Pravice musí kromě ekonomického liberalismu klást důraz i na kulturní hodnoty

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 31.5.2007 | Rubrika: Kulturní válka
Rytíř

Občanský institut pořádal ve Výukovém centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna čtyřdenní konferenci "NÁVRAT KE SVOBODNÉ SPOLEČNOSTI V EVROPĚ  – ŘEŠITELNÝ ÚKOL?" Přední čeští politologové a další odborníci na ní  diskutovali o aktuálním vývoji na české politické scéně, o dalším směřování evropské integrace a rizicích, s nimiž se musí svobodná společnost na prahu 21. století potýkat. Akce se konala ve spolupráci s CEVRO Institutem, Mladými konzervativci a za podpory Hanns Seidel Stiftung, Europa Clubu, senátorky MUDr. Aleny Venhodové a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje ing. Milana Venclíka. Mediální záštitu nad konferencí měla naše kulturně-hospodářská revue Fragmenty. Občanskému institutu patří dík za uspořádání této konference, neboť svoboda v Evropě začíná stále více mizet pod nánosem socialistických nařízení a vyhlášek vydávaných bruselskými sociálbyrokraty v zájmu veřejného blaha. Evropský soudní dvůr je mimo jakoukoliv demokratickou kontrolu. Důsledky členství v EU dopadají nejvíce právě na pravici, poněvadž až na světlé výjimky mají politické produkty EU spíše levicový charakter...

Atmosféra byla velmi příjemná. Bylo vidět, že se ve Šlapanicích sešli kamarádi, kteří si rádi spolu zajdou večer posedět, a ne banda akademických sucharů, kteří nemají smysl pro humor a neumějí se dobře pobavit. Přátele, které spojuje zájem o osud autentické pravice a s ní související svoboda nejen u nás, ale v celé Evropě.

Aby ale nevznikl mylný dojem. Vystoupení byla velice ostrá a závažná a mnohá velmi překvapivá. Padala velice kritická slova nejen na chování EU za to, že komplikuje možnost pravicové politiky a svobody jednotlivých zemí, ale především na chování představitelů KDU-ČSL u nás doma. Bylo kritizováno i rozkročování se ODS za cenu rozmělňování její ideologie.Konference konstatovala, že pravice musí kromě ekonomického liberalismu začít klást důraz i na kulturní hodnoty. Musí formulovat jasná témata.

 Snad nejkomplexněji rozebral postavení autentické pravice v EU předseda Občanského konzervativního klubu Robert Kotzian. Podle něj EU významně omezuje vytváření pravicové politiky v národním měřítku. Právo EU je přitom nadřazeno národním právům. Důsledky členství v EU dopadají nejvíce právě na pravici, poněvadž až na světlé výjimky mají politické produkty EU spíše levicový charakter. Pravice proto potřebuje důvěryhodné lídry s velkou podporou uvnitř vlastní strany, kteří budou mít odvahu otevřeně hovořit o skutečných problémech.  Celý text jeho přednášky přinášíme v článku "Vyhlídky autentické pravice".

"Autentickou pravicí rozumím takovou politickou sílu, která hodnověrně a konzistentně uplatňuje konzervativní politiku v oblasti společenských hodnot a liberální politiku v oblasti ekonomické. Jinými slovy, autentická pravice stojí na straně svobody a odpovědnosti jednotlivce, na straně západní civilizace, je proti všem možným kolektivismům, proti relativismu, diktátu politické korektnosti, multikulturalismu, proti socialismu... Je proti daleko více „ismům“, než je jich ochotna přijímat. To je projevem žádoucí skepse k sociálním experimentům. Autentická pravice, chce-li dnes v členské zemi EU dělat skutečně pravicovou politiku a přitom se stát anebo zůstat relevantní politickou silou, to rozhodně nemá jednoduché. Míra prosazení pravice ve společnosti je také mírou šancí společnosti blížit se ideálu svobodné, bezpečné a prosperující společnosti. Pravice musí nalézt cestu, jak přimět co nejvíce občanů k ochotě hájit západní hodnotový řád," uvedl Kotzian

PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D., z Fakulty sociálních věd UK se zamýšlel nad situací v  ODS po převzetí moci. Konflikt Václava Klause a Mirka Topolánka považuje za ideově strategický. Zatímco Václav Klaus vypreparoval stranu ideově a varoval před jejím rozpliznutím, Mirek Topolánek je spíše pro její "rozkročení" směrem ke středovým voličům. Proto je ODS nyní ideově a v důsledku toho i personálně značně rozkolísaná. Ve vládě navíc chybějí významné regiony. Těžko se pak strana jako celek sjednotí za Topolánkem.

"Byť Václav Klaus zastává reprezentativní funkci nestranického prezidenta, je charismatický a silný a svou vahou dokáže i z Hradu působit jako vůdce ODS či jako vůdce  opozice v ní ," zdůraznil Mlejnek

Pravice v Evropě zelená. Výsledkem vývoje západní společnosti je zelená pravice. Cameron tím škodí britským konzervativcům. Václav Klaus to pokládá za neobyčejně nešťastné. ODS musí proto čelit vztahu nejen k evropské integraci a ke křesťansko-demokratické integraci, ale i ke straně zelených. Spor ideově personální (Klaus,  Topolánek) v ODS je sporem o to, zda se má ideově více či méně úzce vyprofilovat nebo rozkročit bez idejí.

Mnohem hůř než ODS dopadla na konferenci strana lidová. Překvapivé bylo, že ji kritizovali její stoupenci, nikoliv zástupci ODS

Mgr. Matyáš Zrno, analytik Občanského institutu, konstatoval, že stav KDU-ČSL je pro příznivce pravice smutný. Mizí její tradice z 90. let. Kalousek se chtěl spojit s komunisty, KDU-ČSL mezi pádem Kalouska a zvolením Čunka je "nebožtík v rakvi".  Má málo osobností a vizí.

"Vsetínský starosta nevytvořil tým. V mediálním vystoupení bych místo "slon v porcelánu" bych použil "Valach v Praze". Vrcholem byla vládní nominace Heleny Třeštíkové, která má názory blízké zeleným. Kostely jsou podle ní "chrámy netolerance a pokrytectví", ona sama chodí na akce gayů. Kde k ní Čunek přišel, kde viděl voliče KDU-ČSL s názory Třeštíkové? Zdůvodňoval to tím, aby mělo ministerstvo lepší tvář a v pozadí ho stejně řídil Jaromír Talíř. To jen podpořilo tezi o lidovecké proradnosti. Výrok předsedy Čunka, že se musí KDU-ČSL rozhodnout, zda je konzervativní nebo Romana Línka aby se odčernoprdelila, neboť nemá reprezentovat katolíky, ale občany, nejde ani komentovat. Od čeho se má KDU-ČSL odčernoprdelnit, když v ní až na Karase žádný není?! Intelektuální zázemí podle toho vypadá. Její think tank nic nevytvořil, časopis Obzory je odfláknutý víc než časopis gymnasistů, intelektuálové nechtějí být se stranou spojováni. Měli blízko k Bendově  KDS, ta ale přešla do ODS, která má intelektuální základnu - CEVRO, Liberální institut, eStat - vše je o několik světelných let dále než lidovecké think tanky," uvedl Zrno.

 

Podle Zrna slangový výraz užívaný v souvislosti s jedním z předáků KDU-ČSL je lenní přísaha za feudalismu. Působí jako sociální zaopatřovací ústav. Lidovci nejsou intelektuálně zakotveni. Namísto s novináři se např. baví o bramborách. Za voliče chtějí přitáhnout lidi, kteří je neznají. V KDU-ČSL panuje stádní mentalita, nikdo nesmí kritizovat vedení. Strana si nic nedělá z voličů. Neúspěch se svede na spiknutí, média a kritiky. Chybí jí charismatický lídr. "Stačí se podívat na akci Bursíka vystupujícího stylem exponenta USA. V průchodu Světozoru, kam šel nedávno na kino o Al Gorovi, dívky omdlévaly. Kdyby tam šel Čunek, dostane leda rajčetem. Tito voliči nemohou být proto voliči KDU-ČSL a liberální voliče nedostaneme. Lídři nechápou, jak hluboce jsou determinováni prostředím. KDU-ČSL nenaplňuje program a strany jí nevěří principiálně jako partnerům. Existuje v ní naprosto neuvěřitelná provázanost. Má rysy "uzavřené klanové komunity"," uzavřel Zrno. Vojtěch Beling  Matyáše Zrna doplnil, že celostátní vedení KDU-ČSL je řadící pákou k finanční podpoře regionů. Peníze tečou starostům, aby je volili. Pracuje na feudálním principu. (úsměv) Vrchní lenní pán pošle peníze střednímu a ten řadovým. Nejvýraznější rodinné klany působí na jižní Moravě. Josef Mlejnek se pousmál, že to vysvětluje, proč Kalousek by šel i s komunisty, jen když budou peníze z vlády. KDU má podle něj jediný cíl, dostat se do vlády a podojit jí.  Nemá za cíl prosazovat hodnoty. Klidně vám její exponent řekne "My vlastně ani nejsme křesťané" a přitom pokrytecky agituje touto notou před volbami na voliče. Je to jakási etatická amorfní hmota podobná žížale s jedním koncem hydrofobním a druhým hydrofilním. Její voliči jsou chudí a staří a dají na sociální jistoty.

"Vedu katolického Orla. Je v něm mnoho osobních klanů. Politici KDU-ČSL nezdůrazňují zbožnost a svou osobní zbožnost nedokáží transformovat do praktického prosazování hodnot v politice. Vědí ale, že kdyby nechodili do kostela, nebudou je lidé volit, proto se obětují a chodí tam. Na veřejnosti se pak za to stydí. Říkám tomu katolický komplex. Musejí mít ministerstva financí, dopravy a místního rozvoje kvůli toku peněz do jejich regionů, zatímco by měli mít kulturu a školství kvůli morální kultivaci národa," uzavřel Zrno

Na dotaz Fragmentů, proč neudělal Čunek ministrem kultury přímo Talíře, který jim už jednou byl a dosadil tam ateistku Třeštíkovou, odpověděl nejdříve přítomný zástupce ústavního soudu: "KDU-ČSL není klerikální stranou. Dle Čunka je to katolicky správně. KDU trpí mentálním syndromem posledního." Na námitku, že neodpověděl, proč nedosadili přímo Talíře a dělali tuto komedii, odvětil: "Ne, neuvedu to." Matyáš  Zrno byl odvážný a prozradil, že si lidovci říkali, že Třeštíková církvím nerozumí, tak jim neublíží a vše ohledně restitucí zařídí Talíř. Mělo to vypadat, aby to nebylo na nich. "Pokud se tohoto balastu v jednání nezbavíme, nebudou nás lidé volit," řekl Zrno.

 

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., výkonný ředitel Centra pro studium demokracie a kutury se pohoršoval nad tím, že církve bojují, zda má být v "Euroústavě" preambule o Bohu.

"Spor o změnu preambule "Euroústavy" je největší, které vedlo křesťanství a stát v posledních létech. Je to zbytečná bitva. Z 27 států mají odkaz na boží autoritu jen Irsko, Německo, Polsko, Rakousko, na křesťanství Irsko, Polsko, Řecko, Slovensko, na Svatou trojici Irsko a Řecko. Křesťanské církve čelí důležitějším výzvám  - genetika, potraty, smrt, manželství. Pokud nezamezíme, aby stát přitakával genetickému inženýrství a euthanasii, jsou bitvy o text preambule zbytečné,"uvedl Balík

Roman Joch protestoval, že nastává postupné vytváření nové orthodoxie proti křesťanství. Dochází k přehodnocení hodnot. Dříve byla homosexualita a potraty pokládány za záporné věci a kouření za mravně neutrální. Co bylo špatné, je nyní obdivováno, a co neutrální (kouření), je nyní společenskou leprou. Nastává nová orthodoxie. Ústava má zakotvovat hodnoty. Měla by se zavrhnout koncepce francouzské revoluce, že veškerá moc pochází z lidu. Tolerance symbolů je odlišná od vnucování. 

Miroslav Novák podpořil názor doktora Jocha: "Není problém, zda v Euroústavě je Bůh, ale pokud má ústava existovat, měl by tam být odkaz na křesťanství. Jednotlivé země to nepotřebují, ale EU má mít tradici tolerance, která je universální. Pro Evropu je proto reference na křesťanské dědictví v pořádku, neboť to patří k jejím dějinám. Odkaz na křesťanství je věcí historického faktu."

 

 

 

 

 

 

 

Prezident Kulturní komise ČR doc. ing. Jiří Pancíř, CSc. se přidal na stranu protestujících: "EU nemá národ a proto jako taková nemá tradici. Co je ale státům EU společné, že vznikaly na křesťanské kultuře. Zárukou míru je existence Boha. Nemyslím vnucovat lidem nosit kříž, ale zakázat to je nesnášenlivost. Nesmíme jménem svobody docházet k novým nesnášenlivostem."

 

Mgr. Zbyněk Klíč, analytik CEVRO Institutu, se zamýšlel nad Evropskou lidovou stranou a Evropskými demokraty EPP-ED.

Evropští demokraté mají celkem 38 poslanců v EP. Evroústavě říkají ne, nechtějí ztrátu veta, nechtějí diskutovat o rozměrech jednotného chleba ani daní, odmítají superstát a úvahy o evropském presidentovi.

"Mysleli jsme, že ED bude funkčním nástrojem, ale není. EPP není reformovatelná zevnitř. Musíme se vymezit proti stále užší Unii. Je potřeba udělat analýzu toho, co ponechat na centrální a co na národní úrovni. Některé věci by se měly vrátit zpět na národní úroveň," říká Klíč

 

EPP požaduje, aby každá strana utvořila pro celou EU jednotnou kandidátku, chce posílit EP na úroveň RE, podpořilt vznik ústavního soudu EU, EPP nesouhlasí se závěry konference v Nice. Po prohraných referendech o Euroústavě se tvářila, že se vlastně nic nestalo, když 18 států ji chce. Mediální presentace frakce může být provedena jen přes její tajemníky. Tím vším podle vlastních slov směřuje  k modelu umírněného pluralismu. Z toho je vidět, že tyto dvě frakce se nemohou dlouhodobě shodnout a proto Konzervativci Velké Británie a ODS se chtějí osamostatnit.

Adéla Kadlecová, zahraniční tajemnice ODS  pohovořila o tom,  proč ODS vůbec vstupovala do EPP-ED, když je založena na liberálně-konzervativním základu a není stranou křesťanskou. Vedlo to k dobrým nárokům na funkce v EP i ve výborech. EPP má 277 křesel, socialisté 250. EPP má proto pohodlnou většinu.  Zatímco našich pravicových poslanců je v EU  14 (9 poslanců ODS, 2 poslanci KDU-ČSL a 3 nezávislí). Sami nic nezmohou. Proto vstoupili do této frakce, i když se liší  natolik, že jen v 60 % hlasují s EPP. Přesto si mysleli, že to bude výhodné. Museli podpořit podle čl. 5 základní politiku EPP a přijmout jednací řád. Za to měli právo podporovat a rozvíjet odlišné názory. Nátlak EPP se ale stupňuje. Ani schválené projekty neproplácí, pokud poslanci dlouhodobě tvoří odchylky, jsou sankcionováni a nedostanou funkce ve výborech, nesmějí promluvit na plénu. ODS se proto rozhodla z frakce vystoupit. Vzniká nová konzervativní frakce EP.

"Je lepší být dobrými sousedy než nesnášenlivými nájemníky.  13.7.2006 Cameron a Topolánek podepsali závazek, že tuto frakci v dalším období založí. V lednu 2007 to změnili, neboť by frakce nic neprosadila. Musí se stát třetí nejsilnější frakcí a to chce alespoň 5 států a minimálně 19 poslanců. Toto bude vytvořeno v roce 2009. zatím se počítá s připojením Bulharského svazu demokratických sil v čele s Petrem Stojanovem, Maďarů a Rakušanů. Slováci doma hlasují jinak než v EU," uzavřela Kadlecová

 

Mgr. Petr Kolář, Ph.D., prorektor CEVRO Institutu kritizovalpráci našeho parlamentu. Nelíbilo se mu, že vláda předkládá pouze 60 % zákonů, měla by jich předkládat 90 % a parlament jich 90 % pustit. Kritizoval rovněž, že narůstá objem předpisů označených EU. V roce 1998-2002 bylo 177 zákonů označeno EU, 249 ostatních.  V roce 2002-2006 bylo 206 EU, 251 ostatních. Chybou je podle Koláře, že vládě projevit nedůvěru jde jednoduše, ale rozpustit parlament obtížně.  Celý referát Petra Koláře se nesl v kritickém duchu a na závěr kritika neminula dokonce ani pana prezidenta. podle Koláře "své pravomoci se snaží prezident vykládat velmi extenzivně". Některé zákony ani nepodepsal, ani nevrátil sněmovně a šly tak rovnou do sbírky zákonů. Mělo prý by se zjistit, zda tím nejde nad rámec z hlediska dělby moci.

 

PhDr. Vojtěch Beling, analytik Občanského institutu se zamýšlel nad budoucností české pravicové politiky. Defétistický tón jeho referátu byl zřejmě způsoben jeho pobytem v Německu, které se stává stále více spíše NDR než NSR. Naše pravice je podle něj ve sněmovně  sebeidentifikací poslanců ve výrazné menšině. Patří k ní přes 70 poslanců ODS a část lidovců, zelené nelze nazývat pravicovou stranou vůbec. Od roku 1998 se pravice u nás nachází v defenzivě. Řada evropských pravicových politiků má rovněž názory, za něž by se nestyděl žádný socialista. Slovo pravice se v EU považuje za nekorektní termín. Říkají si proto raději konzervativci a liberálové. V Německu a zemích Beneluxu je pravici velebit těžké. V Německu je pravice dokonce považována za extrém a pohybuje se v mantinelech, které jí levice povolí. Zatímco nikde v EU nemá sociální demokracie zábrany spolupracovat s komunisty, pravice má partnery jen vlevo od sebe. Jedním slovem, levice má výhodu koaličního potenciálu. Jsou v módě její téma o homosexuálech, kvótách, pozitivní diskriminaci, environmentalismu, rovnoprávnosti ras. V USA čistému Indiánovi do 4. kolena umožní okamžitě přístup na studia. Muž v norské státní správě potřebuje, aby se uplatnil, podstoupit operaci v genitáliích. Návrh na kvótu má dokonce i muž, který se "cítí býti ženou".  Nejdříve se tématu chopí média, pak levicoví intelektuálové a když je to v módě, levicové strany. Otevírání a rozkročování se je prostě módou. Pravice si bohužel nechává toto vše vnutit.

V Německu nastává hledání nového pokroku za cenu intervencí do privátní sféry života. Daněmi je omezován nákup některých produktů, genderová politika určuje, kdo má pečovat o děti. Ministryně pro rodinu navrhuje po vzoru bývalého NDR kolektivní péči již od jednoho roku dítěte. Ani minulá levicová vláda to neobnovila, ale Angela Merkelová ano. Levicová vláda Schrödera byla konzervativnější. Je nastolována idea poukázek místo peněz na dávky. O využití dávek rodinám rozhoduje stát. Nastává společnost s velkým rozdíly a to nejen chudí proti bohatým, ale i kulturně definované skupiny spojené s finančním postavením. Dělníci se snažili dostat do vyšších sfér, dnes se odlišují skupiny oblečením a naopak je módou vypadat roztrhaně i přes milion v kapse. Špičkou ledovce jsou imigranti a katolíci. Různá náboženství mají různé kodexy. Pravice se snaží navrátit společnosti homogenitu. V ČR prožívají lidovci modernizační horečku. Staví jesle, dovolují interrupci, homosexualismus, kvóty, zákon o registrovaném partnerství, proticírkevní environmentalismus, nacionalismus, to vše jsou spíše znaky levice. V těchto kulturních otázkách je ODS levicově liberální. Nejen KDU-ČSL, ale i ODS je v krizi.

Mgr. Ladislav Mrklas, ředitel CEVRO Institutu porovnal stav zemí Visegrádské čtyřky a Slovenska ohledně pravicových stran. Ve všech zemích existuje u pravice schizofrenie. Více jsou nacionalistické dovnitř než na fóru evropském. Jen ODS chce anglosaský ostrůvek a chová se opačně. ČR má nejsilněji polarizovaný multikulturalismus, silnou komunistickou stranu a nestabilní vlády. Obě pravicové strany ODS a KDU-ČSL jsou ve vládě. Rozpory jsou v tom, že ODS se nelíbí dlouhodobá dominance  sociodemokratických otázek a tradiční katolická morálka KDU-ČSL. KDU-ČSL je proevropská, její voliči ne. U ODS je tomu naopak. KDU-ČSL má 90 % voličů katolíků, kteří jsou nejviditelnější menšinou u nás. Přitom členové KDU-ČSL se ke křesťanství málo hlásí.  Roli hraje v ČR i postmaterialismus zelených. V Maďarsku se pravice nezaměřuje na sociální a ekonomické otázky, ale na nacionální. FIDES se ale chová opačně než ODS. Ta je venku proti EU, ona je doma nacionální a venku pro EU. V Polsku zmizela levice. Právo a spravedlnost (PiS) a Občanská platforma (OP) jsou pravicové strany, OP je spíše liberální, PiS spíše oslovuje venkov a malá města. Slovensko je nekonsolidované. KDH je na rozdíl od nás katolická a nechce Euroústavu. Levicová SME má 45 % preferencí. Slovinsko má nestabilní vlády. Dominuje sociálně ekonomická osa, antikomunismus a národní usmíření. Všechny 3 jeho pravicové strany jsou ve vládě.

 

 

 

 

 

Účastníci konference se zajeli podívat na nedaleké bojiště bitvy u Slavkova. Snímek zachycuje starostku města Písek Evu Veselou (vlevo) jak si přeje stejné vítězství pravice u nás jako Napoleon u Slavkova

 

 

 

 

 

www.fragmenty.cz

 

Většina referátů byla věnována svobodě a demokracii v EU

MUDr. Roman Joch, ředitel Občanského institutu, nazval svůj referát příznačně: "Co dělat, abychom se vrátili ke svobodné společnosti?" Nejdříve se zamýšlel nad defekty v liberálním konstitualismu. Uvedl důvody proti názoru, že pouze ústavní dělba moci je to, čemu vděčíme za svobodu. Ústava je tu proto, aby definovala omezení státní moci. Ústavou se ale nepovedlo omezit moc státu zdaňovat občany. Stát je ve věci zdaňování absolutní monarcha. V sedmdesátých letech zjistil, že zvyšování daní nevedlo k prosperitě, nyní je zase chce snižovat. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman navrhoval, že jakékoliv snížení daně by měl odsouhlasit parlament prostou většinou, zvýšení ale již kvalifikovanou, čímž by tuto neomezenou moc státu alespoň trochu omezil. Aby nevznikla časem z demokracie tyranie, byla rozdělena moc ve státě na výkonnou, zákonodárnou a soudní. Zákonodárná moc je prakticky neomezená, mohou ale proti jejím zákonům vystoupit soudy. Výkonná moc podléhá nezávislým soudům prakticky neomezeně. Zpočátku se to zdálo být v pořádku. Soudy byly pokládány za záruku svobody. V USA a nyní i v Evropě se stále více zdá, že se soudní moc podcenila. Zatím se sice nestalo, že soud si sám sobě určuje pravomoci, ale mohl by to provést, aniž by porušil ústavu. V samostatném státě by v tomto případě mohl v krajním momentě reagovat Parlament změnou ústavy.

"Evropský soudní dvůr je ale mimo demokratickou kontrolu. Kdyby začal interpretovat svůj mandát, není prakticky čím to omezit. Kdyby byla již euroústava schválena, je změna prakticky nemožná a v tom je nebezpečí nadnárodních institucí. Ústavní omezení moci státu je podmínka nutná, ne však postačující. Záleží ještě na charakteru obyvatelstva. Pro přežití je nutná i míra občanských ctností, na což se zapomíná. Například v naší společnosti víme, že je nesprávné krást. Dá se ale krást i v mezích zákona. Vláda například přijme zákony, které vyvlastní občany a přerozdělí zisk a přesto je státník podle ústavy ušlechtilý. Nejelegantnější krádež je institucionální, uvedl doktor Joch 

 

Prof. Dr. Miroslav Novák, rektor vysoké školy CEVRO Institutu, uvažoval,  jakou demokracii máme chtít pro ČR. Jde o to vybrat si z britského většinového modelu či modelu konsensuálního. Tam, kde existoval většinový systém, nepadla demokracie ani uvnitř válek. Vláda tam může skutečně vládnout, anglický model je nám proto bližší a měl by být u nás zaveden. Vede k problémům jen tam, kde existují výrazné menšiny, jako např. v bývalém Rakousku-Uhersku. U nás menšiny nejsou. Přimlouval by se proto za britský systém. Kdyby byl zaveden systém s většinovými účinky, nešly by strany do voleb samostatně, ale v předvolebních koalicích. Protože ale není pro tento model politická vůle, měl by být zaveden alespoň systém italský. Dvě předvolební koalice se utkají ve volbách většinovým systémem jednokolovým a vítězná dostane vyrovnání na 55 % hlasů. O křesla se jednotlivé strany koalice rozdělí poměrným systémem.

Profesor Novák podtrhl to, že se přehodily role pravice a levice co do revolučnosti.

 "Nové myšlenky u levice jsou v rozporu s konzervatismem jejího voličstva. Multukulturalismem zasela levice čertovo semínko. Právě díky tomu se křísí pravice neb lidem se to nelíbí. Neuvědomila si, že dělníci nemají multikulturalismus a homosexuály rádi. Levice má problémy, neboť pravice je revoluční," uvedl Novák

Pravice musí kromě ekonomického liberalismu začít klást důraz i na kulturní hodnoty. Musí formulovat jasná témata. Měla by definovat mravní základy společnosti. Současný francouzský prezident byl zvolen nejen kvůli ekonomickým, ale především kulturním tématům, což není náhodou. Nemusejí se k tomu zavádět nové instituce, stačí jen nová pravidla. Pro povolení občanství by měl například  občan prokázat, že není militantní islamista.

4188 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Nová pokroková ředitelka norského muzea prohlašuje, že kolekce už „nebudou tak bílé a maskulinní„Zvykněte si,“ říká holandská mešita nepřizpůsobivým občanům, kteří si stěžují na svolávání k modlitbámTento návrh je nejlepší, co se tu objevilo od roku 1989. To se nesmí stát, reaguje vyděšeně Kalousek. Oč jde?Bez Vás nepřežijeme...Amerika se bez nepřítele obejít nemůže. Nepřítel je totiž to, co vlévá peníze do největšího amerického průmyslu, jímž je průmysl zbrojařský

euServer.cz

Skryté záměry pomníkové válkyZdeněk Hřib by Emanueli Moravcovi udělal radost...

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaGeorge Soros. Génius hybridní války

Eurabia.cz

Noví zahraniční pracovníci? Romové se vracejí před koronou do ČRTurecký velvyslanec: Ramadán lepší Vánoc!

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

Fňukno Němcová. Sv*ně, nemůžeme demonstrovat! Xaver a Lipovská „řádí“ dál. A dostalo se to dalekoKdo na Hrad? Xaver a Šídlo u Soukupa, padla šokující jména. Šéf Barrandova kopnul do Zemana
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění