Samostatnou zahraniční politiku musíme v EU chránit zuby nehty

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 14.6.2007 | Rubrika: Politika
Bolšnac 20

V souvislosti s naším očekávaným předsedáním Evropské unii se dostává stále více prostoru otázkám týkajícím se naší republiky a EU. Jedním z nich jsou otázky, do jaké míry nám Evropská Unie povolí samostatnou zahraniční politiku. Této problematice se věnovala nedávná konference "ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – BUDOUCNOST EVROPSKÉ INTEGRACE". Podrobně o ní referujeme v článku "Budoucnost evropské integrace".  Konference se konala pod záštitou předsedy europoslaneckého klubu Občanské demokratické strany v Evropském parlamentu Jana Zahradila jehož jméno skýtalo očekávání, že nepůjde pouze o jednu z mnoha formálních konferencí o budoucnosti EU, ale opravdu o otevřený pohled na EU prizmatem tohoto největšího bojovníka za práva naší země v tomto uskupení, pominu-li pana prezidenta. Václav Klaus uvítal ve své zdravici toto téma konference, neboť "diskusi o tak fundamentálních tématech, jako je naše suverenita, národní zájmy, zachování parlamentní demokratické formy, vlády v národním státě a obrana ekonomické svobody jako nezbytné podmínky pro svobodu politickou bývá umlčována novým typem evropeistické politické korektnosti."

O tom, jakou důležitost tomuto tématu přikládá Hrad, svědčí, že zahraničně politický panel konference  moderoval sám ředitel Politického odboru Kanceláře prezidenta ČR Ladislav Jakl. Vedle něj naslouchá Petra Kuchyňková, analytička Centra pro studium demokracie a kultury, Miroslav Škaloud, člen senátního výboru pro evropské záležitosti, František Šebej, redaktor časopisu Týždeň, a Jan Zahradil, předseda europoslaneckého klubu Občanské demokratické strany v Evropském parlamentu

 

Panelisté se věnovali především otázkám evropské ústavy, protiraketových radarových stanic a euroatlantických vztahů. Shodli se na tom, že politik musí hájit především zájmy své země, na což má mandát od občanů.Konečně již Margaret Thatcherová  hlásala, že "národní hrdost a národní instituce jsou tou nejlepší průpravou k fungující demokracii. Jakékoliv pokusy odstraňovat rozdíly mezi národy nebo spojovat různé národy s odlišnými tradicemi v jeden umělý stát skončí s největší pravděpodobností neúspěchem, možná krvavým." Padly dokonce názory, že pakli se nepodaří reformovat EU k návratu ke společnosti suverénních národních států, měli bychom z ní vystoupit  a vstoupit např. do "Evropského sdružení volného obchodu".

"Myslím, že konference dříve skončí, než začne, protože ČR a SR žádné zahraničně politické perspektivy nemají. Bude přece jen jedna správná politika EU," uvedl s úsměvem Jakl prvního řečníka

 

"Souhlasím s obavami pana Jakla, do jaké míry má ČR perspektivy alespoň trochu nezávislé zahraniční  politiky. Nejsme rozhodně plnoprávní. EU si vymýšlí předpisy jak neposlušný členský stát trestat. Penězovod Praha-Brusel je pastí. EU bojuje o to, že radar zavádí sama a  chce vše řešit na úrovni EU. Chce europeizační bilaterální témata prosadit do institucí EU. Neprobíhá v ní silná debata o prioritách. Důležité slovo, které slouží jako deštník, je pouze europeizace témat. Vytlačováním bilaterálních i multikulturálních vztahů  se otupuje nositelství zájmů. Předsednictví EP je pouze byrokraticko-administrativně-organizační záležitost," konstatovala Petra Kuchyňková

"Vidím, že vývoj je pro Brněnské centrum velmi nadějný. Bude studovat jen kulturu. Budeme jen administrátorem úkolů," usmál se Jakl

Senátor Miroslav Škaloud pochválil Senát za to, že odmítl antidiskriminační směrnici Rady Evrop, podle níž národní parlamenty měly mít pouze právo být informovány. Také není jasné, jak a na kom máme vymáhat "právo na zdraví", které požaduje. Panu senátorovi se zdá, že politikům v Bruselu nefunguje mozek a nemají zábrany.  Zásadní fenomén, vůči kterému se musíme vymezit, je demokratický deficit EU. Charta lidských práv je politická deklarace spojená s evropským právem.  Zahraničně politické perspektivy jsou prázdná množina. Ale i bez demokratického deficitu by nám mechanika socialistických produktů EU vadila.  Mezinárodní právo nechť existuje v rozhodování o veřejných statcích, pro něž je stát malý. Pro demokracii je ale stát tak akorát. Evropská rada v roce 2001 vydala deklaraci, že se EU zdařile přenesla od ekonomické do politické integrace. Chtěli prosazovat ve světě politickou roli EU. Volnému obchodu ale EU přinesla medvědí službu. Centralizace je někdy nutná, ale nyní začíná škodit.

"V radě ministrů prosazují politici to, čeho by doma neprosadili. Například tři roky odnětí svobody za újmu rostlinám. Přitom 85 % německé legislativy pochází z EU," říká senátor Miroslav Škaloud

 

"Rostliny mající podle EU právní subjektivitu by si měly zvolit advokáta. Vlastně ony už ho mají," komentoval Ladislav Jakl.

František Šebej se zamýšlel nad otázkou, co se stane, když existuje demokratický deficit, jako je tomu v EU. Dospěl k závěru, že společná zahraniční politika EU je nelegitimní. Prostor, v němž se může pohybovat česká či slovenská  zahraniční politika, je malý.

"Symptomatické pro EU je, že až sebevražedným politickým fenoménem je antiamerikanismus. Ohrožuje duši EU zevnitř. USA má polovina Evropy za teroristický stát. Antiamerikanizmus se odměňuje Nobelovými cenami za mír. USA prý může za chudobu třetího světa a je strašidlem obcházejícím svět. Nesedí jim do toho ani Marxovy teorie o zbídačování dělníků kapitalismem, neboť v kapitalistické Americe se mají dělníci lépe než v socialistických státech. Kapitalismus podle nich už proto není zodpovědný za bídu vlastních dělníků, ale za bídu zemí třetího světa, které jej nemají. Musíme si proto zuby nehty chránit prostor zahraniční politiky. Je to věc, kterou národní státy nesmějí pustit z rukou," zdůraznil Šebej

 

"Padla zde otázka, jak je možno mluvit o demokratickém deficitu, když není démos. Ale já zapomněl. Jsme nemoderní. Demos si přeci vyrobíme.  Stejně jako kdysi festivaly evropských písní existují i nyní projekty, jak národ vydupat ze země. Moje dítě přineslo ze školy knížku "Evropské dějiny", v níž není ani zmínka o národu. Vybuduji nejdřív dům a pak do něj vpustím lidi. Přijde démos a my mu máme metat cestu a ne být jako pan Šebej, který pro to nemá pochopení. "Nadbíhání islámským papalášům, o němž se hovořilo ve druhém bloku konference, u nás není přece také moderní. Můj známý jel kdysi  do pouště v karavaně na velbloudech, za nimi šlo 18 žen a neslo zavazadla. Po dvaceti letech nastal opak. Chtěl to ocenit, ale sultán mu vysvětlil, že jsou na cestě miny po předchozí válce,"  usmál se Jakl. Antiamerikanismus, který velmi souvisí s tématem panelu,  je přece velice racionální. Lépe se na jeho pozadí odpichuje velmocenská politika  evropských velmocí. Druhý důvod je vyloučit ze hry celou jednu skupinu evropského myšlení s tím, aby si to šli povídat do Ameriky. Každý, kdo se nad tím zamyslí, zjistí, že bohatství prosakuje.V zájmu ČR je mít samostatné vztahy s USA. Ale EU se to velice nelíbí. Po letech tím proto ČR a Polsko podněcují závody ve zbrojení. Mysleli jsme, že už to nikdy neuslyšíme, ale je to tady opět. Rusko je významná velmoc a nesmíme se divit, že růstem destabilizace EU chce sledovat své zájmy. Když i Francie chce své zájmy, musí to přece nějak neutralizovat," komentoval řečníky Ladislav Jakl 

"Pan Haniška mne vyzval k polemice "není manželství jako manželství", neboť jsem hlasoval pro registrované partnerství homosexuálů. Udělám to až na Slovensku, dnes ne. Doplňuji ještě, že nejsem ani odpůrcem euthanasie, nevadí mi přijetí Turecka do EU a ani mrtvoly v Lucerně, na které se půjdu podívat. Nechci ale amatérsky islám. Člen britské konzervativní strany je liberál, euroskeptik, muslim a jde to dohromady," uvedl hned na počátku přednášky Jan Zahradil. Pak se pustil do debaty o organizačních strukturách EU.

"Pravá podstata euroústavy je být nástrojem o nové přerozdělení EU27. Slouží k držení akcí moci podle dvou os. První osa je EK a EP, které by posílily, druhá je osa čtyř největších států, které by vytvořily kartel nastavující evropské normy, které jsou nástrojem mocenského boje. Země díky nim vyváží problémy  své do nových zemí," uvedl Zahradil.

 Například realizací systému REACH nebyli Němci takřka vůbec zasaženi, my velice. Náklady na něj nás budou stát 7 mld. Kč. Jednotná daň právnických osob, snížení emisních povolenek pro ČR o 15 %, cukerná reforma, která nás z čistého exportéra převedla na čistého importéra cukru a další věci jsou věcí evropských norem. Do Bruselu posíláme peníze a jdou s bonusem zpátky. Nejsou to žádné dotace, ale "Bruselský průtokový ohřívač financí". Je to rejdiště pro lobbisty. Hotový průmysl na rozdělování dotací.  Musíme proto brát EU velmi ostražitě. Další tvorbou legislativy by došlo k zamrznutí nových států na periferních  pozicích. Staré se bojí reformovat, my naopak musíme  dělat reformy a být ostře proti EU. EU jde na populační princip.

 

Změní a dramatickým způsobem vylepší pozice ĆR.  To dráždí státy EU. Dospěly k závěru, že se pak bude volat z USA nejen do Berlína, ale i do Prahy.  Americká přítomnost v Evropě byla garancí míru, z níž Evropa padesát let profitovala. Rusové vědí, že ani zlomek ze strany Ruska americký radar nezachytí. Jsou to jen zahraničně politické rituály.

 Plýtvavá socialistická politika a zhoubná politika kolektivních práv je podle Zahradila smrtící koktejl EU. Z první generace migrantů vyrůstá druhá sociálně náročná. Existují dvě realistické vize Evropy. Buď země evropské v zajetí minulosti táhnoucí EU k zemi, ale je šance se z toho vymanit a vrátit se zpět do stopy. Nebo Evropa překročila zenit, její úspěch je pastí a nastává pozvolné umírání tak že se rozpustí v blahobytu a hojnosti.

"Jan Zahradil se zamýšlel nad tím, zda jsou možné společné systémy evropské reformovatelné bez závažné krize. Dospěl k tomu, že evropské sociální státy si zadělaly na velký problém svou sociální politikou. Když jsem ho poslouchal, tak se mi zdá, že nejatraktivnější by bylo dvěma registrovaným partnerům muslimského vyznání přiznat euthanasii a vystavit je v Lucerně. To učiněno hromadně by muslimský problém vyřešilo," uzavřel s úsměvem Ladislav Jakl.

 

 

 

 

 

Na závěr konference se dali její hlavní aktéři společně vyfotografovat na památku. Zleva Miroslav Škaloud, člen senátního výboru pro evropské záležitosti, František Šebej, redaktor časopisu Týždeň, Petra Kuchyňková, analytička Centra pro studium demokracie a kultury, ředitel Politického odboru Kanceláře prezidenta ČR  Ladislav Jakl, Lukáš Petřík, šéfredaktor serveru EUportal.cz, vedoucí projektu EUserver a Daniel Kotula, vedoucí Českého portálu

 

 

 

 

www.fragmenty.cz

 

"Vybudování radaru je důležitější než vstup do NATO i do EU," říká Jan Zahradil

Zahraniční politika EU je zákopová válka ve věcech mocenských. Váha států se počítá multiplikačně a je jasné, že za 470 milionů se mluví lépe než za 80 milionů. Angela Merkelová propaguje proto ideu evropské integrace tak vehementně, že dokonce tvrdí, že je to otázkou války a míru. Pozor na to! Ve střední Evropě se chystá nové rozdělení sfér vlivu. Musíme být tudíž ve střehu. Nastává německo-ruské sbližování.  Musíme nalézt protiváhu proti  tomu v zaměření se na USA. Jedině tím zvýšíme váhu naší republiky. Odpovědí Rusku na protesty proti naší obraně není proto další prohlubování EU. Vybudování radaru na ochranu naší republiky před napadením jadernými raketami považuji proto za nejdůležitější počin po roce 1989. Důležitější než vstup do NATO i do EU. Byla by strašná škoda této americké nabídky nevyužít.

2791 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Trikolora vs. hnutí SPD. Ostatně soudím, že opustit civilizační smrtí nasáklý bruselský protektorát je naším nejvyšším národním zájmemSluníčkářům vadí filmy Forrest Gump, Jih proti severu či Indiana Jones… Tomuto šílenství se musíme postavitBělošství je ‚genetický defekt‘, řídká vůdkyně Black lives matter, co si láme hlavu tím, jak by šlo bílé ‚vymazat‘Chcete, aby imigranti a suníčkářská lůza rabovali i v našich městech?Hnutie Black Lives Matter podporuje potraty, homosexualitu a je proti rodine

euServer.cz

Koněvobijci a churchillobijci vyvolávají dojem fašistů. Na které straně stály za okupace a protektorátu rodiny pana Hřiba, Koláře a Novotného?Evropská komise vypracovala další dokument, jenž počítá s rozmísťováním migrantů do členských zemí, které bude možno provádět i bez jejich souhlasu. Solidaritu si v EU prostě rozvracet nedáme

ePortal.cz

Dva Milošové, ale jednoho zvolilo 2,8 milionů a druhého 8144 voličůSluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne

Eurabia.cz

Imigranti ve Francii ubili řidiče MHD(Multi)kulturní vložka: Azylant v Německu znásilnil 83-letou

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Byl zprovozněn nový most mezi Ruskem a ČínouTakže když potřebují zničit Trumpa, tak kvůli tomu zničí i USA?

ParlamentniListy.cz

Nevylučuji, nepotvrzuji. Miroslava Němcová ještě neví, zda chce nahradit ZemanaNohavica že je zm*d? Xaver se nadechl a jel. Čím větší nula... Polod*mentní idi*t, nikdo, expolitik z Brna
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění