Zahradil: „Zahraniční politika musí být cílená a jednotná“

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 24.5.2007 | Rubrika: Rozhovory
Zahradil

*      Prvořadou roli v naší zahraniční politice musí hrát udržování jednotného transatlantického politického prostoru a ostražitost vůči automatickému prohlubování evropské integrace. Musíme provádět cílenou a jednotnou propagaci ČR v zahraničí.

*    Více než deset příspěvkových organizací na čtyřech ministerstvech, v nichž pracuje za jednu miliardu korun ročně několik set lidí na propagaci ČR, nevytváří jednotnou mediální zkratku. Hlavním předpokladem úspěšné diplomacie je toto změnit a koordinovat vše pouze Ministerstvem zahraničních věcí (MZV).

*    Leitmotivem dneška je ekonomická diplomacie. Proto je kladen takový důraz na sjednocení politické a obchodní linie.  Zahraniční obchod je proto nutné dát pod křídla MZV. Rovněž obchodní sekce zastupitelských úřadů musejí být jednotně řízena spolu s velvyslanci pouze MZV. Obchodní diplomaté budou navíc povinni absolvovat stáže u exportních podniků, aby poznali opravdovou potřebu vývozu.

*    Tzv. eurústava a její sepisování je úhybným manévrem Evropské komise, jak se vyhnout řešení opravdových problémů EU. Pokud by neplatila, nic se nestane, bude platit stávající stav a otevře se další prostor k dalšímu vyjednávání o novém uspořádání EU.

Jsme si vědomi, že vedle řešení tak veledůležitých problémů s manželkou pana premiéra se může zdát náš zájem o dění v EU a ve světě malicherným a nedůležitým. Přesto jsme požádali o rozhovor právě na toto téma budoucího ministra zahraničních věcí a předsedu poslaneckého klubu ODS v Evropském parlamentu Jana Zahradila. Jsme totiž přesvědčeni, že to, co jsme se dozvěděli, bude v budoucnu pro naši republiku hrát rozhodně důležitější roli než nějaké žabomyší války politické scény již devět let, víme, že právě Jan Zahradil se naší zahraniční politikou po celou tu dobu zabývá  a to nejen z titulu své funkce stínového ministra zahraničních věcí, ale že českou zahraniční politikou doslova žije. Je navíc jedním z mála politiků, kteří četli nejen tzv. euroústavu, ale který vystupuje již léta v Bruselu jako zastánce naší malé republiky a podařilo se mu, za vytrvalé a dlouholeté pomoci nynějšího presidenta Václava Klause a dalších kolegů docílit toho, že když se v EU řekne ODS nebo ČR, všichni vědí, s kým mají tu čest. Proto si velice vážíme, že si na nás v tom kolotoči mezi Bruselem a Prahou našel čas a poskytl nám následující rozhovor:

 

*   Vážený pane poslanče, jste již něco přes půl roku členem Evropského parlamentu (EP) a předsedou poslaneckého klubu ODS při něm. Co se podle Vás nejvíce povedlo Vám a Vašim poslancům za toto pololetí?

Přidali jsme do souboru mediálně využitelných osobností ODS dalšího člověka, doktora Ouzkého, který se stal současným místopředsedou EP. Ukazuje se být mediálně velmi zdatný a díky jemu je špička ODS schopna komunikovat na patřičné úrovni s Evropskými médii. Stali jsme se tak viditelnou skupinkou. Když se řekne ODS a Česká republika, ví se tam, oč běží.

 

*    A oč běží?

Určitě se neshodneme s některými kolegy zejména z Německa a Francie v náhledu na podobu EU v budoucnosti a na evropskou ústavu. To ale považuji za normální. Co bych naopak považoval za nenormální, by byla skutečnost, kdybychom se snažili ohnout svoje názory, mlčet a snažit se za každou cenu přizpůsobit, abychom takzvaně nedělali potíže. To je bohužel taktika, kterou praktikuje česká zahraniční politika. Ukazuje se, že to nepřináší žádné ovoce, protože když jednou někdo srazí paty a chová se konformně, očekává se to od něj stále a země i její diplomatická špička již není ničím pro partnery zajímavá. Česká diplomacie není tudíž pro EU zajímavá jako taková. Je třeba se chovat aktivně a sebevědomě a uvědomit si, že na prosazování vlastního názoru není nic špatného, není to žádná hanba a malé členské zemi, jako je ČR, to vlastně sluší, protože je to jediná možnost, jak se taková země vůbec může dostat do popředí zájmu.

 

*    Říkáte, že je třeba se chovat sebevědomě a aktivně. Jak si mám potom ale vysvětlit, že jste se jako poslanci ODS spojili po vstupu ČR do EU s Evropskou lidovou stranou? Do redakce nám chodily rozhořčené dopisy čtenářů, že mohli rovnou volit zrádné lidovce…

Samozřejmě se na nás někteří dívali zpočátku podezřívavě a nevěřili tomu. Po našem připojení k EU se ODS skutečně stala součástí nejsilnější frakce Evropského parlamentu (EP), ale pouze ve vztahu volného přidružení. Jsme sice součástí této frakce, ale nejsme členy Evropské lidové strany, což nám poskytuje určitou volnost při rozhodování.  Pokud jde např. o hlasování v institucionálních či ústavních otázkách, nemusíme respektovat většinové stanovisko celé frakce. To se např. projevilo při hlasování o euroústavě, kdy jsme spolu s britskými konzervativci byli proti, zatímco zbytek frakce byl spíše pro. Kdybychom zůstali úplně osamoceni, tak v EP, který má přes sedmset členů, nic nezmůžeme. Takto máme možnost alespoň některé věci ovlivňovat. Myslím, že jsme tím dokázali, že nejsme žádná skupinka fanatiků, ale pokud máme k něčemu výhrady, tak se přihlásíme ke slovu. Musejí to ale být výhrady racionální, opodstatněné a dobře zdůvodněné. Jak jsem říkal, když se v EP řekne ODS a Česká republika, ví se tam hned, oč běží, ale nesmíme získat nálepku sólových extrémistů.

 

*    Chování naší diplomacie je díky její přikrčené politice tedy mírně řečeno mimo zájem tamních médií a dění?

My se nedostaneme na stránky novin jenom proto, že jsme a že existujeme, na to jsme příliš malý hráč na světovém poli mezinárodních vztahů. Můžeme se do tamních sdělovacích prostředků dostat buď tím, že budeme mít na nějakou věc silný názor, nebo tím, že budeme provádět cílenou propagaci ČR v zahraničí a to jednotnou propagaci. Nejlepší je ovšem kombinace obojího.

 

*    Jste budoucí ministr zahraničních věcí. Jak změníte po volbách propagaci ČR v zahraničí?

Země jako je ČR je závislá zejména na tom, jakou mediální zkratku dokáže vytvořit sama pro sebe a jak ji dokáže zafixovat jednak ve světových médiích, jednak u politických elit a u veřejnosti v jiných státech. Musí to být mediální zkratka výstižná, positivní, jednotná. Nesmí být roztříštěná. A tady bohužel ČR trpí neduhem, že propagací ČR v zahraničí a ekonomickými, kulturními a politickými kontakty se zabývá příliš mnoho organizací, čímž je obrázek nejednotný a rozmlžený. Máme zde čtyři ministerstva, přičemž každé po svém provádí vlastní nekoordinovanou presentaci ČR v zahraničí. Pak je jasné, že je zde něco špatně. Pod Ministerstvem průmyslu a obchodu je CzechTrade a CzechInvest, pod Ministerstvem pro místní rozvoj je Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism. Ministerstvo zahraničí má pod sebou kromě zastupitelských úřadů Česká centra v zahraničí. A ministerstvo kultury nás representuje rovněž po svém. Dohromady je všech příspěvkových organizací, které ministerstva využívají, více než deset, pracuje v nich několik set lidí a objem veřejných peněz, které jimi protékají, se ročně blíží jedné miliardě korun. Je zapotřebí vše neustále  vysvětlovat a to nám škodí. Nevytváří to tu mediální zkratku, kterou potřebujeme. Navíc jejich činnosti ve svém celku jsou  neefektivní. Je zapotřebí vše neustále znovu a znovu vysvětlovat a to nám škodí. Nevytváří to tu mediální zkratku, kterou potřebujeme. Je tudíž jasné, že předpokladem úspěšné diplomacie je toto změnit.

 

*    Jak to ale chcete změnit? Přece nezrušíte tolik ministerstev?

To určitě ne, alespoň ne všechna. Přesto je možné sladit presentaci, zredukovat počet příspěvkových organizací, sloučit je do jednoho tělesa stojícího na třech pilířích – ekonomickém, kulturním a politickém – a podřídit je jednotnému metodickému vedení. Z titulu kompetence Ministerstvu zahraničních věcí. Je jasné, že MZV tím, že se některé části politické a hospodářské agendy přesouvají na evropskou úroveň, by se mělo nedůležitých věcí zbavit a naopak důležité si přisvojit. Mezi ně patří propagace ČR v zahraničí a oblast zahraničního obchodu, která je ještě důležitější.

 

*    To by ale znamenalo změnu kompetenčního zákona, aby oblast zahraničního obchodu přešla z dnešního Ministerstva průmyslu a obchodu na Ministerstvo zahraničních věcí…

Jsem si toho vědom, ale to jde zařídit a čím dříve, tím lépe.

 

*   V posledních měsících je kontroverzním tématem tzv. Euroústava.  Ukazuje se, že lidé, kteří o ní hovoří, ji neznají nebo to berou jako povinnou úlitbu federalistickému hlavnímu proudu a domnívají se, že je zapotřebí pro ústavu agitovat a propagovat ji mezi občany ČR za každou cenu i za cenu ztráty státní samostatnosti. Nebo se mýlím?

Je smutné vidět lidi, kteří nepatří mezi intelektuálně nedostatečné, jak tahají doslova z paty argumenty, jak je euroústava dobrá a proč by měla být přijata. Přitom jejich argumenty jsou velice chabé, frázovité, nepřesné a zavádějící. Ponižuje to intelekt jak tvůrců argumentů tak hlavně těch, kterým to adresují. Občané nejsou hlupáci a rozhodně nejsou ochotni spolknout všechno, co jim část politické elity přednese. Zejména po zkušenostech z posledních týdnů už vůbec ne. Tzv. euroústava je nástroj tvrdého jádra EU, který by měl ošetřit jejich mocenské posice po rozšíření EU, a to je nutné říkat nahlas. Bude-li se o tom mlčet, stejně to jednou vyjde najevo. Stejně se dozvíme, že evropská ústava nám nic nepřináší a naopak odnáší. Zamlžování těchto faktů je dětinské a nedůstojné. Tzv. euroústava a její sepisování je úhybným manévrem, jak se vyhnout řešení opravdových problémů a místo toho nabídnout veřejnosti náhradní program, k němuž by se odvedla její pozornost. Evropská unie má totiž spoustu problémů, které se nevyřeší evropskou ústavou. Jsou spíše institucionálního rázu. Přitom v ekonomické oblasti je celkový rámec vnitřního trhu EU přeregulovaný a v mnoha ohledech neplatí liberalizace služeb ani volný pohyb osob. To jsou věci, které by EU měla řešit. Je nutno přiznat, že si některé cíle vytkla Evropská komise do svého programového prohlášení, ale místo jejich řešení stále odvádí pozornost k euroústavě a bude tomu po celé dva roky, dokud nebude přijata.

 

*    Zastánci  euroústavy staví před nás katastrofické scénáře jak se po jejím případném odmítnutí vše okamžitě zhroutí a nic nebude fungovat. Vy se toho neobáváte?

To je další klamavá reklama, protože EU má již svoji základnu, na níž v tuto chvíli stojí. My jsme její částí a pokud by evropská ústava neplatila, bude platit stávající stav a otevře se další prostor k dalšímu vyjednávání o novém uspořádání EU.

 

*    A jak hodnotíte domácí politickou scénu?

Mám-li zhodnotit domácí politickou situaci obecně, pak podle preferencí to pro ODS vypadá v zásadě dobře, nicméně všichni varujeme před předčasným uspokojením. Máme ještě před sebou rok práce. Začátkem příštího roku se rozjede volební kampaň a co se nestihne dodělat do konce roku, to se nedodělá. Je na ministrech, aby zákony a novely zákonů v Modré šanci dostaly paragrafovou podobu, aby v případě potřeby byly připravené tak, aby během několika měsíců se vše, co tu napáchala nevláda ČSSD a jejich partnerů, dalo do pořádku.

 

*    Až nastoupíte do čela úřadu, do čeho se pustíte nejdřív?

Těch programových dokumentů o české zahraniční politice je celá řada, jsou vzájemně konzistentní a vždy tam hraje prvořadou roli atlantická vazba, udržování jednotného transatlantického politického prostoru, ostražitost vůči automatickému prohlubování evropské integrace. EU má prohlubování jako jediný cíl, aniž by bylo jasné, co má být na konci. Česká zahraniční politika by měla pochopit, že těžiště zahraničně-politických vztahů bude vždy ležet nejprve na bilaterálních vztazích a teprve pak je možno jednat o dalším zakotvování v EU. Leitmotivem dneška je ekonomická diplomacie. Proto je kladen takový důraz na sjednocení politické a obchodní linie. Což by mělo být vyjádřeno i sjednocením zodpovědnosti za zahraniční obchod pod křídla Ministerstva zahraničních věcí. Faktem je, že v tuto chvíli se ČR nachází v období určité obchodní konjunktury. Není to ale rozhodně zásluha současné vlády ale cyklického vývoje, který je na vzestupném směru, a my musíme být schopni konkurovat i do budoucna na světových trzích.

 

*    Neboli Vaše taktika bude neomezovat náš export jen na evropské trhy?

Našim odbytištěm bude vždy nejvíce evropský trh, ale měli bychom se soustředit i zhruba z 25 % na mimoevropské trhy. Je nutné je nevyklízet, naopak navazovat na staré kontakty. Nemá cenu zamést vše pod koberec a tvářit se, že tu nebyla minulost. Nemusíme být přítomni všude, ale je nutné si vybrat teritoria pro nás přitažlivá a ta pak pokrýt. K tomu je potřeba aktivní diplomacie, která je pro malou zemi klíčová, je proto zapotřebí mít dobře fungující a pružnou zahraniční diplomatickou službu.

 

*    V poslední době se ale hovoří spíše o její redukci…

Nejsem proti redukci zastupitelských úřadů, ale bránil bych se, aby to bylo děláno jen pod tlakem rozpočtu. Naopak by se mělo nejdříve zjistit, kde efekty zastupitelských úřadů jsou tak malé, že tyto nic neprodukují, a pak teprve lze uvažovat o zrušení nadbytečných úřadů aniž by to automaticky znamenalo krácení rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí.

 

*    Podnikatelé, s nimiž jsme díky zaměření naší revue v častém kontaktu, si stěžují na špatnou funkci, lépe řečeno nefunkčnost,  obchodních komor na zastupitelských úřadech. Podle nich by měla naše zastupitelství především být zaměřena na pomoc jim při získávání kontaktů v cizině. Jak to chcete změnit?

Obchodní sekce zastupitelských úřadů spadají pod Ministerstvo průmyslu a obchodu a samotné zastupitelské úřady řízené velvyslancem pod Ministerstvo zahraničních věcí. V důsledku toho existuje nejen nejednotnost ale dokonce rivalita mezi nimi, neboť velvyslanec má jiné názory a pokyny než obchodní rada. Pokud velvyslanec vycházel dobře s obchodním radou, fungovalo vše dobře, pokud se nepohodnou, tak tím trpí celá representace ČR v daném státě. A samozřejmě nejen z politického ale i ekonomického hlediska. Dá se to odstranit jedině tím, že bude jednotné řízení a metodika a že všechno bude dělat Ministerstvo zahraničních věcí.

 

*    Není také chybou, že obchodní radové bývají vybíráni spíše z řad diplomatů a jsou to nepraktičtí lidé? Neměli by na jejich místa nastupovat spíše bývalí podnikatelé či alespoň ekonomové?

Máte pravdu, že lidé zabývající se zahraničním obchodem v rámci zastupitelských úřadů by měli mít nějakou praxi v komerčních firmách. Určitě se dá uvažovat o tom, že ti, kdo by měli mít na starosti tuto obchodní diplomacii, by měli absolvovat stáže u různých exportních podniků. Aby věděli, kde jsou slabá a silná místa a kde je opravdová potřeba vývozu. To se dá institucionálně ošetřit a bude-li to dobře legislativně ošetřeno, může to ČR jen prospět.

 

*    A nyní něco osobního. Jak se změnil Váš život po odchodu do Bruselu? Máte dvě školní děti, jak si zvykají na tamní školy?

Nerad bych působil dojmem, že v EP se málo dělá, ale času stráveného v Bruselu je méně, než jsem očekával. Překvapí mne proto, když se mne lidé ptají, zda tam již děti chodí do školy. My žijeme stále v Praze jako předtím. Nepřál jsem si odstřihnout se od domácí politiky a zatím se to daří skloubit. EP zasedá od pondělí odpoledne do čtvrtku odpoledne. Jsou-li výbory, je to dokonce jen od úterý do čtvrtku. Přirovnal bych to k tomu, jako když někdo bydlí v Ostravě a jezdí do Poslanecké sněmovny do Prahy. Cestování je sice úmorné, když jednou týdně musíte letět tam a zpět nebo jet 670 km do Štrasburku, kde není letiště, autem, ale nestěžuji si, nikdo mne k tomu nenutil. Nevím, zda moje žena vnímá stejně, že mám dostatek času na rodinu. Spíš bych si tipoval, že by řekla že ne, že je to strašné, ale já říkám, že se to dá v zásadě skloubit. Když mi věk začal začínat čtyřkou, došlo mi, že to utíká. Dceři bude deset let, synovi pět. Speciálně dcera je těžká paličatá povaha a je těžké s ní něco zvládnout.

 

*    Po kom asi je.-)))

No po mně, který má tak holubičí povahu, určitě ne:-)))

 

*    Když se tolik nalétáte, jak trávíte dovolenou? Létáte s rodinou do ciziny?

Léto trávíme na chalupě v Máchově kraji nedaleko Máchova jezera. Už se tam těším. Máme přes kopec chalupu v Dubé kousek od Doks, blízko bydlí paní Eva Pilarová, kterou mám rád. Je tam tedy nejen krásně, ale občas se vzájemně pozveme na příjemný oběd. Navíc v létě v obci Dubá paní Pilarová organizuje spolu se známým kontrabasistou Vítem Fialou pravidelně Dubské jazzové dny. Je to klasický jazz, který se líbí panu presidentovi a i já si rád poslechnu. Prostě dovolená nemá chybu.

Pane poslanče, děkuji za rozhovor.

www.fragmenty.cz

pozn. redakce: rozhovor je staršího data, však stále v mnohém aktuální

3284 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Je třeba uznat, že se mladá garda protiruských aktivistů, tvořících u nás páteř páté kolony, neobyčejně činí. Není dne, kdy by „modré košile“ nepřišly s novou provokacíBaru v pokrokové Británii asi nevydají licenci na alkohol kvůli blízkosti mešity. Alkohol podněcuje k islamofobiiRiaditeľky Plánovaného rodičovstva prísažne priznávajú, že predávali potratené detské teláBez Vás nepřežijeme...Kdo připravil drancování amerických měst?

euServer.cz

Uvažoval jste o tomhle někdy, pane Kalousku, Schwarzenbergu, Fialo, Vystrčile, Rakušane, Bartoši, Farský, Bartošku a páni další ze stejně jedovaté líhně? Proč se Nálezy Ústavního soudu o Colloredo–Mansfeldech staly Stalingradem protektorátních restituentů

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaMusíme si zvyknout na to, že budeme často posíláni do karantén nejrůznějšího typu. Budeme-li protestovat, budou to karantény horšího typu

Eurabia.cz

Černý muslimský policista zastřelil v USA nevinou bělošku a nikomu to nevadíTo je již zvrácené sebemrskačství! Běloši poníženě prosí černochy o odpuštění

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Liberálové zneužívají smrti černocha k pokusu o státní převrat vůči demokratický zvolenému prezidentu TumpoviRuska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronavirem

ParlamentniListy.cz

„Připosr*ný Milion chvilek. My tam stejně půjdem.“ Minář něco vzkázal. Chvilkaři to slyšet nechtějíNebezpečný útok! Halík vypustil text, kterým vyděsil Petra Žantovského. Jde o ČT a také Milion chvilek
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění