Islám kontra Západ

Autor: Jan Engelgard | Publikováno: 9.3.2005 | Rubrika: Zamyšlení
dóm

„Vyznavači Alláha otevřeně hlásají, že chtějí dobýt svět. První vzplane Evropa, kde je už nyní islám druhým náboženstvím,“ napsal britský publicista Anthony Browne v článku publikovaném na stránkách týdeníku The Spectator. Nahlas tak vyjádřil, o čem mnozí nechtějí ani přemýšlet a další se o tom bojí mluvit. Pokud má Browne pravdu, postavilo by to na hlavu současné zásady ovládající světovou politiku a geopolitika by musela být nahrazena globálním spojenectvím Západu proti hrozbě panislamismu.

Jaké argumenty britský publicista předkládá? Aby na tuto otázku odpověděl, sledoval islámské internetové stránky, arabské televizní stanice a další tamní média. Výsledky této analýzy jsou ohromující. Browne píše: „Vezměme například doktora al–Karadavího, kontroverzního imáma egyptského původu, který byl nedávno s poctami přijat londýnským starostou, ačkoli se vyslovil pro zabíjení homosexuálů, právo mužů na domácí násilí a vraždy Židů. V průběhu celého zmatku ušlo všeobecné pozornosti, že al–Karadaví touží také ovládnout Evropu. Není nutné věřit mi na slovo, je možné shlédnout jeho velmi populární show s názvem Šariját a život, vysílanou v televizi Al–Džazíra. ‚Islám se vrátí do Evropy. Její podmanění se nemusí uskutečnit silou meče. Možná tuto zemi ovládneme bez použití vojsk. Chceme mít armádu kazatelů a učitelů, kteří budou reprezentovat islám ve všech jazycích a dialektech,‘ tvrdil v roce 1999, jak dokládá Institut zkoumání blízkovýchodních médií, který tlumočí obsah jeho vystoupení. V průběhu jiné show řekl: ‚Evropa zjistí, že trpí chorobou materialismu a začne hledat cestu východiska, začne hledat záchranný člun. Záchranou bude islám.‘ Browne dodává, že „al–Karadaví není člověkem na okraji, jeho velmi populární programy sledují miliony diváků na Blízkém východě a v Evropě. BBC oznámila, že mezi muslimy na celém světě se těší pověsti vynikající osobnosti.“

Ideologická příprava na válku

Uzavřenost islámského světa způsobuje, že pro průměrného Evropana nebo Američana je velmi těžké zjistit, co se tam děje. A děje se mnoho věcí přinejmenším znepokojujících. V nejsvětějším místě islámu – Velké mešitě v Mekce – šejk Abd al–Rahmán al–Sudaís vyzývá k „vyplemenění“ Židů a porážce západní civilizace. „Nejšlechetnější lidstvu známá civilizace je naše muslimská. Současná civilizace západního světa, to není nic víc než plod setkání s naší muslimskou civilizací v Andaluzii. Důvodem bankrotu západní civilizace je její materialistická podstata a odříznutí se od náboženství a hodnot. Tento postoj způsobuje příčinu neštěstí lidstva, rozšíření sebevražd, psychických chorob a morální zkázy. Jen jeden národ je schopen vzkřísit globální civilizaci a tím je náš národ – národ islámu.“

„Al–Sudaís je nejvýše postaveným imámem jmenovaným s námi spřízněnou vládou Saúdské Arábie a jeho kázáním naslouchá mnoho lidí na celém Blízkém Východě. Když v červnu přicestoval do Velké Británie na otevření Londýnského islámského centra, tisíce britských muslimů putovaly do hlavního města, aby ho spatřily na vlastní oči. Za rasové záležitosti odpovědná Fiona Mactaggartová z rezortu ministerstva vnitra promluvila ze stejného pódia a princ Charles poslal své vystoupení nahrané na videokazetě. Ve světě islámu má al–Sudaís pravděpodobně podobné postavení jako papež v katolicismu, neslyšel jsem ale ještě, že by Jan Pavel II. v poslední době vyzýval k zničení všech odlišných,“ píše Browne.

A dále: „Saúdská Arábie – na její státní vlajce je zobrazen zkrvavený meč – se nezdá být konsternována těmito výzvami k náboženskému podrobení světa. Saúdské velvyslanectví ve Washingtonu zve na návštěvu svých internetových stránek, kde si v rubrice o islámu přečteme: ‚Od muslimů se vyžaduje pozdvihnout praporu džihádu, aby na světě zavládlo slovo Alláhovo.‘ Saúdská Arábie vydává miliardy petrodolarů na propagaci velmi konzervativní formy islámu – wahhábismu – prostřednictvím budování mešit a islámských škol na Západě. Kolem 80 % mešit ve Spojených státech je pod kontrolou wahhábistů.

Saúdskoarabský ministr osvěty nabádá děti ve školním věku, aby pohrdaly křesťanstvím a judaismem. Z nové učebnice přijaté osvětovými orgány tohoto arabského království se šestiletí dozvídají, že „všechna jiná náboženství než islám jsou falešná“. Přípis nabádá učitele, aby „dbali o vyjasnění“ této otázky. V Egyptě zase příručka Teologická studia. Tradice a moralistika objasňuje, že obzvlášť „šlechetný“ fragment Koránu „vybízí věrné k vedení džihádu v Boží věci, stínání hlav nevěrným, odebírání jejich svobody a ničení jejich vlády – a to všechno v rétorice, která nese nejvznesenější příklady připravenosti k boji.“

Stoupenci této strategie doporučují klid a postupné získávání nových předmostí. Podle nich byly bin Ládinovy akce předčasné a netaktické, když „vzbudily ostražitost Západu“. Neznamená to, že by bin Ládin byl bezvýjimečně odsouzen – jeho činy, z pohledu panislamismu, jsou považovány za správné – ale jeho taktika už ne. Počty hovoří samy za sebe – v USA je islám druhým nejrozšířenějším náboženstvím a v Evropě žije už 15–20 milionů muslimů. To muslimové se usazují v Evropě a ne opačně, jak tomu bylo ještě v 19. století. Vede k tomu demografie – čas hraje do karet panislamismu. Východisko neexistuje: „Podle muslimské tradice se svět dělí na Dar al–Islam, kde vládne islám, a Dar al–Harb, tedy ‚bitevní pole‘, na kterém žijí nevěřící.“ „Předpoklad je takový, že povinnost džihádu neustane – bude pouze přerušována příměřími – dokud celý svět nepřijme muslimskou víru nebo se nepoddá jejich vládnutí,“ napsal profesor Bernard Lewis ve své hojně čtené knize Krize islámu. Na Blízkém Východě se ustavičně rozléhají výzvy k naplnění druhého Mohamedova proroctví. Saúdský šejk Muhammad bin Abd al–Rahmán al–Arifí, imám mešity Akademie Obrany krále Fahda, nedávno napsal: „Ovládneme vatikánskou zemi; ovládneme Řím a zavedeme tam islám.“

Zbabělá Evropa

Politické a intelektuální elity Západní Evropy se zdají být k těmto ohrožením slepé. Neustále věří v sílu „republikánských“ (ve Francii) či „demokratických“ hodnot. Francie není bezdůvodně Izraelem nazývána 21. státem Arabské ligy. Nejde jen o tak nějakou zahraniční politiku Paříže – vždyť Charles de Gaulle také nehrál na Blízkém Východě vždy podle představ Izraele. Ale dnešní orientace francouzské politiky není diktována výlučně geopolitickými ohledy – 5 milionů muslimů, z nichž větší část má volební právo, dělá svoje. Islám je ve Francii státem ve státě. Islamisté, kteří jakožto radikálové jsou nejživotaschopnější a nejbezohlednější součástí muslimské komunity v Evropě, snadno získávají dominantní pozice. To oni infiltrují legální sdružení a muslimské organizace, pod jejichž pláštíkem prosazují celkovou indoktrinaci zaměřenou na Západ jako takový. Nedávno francouzské tajné služby získaly tajný dokument islamistů, jehož obsahem je plán infiltrace francouzského státu. Islamisté doporučují muslimům zakládat sdružení, zapisovat se do škol, do politických stran, pronikat do armády a policie. To je snadný úkol, protože francouzský stát, zotročený dogmatem „práv člověka“, není připraven na odražení tohoto typu invaze.

V jiných státech to není lepší. Už mnoho let je zřejmé, že se Londýn stal centrem islámského radikálního hnutí – zde vycházejí nejvýznamnější tiskové tituly v arabském jazyce, zde zanechala mocnou stopu al–Káida a další teroristické organizace. Podobné je to v Německu. Jak ukázalo vyšetřování vedené Američany, značná část atentátníků z 11. září 2001 přijela z Německa. K tomu je třeba přidat postupující symbiózu mezi evropskou levicí a muslimy. Před nedávnem jedny španělské noviny psaly o přestoupení španělských trockistů k islámu. Ti totiž poznali, že islám, a to ten v nejradikálnější formě, je dnes v avantgardě „války s kapitalismem“. V samotné Francii každý rok přestoupí k islámu 50 000 Francouzů. A v této době provádí stát takřka oficiální politiku boje s křesťanstvím, a hlavně s katolicismem, na každém kroku.

Západ je v krizi, o tom není sporu. Má stále technickou, organizační a hospodářskou převahu nad světem islámu, ale nemá převahu morální, protože morálku a zásady vyhodil na smetiště. Muslimové pohrdají Západem a nenávidí křesťanství, všechny lidi Západu hodnotí stejně – ty, kteří zůstali při křesťanství stejně jako ty, kteří se jej zříkají. Levičáky považují za užitečné idioty, kteří se časem zlikvidují, ale kteří jsou právě teď potřební. Panislamista potřebuje spojence ve válce s Amerikou, považovanou za poslední pevnost Západu schopnou boje.

Kdo zachrání Západ?

Pokud v průběhu nejbližších let na Západě nedojde k přehodnocení a změně politiky, bude jeho konec rychlejší, než si připouštíme. Je ale těžké na to spoléhat, když si evropské elity neuvědomují hrozbu situace. Raději pěstují antiamerikanismus, spatřujíc ohrožení v křesťanském náboženství, v koncepcích posílení státu nebo v omezení tzv. občanských svobod tváří v tvář boji s islámským terorismem. Na George W. Bushe není na celém světě útočeno kvůli Iráku – to je jen záminka. Hlavní příčinou války, kterou mu vyhlásila levice, jsou jeho názory na roli morálky, státu a bezpečnostních sil. Levice omílá starou válku s „fašismem“ a dnes je pro ně „fašistou“ Bush. Ve jménu této války je připravena vydat v nebezpečí budoucnost celého Západu, aby dosáhla svého. Z tohoto úhlu pohledu levice uskutečňuje politiku směřující k sebevraždě civilizace nazývané kdysi západní. Především proto, že dělá cokoli proto, aby zablokovala záchranné práce.

Jednu z klíčových, ale i kontroverzních úloh v této záležitosti sehrává a sehrávat bude stát Izrael. Jeho politické elity, z nich především sionisté, kteří přivedli tento stát ke vzniku, způsobily, že se rozhořela válka o to, zda Izrael vůbec vydrží, nebo zda budou dříve či později Židé zahnáni do Středozemního moře, tak jako kdysi křižáci. Panislamisté posuzují Židy a „křižáky“ (tak označují americká vojska a jejich spojence) stejně – jako nepřátele. Izrael je, z jejich úhlu pohledu, poslední silnou baštou Západu na muslimském území. Z tohoto důvodu je zničení Izraele jejich hlavním cílem, když z jedné strany tento stát funguje na „území islámu“ a ze strany druhé váže síly panislamismu. Potom bude Evropa otevřena. Proto se postoj vůči státu Izrael stal v poslední době lakmusovým papírkem, díky kterému můžeme určit místo každého v tomto narůstajícím konfliktu. Pokud Němci a Francouzi dnes přímo vybízejí k přijetí Turecka do EU, jsou jejich postoje jasné.

Kdo tedy zachrání západ? Dnes se o to může pokusit koalice Spojených států, Ruska a Izraele či těch států v Evropě, které se k nim přidají. Bude to ale jen válka politicko–vojenského charakteru. Válka ideologická a civilizační bude mnohem obtížnější.

Jan Engelgard je šéfredaktorem týdeníku Nowa Myśl Polska
Vyšlo v Národní myšlence č. 4/04

4569 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

KORONAVIRUS: Domácí vězení pro Evropany... ... amnestie pro ilegální imigranty67 ilegálních migrantů se zase vylodilo na řeckém ostrově LesbosUzákoněná lež jako metoda práce EUBez Vás nepřežijeme...Německá policie při zatýkání v no-go zóně musela svést bitvu s 200 obyvateli imigrantské čtvrti

euServer.cz

Skryté záměry pomníkové válkyZdeněk Hřib by Emanueli Moravcovi udělal radost...

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaGeorge Soros. Génius hybridní války

Eurabia.cz

Švýcarsko vypoklonkovalo karavanu Cikánů (tj. les Gitans)Proč eurohujeří a germanofilové nenávidí Zemana? Protože jasně říká: Dokážeme si vládnout sami!

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Prezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinitCílem Německa je zničit Čechy a nacismus je jen jednou z etap této staleté strategie ...

ParlamentniListy.cz

„Se po*rali, d*menti.“ Kus Prahy zavřen. Piráty a spol. Vyvalily se žluč i informace„Já tam byl. Když Kalousek pil. A blil.“ Další, dosud neznámé svědectví o propojení kšeftů a politiky s kořalkou v krku
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění