bez nich zůstane malou mrtvou stranou, na které nezáleží. Já jsem kdysi předpověděl, před šesti lety v analýze volebního výsledku, že jestli se ODS nezmění, bude brzy malou stranou, která bude dobrá jen pro to, aby zalepila díru v nějaké koalici. Byl jsem, jak vidíme, příliš optimistický.

ODS si musí uvědomit, že jiné voliče nezíská. Nepomůže jí lavírování kdesi v politickém středu, nepomůže jí to, že je dnes přezdívána „stranou mírného pokroku v mezích zákona“. Středoví a levicoví voliči mají své strany a v mnohém z nich je mimoto zakořeněna tatáž ideologická nenávist, která pracuje i z druhé strany, která přerůstá do osobní roviny a která do takové míry polarizuje českou politiku. Tito lidé ODS nikdy volit nebudou, na nich nemůže stavět svou budoucnost.

Jediný velký rezervoár potenciálních budoucích voličů ODS jsou její bývalí voliči. Ti již v minulosti dokázali, že se nebojí a chtějí volit pravicovou stranu, že věří v její hodnoty. ODS je musí oslovit, musí je oslovit s pokorou a respektem, musí získat jejich důvěru a musí být schopna je přesvědčit, že tentokrát ta „jasná zpráva“ dosáhla svých adresátů a že na ni chtějí odpovědět. ODS musí ukázat a dokázat, že je skutečně tou „Novou ODS“, které lidé mohou věřit, dávat jí svůj čas a svůj hlas. A k tomu nestačí, že předseda či nějaký jiný člověk se snese z výšin a oznámí, že „už jsme se změnili, můžete nám zase věřit“. Změna musí být hlavně viditelná, jinak její oznamování samo o sobě budí nedůvěru.

Ale zatím o ně, o ty bývalé voliče, ODS vůbec neprojevuje zájem, vůbec se je nesnaží oslovit a zdá se, že jí na nich vůbec nezáleží. A v tom má Petr Fiala stále rezervy, stále má možnost stát se lídrem, kterým přes všechny jeho kvality pořád není. Projevem schopnosti vést není jen udržet status quo a udržet stranu při životě, ačkoliv i to bylo těžké a Petr Fiala za to zaslouží uznání. Lídr ale musí stagnující stranu oživit, udělat z ní dynamickou stranu, o které se mluví a ve které se mluví, převést její potenciál do reálných výsledků.

 

 

Jak hodnotíte to, jaký má současná ODS vztah k Rusku a Číně a k zahraniční politice? Nekopíruje přespříliš „pravdoláskovou“ politiku TOP 09?

ODS Topku nekopíruje, ODS s ní soutěží o to, kdo bude víc „pravdoláskový“, když použiji váš výraz, který já nemám rád. A zahraniční politiku ODS žádnou nemá. Rozhodně ne svou vlastní. Jednou si její politici notují s Jakubem Jandou a „Evropskými hodnotami“ a druhý den si zanadávají na Junckera, což je vlastně jediná konstanta zahraniční politiky ODS. Ale o tom, co se v Bruselu děje, co se tam stalo, co se tam připravuje a jaký k tomu zaujímá postoj ODS, se téměř nikdy nedozvíme. Až do chvíle, kdy je rozhodnuto a kdy nám její europoslanci sdělí, že oni za to nemohou a byli vždy proti.

A ta druhá tvář politiky ODS je svým způsobem podobná. V té se více podobají TOP 09, sociálním demokratům a i ANO a lidovcům. Migrace, Ukrajina, Řecko, krize Evropské unie, Čína a Rusko? Najděte pět rozdílů. Jistě, v nějakých detailech se liší, ale proboha, jen ne nějakou samostatnost, jen ne něco, o čem by byly zítra titulky v novinách, něco, co by upoutalo pozornost. Politická korektnost a politické pokrytectví, které ovládlo naši zahraniční politiku, se nevyhnulo ani ODS.

Proč jste vlastně vystoupil z ODS?

Já jsem z ODS vystoupil proto, že jsem neunesl její milostnou, dodnes trvající aféru s ukrajinským nacismem. Nedokázala od prvního dne říci „jsme pro demokratickou Ukrajinu a pro občanská a lidská práva, a proto nás znepokojuje, že se na Ukrajině vynořilo něco, co mělo zůstat hluboko v minulosti, že ukrajinskou politiku ovlivňují strany a hnutí, proti nimž varoval svou rezolucí i Evropský parlament, který je explicitně jmenoval ve své rezoluci s poukazem na jejich neonacismus“.

Evropa k tomu mlčela, mnohé z politiků těchto stran dokonce prosadila do ukrajinského parlamentu a vlády. Naše politické strany samozřejmě také mlčely a také podporovaly, co jen mohly, kohokoliv, kdo v Kyjevě promluvil dostatečně protirusky. A ODS byla jako vždy na „správné straně“. ODS se od ukrajinských neonacistů nedistancovala dodnes a neudělá to, i když je to předmětem kritiky západních médií, neudělá to, dokud to neudělá Brusel a neudělají to všechny naše strany. A až do té doby je bude podporovat. Což já opravdu nemohl a nemohu přijmout.

Nezdá se vám, že když se v minulosti říkalo „se Sovětským svazem na věčné časy“, tak teď ODS říká „s USA na věčné časy“? Neměla by pravicová zahraniční politika být o tom, že máme takové spojence, kteří jsou aktuálně výhodní a prospěšní pro naše národní zájmy, a ne být k někomu uvázán dogmaticky za každou cenu a na věčné časy?

Říká se, že „státy nemají přátele, mají jen zájmy“. To je až příliš, a nezdravě, pragmatické. Spojenci, kteří vědí, že nejsme jejich přáteli a chceme je jen využít, nebudou našimi spojenci, když dojde do tuhého. Je dobré mít přátele už jen proto, že máte tím méně nepřátel. Ale měli bychom si, myslím, napřed ujasnit, co jsou naše zájmy, a pak naši zahraniční politiku vést tak, abychom své vlastní zájmy nepoškozovali.

Jak hodnotíte vztah nynější ODS k prezidentu Zemanovi? Mimochodem, nepřebírá on část pravicově konzervativních témat? Realistická zahraniční politika národního zájmu, obrana národní existence před imigrací, kritika sociálních experimentů jako inkluze, kritika politické korektnosti…

Prezident Zeman se příliš nezměnil. Je to stále tentýž člověk, který kdysi podobnou rétorikou a podobným stylem „přivedl ČSSD do Strakovy akademie hlavním vchodem“. Jeho verbální projev nikomu nevadil, když chtěl „jít vládě po krku“, a nikomu nevadilo, že chtěl „vázat stranické legitimace ČSSD do kůže členů ODS…“. Dnes by mnoha lidem vadilo, kdyby řekl „Dobrý den“. Ale Miloš Zeman je programový provokatér a provokuje rád a s úspěchem.

Prezident Zeman je stejným pragmatikem, kterým byl vždy. A jiný nebude. Jsem rád, že je svůj, i když jsem jej nevolil. To, co o něm čtu, že „rozděluje národ“, je směšné. Prezident má konzistentně největší důvěru občanů, lidé mu věří a podporují jej na rozdíl od jeho kritiků. Říká se o něm, že je populista, což je do značné míry pravda. Já sám jsem o něm kdysi napsal, že nevybudoval velkou levicovou stranu, vybudoval velkou populistickou stranu na strukturách sociální demokracie. Ale splnil svůj slib, dovedl ji z pozice podobné, ve které je dnešní ODS, až do vlády během velmi krátké doby. Ale jeho populismus byl o něčem jiném, než je ten, který vidíme dnes na podobně rychlém vzestupu strany Andreje Babiše. Měl politický program a dokázal jej prodat a uplatnit. Ne že by se mi ten program líbil, ale byl tu a vzbuzoval respekt.

Dnešní politika je ideově vyprázdněná, nemá vlastní ideje, nemá vlastní názory. Řekl jsem to v odpovědi na ODS, ale platí to pro všechny naše politické strany. Buď vlastní názory nemají, nebo nemají odvahu je říci nahlas.

 

 

Dnes se často negativně skloňuje právě slovo „populismus“...

Trocha zdravého populismu je v politice nutností. Politika je o lidech a respektu k jejich názorům. U nás už to neplatí ani ve vzájemném vztahu politických stran, ani v jejich vztahu k veřejnosti a k voličům. A proto mohou strany jako ANO mít takový úspěch, lidé zklamaní prázdnou politikou ještě nedávno silných politických stran hledají někoho, kdo bude jejich hlasem. A když tím hlasem nejsou etablované standardní politické strany, hledají jej jinde. Bohužel jsme se nepoučili z rychlého vzestupu a pádu Věcí veřejných a jen o pár let později se to opakovalo, na daleko větší škále, s ANO. I jen naslouchat hlasu lidí a brát je v úvahu je dnes označováno za populismus a naslouchat lidem se strany bojí a snad již to zapomněly.

Vidíte nějaké řešení pro českou pravici? Měla by vzniknout nějaká nová strana či hnutí? Nejsou dnes spíše alternativou subjekty a politici, kterým se nadává, že jsou „populističtí“? Národní fronta Le Penové, Orbán, Donald Trump, AfD, Geert Wilders…? Není starý stranický politický systém mrtvý, protože ho strany svou bezideovostí vyprázdnily? Není čas to přijmout jako fakt, smířit se s realitou, nesnažit se oživovat, co je mrtvé, a přizpůsobit se nové situaci? Tedy, jak jsem uvedl výše, oslovovat lidi jako „populisté“?

Nemyslím, že je na naší politické scéně místo pro nějakou novou stranu. Rozhodně je nevidím na pravici, kde strany nevznikají následkem nárůstu počtu pravicových voličů nebo novým životem a novými idejemi, ale množí se dělením jako améby. Nevznikají proto, že rostou noví politici, ale spíše tím, že se odštěpí někteří nespokojení členové a voliči a založí novou stranu.

ODS se historicky hlásila k eurorealismu. Tedy k obhajobě suverenity a národních zájmů uvnitř EU. Není to dnes překonaný koncept? Není z hlediska krize eurozóny a především migrační krize a za stavu fungování EU pod Lisabonskou smlouvou lépe opustit EU? I kdybychom nepočítali současnou migrační vlnu, tak již před ní existovaly odhady, že v západní Evropě budou mít muslimové většinu do 40 let. Takže v Německu, Francii, Británii, Belgii, Nizozemí a tak dále mohou nastavit muslimská pravidla a právo šaría. Budou ovládat velké země EU a pak muslimské zásady mohou prosazovat vůči nám…

Dnes se vystoupení z EU stává z něčeho, co bylo názorem několika radikálních odpůrců EU, něčím, o čem diskutuje široká veřejnost. Donedávna bylo argumentem proti vystoupení to, že by přineslo ekonomické a politické problémy. Dnes je nutné se ptát, jestli větší problémy nepřinese setrvání v EU.

Prospívá dnes ODS svou politikou České republice a pravicovým idejím, nebo jim škodí?

ODS dnes pravici prospívá hlavně tím, že ještě existuje, že po ní ještě nevznikla prázdná díra. Ale to je na stranu, jako je ODS, málo. Na pravici už není sama, jsou tu Svobodní s velkým a stále nevyužitým potenciálem. Ale na to, že by tyto strany mohly vzájemně spolupracovat, je zde příliš mnoho nedůvěry a jiných překážek. Snad až obě najdou své stabilní místo a přestanou jedna druhou kádrovat, můžeme doufat v nějakou spolupráci.

ODS začne být pravicovým idejím opravdu prospěšná, až bude pravicovými idejemi žít. Zatím dokonce nevyužívá ani možností, které získala tím, že je opoziční stranou. Místo zřetelně pravicové politiky se mi zdá, že soupeří s TOP 09 o pozici blíže ke středu a k levici. Proti ANO bojuje v otázce EET a Čapího hnízda, s lidovci soupeří o to, kdo bude více šedivý a neviditelný. Všechny strany soutěží o to, kdo bude víc politicky korektní a konformní. Nepomůže číst jejich programy, nejsou žádným vodítkem. Dlouhodobý program ODS, Poděbradské artikuly, je už po léta upozaděn. A ODS není skutečnou opozicí ani v zahraniční politice, ani ve vztahu k EU, ani v celkovém politickém postoji. Její vnitřní politika nestaví alternativy a nenabízí vlastní řešení, nechala se vlákat do pasti, nestaví na vlastních myšlenkách a lidech, ale na snaze ukázat, že protivníci jsou zkorumpovaní, že to, co dělají, dělají špatně a dělají chyby. A ODS by dělala totéž, ale lépe.

Útočí na osobnosti a na jednotlivé kroky oponentů, ale nepřináší většinou žádnou politickou alternativu. Kdysi jsem si dělal legraci z toho, že ČSSD nedělá podle jejich rétoriky nic, než že napravuje chyby vlád ODS. Ale ODS dnes slibuje, že až se dostane k moci, bude napravovat chyby ČSSD. Kdyby se zítra nějakým zázrakem stala vedoucí politickou stranou, co bude dělat? Teď jsem možná trochu přísný, v některých oborech to, co říkám, není pravda, například ve školství a v sociální oblasti. Ale tam bych si tak trochu troufal říci, že je to navzdory ODS, navzdory zvyklostem strany. Také je to možná proto, že Petr Fiala má přinejmenším v oblasti školství takovou autoritu, že může být dobrým a užitečným partnerem Václavu Klausovi mladšímu.

ODS má stále velký potenciál. A doufám, či spíše věřím, že jej někdy naplní. Byl bych rád, kdyby to bylo co nejdříve, a přeji jí úspěch. Stejně tak přeji úspěch Svobodným a Soukromníkům. Pravice má budoucnost. Ale nesmí opakovat chyby minulosti a nesmí promrhat šance, které jí dává přítomnost.

www.parlamentnilisty.cz

 

Klíčová slova: Klaus  | Nečas  | ODS  | Topolánek
2361 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Německý ministr zahraničí prohlásil, že si chce v rámci německého předsednictví Evropské unie „vynutit solidaritu“ s tím, že středo- a východoevropské země musejí přijmout část migrantůVěda a víra: V souladu a respektu. Jak to (ne)bylo s Galileem. Lhali nám všem ve škole - i proto se hádámeA ta krása české země! Posilňující promluva českého vlasteneckého knězeVážení čtenáři, pomozte nám prosímEvropská unie schválila směrnici, že budou muset minimálně na dva měsíce nastoupit na rodičovskou místo své partnerky otcové dětí

euServer.cz

Útok České televize na Ludvíka Svobodu! Jsi pro fair play? Pak nemůžeš fandit liberodemobloku.

ePortal.cz

Čtyři mýty o globalizaciProsíme o pomoc. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne

Eurabia.cz

Ve Vídni zasahovala islámská mravnostní policieNĚMECKÁ NEBO EVROPSKÁ UNIE?

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruská armáda má technologií, kterou nemají Američané. Armáda USA je zděšenaByl zprovozněn nový most mezi Ruskem a Čínou

ParlamentniListy.cz

Tlačil Pompeo USA do Dukovan? Snad proběhne férový tendr... Extopkař Knot i o BěloruskuKdyž přijel Clinton za Havlem, Pražský hrad ovládla americká ochranka, vzpomínal Špaček. A ostrá slova o Mynářovi
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění