Europohádka pro dospělé

Autor: Štefan Vrúbel | Publikováno: 4.6.2007 | Rubrika: Zamyšlení
Bolšnac 19

Bylo, nebylo, nedávno tomu. Na jednom neznámém místě se lidé jednoho dne rozhodli bydlet ve společném domě. Řekli si, máme hodně společných starostí a mnohé bychom si ušetřili, budeme-li žít ve společném domě, všem se nám tak povede lépe. Jak se rozhodli, tak se i stalo. Aby spolu dobře vycházeli, dohodli si pravidla pro společné soužití a rozdělili si i část povinností, spojených se správou domu.

Čím déle však spolu bydleli, tím častěji někteří z nich volali: "Potřebujeme více nových pravidel, stará jsou už prostě stará a málo flexibilní! Nejlepší by bylo zřídit komisi pro nová pravidla, směrnice a nařízení." Mnozí sice nechápali proč, ale rozhodli se důvěřovat těm flexibilnějším a pokrokovějším. Říkali si: "Naše tradice byly dobré po mnoho generací, ale dnes je jiná doba. Bydlíme v jiném domě a to si žádá jiný přístup. Svěřme to těm, kteří to mají na srdci, konec konců, když se to nepovede, bude to na nich... tak co?"

Zanedlouho byla zřízena komise a začala pilně pracovat a vydala spoustu nových směrnic a nařízení - o likvidaci odpadu, o spotřebě toho a onoho, o pravidlech vzájemné pomoci, kdo se smí ke komu nastěhovat a za jakých podmínek, kde se smí nakupovat. A ještě mnoho jiných užitečných a často i nevyžádaných rad udílela komise. Bylo jich už tolik, že ani mnozí komisaři nevěděli, kolik jich je a která platí pro všechny a která jen pro někoho.

Zhruba v té době se chtělo nastěhovat do domu několik nováčků, kteří žili v sousedství a z povzdálí sledovali, jak si v domě bydlí a žijí. Navenek vypadali všichni spokojeně a celý dům působil velmi udržovaně, pestrá fasáda, nová okna, pěkná červená střecha. Jenom základy nebyly zvenku vidět, ale koho by dnes zajímaly základy. Hlavní vchod byl prostorný, vždy střežený několika portýry, kteří pečlivě dohlíželi na volný pohyb osob, zboží a kapitálu. Celé to zkrátka a dobře působilo velice atraktivně, samotný dům jakoby se lehce vlnil v bocích a zpíval podmanivou píseň o jistotě, míru a bezpečí v jeho zdech.

Vyjednávací rozhovory netrvaly dlouho, vstupní podmínky nebyly sice zcela jasné, ale vždy se našlo dost těch, kteří hlasitě volali: "Naše tradice byly dobré po mnoho generací, ale dneska je jiná doba. Chceme bydlet v novém domě a to si žádá jiný přístup. Věřme těm, kteří rozhodují už léta, konec konců, ani sami obyvatelé domu zcela nerozumí všem detailům. Chceme-li dovnitř, musíme se zkrátka přizpůsobit, pokud při tom něco ztratíme, co na tom. Nakonec na tom všichni vyděláme, kde jinde byste našli tak ochotné komisaře, kteří nás tak ochotně budou vést i v nejmenších detailech života? A když se to nepovede, bude to na nich - tak co?"

Křiklouni tak společně s uctívači komisařského rekta zlomili veškeré pochybnosti v tragikomickém rozhodování "co je pro nás výhodnější", protože na rozhodování "co je správné" vůbec nedošlo.

Nastal den D a několik vybraných sousedů se slavnostně stěhuje do domu. Při slavnostním vítání se jim hrudníky dmou pýchou - jak by ne, byli vybráni na základě přísných komisařských kritérií, ovšem s tím, že na rozdíl od "starousedlíků" jsou povinni se řídit všemi pravidly a ne pouze některými, jak dosud bývalo zvykem.

"Řád bude posilněn a utužen", školil komisaře superkomisař. "Prubířským kamenem budou právě "nováčkové", nemá smysl honit "staré psy", je nutné správně vycvičit ty nové. Budeme mít spoustu příležitostí ukázat jim, kdo to tady vede. Hlavně si zapamatujte: nesnažte se pochopit jejich osobní situaci, to byste se do toho zapletli. Na prvním místě jsou naše pravidla, směrnice a nařízení, všechno ostatní až pak. Na úvod jim krom obvyklých procedur zkontrolujte, co přivlekli s sebou. Zabavit jim to nemůžeme, ale malý flastříček jim napraví hlavy."

Jedna z nájemnic si mezi jiným přivezla mrazničku a v ní zamražené snad celé prase. "Jak nám to vysvětlíte? Běžný obyvatel domu si kupuje maso čerstvé a pouze příslušný počet plátků, dle potřeby."

"To víte, jsem chudá vdova a jediné, jak jsem si mohla přilepšit, bylo jednou za čas vykrmit pašíka. Toho mi pak řezník porazil a já z něj celý rok vařila pro sebe i mé blízké. Vím, není to praktické, ale je to levnější než kupovat drahé plátky masa."

"Hmm, pravděpodobně nesníte více masa za rok, než já", pravil komisař, "nejspíš musíte sníst i části, které bych já nikdy nesnědl, ale co naplat - předpis je předpis a celé prase je více, než je obvyklá zásoba", brumlal si pod vousy, vypisujíc složenku.

Další nájemníci tahají bedny se zeleninou a ovocem. Užaslému ouřadovi spadla brada při pohledu na mrkve v písku a ptá se: "Vy tu snad chcete pěstovat zeleninu?"

"To je nedorozumění", vyhrkla mladá žena. "Víte, náš dědeček vede tuhle velkou rodinu pevnou rukou, po způsobu, jakým ji vedl kdysi jeho otec. Neustále vzpomíná na poválečnou dobu a lpí na tom, že si musíme vypěstovat všeho tolik, abychom měli dostatek až do další sklizně, i pro příchozí a hosty. Tvrdí, že vlastní zelenina, pěstovaná na čerstvém povětří, je k nezaplacení."

"To snad není pravda!", rozčílil se ouřada, "copak nevíte, že v domě je víc zeleniny, než stačíme sníst?" Pak se zarazil a s úsměvem povídá: "Promiňte, nechal jsem se unést nadšením z vašeho příchodu, chtěl jsem říci, že tady to není zapotřebí. Lépe je kupovat zeleninu čerstvou, tak, jak postupně dozrává podle klimatických zón. Vy sami rozhodně nic nepěstujte, nechte to našim profesionálům. Koneckonců dotaci dostanou ti, kdo něco pěstují, stejně tak jako ti, kteří nic nevysejí - to víte, na zemědělce se musí chytře. Kdyby je komise nehlídala, pořád by něco vysévali, sázeli, okopávali a sklízeli, znáte to ... Aúú, auvajs, uaááá!", začal náhle křičet ouřada a zakrýval si hlavu složenkami - marně.

Statný, podsaditý sedmdesátník ho totiž začal zpracovávat údery své vycházkové hole; oči zalité krví a brunátný obličej vysvětlilo jeho bručení: "To víš, pacholku, já budu žrát egyptské brambory, zalévané splašky z hotelů!"

"Vracíme se domů a budeme žít tak, jak jsme zvyklí, svobodně a poctivě, tak jako předtím. A tu vdovu vezměte taky", zavelel děda a už si to mašíroval k východu. Rodina začala poslušně vynášet zásoby.

"Hej, psst...!", ozvalo se z jednoho z temných výklenků v chodbě, chlapec nesoucí bednu se nejistě pomalu otáčí. "Tady!", ze stínu se oddělila přikrčená postava v šedém obleku, s kravatou až ke kolenům.

"Prodej mi něco!", sykla postava a neustále se úzkostně rozhlížela. "A co byste si jako přál?", špitl vyplašený chlapec. "No co asi?", opáčil spiklenec, "něco z těch neregulovaných výpěstků - třeba brambory hnojené pravým hnojem, nebo neevidovaný kus masa bez razítka, zkrátka NĚCO... ale rychle, než nás někdo...".

Nestačil dokončit větu, chlapec už tam nebyl. Jen obláček prachu, zvířený pádem bedny, rychlé kroky a volání: "Dědo, dědečku!" byly jeho posledními ozvěnami ...

"Podivíni, všichni ti nováčci, ale zboží mají poctivé", zavrčel muž a už si vlekl bednu do temných zákoutí domu...

Dosti pohádek se šťastným koncem, podívejme se na realitu. Počátkem dubna přinesla média pod nadpisem "Evropská komise vyměřila devíti členským státům poplatky za vytváření přebytečných zásob zemědělských produktů" zprávu tohoto znění: "Komise přijala sdělení o stanovení výše poplatků, jež musí devět členských států, které přistoupily k EU v roce 2004, uhradit za vytváření přebytečných zásob různých zemědělských produktů před svým přistoupením. Povinností nových členů, vyplývající ze smlouvy o přistoupení, bylo zajistit, aby před přistoupením nedocházelo k hromadění zásob zemědělských produktů. Tyto země musí do rozpočtu EU odvést celkem 41,1 milionu EUR."

Pracuji v potravinářství a dobře si pamatuji, jak jsme při vstupu do EU horečnatě na poslední chvíli podávali hlášení o stavu zásob, aniž bychom jen tušili, kam až to povede. Hlášení zásob bylo naší povinností dle vyhlášky, která se zrodila v době "harmonizace legislativy", která mimochodem stále není fakticky dokončena. Závěrečná etapa harmonizace připomínala cokoli jiného, jen ne slaďování (uvádění do souladu), říkalo se tomu "legislativní smršť" a jistě by se našel i jadrnější výraz.

Píšu o tom tak zdlouhavě, abych alespoň trochu navodil atmosféru doby, ve které nám vyhláška "třetí kategorie" nařizovala poskytnout data o zásobách. I za normálních podmínek lze jistě o věrohodnosti takových dat s úspěchem pochybovat. Tato "data" pak posloužila jako základ pro stanovení "přebytečných zásob".

I kdybych na chvíli pokládal požadavek na "zabránění vytváření soukromých a veřejných zásob" zemědělských produktů za oprávněný, nedovedu si představit, jakým legitimním nástrojem lze regulovat soukromé zásoby ve svobodném právním státě. Jedině snad, pokud by země byla ve válce, nebo při výjimečném stavu.

Přebytečné zásoby rýže mi rovněž přijdou komické, neboť podobně jako ČR i země původní patnáctky většinu rýže dovážejí. Rozdíl byl zřejmě pouze v celní sazbě. Při vzpomínce na způsob změny kvót pro dovoz např. čínského textilu nezbývá než se usmát.

U přebytečných zásob masa mi pak úsměv přímo tuhne na rtech, protože kdo alespoň tuší, jak dramaticky roste podíl k nám dovezeného masa (tedy neumístitelných a tudíž levných přebytků z jednotlivých členských zemí), toho musí nutně napadnout, kolik z masa, za něž máme nyní zaplatit, pochází ze zemí patnáctky. Aby to bylo ještě tragikomičtější, část masa, které se u nás skladuje, stále patří zahraničním majitelům, ať už z důvodu levného skladování, nebo z důvodu dosud nerealizovaných obchodů, či jako konsignační sklady.

Perličkou na závěr je, že Česko zaplatí zhruba tolik, co čtyřikrát větší Polsko. Čím to asi bude? Jde o fakta, nebo o nahlášená data? Proto, že Polsko se až dosud chovalo v mnoha unijních záležitostech mnohem pragmatičtěji, než Česko? Ví to někdo?

 

Psáno pro Konzervativní listí, www.konzervativniklub.cz

3011 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Nová pokroková ředitelka norského muzea prohlašuje, že kolekce už „nebudou tak bílé a maskulinní„Zvykněte si,“ říká holandská mešita nepřizpůsobivým občanům, kteří si stěžují na svolávání k modlitbámTento návrh je nejlepší, co se tu objevilo od roku 1989. To se nesmí stát, reaguje vyděšeně Kalousek. Oč jde?Bez Vás nepřežijeme...Amerika se bez nepřítele obejít nemůže. Nepřítel je totiž to, co vlévá peníze do největšího amerického průmyslu, jímž je průmysl zbrojařský

euServer.cz

Skryté záměry pomníkové válkyZdeněk Hřib by Emanueli Moravcovi udělal radost...

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaGeorge Soros. Génius hybridní války

Eurabia.cz

Řecko posiluje ostrahu turecké hranice proti imigrantům o 400 mužůNoví zahraniční pracovníci? Romové se vracejí před koronou do ČR

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

Kdo na Hrad? Xaver a Šídlo u Soukupa, padla šokující jména. Šéf Barrandova kopnul do ZemanaFňukno Němcová. Sv*ně, nemůžeme demonstrovat! Xaver a Lipovská „řádí“ dál. A dostalo se to daleko
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění