Toto může zapříčinit globální katastrofu. Putin pronesl zásadní vyjádření, které někoho možná nemile překvapí. Přinášíme plné znění ruského prezidenta Federálnímu shromáždění

Autor: Vladimir Putin | Publikováno: 7.12.2016 | Rubrika: Zamyšlení
putin7

Vladimir Putin: Dobrý den, vážení kolegové, vážení členové Rady Federace, vážení poslanci Státní dumy, občané Ruska!

Dnes, jako obvykle v těchto Poselstvích, se bude mluvit o našich úkolech v ekonomice, sociální sféře, ve vnitřní a zahraniční politice. Větší pozornost se tentokrát bude věnovat hospodářství, sociálním otázkám a vnitřní politice. Musíme řešit všechny tyto úkoly v složitých, nejednoznačných podmínkách, jak už tomu bylo nejednou v historii.

A ruský národ znovu přesvědčivě prokázal, že je schopen zvládat složité výzvy, bránit a chránit národní zájmy, suverenitu a nezávislý kurz země.

Ovšem v této souvislosti je tady něco, co bych chtěl, vážení kolegové, říci. Hovořil jsem o tom již několikrát veřejně, ale dnes bych to chtěl zopakovat.

Občané se semkli - a my to vidíme, je třeba poděkovat za to našim občanům - kolem vlasteneckých hodnot nikoli proto, že jsou se vším spokojeni, že vše jim vyhovuje. Ne, obtíží a problémů, právě teď je dost. Ale existuje pochopení jejich příčin, a co je nejdůležitější - jistota, že společně je určitě překonáme. Ochotu pracovat v zájmu Ruska, srdečná, upřímná starost o něj – to je to, co leží v základě tohoto semknutí.

Lidé přitom očekávají, že jim budou zajištěny široké a rovné příležitosti pro seberealizaci, pro uvedení do života podnikatelských, tvůrčích, občanských iniciativ, počítají s úctou k sobě, ke svým právům a svobodám, ke své práci.

Principy spravedlnosti, respektu a důvěry jsou univerzální. Pevně si za nimi stojíme – a jak je vidět, není to bez výsledků – na mezinárodní scéně. Ale ve stejné míře jsme povinni zaručit jejich realizaci uvnitř země, vůči každému člověku a celé společnosti.

Jakákoliv nespravedlnost a lež je vnímána velmi intenzivně. To je vůbec příznačný rys naší kultury. Společnost rozhodně odmítá povýšenost, hulvátství, aroganci a sobectví, ať už je jejich nositelem kdokoli, a stále více oceňuje takové vlastnosti, jako je odpovědnost, vysoká morálka, péče o veřejné blaho, ochota nasluchat druhým  a respektovat jejich mínění.

Předvedla to i předvolební kampaň, která se konala letos. Víte, že iniciativa o návratu ke smíšenému modelu volby poslanců Státní dumy byla podpořena v Poselství z roku 2012. Byl to zásadní krok vstříc veřejnému mínění.

Domnívám se, že zaměření vývoje politického systému, institucí přímé demokracie na zvýšení konkurenční schopnosti voleb je zcela oprávněné, a my v tom určitě budeme pokračovat.

Vzrostla role Státní dumy jako zastupitelského orgánu. Celkově posílila autorita zákonodárné moci. Musíme ji podporovat, potvrzovat skutky. To se týká všech politických sil zastoupených v parlamentu.

Ale, samozřejmě, zvláštní odpovědnost spočívá na straně Jednotné Rusko, která dnes, mimochodem, slaví své 15. výročí ze dne založení. Strana má ústavní většinu ve Státní dumě, je hlavní oporou vlády v parlamentu. A je třeba tak sladit společnou práci, aby všechny závazky, sliby, které byly dány občanům, byly splněny.

Právě občané určili výsledek volební kampaně, vybrali si cestu tvořivého rozvoje země, prokázali, že žijeme ve zdravé, přesvědčené o svých spravedlivých požadavcích společnosti, v níž sílí imunita vůči populismu a demagogii a vysoce se hodnotí vzájemná podpora, soudržnost a jednota.

Nejde tu samozřejmě o nějaká dogmata, o jakousi předstíranou, falešnou jednotu, tím spíše o donucování k určitému světovému názoru – to vše v naší historii, jak dobře víte, bylo, a my nemáme v úmyslu vracet se zpět, do minulosti.

Ale to neznamená, že žonglováním s krásnými slovy a za zástěrkou úvah o svobodě si někdo může dovolovat urážet pocity jiných lidí a národní tradice.

Víte, pokud se někdo cítí vyspělejším, intelektuálně vyšším, dokonce se domnívá, že v něčem je trochu chytřejší, – pokud jste takový, ale chováte se s úctou k ostatním lidem, tak to je přirozené.

Zároveň samozřejmě považuji za nepřijatelnou i vstřícnou agresivní reakci, tím spíše, pokud to vede k vandalismu a porušení zákona. Na podobné projevy bude stát reagovat tvrdě.

Zítra máme zasedání Rady pro kulturu; určitě budeme projednávat otázky, které vyvolávají širokou diskusi, a mluvit o principech vzájemné odpovědnosti představitelů občanské společnosti a osobnosti z oblasti umění.

Ale chci zvláště zdůraznit: také v kultuře, v politice, v médiích a ve veřejném životě, v polemice kolem ekonomických otázek nikdo nemůže zakázat svobodně myslet a otevřeně vyjadřovat svůj postoj.

Opakuji, když mluvíme o solidaritě a jednotě, máme na mysli vědomou, přirozenou konsolidaci občanů v zájmu úspěšného rozvoje Ruska.

Lze vůbec dosáhnout významných strategických cílů v rozdrobené společnosti? Mohou se řešit tyto úkoly s parlamentem, v němž místo produktivní práce soutěží ambice a neplodné půtky?

Lze se důstojně rozvíjet na vratké půdě slabého státu a moci bez vlastní vůle, řízené zvenčí, moci, která ztratila důvěru svých občanů? Odpověď je jasná: samozřejmě, že ne.

V poslední době jsme viděli mnoho zemí, v nichž taková situace otevírala cestu dobrodruhům, převratům a v konečném důsledku anarchii. Všude stejný výsledek: lidské tragédie a oběti, úpadek a zbídačení, chaos, zklamání.

Obavy vyvolává také to, že ve světě, dokonce i v zdánlivě nejvíce prosperujících zemích a stabilních regionech, vzniká stále více nových trhlin a konfliktů na politické, národní, náboženské, sociální půdě.

To vše se napojuje na těžkou migrační krizi, s níž se setkali, například, evropské a další země. Dobře víme, jaké důsledky způsobují tzv. velké otřesy. Bohužel, v naší zemi v minulém století jich nebylo málo.

Blížící se rok 2017 je rokem stého výročí Únorové a Říjnové revoluce. To je významný důvod se znovu podívat na příčiny a samotnou povahu revoluce v Rusku. Úkol nejen pro historiky a vědce – ruská společnost potřebuje objektivní, poctivou, hlubokou analýzu těchto událostí.

Jsou to naše společné dějiny, a chovat se k nim je třeba s respektem. O tom psal vynikající ruský, sovětský filozof Alexej Fjodorovič Losev. "Známe celou trnitou cestu naší země, napsal, víme o únavných letech boje, nedostatku, utrpení, ale pro syna své Vlasti to vše je blízké, nedotknutelné, drahé."

Jsem si jistý, že absolutní většina našich občanů sdílí přesně takový pocit Vlasti a poučení z historie potřebujeme především k usmíření, k upevnění veřejného, politického, občanského porozumění, kterého se nám podařilo dnes dosáhnout.

Je nepřípustné vtahovat rozbroje, zlobu, zášť a hořkost minulosti do našeho dnešního života, spekulovat ve svém vlastním politickém a jiném zájmu na tragédiích, které se dotkly prakticky každé rodiny v Rusku, ať už naši předkové stáli tehdy na kterékoli straně barikády. Je třeba mít na paměti: jsme jednotný lid, jsme jeden národ, a Rusko máme jen jedno.

 

Vážení kolegové!

Smyslem celé naší politiky je péče o lidi, navyšování lidského kapitálu jako hlavního bohatství Ruska. Proto je naše úsilí zaměřeno na podporu tradičních hodnot a rodiny, na demografické programy, zlepšení životního prostředí, zdraví lidí, rozvoj vzdělávání a kultury.

Víte, nemůžu neříct pár slov o tom, co se skutečně děje, co zde máme, čeho jsme dosáhli. Přirozený přírůstek obyvatelstva pokračuje.

Demografové mají takový pojem "koeficient porodnosti", ten v roce 2013 činil v Rusku 1,7, což je více než ve většině evropských zemí. Pro srovnání uvedu: Portugalsko – 1,2, Španělsko a Řecko – 1,3, Rakousko, Německo, Itálie – 1,4, v České republice to bylo 1,5. Jedná se o data za rok 2013. V roce 2015 celková míra porodnosti v Rusku bude ještě trochu vyšší, jen o něco málo, ale přece jen vyšší – 1,78.

Budeme pokračovat se změnami v sociální oblasti, aby se přibližovala k lidem, k jejich potřebám, byla stále modernější a spravedlivější. Sociální odvětví musí přilákat kvalifikované lidi, talentovanou mládež, takže budeme zvyšovat i platy odborníků, zlepšovat podmínky jejich práce.

Podotýkám, že zájem o studium na lékařských a pedagogických školách neustále roste, i když ještě nedávno soutěž o příjetí byla téměř nulová. V roce 2016 se o jedno místo na pedagogické obory ucházelo 7,8 zájemců, a podle údajů posledního přijímání na rozpočtová místa se v roce 2016 na lékařské vysoké školy hlásilo již téměř 28 osob na jedno místo. Lze jen popřát všem mladým profesionálům zdraví a úspěch v jejich práci v budoucnu.

Dobře si vzpomínám, jak jsme svého času diskutovali s kolegy o projektech  rozvoje špičkové lékařské péče, jakož i sítě prenatálních center, která jsme u nás vůbec neměli. Nyní, v roce 2018, jich v Rusku bude již 94.

Takže dnes naši lékaři zachraňují novorozence i v nejtěžších případech. I podle těchto ukazatelů jsme se dostali na úroveň vyspělých zemí.

Podle údajů, ještě z roku 2015, dosahovaly ukazatele kojenecké úmrtnosti v Rusku 6,5 na tisíc živě narozených dětí, a v evropském regionu Světové zdravotnické organizace činil tento ukazatel 6,6, to znamená, že u nás už tehdy byl o něco lepší. Během prvních 10 měsíců roku 2016 se Rusko dostalo na úroveň 5,9.

Za posledních deset let se 15krát zvýšil objem vysocetechnologické lékařské pomoci. Stovky tisíc složitých operací se provádí nejen v předních federálních centrech, ale i v regionálních nemocnicích. Jestliže v roce 2005, kdy jsme zahájili tento program, vysocetechnologickou lékařskou pomoc dostávalo v Rusku 60 tisíc lidí, v roce 2016 už to bude 900 tisíc. Takže je potřeba jít ještě dál. Ale stojí za to porovnat: 60 tisíc a 900 tisíc – rozdíl je to značný.

V příštím roce musíme zavést mechanismy stabilního financování vysocetechnologické pomoci. To umožní dále zvyšovat její dostupnost, zkracovat lhůty čekání na operace.

Celkově vzato, to je třeba rovnou říci, problémy ve zdravotnictví obecně zůstávají, je jich stále ještě velmi mnoho. A především se týkají primární péče. Jejímu rozvoji je třeba věnovat prioritní pozornost.

Občané se často setkávají s frontami, s formálním, lhostejným postojem k sobě. Lékaři jsou přetíženi, je těžké dostat se k požadovanému odborníkovi. Velmi často se stává, že kliniky jsou vybaveny nejmodernějším zařízením, avšak zdravotnický personál jednoduše nemá kvalifikaci, aby ho používal.

Od příštího roku na základě federálních a regionálních zdravotních center a vysokých škol bude zavedena pravidelná rekvalifikace lékařů. Při tom specialista s pomocí vzdělávacího certifikátu si bude moci sám vybrat, kde a jak zlepšit svou kvalifikaci.

Budeme i nadále navyšovat taktéž úroveň informatizace zdravotnictví, aby se pacient mohl komfortně a jednoduše objednat k lékaři, aby se zlepšilo vedení dokumentace. Je třeba osvobodit lékaře od rutiny, od vyplňování spousty zpráv a potvrzení, poskytnout jim více času na přímou péči o pacienty.

Také s pomocí informačních technologií bude výrazně zvýšena účinnost kontroly nad trhem životně důležitých léků. To umožní zbavit se padělků, včetně těch tvařících se jako nové léky, zamezit předražování při nákupech léků pro nemocnice a polikliniky.

V průběhu příštích dvou let doporučuji připojit k vysokorychlostnímu internetu všechny nemocnice a kliniky naší země. Umožní to lékařům i ve vzdáleném městě nebo obci využít možnosti telemedicíny, rychle získat konzultaci kolegů z regionálních nebo federálních klinik.

Chtěl bych na to upozornit Ministerstvo komunikací. Ministr nás ujistil, že tento úkol je naprosto realistický, proveditelný.

Řekl jsem to teď z tribuny, celá země nyní bude tuto záležitost pozorně sledovat.

S ohledem na geografii, obrovská, někdy těžko přístupná území, Rusko rovněž potřebuje dobře vybavenou leteckou záchrannou službu. Již od příštího roku program rozvoje letecké záchrannéu služby pokryje 34 regiony země, které získají finanční prostředky z federálního rozpočtu.

Především je to Sibiř, Sever a Dálný Východ. Na tyto cíle (poslanci o tom vědí, byla to také i vaše iniciativa) bude v roce 2017 na nákup leteckých služeb v rámci projektu rozvoje zdravotního letectva vyčleněno (v druhém čtení by to mělo projít) 3,3 miliardy rublů.

Vážení kolegové! Všude po celé naší velké země  by se děti měly učit v pohodlném, příjemném, moderním prostředí, proto budeme pokračovat v programu rekonstrukce a modernizace škol. U nás by neměly zůstat školní budovy, které jsou v havarijním, zchátralém stavu, nemají základní vybavení.

Je třeba konečně vyřešit problém třetích směn, a poté i druhých. A samozřejmě, musíme nasměrovat další úsilí na zvyšování kvalifikace učitelů. Víte, že od roku 2016 je realizován program zřizování nových míst ve všeobecném školství. Tento program je určen na léta 2016-2025 a počítá s vyčleněním až 25 miliard.

Mimochodem řečeno, všichni dobře víme, že jde především o odpovědnost na regionální úrovni. Ale rozhodli jsme se podpořit regiony v tak důležité oblasti. Celkem v období od let 2016-2019 chystáme vytvořit ve školách 187 998 nových míst.

Při tom nejdůležitější, co zajímá rodiče a učitele, veřejnost, to je, samozřejmě, obsah vzdělávacího procesu, nakolik vzdělávání splňuje dva základní úkoly, o kterých mluvil ještě akademik Lichačev: poskytovat znalosti a vychovávat mravního člověka. On správně usuzoval, že morální základ – to je to hlavní, co určuje životaschopnost společnosti: ekonomickou, státní, tvůrčí.

Rozhodně je důležité zachovat hloubku a základní šířku tuzemského systému vzdělávání. Do školy se znovu vrátil sloh, větší pozornost se začala věnovat humanitárním předmětům.

Ale samotné vyučovací hodiny školního programu k tomu zřejmě nebudou stačit – potřebujeme projekty v divadle, filmu, televizi, muzeích, v internetu, které budou upoutávat mladé lidi, přitáhnou pozornost mládeže k domácí klasické literatuře, kultuře, dějinám.

Ve škole je třeba aktivně rozvíjet tvůrčí invenci, žáci by se měli učit samostatně myslet, pracovat samostatně i v týmu, řešit nestandardní úkoly, klást si cíle a pracovat na nich, aby se to v budoucnu stalo jádrem jejich prosperujícího zajímavého života.

Nyní velmi mnoho experimentů ve škole probíhá, jak v zahraničí, tak i u nás; člověk musí být, samozřejmě, velmi obezřetný s těmito experimenty, ale jít dopředu určitě je potřeba.

Je důležité kultivovat kulturu výzkumné, inženýrské práce. V nejbližších dvou letech se počet moderních dětských technologických  parků v Rusku zvýší na 40, poslouží jako základna pro rozvoj sítě kroužků technického zaměření po celé zemi. K této práci by se měly připojit jak podnikatelé, tak i univerzity, výzkumné ústavy, aby školáci měli jasnou představu: všichni mají rovné příležitosti pro životní start, jejich nápady, myšlenky a znalosti jsou v Rusku žádoucí a oni naleznou uplatnění v ruských firmách a laboratořích.

Jako úspěšné již dalo o sobě vědět vzdělávací centrum pro talentované žáky Sirius. Jsem toho názoru, že potřebujeme celé souhvězdí takových zařízení a doporučil bych hlavám subjektů Ruské federace přemýšlet o vytvoření v regionech středisek podpory nadaných děti, a to na bázi nejlepších vysokých a jiných škol.

Ale spolu s tím, bych zde chtěl něco říci a na něco upozornit. V základech celého našeho vzdělávacího systému by měl ležet hlavní princip: každé dítě, každý teenager je nadaný, je schopen uspět ve vědě, v umění a ve sportu, v povolání a v životě. Odhalení jeho talentu – to je náš s vámi úkol, v tom tkví úspěch Ruska.

Vážení kolegové! Spatřuji v mladé generaci spolehlivý, pevný opěrný bod Ruska v rozbouřeném, složitém 21. století. Věřím, že tato generace je schopna nejen reagovat na výzvy doby, ale i na patřičné úrovni se podílet na tvorbě intelektuální, technologické, kulturní agendy globálního rozvoje.

Není náhoda, že mnoho žáků a studentů se dnes podílí na dobrovolnických projektech, rozvíjí aktivitu v takových důležitých oblastech, jako je péče o nemocné, podpora seniorů, postižených lidí, vzdělání, sport, kultura, etnografie, pátrání v naší historii, péče o přírodu a zvířata.

Zvláštním znakem naší doby je široké zapojení občanů do nejrůznějších charitativních akcí. Výzvy na sociálních sítích, v médiích ke shromažďování finančních prostředků na léčbu nemocných, na pomoc dětem rychle nachází odezvu, a lidé to dělají upřímně, nezištně, jako reakci na pohnutky srdce. Člověk bývá někdy až překvapen, jak lidé s malým jměním rychle reagují na jakousi svou vnitřní potřebu pomoci těm, kdo ji naléhavě potřebuje.

Žádám Společenskou komoru a Agenturu strategických iniciativ, aby se věcně věnovaly podpoře dobrovolnickým a charitativním hnutím, neziskovým organizacím. Vůle a štědrost občanů, kteří se podílejí na takových projektech, tvoří tolik pro Rusko potřebné ovzduší společné věcí, vytváří ohromný sociální potenciál, na nějž musí být nutně poptávka.

Je nutné odstranit všechny překážky pro rozvoj dobrovolnictví, poskytnout všestrannou pomoc také sociálně orientovaným neziskovým organizacím. Základní rozhodnutí pro to již byla přijata. Od příštího roku se pro neziskové organizace, které mají odpovídající zkušenosti, otevírají možnosti, otevírá se přístup k poskytování sociálních služeb, které jsou financovány z rozpočtu.

Rád bych se nyní, vážení kolegové, obrátil na mnohé z vás. Chci, aby mě slyšeli i gubernátoři, i obecní úřady. Prosím vás, abyste, jak se říká, nebyly chamtivý, nedávaly ze zvyku, ze setrvačnosti přednost výhradně státním strukturám, nýbrž maximálně zapojit k naplnění sociálních služeb také neziskové organizace. Pojďme si na rovinu říci, že ti ještě nezhrubly a srdečný vztah k lidem je velmi důležitý. A zkusme společně držet tyto otázky pod zvláštním dohledem.

Všichni máme zájem na tom, aby aktivní vstup neziskových organizací do sociální sféry vedl ke zvýšení její kvality. Nařizuji vládě společně se zákonodárci dokončit vytvoření jasného legislativního rámce pro činnosti NO – vykonavatelů veřejně prospěšných služeb, stanovení požadavků na jejich kompetence, a při tom, samozřejmě, nelze nahromadit další byrokratické překážky. Je třeba ocenit náročný, zainteresovaný, činný postoj občanů.

Ještě jednou chci apelovat na mnohé z vás: neschovávat se v služebních kancelářích, nebát se dialogu s lidmi, vyjít jim vstříc, upřímně a otevřeně mluvit s lidmi, podporovat jejich iniciativy, zejména pokud jde o takové otázky, jako je zvelebování prostředí měst a obcí, zachování historického vzhledu a vytvoření moderního prostředí pro život.

Bohužel, někdy se tyto otázky řeší kuloárně, a když se to tak děje, opravdu je na místě otázka: "Jste si jisti, že to, co nabízíte, opíraje se jen o představy, které se zrodily v služebních kancelářích, že je to to nejlepší řešení? Nebylo by lepší poradit se s lidmi, zeptat se jich, jak chtějí vidět ulice, své dvory, parky a nábřeží, sportovní a dětská hřiště?"

V příštím roce vyčleníme regionům 20 miliard rublů na zvelebování prostředí, včetně měst, která vyrostla kolem velkých podniků, a je zcela zásadní, aby se rozhodování o použití těchto zdrojů účastnili sami obyvatelé, aby určovali, které projekty zvelebení prostředí dostanou prioritu. Žádám o aktivní zapojení do této práce také Všeruskou lidovou frontu, přičemž upozorňuji: je třeba nejen zajistit efektivní kontrolu a s její pomocí usilovat o konkrétní výsledky, které lidi očekávají, ale, samozřejmě, je třeba podpořit občany, kteří jsou ochotni připojit se k projektům zvelebování obcí. Je důležité, aby se občanská společnost aktivně podílela i na řešení takových úkolů, jako je zlepšování environmentální legislativy, zachování vzácných druhů zvířat a rostlin, vytváření humánního systému zacházení se zvířaty bez domova.

Příští, 2017 rok je vyhlášen Rokem životního prostředí. Ukládám vládě připravit program uchování unikátních přírodních symbolů Ruska, jako je Volha, Bajkal, jako jsou na Altaji.

Po celé zemi je třeba provádět úklid kontaminovaných území, likvidovat skládky, v něž se proměnilo okolí mnoho obcí, právě jsme o tom mluvili s aktivisty Všeruské lidové fronty. To je problém nejen velkých měst, ale i vesnic a osad.

Dále, v Moskvě a Petrohradu již běží rozsáhlé programy na podporu modernizace silniční sítě. Od příštího roku začneme tyto projekty i v dalších velkých městech a městských aglomeracích, kde žije asi 40 milionů lidí. Za dva roky zde musí být uvedena do pořádku nejméně polovina silnic. Teď se tím nebudu zabývat podrobněji, rozhodnutí je přijato, odpovídající prostředky naplánovány, zbývá jen efektivně pracovat.

Potřebnou pozornost budeme rovněž věnovat nejdůležitějším federálním trasám a budování objektu celonárodního významu – Krymského mostu, jeho výstavba pokračuje podle plánu.

Vážení kolegové, před dvěma lety jsme narazili na vážné ekonomické výzvy, na nepříznivou konjunkturu na světových trzích, na sankce, jimiž se nás snažili přimět, abychom tančili, jak se u nás říká, podle toho, jak někdo píská, abychom nedbali na naše základní národní zájmy. Nicméně, opakuji, hlavní důvody zbrzdění ekonomiky spočívají především v našich vnitřních problémech. Především jde o nedostatek investičních zdrojů, moderních technologií, odborných kádrů, slabší rozvoj konkurence, nedokonalé podnikatelské prostředí. Nyní se pokles v reálném sektoru ekonomiky zastavil, jsou dokonce náznaky menšího průmyslového růstu. Ale víte, že jestliže jsme měli v loňském roce pokles HDP kolem 3,7 procenta, tak si myslím, že v tomto roce bude zanedbatelný. Za 10 měsíců roku 2016 růst [průmyslové výroby] činil 0,3 procenta, a předpokládám, že to tak přibližně zůstane.

Důležitou roli sehrály programy na podporu řadu průmyslových odvětví, jakož i trhu nemovitostí. I o tom teď řeknu, protože máme příznaky růstu průmyslové výroby, malého, ale trend je pozitivní, je očividné, že ho musíme udržet.

Tak tedy, o trhu s byty. V roce 2015 bylo uvedeno do provozu více než 85 milionů čtverečních metrů obytné plochy. Toto je rekordní ukazatel za celou historii země.

Zde je velmi důležité, aby tyto byty byly realizovány, pochopitelně, a je třeba zvyšovat kupní sílu obyvatelstva. Taky o tom řeknu v souvislosti s našimi programy na podporu hypoték.

Budeme pokračovat v poskytování adresné pomoci těm odvětvím ekonomiky, které se zatím potýkají s negativní konjunkturou. Už jsem mluvil o tom, že vidíme náznaky, skromného, ale přece jen růstu, v oblasti průmyslové výroby.

V automobilovém průmyslu máme celkově mírný pokles, ovšem v produkci nákladních automobilů jde o růst ve výši 14,7 procenta, ve třídě osobních vozů pro komerční účely máme růst 2,9, autobusy zaznamenaly růst o 35,1 procenta. V železničním strojírenství činí růst 21,8 %, nákladní vagóny – 26 %. Velmi dobrou dynamiku vykazuje růst výroby strojů a zařízení pro zemědělství – 26,8 procenta. V lehkém průmyslu je také pozitivní dynamika.

Zajistili jsme makroekonomickou stabilitu, což je velmi důležité, zachovali jsme finanční rezervy. Nesnížily se, ale dokonce povyrostly devizové a zlaté rezervy Centrální banky. Jestliže k 1. ledna 2016 to bylo 368,39 miliardy dolarů, nyní je to 389,4, čili téměř 400 miliard. Zde je dynamika taky pozitivní.

Očekáváme, že na konci letošního roku výrazně klesne inflace, bude to pod 6 procent. Také zde bych se rád opřel o čísla. Pokud si vzpomínáte, inflace v roce 2015 činila 12,9 procenta. Doufám, že letos nepřekročí šest procent, bude někde kolem 5,8. Dynamika, jak je patrno, pozitivní, dokonce výrazně pozitivní.

Připomenu, že nejnižší inflace byla zaznamenána v roce 2011, bylo to 6,1 procenta. Zopakuji ještě jednou, že v letošním roce může být i menší. To znamená, že v příštím roce můžeme opravdu dosáhnout stanoveného cíle, a to 4 procenta. To jsou velmi dobré předpoklady pro to, abychom na základě zdravé ekonomiky dosáhli podstatného růstu.

Chci však zdůraznit: stabilizace neznamená automaticky přechod k udržitelnému vzestupu. Pokud nevyřešíme základní problémy ruské ekonomiky, nespustíme naplno nové růstové faktory, pak můžeme léta zůstat v blízkosti nuly, a to znamená, že se budeme muset neustále krčit, šetřit, odkládat na později náš další rozvoj. Tohle si dovolit nemůžeme. 

Existuje i jiná cesta, předpokládající jasné stanovování cílů a jejich etapové, systémové dosažení. Právě takový přístup nejednou přinášel významné pozitivní výsledky, a to v dostatečně krátké době. 

Tak, svého času se zdálo, že problémy v zemědělství budou existovat málem věčně. Víme, jak se o tom mluvilo a jak se kvůli tomu zlobili naši zemědělci, když se o zemědělství hovořilo jako o jakési černé díře: ať tam nasypeš peněz kolik chceš, žádný výsledek stejně nebude. Ale ne, vypadá to, že vše lze uspořádat jinak. Našli jsme ověřená řešení, přijali státní program, vytvořili flexibilní systém podpory zemědělců, a dnes je zemědělsko-průmyslový komplex úspěšným odvětvím, který živí zemi, a získává mezinárodní trhy.

V tomto případě zafungovalo, jak se u nás lidově říká, že všechno zle je k něčemu dobré. Naši tzv. partneři zavedli sankce, o kterých jsem se zmínil, my jsme přijali odvetná opatření. No a pomohli na domácím trhu naším výrobcům zemědělské produkce. Ale oni by neměli zapomínat, že to nemůže a zřejmě ani nebude trvat věčně a také spotřebitel potřebuje konkurenční prostředí na trhu, takže tuto příznivou situaci, která se dnes vytvořila, je třeba, samozřejmě, využít v plné míře.

Vývoz zemědělské produkce, o kterém jsem se již zmínil, nám přináší dnes víc než prodej zbraní. Ještě nedávno, zřejmě, tohle jsme si nedokázali ani představit. Už jsem o tom veřejně mluvil, ale mohu to ještě jednou z této tribuny zopakovat. Mimochodem, v oblasti vývozu zbraní udržujeme taktéž dostatečně solidní pozice: v roce 2015 na zahraničním trhu bylo jich prodáno za 14,5 miliardy dolarů, a zemědělských produktů přes 16 miliard, přesněji 16,2. V letošním roce očekáváme ještě více, bude to pravděpodobné 16,9, což je velmi dobře. Sluší se za to poděkovat pracovníkům v zemědělství.

V rozvoji zemědělství hodně záleží na regionech. Jsem toho názoru, že je třeba dát jim větší nezávislost v určování priorit při využívání federálních dotací na podporu zemědělsko-průmyslového komplexu, a samotný jejich objem spojit s nárůstem orné půdy, zvyšováním výnosů, dalšími kvalitativními ukazateli efektivity výroby, a tím vytvoří motivaci pro uvedení do oběhu ležící ladem zemědělské půdy a zavádění moderních zemědělských technologií.

Rád bych zde zdůraznit: pokud dáváme více samostatnosti ve využívání finančních prostředků z federálního rozpočtu, federální podporu, pak také odpovědnost regionů za výsledky a efektivní investování získaných prostředků, za posilování vlastní ekonomické základny, řešení problémů v sociální oblasti, bytovém a komunálním hospodářství by se měla zvýšit.

Dále: k tomu, aby se u našich farmářů objevily nové příležitosti pro vstup na trh, je třeba věnovat zvláštní pozornost podpoře zemědělské kooperace. Prosím začít se zabývat touto otázkou jak ministerstvo zemědělství, tak i banku Rossel’chozbank, Rosagroleasing, stejně jako Korporaci pro rozvoj malého a středního podnikání; v následujícím roce navýšíme její kapitál o téměř 13 miliard rublů.

Uskutečnili jsme hlubokou modernizaci podniků obranného průmyslu, vojensko-průmyslového komplexu. Výsledkem je zvýšení objemu výroby a co je zvláště důležité, podstatné zvýšení produktivity práce. Obranný průmysl ukazuje zde velmi dobrý výkon a dává dobrý příklad. V roce 2016 očekávané tempo růstu výroby. VPK bude činit 10,1 procenta a očekávané tempo růstu produktivity práce – 9,8 procenta.

A nyní je třeba zacílit na odvětví na výrobu moderní konkurenčně schopné civilní produkce pro zdravotnictví, energetiku, letectví, stavbu lodí, vesmír, jiné high-tech odvětví. V příštím desetiletí by měl její podíl tvořit minimálně třetinu z celkového objemu produkce VPK.

Nedávno jsme měli k tomuto tématu poradu, dokonce ne jednu, chci se s vámi podělit o tyto plány. V roce 2016 VPK bude vyrábět civilní produkci kolem asi 16,1 procenta, v roce 2020 je plánován mírný nárůst. Proč je malý? Protože v současnosti je má ministerstvo obrany velmi mnoho objednávek v souvislosti s prováděním příslušných programů modernizace výzbroje. V roce 2025 to už bude 30 procent a do roku 2030 ne méně než 50 procent produkce musí tvořit civilní výrobky.

Žádám vládu zajistit systémovou práci na řešení tohoto úkolu s účastí vývojových ústavů, VEBu, Ruského exportního centra, Nadace na podporu průmyslu.

Jedním z nejrychleji rostoucích odvětví se u nás stal, vážení kolegové, IT-průmysl, což je velmi potěšující. Vývoz tuzemských firem se za pět let zdvojnásobil. Já jsem teď uváděl čísla objemu vývozu obranného průmyslu, zemědělské produkce. "Obranný průmysl" – to je 14,5 miliardy. Ještě nedávno IT-technologie představovaly částku, která se blížíla k nule, nyní je to 7 miliard dolarů.

Zlepšily se i další ukazatele: příjmy, daňové příjmy. Takovou návratnost přinesly mimo jiné i úlevy na pojistném. Ministerstvo financí mě požádalo, abych neříkal, že to je výhradně jen díky úlevám, já tvrdím, že tam byly, samozřejmě, i jiné nástroje pro podporu odvětví, ale přesto je třeba uznat, že tyto úlevy sehrály významnou roli v podpoře IT-společností. Toto opatření jim umožnilo efektivně realizovat svůj intelektuální a inovační potenciál. Podívejte se, na začátku cesty, v roce 2010, jejich daňové odvody činily 28 a něco navíc miliard rublů, a dva roky poté již 54 miliard rublů. Představte si, jaký je to růst! Při tom tzv. nezaviněně ztracené příjmy, se započtením úlev, tvořily pouhých 16 miliard rublů. Čili, jde o skutečný příjem i pro rozpočet. Abychom podpořili tuto dynamiku, navrhuji prodloužit tyto výhody do roku 2023. Jsem přesvědčen, že již v příštím desetiletí existují všechny možnosti, aby se IT-industrie stala jedním z klíčových exportních odvětví Ruska.

Celkově vzato, máme dobrý potenciál pro zvýšení nesurovinového vývozu, při tom vidíme, že ve světě roste protekcionismus, bohužel, zavádí se i obchodní bariéry. Mohu se s vámi podělit: zcela nedávno jsme se s kolegy sešli v Peru, v Limě, mluvili jsme o problémech globálního obchodu. Jeden z hlavních problémů je růst protekcionismu. Ale co to znamená pro nás? To znamená, že bude nutno ještě aktivněji, rozhodněji bojovat za přístup na zahraniční trhy. Silná mezinárodní konkurence zocelí a ozdraví naši ekonomiku, zajistí ruským společnostem novou úroveň efektivity, kvality výrobků a služeb, produktivity práce.

Příklady, o nichž již byla řeč, ukazují: měníme již cíleně strukturu ekonomiky, obnovujeme stávající odvětví a formujeme nové, vytváříme moderní společnosti, které jsou schopny pracovat na světových trzích. Je třeba pokračovat v pohybu tímto směrem systémově a ofenzivně. Jsou zapotřebí ne abstraktní scénáře, v nichž na nás velmi málo závisí, nýbrž profesionální, ověženou prognózu rozvoje. Musíme jasně definovat, jaký přínos pro hospodářský růst bude znamenat zlepšení podnikatelského klimatu, spuštění velkých investičních projektů, zvyšování nesurovinového exportu, podpora malého a středního podnikání a jiných opatření, jaká bude úloha regionů a jednotlivých odvětví výroby.

Ukládám vládě, aby za účasti předních podnikatelských sdružení nejpozději do května příštího roku vypracovala věcný akční plán, sahající do roku 2025, jehož realizace umožní dostat tempo hospodářského růstu již na přelomu let 2019-2020 na úroveň vyšší, než je světová, což bude znamenat posilování pozice Ruska v globální ekonomice.

Vážení kolegové! Znovu opakuji, je důležité, aby takový plán byl podpořen, těšil se důvěře u podnikatelské komunity, aby se podnikatelé aktivně připojili k jeho realizaci. Dnes je patrný rostoucí požadavek lidí na rozšíření ekonomických svobod (nejednou jsme o tom mluvili), na stabilní, konstantní, předvídatelná pravidla podnikání, včetně daňového systému. Připomínám, že v roce 2014 jsme se rozhodli zmrazit na čtyři roky platné daňové podmínky pro byznys. Nerevidovali jsme je, nehledě na změny v ekonomické situaci, a to mělo určitě pozitivní dopad na práci podniků.

Spolu s tím musíme tak zaměřit náš daňový systém, aby působil na hlavní cíl: na stimulování podnikatelské aktivity, na růst ekonomiky a investic, vytvářel konkurenční prostředí pro rozvoj našich podniků. Potřebujeme zefektivnit stávající fiskální pobídky, udělat je adresnějšími, vzdát se neefektivních nástrojů.

Navrhuji, abychom v průběhu příštího roku detailně a komplexně zvážit návrhy na nastavení daňového systému, to je třeba udělat s účastí podnikatelských sdružení. I přes vnitropolitický kalendář, stejně musíme v roce 2018 připravit a přijmout všechny příslušné novely legislativních norem, daňového řádu, aby od 1. ledna 2019 mohly vstoupit v platnost a aby zakotvily nová stabilní pravidla na delší období.

Současně žádám vládu, aby se věnovala otázkám zdokonalování mechanismů zajištění udržitelného rozpočtu a veřejných financí, splnění všech našich závazků bez ohledu na vnější faktory, včetně ceny uhlovodíků.

Dále. Podstatně jsme zaktualizovali právní rámec v oblasti podnikání. Teď je důležité zajistit efektivní uplatnění práva, především pak v místních podmínkách. Upozorňuji, že v každém regionu země základní služby pro byznys: stavební povolení, přístup k infrastruktuře a tak dále, a tak podobně by měly plně odpovídat požadavkům federální legislativy a nejlepší regionální praxi.

Vážení kolegové! Není to tak dávno, kdy jsme se sešli v Jaroslavli, zdá se, a mluvili na toto téma. Není to nějaké obyčejné téma – jde o velmi důležitý směr naší společné činnosti. Budeme co nejpozorněji sledovat, co se děje v tomto ohledu v regionech, a zjišťovat kvalitu práce regionálních týmů do značné míry podle těchto ukazatelů. A takovýto zásadní úkol je třeba vyřešit již v příštím roce. To nám umožní zajistit nejen jednotnou, ale stejně vysokou kvalitu podnikatelského prostředí ve všech subjektech Ruské federace.

Hodně jsme s vámi hovořili o zlepšení činnosti kontrolních a dozorových orgánů, již po mnoho let o tom mluvíme. Od příštího roku se radikálně zvyšuje jejich transparentnost, veřejně přístupná budou data: kdo, koho, jak často kontroluje, jaké výsledky byly získány.

To nám umožní rychle reagovat na zneužívání, na každý fakt porušování práv podnikatelů ze strany kontrolorů. Teď nebudu vyjmenovávat všechna tyto přijatá rozhodnutí, je jich dost, jen je třeba, aby byla plněna. Je třeba zrušit předpisy, které nijak neovlivňují kvalitu služeb, zajištění bezpečnosti občanů, ale při tom zbytečně spoutávají podnikání.

Chtěl bych upoutat pozornost vlády: v práci kontrolních a dozorových orgánů je třeba urychlit zavádění přístupu založeného na hodnocení rizik, které umožní výrazně snížit počet kontrol, ale současně zvýší jejich efektivnost. Doplním, že kontrolní orgány by se měly zabývat nejen hledáním deliktů, ale také prevencí, nikoli formálně, ale promyšlené, a – to je velmi důležité – poskytovat poradenství pro podnikatele, zejména těm z nich, kteří s podnikáním teprve začínají.

Už jsem dal přímý příkaz vyloučit výklad práce osob samostatně výdělečně činných, jako že by šlo o nelegální podnikatelskou aktivitu. Není třeba perzekuovat je z nafouklých důvodů. A aby se takové věcí vůbec nevyskytovaly, žádám, aby v průběhu příštího roku byla vypracována jasná definice právního postavení osoby samostatně výdělečně činné, byla jim poskytnuta možnost normálně, v klidu pracovat.

Každý, kdo poctivě pracuje ve svém byznysu nebo jako zaměstnanec, musí pociťovat, že stát, společnost je na jeho straně. Spravedlnost nespočívá v rovnostářství, nýbrž v rozšiřování svobody, vytváření podmínek pro práci, která přináší respekt, blahobyt a úspěch. A naopak, nespravedlivé je vše to, co omezuje možnosti, porušuje práva lidí.

V Poselství z loňského roku se hovořilo o tlaku na podnikatele ze strany některých zástupců orgánů činných v trestním řízení. V důsledku takových kroků se často hroutí i úspěšné společnosti, lidé přicházejí o majetek. Chtěl bych poděkovat poslancům za podporu návrhu zákona, který výrazně zvyšuje trestní odpovědnost pracovníků těchto orgánů za vykonstruování takových kauz, zejména s cílem bránit lidem v podnikání.

Zvlášť se zmíním o boji s korupcí. V posledních letech bylo mnoho křiklavých případů vedených proti úředníkům na obecní, regionální, federální úrovni. Spolu s tím, a to chci to zdůraznit, absolutní většina státních zaměstnanců to jsou poctiví, slušní lidé, pracující ve prospěch země. Ale ani funkce, ani významné kontakty, ani minulé zásluhy nemohou být krytím pro nenechavce z řad úředních osob. Nicméně – a na to je taky třeba pamatovat – až do rozhodnutí soudu nikdo nemá právo vynášet verdikt o něčí vině či nevině.

A ještě něco. U nás se bohužel stalo praxí vytvářet informační humbuk kolem tzv. rezonančních kauz. A často se tím proviňují sami pracovnici vyšetřovacích orgánů či policie a prokuratury. Chci k tomu, vážení kolegové, upoutat vaši pozornost a podotýkám, že boj proti korupci to není show, vyžaduje to profesionalitu, serióznost a odpovědnost, teprve tehdy přinese výsledek, obdrží vědomou, širokou podporu ze strany společnosti.

Vážení kolegové! Je zřejmé, že vnější omezení, zdražení domácího úvěrování snížily též dostupnost finančních zdrojů pro podniky a občany. Nicméně bankovnímu systému se podařilo nahradit zahraniční úvěrování našich firem a stabilizovat situaci, to je zřejmý fakt.

Nyní musíme podpořit podnikatelskou aktivitu, realizaci velkých ekonomických projektů, dostupné financování, zejména proto, že inflace klesá, již jsem se o tom zmínil, a to vytváří objektivní podmínky pro snížení ceny bankovního úvěru. Opakuji, situace se opravdu trochu zlepšila, ale jen v jednotlivých sektorech. Obecně poskytování úvěrů v ekonomice vykazuje nestabilní dynamiku.

V rámci protikrizové podpory v letech 2015-2016 jsme doplnili kapitál bankovního systému částkou kolem 827 miliard rublů. Odhaduje se, že tento zdroj umožnil bankám podstatně zvýšit úvěrování reálného sektoru.

Avšak objem těchto úvěrů v letošním roce nevzrostl, a dokonce i trochu klesl. Vím, že se to počítá v rublech, v cizí měně, ale k poklesu přesto došlo, a to i s ohledem na kurzový rozdíl; upozorňuji na to ty experty, kteří se domnívají, že je to velmi důležité – zohledňovat kurzovní rozdíl. Ano, to je jasné, hodnota rublu vůči dolaru  se změnila, i vůči euru, a to je třeba brát v potaz, ale přesto i s přihlédnutím k této okolnosti pokles úvěrování stejně nastal.

Jistě, není pochyb o tom, že je třeba stimulovat úvěrování reálného sektoru. Ale klíčová otázka zůstává: jakými metodami a prostředky to udělat? Je zřejmé, že rozvíjet úvěrování mohou pouze stabilní banky se solidní zásobou kapitálu.

V letošním roce tuzemské banky obnovily svou rentabilitu. Zisky tohoto sektoru ekonomiky za 10 měsíců loňského roku činily 193 miliard rublů, a za stejné období letošního roku již 714 miliard rublů. Růst je to téměř čtyřnásobný.

Kromě toho, díky důsledné a rozhodné práci Centrální banky bankovní systém se očisťuje od subjektů, které porušují zákon, práva klientů, vedou pochybné finanční transakce. Z trhu již odešly mnohé z nich, v každém případě slabí hráči. Uskutečnilo se ozdravení bankovního sektoru a Centrální banka v tom pokračuje. To vše je dobrým základem pro rychlé oživení ekonomiky, pro rozvoj úvěrování reálného sektoru.

V celé řadě států jsou bankám nabízeny pobídky právě pro úvěrování tohoto, tedy reálného sektoru ekonomiky. Při tom se v některých zemích nastoluje i otázka omezení možnosti bank investovat vypůjčené prostředky do finančních nástrojů. Neříkám, že vše, co se děje v zahraničí, musíme slepě kopírovat, tím spíše, že ruská ekonomika a její struktura se výrazně liší od jiných zemí, které uplatňují tato opatření, ale analyzovat celou tuto praxi, vzít do výzbroje vše, co se nám hodí, můžeme a musíme.

Tak, v mnoha státech úspěšně funguje nebankovní finanční sektor. Je třeba ho rozvíjet také u nás: umožňuje to získávat finanční prostředky investorů, občanů do ekonomiky prostřednictvím dluhopisů a jiných mechanismů. 

Mimochodem již poměrně dlouho diskutujeme na toto téma. Očekávám, že banky v Rusku a vláda společně vypracují návrhy na rozvoji finančního trhu. Vše by mělo být samozřejmě zaměřeno na potřeby hospodářského růstu, přičemž případné změny nesmí vést k projevům makroekonomické nerovnováhy a nafukování tzv. bublin v ekonomice.

Je velmi důležité podpořit úvěrování malého byznysu, kde zatím také pokračuje pokles. Co pro to lze a je třeba udělat navíc? Představitelé finančních orgánů také jsou toho názoru, že je to možné.

Jestliže se vůči největším bankám z důvodu rozsahu a složitosti jejich transakcí uplatňují přísnější požadavky v souladu s mezinárodními standardy (a někteří odborníci se domnívají, že i pro nás až příliš přísné, ale teď nebudeme zacházet do detailů), v každém případě menší regionální banky, které plní důležitou funkci úvěrování pro malý byznys a obyvatelstvo, které obvykle provádí jednoduché bankovní operace, by mohly pracovat dle výrazně zjednodušených požadavků na regulování jejich činnosti. A při tom žádné riziko pro bankovní systém jako celek v tomto případě vzniknout nemůže, vezme-li se v potaz jejich skromný podíl na celé bankovní soustavě – jen 1,5 procenta všech bankovních aktiv. Taková diferencovaná regulace bankovního systému umožní klientům jít do banky, která nejvíce odpovídá jejich potřebám, a malý byznys nebude pociťovat konkurenci velkých společností v boji za úvěrové zdroje.

Samozřejmě, základní podmínka zůstává neměnná: každá z úrovní bankovního systému musí být zdravá a stabilní, aby klienti a vkladatelé si mohli být jisti, že jejich finanční prostředky jsou v bezpečí.

Vážení kolegové! Pro vstup do nové úrovně rozvoje ekonomiky, sociálních odvětví, potřebujeme vlastní špičková vývojová a vědecká řešení. Je třeba zaměřit se na směry, kde se hromadí silný technologický potenciál budoucnosti, a to jsou digitální a jiné, tzv. průnikové technologie, které dnes určují podobu všech oblastí života. Země, které je dokáží generovat, budou mít dlouhodobou výhodu, možnost získávat obrovskou technologickou rentu. Ti, kdo tak neučiní, zůstanou v závislé, zranitelné situaci. Průnikové technologie jsou ty, které se uplatňují ve všech odvětvích: patří k nim digitální, kvantové, robotika, neurotechnologie a tak dále.

Je třeba také vzít v úvahu, že se v digitálních technologiích, například, skrývají i rizika, samozřejmě. Je třeba posílit ochranu před kybernetickými hrozbami, musí být výrazně posílena odolnost všech prvků infrastruktury, finančního systému, státní správy.

Doporučuji spustit rozsáhlý systémový program rozvoje ekonomiky nové technologické generace, tzv. digitální ekonomiky. Při jeho realizaci se budeme opírat právě o ruské společností, vědecká, výzkumná a inženýringová centra země.

Je to otázka národní bezpečnosti a technologické nezávislosti Ruska, v plném smyslu tohoto slova – otázka naší budoucnosti. Je nutné provést inventarizaci a odstranit všechny administrativní, právní, jakékoli další překážky, které brání podnikání vstupovat jak na stávající, tak na vytvářející se vysoce technologické trhy; zajistit takové projekty finančními zdroji, zejména zacílit na tyto úkoly činnost obnovené banky Vněšekonombank (Banka pro rozvoj).

Budeme potřebovat kvalifikované kádry, inženýry, dělníky, kteří budou připraveni plnit úkoly na nové úrovni. Proto společně s byznysem budujeme moderní systém středního odborného vzdělávání, organizujeme školení učitelů středních škol a středních odborných škol na základě špičkových mezinárodních standardů.

Budeme zvyšovat počty rozpočtových míst v technických oborech, v IT-oblasti, dalších klíčových směrech, které určují vývoj ekonomiky. V příštím roce na bázi předních vysokých škol, včetně regionálních, budou vytvořena centra kompetence, která jsou navržena tak, aby zajistila intelektuální, personální podporu projektů souvisejících s vytvářením nových průmyslových odvětví a trhů.

Mocným faktorem akumulace vědeckých a technologických zdrojů, potřebných pro hospodářský růst, pro sociální rozvoj, by měla sloužit také základní věda. Stojí před ní dvojí úkol: odhadnout, předvídat budoucí trendy a nabídnout optimální řešení pro odpověď na výzvy, kterým budeme muset čelit.

A v oblasti vědy, jako všude jinde, budeme rozvíjet soutěživost, podporovat silné, schopné nabídnout praktický výsledek. To by měla vzít v úvahu Ruská akademie věd, všechny vědecké organizace. Budeme pokračovat v utváření výzkumné infrastruktury, která umožní řešit rozsáhlé vědecké úkoly.

V rámci programu megagrantů již bylo vytvořeno více než 200 laboratoří, bez nadsázky světové úrovně; vedou je vědci, kteří určují trendy globálního vědeckého rozvoje (mimochodem, mnozí z nich jsou naši spoluobčané, kteří dříve odjeli do zahraničí).

Nedávno jsem se setkal se skupinou takových badatelů. Mnozí z nich již nyní většinu svého času pracují v ruských laboratořích, pracuji úspěšně, s uspokojením. Vidí, že se dnes v Rusku nastolují zajímavé vědecké úkoly, vytváří se dobrá výzkumná základna a materiální podmínky na slušné úrovni.

Ale samozřejmě, lidé mají na to nárok a musí vědět, že mají horizont práce a horizont plánování, v této souvislosti navrhuji zajistit dlouhodobé financování účinných výzkumných projektů, zejména na úkor zdrojů Ruského vědeckého fondu.

Při tom je zásadně důležité podpořit naše ruské talentované mladé vědce – je jich mnoho, - aby vytvářeli v Rusku své vlastní výzkumné týmy, laboratoře. Pro ně bude spuštěna speciální řada grantů, určených na sedmileté období. Na tyto cíle a rovněž na rozvoj vědecké infrastruktury, otevření nových laboratoří jen v roce 2017 mimo již vyžádané prostředky na vědu bude přiděleno navíc 3,5 miliardy rublů.

A samozřejmě, činnost vědeckých center by měla být úzce integrována se systémem vzdělávání, ekonomikou, high-tech firmami. Potřebujeme proměnit vědeckovýzkumné výsledky v úspěšné komerční produkty, to, mimochodem řečeno, vždy bylo naše slabé místo: od vývoje až k zavedení ubíhá příliš mnoho času, je to tak, a někdy vůbec... To se týká nejen současnosti, a dokonce nejen sovětského období, ale ještě v době Ruské říše vždy to bylo totéž. Je třeba tento trend zvrátit a my to můžeme udělat. Pro řešení tohoto úkolu před dvěma lety jsme spustili Národní technologickou iniciativu, ta si klade za cíl zajistit vůdčí postavení ruských firem a výrobků na nejvíce slibných trzích budoucnosti.

Vážení kolegové! Všechno, o čem jsem teď mluvil, všechny tyto priority jsou vneseny do Strategie vědecko-technického rozvoje Ruska. Výnos o její schválení byl podepsán.

Všem je dobře známo, že jsme se v posledních letech setkali s pokusy vyvíjet na nás vnější tlak. Již dvakrát jsem o tom hovořil, připomínal. Zapojeno pro to bylo vše: od mýtů o ruské agresi, propagandě, vměšování se do cizích voleb až po pronásledování našich atletů, včetně paralympioniků.

Mimochodem, jak už jsem řekl, všechno zlé je pro něco dobré, tzv. dopingový skandál, jsem si jistý, nám umožní vytvořit v Rusku ten nejlepší moderní systém boje s tímto zlem. Vycházím z toho, že národní program boje proti dopingu bude připraven již na začátku příštího roku.

Chtěl bych k tomu uvést toto: objednané informační kampaně, vynalézání a podvrhy kompromitujících materiálů, mentorování – toho všeho už mají všichni dost; je-li to nutné, jsme sami schopni kohokoli poučovat, ale uvědomujeme si míru své odpovědnosti a jsme opravdu upřímně ochotni podílet se na řešení globálních a regionálních problémů, samozřejmě, že tam, kde je naše účast vhodná, požadovaná a nezbytná.

Nepřejeme si konfrontaci s nikým, to nepotřebujeme: ani my, ani naši partneři, ani světové společenství. Na rozdíl od některých zahraničních kolegů, kteří vidí v Rusku nepřítele, nevyhledáváme a nikdy jsme nehledali nepřátele. Potřebujeme přátele. Ale nepřipustíme poškozování svých zájmů, aby se jimi opovrhovalo. Chceme a budeme samostatně určovat svůj osud, budovat současnost a budoucnost bez cizích nápověd a nevyžádaných rad.

 Zároveň jsme naladěni na přátelský, spravedlivý dialog, na stvrzení zásad spravedlnosti a vzájemné úcty v mezinárodních záležitostech. Připraveni k vážnému rozhovoru o vytváření stabilního systému mezinárodních vztahů 21. století. Bohužel, v tomto ohledu desetiletí uplynulá po skončení "studené války", byla promarněna.

Jsme pro bezpečnost a možnost vývoje ne pro pár vyvolených, ale pro všechny země a národy, jsme pro respekt k mezinárodnímu právu a rozmanitosti světa. Proti jakémukoli monopolu, ať už se jedná o nárokování si exkluzivity nebo o pokusy přizpůsobit svým zájmům pravidla mezinárodního obchodu, omezit svobodu slova, vlastně zavést cenzuru v globálním informačním prostoru. Jinými slovy celou dobu nám vyčítali, že prý uvnitř země zavádíme cenzuru, a nyní sami vyvádí v tomto směru.

Rusko aktivně prosazuje pozitivní agendu v práci mezinárodních organizací a neformálních sdružení, jako jsou OSN, Skupina G20, APEC. Spolu s partnery rozvíjíme své formáty: OSKB, BRICS, ŠOS. Prioritou zahraniční politiky Ruska bylo a zůstává další prohloubení spolupráce v rámci Euroasijské hospodářské unie, součinnost s ostatními státy SNS.

Důležitý zájem představuje také ruská myšlenka vytvoření multiúrovňového integračního modelu v Eurasii, myšlenka velkého euroasijského partnerství. Již jsme zahájili její předmětné projednávání na různých mezinárodních a regionálních úrovních. Jsem přesvědčen, že takový rozhovor je možný taktéž s členskými státy EU, ve kterých dnes roste poptávka po samostatném subjektivním, politickém a ekonomickém kurzu. Soudíme tak na základě výsledků voleb.

Obrovský potenciál spolupráce Ruska s Asijsko-Tichooceánským regionem ukázalo Východní ekonomické fórum, které se konalo letos. Žádám vládu, aby zajistila bezpodmínečné plnění všech dříve přijatých rozhodnutí, zaměřených na rozvoj ruského Dálného Východu. A opět zdůrazňuji: aktivní východní politika Ruska je dána nikoli nějakými konjunkturními úvahami dneška, dokonce ne ochlazením vztahů se Spojenými státy nebo Evropskou unií, ale dlouhodobými národními zájmy a tendencemi světového vývoje.

Za současných složitých podmínek jedním z klíčových faktorů zajištění globální a regionální stability se stalo komplexní rusko-čínské partnerství a strategické spolupráce. Slouží jako model vztahů světového uspořádání, založeného nikoli na myšlence dominance jedné země, jakkoliv silná země by to byla, ale na harmonickém zohlednění zájmů všech států.

Čína se dnes dostává na pozici největší ekonomiky světa a je velmi důležité, že každým rokem se naše vzájemně výhodná spolupráce rozšiřuje o nové ambiciózní projekty v různých oblastech: v obchodě, investicích, energetice, špičkových technologiích.

Veledůležitým úsekem zahraniční politiky Ruska je rozvoj mimořádně privilegovaného strategického partnerství s Indií. Výsledky v říjnu v Goa konaných rusko-indických jednání na vysoké úrovni potvrdily, že naše země mají obrovský potenciál pro prohloubení spolupráce v různých oblastech.

Počítáme s kvalitativním vývojem ve vztazích s našim východním sousedem – Japonskem. Vítáme snahu vedení této země rozvíjet ekonomické vazby s Ruskem, realizovat společné projekty a programy.

Jsme připraveni ke spolupráci s novou americkou administrativou. Je důležité normalizovat a začít rozvíjet bilaterální vztahy na rovnoprávném a vzájemně prospěšném základě.

Interakce Ruska a USA při řešení globálních a regionálních problémů je v zájmu celého světa. Máme společnou odpovědnost za zajištění mezinárodní bezpečnosti a stability, posílení režimů nešíření jaderných zbraní.

Chtěl bych zdůraznit, že pokusy o rozbití strategické parity jsou velmi nebezpečné a mohou zapříčinit globální katastrofu. Na to nelze zapomínat ani na jednu vteřinu.

A samozřejmě, počítám se spojením úsilí s USA v boji proti skutečné, nikoli smyšlené hrozbě – mezinárodnímu terorismu. Přesně tento problém řeší v Sýrii naši vojáci. Teroristé utrpěli znatelné ztráty. Armáda a námořnictvo Ruska přesvědčivě ukázaly, že jsou schopny efektivně pracovat daleko od stálých míst dislokace.

Mimochodem, je třeba uvést, že vidíme, jakou práci v boji proti terorismu odvádí příslušníci speciálních služeb a jednotek také uvnitř země. Máme tady i ztráty. To vše jistě bude v hledáčku naší pozornosti. Budeme pokračovat v této práci. Rád bych poděkoval všem našim vojákům za profesionalitu a šlechetnost, odvahu a statečnost, za to, jak vy, ruští vojáci, ctíte svou čest a čest Ruska.

Vážení kolegové!

Když národ cítí, že je v právu, působí jednotně, pak s jistotou kráčí zvolenou cestou V posledních letech jsme to neměli snadné, ale tyto zkoušky nás jen posílily, pomohly lépe, přesněji identifikovat ty směry, v nichž musíme jednat ještě rozhodněji a  energičtěji.

Při zdolávání současných obtíží, jsme vytvořili základnu pro další posun vpřed, nikdy jsme nepřestali pracovat na agendě rozvoje, což je nesmírně důležité. To znamená, že jsme se nenechali utopit v jakýchsi maličkostech, nezabývali se pouze problémem přežití, ale přemýšleli o cestách rozvoje a prosazovali je. A dnes právě tato agenda se stává tou hlavní, dostává se do popředí.

Budoucnost země závisí jen na nás, na práci a talentu všech našich občanů, jejich odpovědnosti a úspěchu. A my určitě dosáhneme cílů, které před námi stojí, zvládneme úkoly dneška i zítřka.

Moc vám děkuji za pozornost.

 

http://www.ac24.cz/

Klíčová slova: Rusko  | vlastenectví
6428 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Americký zánik je blízko. Amerika již neexistujeGlobalistická média nás označují za dezinformátory...Jak se bude žít v zemi s pirátskou vládou a premiérem Ivanem Batošem?Planetární diktatura nastupuje přes finance: BlackRock ovládne svět. Nahradí dolar nová měna? Peníze už jen digitální. Konec národních státůSrbský prezident Vučič pomohl Rusku vyhnout se plynovému vydírání Ukrajiny

euServer.cz

Socialistické pekloVolby budou soubojem konzervativních zastánců národního státu a progresivistů v čele s Piráty usilujících o „více Evropy“ a podporu imigrace a islamizace

ePortal.cz

“Prasečinky” v poštěDaně nás dusí

Eurabia.cz

Rakousko příkladné v boji proti islámizmuUž je to tu befélem: Do léta naočkovat 70% populace!

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Proč musel zemřít/spáchat sebevraždu generál Lučanský?Proč Česká republika má nakoupit údajně předražené vakcíny proti koronaviru?

ParlamentniListy.cz

Šlachta do Sněmovny. Jména, odposlechy, nezalepené obálky plné peněz. Ještě pět dnů a řada poslanců může zažít to nejhorší ránoHrdina Navalný a Kalousek v plakátu Václava Havla. Vyoral bilancuje zfušované propagandy, kterým už nikdo normální nevěří
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění