Má trnitá cesta k euronihilismu aneb hrůzný přízrak evropského státu

Autor: Alexander Tomský | Publikováno: 7.6.2007 | Rubrika: Zamyšlení
Bolšnac 19

Nejsem ani eurorealista, ani euroskeptik, jsem euronihilista.

 To bylo tak. Účastnil jsem se v životě svých prvních voleb, bylo to někdy okolo roku 1974, a bylo to referendum o vstupu Anglie do Evropského hospodářského společenství.(EHS). To se mi líbilo, byl jsem mlád a pln nadějí, mé srdce liberála zaplesalo (konzervativní hlavu jsem tehdy ještě zcela vyvinutou neměl). Navíc Anglie tehdy stagnovala, zatímco EHS prosperovalo. Společný trh – malá evropská dohoda o velké věci: o volném pohybu lidí a zboží – tehdy se ještě o globalizaci nic nevědělo.

 Netušil jsem tehdy, že socialisté (všech stran, jak říká von Hayek) už dávno svůj negativní postoj vůči Evropskému společenství přehodnotili a pustili se plně do díla výstavby nové unitární Evropy. Vznikla tak velká nová třída eurokratů, federalisté, křesťanští demokraté, socialisté. V některých věcech jsem poněkud natvrdlý a tak mi dlouho nedocházelo, že to mohou vůbec tito pánové myslet vážně. Sám jsem netušil, jak dalece jsem propadl anglo-saskému liberalismu a konservatismu.“ Každá vláda je jen odporná nezbytnost“ Stát je jako velká firma, chce nezadržitelně expandovat a smyslem demokracie a občanské odpovědnosti je držet bezuzdný stát na uzdě. Pomalu se ze mě stával eurorealista. Je to jako v manželství, říkal jsem si : výhody společného trhu holt musí být vykoupeny nějakými byrokratickými nevýhodami. Ono se to i tak nepovede, říkal jsem si, vždyť celý smysl Evropy malých států (a bylo jich 150 v roce 1500) je jejich úžasná kreativita, vycházející z konkurence a nezávislosti. Evropané jsou pragmatici, vzdělaní mají historickou paměť a utopismus už Evropu několikrát zničil.

Zmýlil jsem se. Anglosaský pragmatismus neznali, historická paměť mizerná zato utopismus jako trám - tahle idealistická víra, která se neohlíží na žádnou realitu. Češi měli v devatenáctém století pěkné pragmatické přísloví: potkáš-li kde spasitele nakopni ho do ..... Domnívali se totiž, že Spasitel už jednou byl a nebyl z onoho světa. Euroutopismus má navíc veliké výhody. Posiluje moc byrokracie, a to v nadnárodním smyslu, takže se už nemusí ohlížet ani na volby ani na případné reformní vlády.

Měl jsem naštěstí dobré učitele: „V užším smyslu jsou byrokraté příslušníci státní úřednické vrstvy.  Tvoří silnou skupinu složenou většinou z vykořisťovatelů a parazitů jako ve starém Egyptě. Aby zakryli parazitický charakter své třídy, rozšiřují různé pověrečné představy o státě, ačkoli nejde o nic jiného, než o vlastní zájmy jejich třídy. Byrokraté mají navíc přirozený sklon rozmnožovat se jako králíci (Parkinsonův zákon: „Každý vedoucí úseku státní správy má vždy příliš mnoho práce a příliš málo lidí. Je permanentně přetížen). A tak vydávají byrokraté stále nové a  nařízení a zajišťují tím nová pracovní místa (často pro své rodiny, přátele a známé). V organismu společnosti působí jako zhoubná rakovina (J.M.Bocheński).

A tak se ve mně zrodil euronihilista.

Realista se optimistický domnívá, že jsou nadnárodní instituce Evropy reformovatelné. Rakovinu však nelze reformovat, rakovinu je možné jenom zničit.

 

Hrůzný přízrak evropského státu

 

Důvody proč nelze vybudovat jednotný, demokratický evropský stát, jsou poměrně známé  a není pochyb, že jako každá konkretizovaná utopie, bude odsouzen k nezdaru, mezitím, než však zkrachne, nadělá značné škody.

 

l)        Neexistuje evropský politický národ a neexistuje ani přirozená motivace, aby mohl vzniknout, mimo třídu europolitiků a jejich pomocníků (Strasburk, Brusel, Haag).  Evropa (occident) je sice společnou civilizací národních států, jež ji tvoří, ale společné dědictví a kultura nemůže vytvořit  jednotnou politickou a občanskou obec. Proč ? Americký příklad to dobře ilustruje: musela by vzniknout na silné společné víře, která by byla schopna překonat loajalitu občanů vůči svým národním státům.

       V Americe, takový společný politický národ existoval (1776), ideologické   důvody, ( boj za svobodu a novou osvícenskou republiku), byly velmi silné a loajalita občanů vůči svým relativně novým a malým státům, byla velmi slabá. Existoval tehdy také společný jazyk!

 

2)    Důsledky absence takové ideologie a snaha ji uměle vytvořit, je stejně tragická  jako snaha uměle vytvořit politický evropský národ. Proč ? Většina dnešních evropských národních států historicky vznikla, podobně jako Amerika, odtržením. Německo a Itálie byly sjednoceny nacionální ideologií. Impéria však nevznikají dobrovolně, nýbrž násilím dominantní mocnosti ( Dánsko, Anglie, Rusko) nebo ze strachu před vnějším nepřítelem, (Rakousko). Evropské unijní snahy vděčí svému úspěchu nebývalé válečné katastrofě a studené válce. Přesto tyto dva mocné důvody na vytvoření evropského státu nestačily a dnes už dávno neplatí.

 

 3) Ideologie Evropy.

Evropská politická elita, zvláště ta levicová, ale nejen ona, se snaží vytvořit novou ideologii, která má přibližně dvě části. První je sociálně/ekonomický model jímž se vymezuje proti ekonomickému anglickému a americkému Laissez fair. Tato koncepce vytváří parazitní byrokracii, relativní ekonomickou stagnaci a vysokou nezaměstnanost. Její předností mají být menší majetkové rozdíly mezi lidmi a větší jistoty těch, kteří jsou, často uměle, zaměstnáni. Otázka zní na jak dlouho! Vždyť čím více bohatých lidí v demokratickém kapitalismu, tím větší je absolutní životní úroveň oné dvou třetinové většiny, která  žije pod průměrem. A životní jistoty jak známo ničí pracovitost, invenci a prosperitu.

Unie, jež původně vznikla jako německé zollverein, se svou celní, ochranářskou a zemědělskou politikou se rovněž (daleko více než kdokoli na světě) vymezuje proti globální ekonomice. Škodí tak nejen svým spotřebitelům, kteří za to platí vyššími cenami, ale škodí i lidskému prostředí (ekologie), které trpí dotovaným zemědělstvím a samozřejmě i zemědělcům chudších zemí (dumping).

Druhou, jakoby duchovní koncepcí evropské ideologie mají být lidská práva, chápaná velmi svérázně – tedy nikoli jen jako politické svobody, které nic nestojí – a nové „evropské hodnoty“. Do těchto práv a hodnot je zařazeno všechno možné, dokonce i takové věci, které neodpovídají ani křesťanství ani univerzálně lidské, ba ani evropské tradici. A tak máme  absolutní zákaz trestu smrti, partnerství homosexuálů, zákaz fyzických trestů, multikulturalismus, veřejný ateismus apod. jako nezadatelné evropské dědictví. Potraty a eutanázie budou zřejmě dalšími evropskými hodnotami, které Unie přijme za své. Sociální stát už dnes provádí nejrůznější zásahy do života rodin, snaží se o co největší zaměstnanost žen, podporuje feministickou politiku (gender studies), výčet by byl značný. Je zřejmé, že tento odklon od evropské tradice, tohle nové sociální inženýrství, nemůže nikdy vytvořit ideu evropského státu.

 

4)        Důsledkem toho všeho je nadnárodní aparát v Bruselu, který dotuje nejrůznější unijní i          národní, často absurdní, projekty. V nejlepším případě to vede k mrhání peněz a umělé zaměstnanosti, v nejhorším ke korupci. Ve štrasburském parlamentu zasedá podobný euroaparát, jenž nemohl být při neexistenci evropského národa opravdu zvolen, poněvadž žádná evropská politika ve volebních kampaní národních států neexistuje, ledaže naráží na odpor. Tito“poslanci“ byli zvoleni zcela náhodně, nepatrnou menšinou, podle místních politických výkyvů v té, které zemi.

 

5) Nemylme se však! Nová třída, v tradici německého sociálního junkerského státu a francouzského centralistického dirigismu, pragmatická být nechce. Ideál svobodných států, které spolupracují tam, kde to společné zájmy vyžadují nebo alespoň vytvářejí takovou potřebu, taková evropská mezinárodní organizace jim nevoní. Je to málo. Proč? Protože by omezila jejich moc. To oni chtějí vytvořit evropské impérium – obrana, policie, soudy. Po dobrém a po kouskách. Sjednocováním všeho a všude. Vzniká tak pomalu jakési impérium naruby. Direktivy Evropské komise mají postupně prorůstat organismy jednotlivých států (příměr s rakovinou se nám vrací), až se tyto státy stanou zcela zbytečné. Impéria však nevznikají bez násilí ! A všechna jsou výsledkem nerovnosti, nadvlády jedněch nad druhými, které se skrývají za maskou společenství (Drayton).

 

Závěrem je možno dodat: pozitiva unie jsou dnes tak žalostná, že nestojí ani za řeč. Mnoho lidí je zmateno demagogií politiků, kteří směšují evropskou civilizaci s ideou evropského státu, kteří nás straší krvavým nacionalismem, kteří výhody společného trhu a schengenské úmluvy směšují s existencí unie. Jak dlouho ještě může existovat takový zárodek imperiálního státu, jenž nemá žádnou jinou nosnou myšlenku, než vlastní prázdnou moc samu o sobě a pro sebe, protože žádná evropská idea neexistuje. Nevíme!

A tak se na závěr stávám vlastně euro- optimistou. Museli bychom totiž mít velmi mizerné mínění o svých současnících, kdybychom si mysleli, že na velmi dlouho.

 

 

Alexander Tomský

příspěvek z konference  "Česká a Slovenská republika - Budoucnost evropské integrace" 30.5. 2007

( http://konference.euserver.cz/ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4772 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Ve Španělsku letos narostly ilegální vstupy afrických migrantů o 700 %Evropská komise veřejně vyhlásila válku evropským zemědělcům: Jak zlikvidovat zbytky evropské výroby a vše dovážetBez Vás nepřežijeme...Nic takového se zatím ještě nestalo, Čína investuje přes bilion $ do nového plánu na technické předběhnutí USANáš blok by byl bez migrantů ochuzen, káže eurokomisařka . Jedinými lidmi, kteří popisují imigraci jako problém, jsou podle Johansson „pravicoví extremisté“

euServer.cz

Skryté záměry pomníkové válkyZdeněk Hřib by Emanueli Moravcovi udělal radost...

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaGeorge Soros. Génius hybridní války

Eurabia.cz

Uprchlík v Německu znásilňoval a vraždil. Potrestán ovšem bude policista, který jej pomohl dopadnout ...Přímý přenos oslav Ramadánu: Norská televize

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

Vrchní veřejnoprávní kontrolor: Ranní porada v Hospodářských novinách. Bakalovi redaktoři, jejich vysoké platy, a ještě nákladnější hypotéky. Teď si představte, že tam někdo řekl...Bez EU nepřežijeme. Prymula zbytečně omezoval! Hádá se s Vojtěchem a lidi nemají na jídlo, říká Pirát Peksa
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění