Ouha. Katolické bratrstvo obvinilo ministra Hermana a ministerstvo kultury z podjatosti proti němu. Jde o tohle...

Autor: Lukáš Petřík | Publikováno: 30.7.2017 | Rubrika: Právo
fsspx

EXKLUZIVNĚ Katolické Kněžské bratrstvo svatého Pia X. (FSSPX) v ČR požádalo o registraci jako náboženská společnost, která je organizačně nezávislá na jiném státem registrovaném náboženském subjektu, toto platí i vůči místní hierarchii římskokatolické i řeckokatolické církve ve smyslu státní registrace. „Nicméně se to nedotýká vztahu ke katolické Církvi jako takové,“ uvádí prior bratrstva Tomáš Stritzko.

O co jde? Podle tradičních katolíků, kteří se často soustřeďují kolem francouzským arcibiskupem Marcelem Lefébvrem založeného Bratrstva sv. Pia X., se katolická církev po II. vatikánském koncilu a principů na něm přijatých nachází v těžké krizi. Podle tradičních katolíků do církve po Druhém Vatikánu pronikl duch modernismu, relativismu a synkretistického pojetí ekumenismu, kdy se představitelé církve mnohdy odklánějí od věčných pravd, které mají hájit. Bratrstvo například kritizuje nynější katolické představitele za to, že vycházejí vstříc homosexualismu, liberalismu či islámu a jsou ochotni akceptovat rozvody.

Církevní právo není pozitivistické a jeho smyslem je spása duší. Co je tedy učiněno k zachování katolické víry, je legitimní

Kardinál Miloslav Vlk označoval a Tomáš Halík označují Bratrstvo sv. Pia X. za schismatiky, neboť arcibiskup Marcel Lefébvre vysvětil platně, ale nedovoleně, několik biskupů bez dovolení ze strany papeže Jana Pavla II. Lefébvre argumentoval, že se jednalo o stav nouze, neboť podle něho Jan Pavel II. záměrně oddaloval možnost svěcení dalších biskupů. Lefébvre argumentoval stavem nouze, kdy je nutné bránit katolickou tradici. Tím se podle Jana Pavla II. on i vysvěcení biskupové sami dostali do stavu exkomunikace.

„My uznáváme autoritu církevních představitelů i papeže, nejsme schismatiky, ale neuznáváme ji tam, kde ji zneužívají proti věčným pravdám a dogmatu. Papež nemá vymýšlet nic nového, ale jeho úkolem je poklad víry zachovávat, to je součástí dogmatu o papežské neomylnosti. Pokud vymýšlí něco nového v rozporu s pokladem víry, je nejenom právem, ale i povinností katolíka se proti tomu postavit. Navíc papež je neomylný pouze v přesně vymezené oblasti. Známe z historie i řadu špatných papežů. Nesmí převážit kult osobnosti nad papežským úřadem, jehož úkolem je předat dál, to co papež obdržel, tedy poklad víry,“ uvedl Stritzko před časem pro ParlamentníListy.cz.

Benedikt XVI. sňal exkomunikaci z biskupů Bratrstva, ale páter Stritzko se ptá, jak se snímá neplatná exkomunikace. „Je to spíše jakýsi politický akt, neboť ta exkomunikace je od počátku neplatná, a to proto, že monsignor Lefébvre jednal pro uchování katolické víry ve stavu nouze, a to je i důvod, proč je i naše působení legitimní. Církevní právo není pozitivistické a jeho smyslem je spása duší. Co je tedy učiněno k zachování katolické víry, je legitimní. Pokud někdo používá kodex kanonického práva, aby zabraňoval v uchování katolické víry, tak je to nelegitimní. Aby byla exkomunikace platná, musí být spojena s hříchem. Toho se arcibiskup Lefébvre nedopustil,“ vysvětluje Stritzko.

FSSPX: Vyznáváme veškeré učení katolické církve, uznáváme primát papeže

Stritzko v odůvodnění, proč FSSPX požaduje registraci u státu, uvádí, že FSSPX fakticky působí v České republice od roku 1991, tedy více než 25 let. Během této doby se bez právní aprobace ze strany ČR obešlo a nikdy se kvůli tomu do konfliktu s právním řádem ČR nedostalo. „Avšak v souvislosti s nárůstem počtu věřících, kteří navštěvují akce pořádané FSSPX, s nárůstem počtu kaplí provozovaných FSSPX a na to navazujícím počtem právních jednání vznikla nutnost, aby FSSPX získalo v souladu s právním řádem ČR tzv. právní osobnost, tj. způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti (§ 15 odst. 1 obč. zák.). Toho může docílit jedině tak, že se stane tzv. právnickou osobou,“ vysvětluje prior Bratrstva v ČR.

„Vyznáváme veškeré učení katolické Církve. Podle článku 4 uznáváme primát papeže. Já jsem jako generální představený podle článku 6 ve výkonu svého úřadu vázán těmito dvěma odstavci článku 1, jinak jsem ve svém řídícím úřadu nezávislý. Konkrétní realizace podřízení se římským úřadům je předmětem vyjednávání, jímž je pověřena Papežská komise Ecclesia Dei. Zvláštností naší společnosti je výlučné používání tradiční římské liturgie, která se od dnes užívané nové liturgie podstatně liší. Také právní zvyklosti našeho společenství mají své specifické rysy. Všichni naši duchovní a veškerý apoštolát jsou mi jako generálnímu představenému podřízeni a nejsou závislí na římskokatolické Církvi v jednotlivých státech, to znamená ani v České republice, ve smyslu státem uznané právnické osoby. Proto je naše postavení v České republice analogicky srovnatelné s postavením řeckokatolické Církve, a nikoliv s postavením řeholních řádů, v univerzální Církvi je lze srovnat také s postavením s katolickou Církvi sjednocených anglikánů,“ uvádí generální představený mezinárodního bratrstva Bernard Fellay v dopise ministerstvu kultury.

ČBK: Členové FSSPX jsou katolíky a schismatickým sdružením

Česká biskupská konference se svém vyjádření na dotaz ministerstva kultury uvedla, že z kanonického hlediska členové bratrstva zůstávají katolíky, ale v důsledku nápravného trestu je jim pozastavena většina práv, které by v církvi měli. Katolická církev uznává platnost, nikoli legitimitu, kněžských a biskupských svěcení bratrstva a bratrstvo označuje za „schismatické sdružení“.

„Svatý otec udělil všem kněžím institutu fakultu platně zpovídat věřící (v roce 2015 – pozn. red.), aby tak zajistil platnost a dovolenost svátosti, kterou vysluhují, a nenechával lidi v nepokoji. Ve stejném pastoračním směru, který má uklidnit svědomí věřících, a navzdory tomu, že objektivně v tuto chvíli přetrvává nelegitimní kanonická situace Bratrstva sv. Pia X., Svatý otec (…) rozhodl, že umožní místním ordinářům udělovat také dovolení k slavení manželství věřících, kteří se účastní pastoračních aktivit Bratrstva, a to následujícím způsobem,“ píše se v dopisu od papeže Františka.

Poměrně pikantní dotaz ze strany ministerstva vůči ČBK byl, zda se bratrstvo ztotožňuje s postojem katolické církve vůči homosexualitě. ČBK odpověděla, že nemá žádné informace k tomu, jak se bratrstvo staví k otázkám homosexuality.

Bratrstvo odmítá, že by se svou registrací oddělilo od katolické církve a že by se od ní oddělili i věřící, které využívají udělování svátostí od kněží bratrstva. FSSPX tvrdí, že české právo vzájemný vztah mezi FSSPX a Církví římskokatolickou nijak neřeší ani ho nezajímá, neboť stát je nábožensky neutrální.

Církev římskokatolická účastníkem řízení

Ministerstvo kultury uvedlo ve svém usnesení, že k řízení o návrhu o registraci Kněžského bratrstva svatého Pia X. přistupuje jako účastník Církev římskokatolická.

„Účastníky řízení jsou taktéž další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Církev římskokatolická je dotčena ve svých právech možnou registrací Kněžského bratrstva svatého Pia X. jakožto církve a náboženské společnosti registrované podle zákona o církvích a náboženských společnostech, ačkoliv z věroučného hlediska je možno na Kněžské bratrstvo svatého Pia X. pohlížet rovněž jako na součást Církve římskokatolické,“ uvedlo ministerstvo ve svém odůvodnění.

Podjatost?

Bratrstvo v reakci na stanovisko ministerstva kultury podalo námitku z podjatosti, protože má podezření, že se ČBK snaží zabránit registraci FSSPX. Podezření z podjatosti nasvědčují dle FSSPX některá fakta.

„Jde především o fakta, že Ing. Pavla Bendová, ředitelka odboru církví MK, je katoličkou a před svým nástupem na MK se zabývala ekonomickou činností v Metropolitní kapitule u sv. Víta, která úzce spolupracuje s Arcibiskupstvím pražským, a že ministr kultury Mgr. Daniel Herman je bývalým knězem, byl sekretářem známého odpůrce FSSPX kardinála Vlka, o jehož odchodu hovořil jako o odchodu otce a v letech 1996–2005 byl mluvčím ČBK. Lze tedy důvodně předpokládat, že obě tyto osoby bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu mají s ohledem na svůj poměr k věci (v případě zamítnutí rozkladu též k účastníkovi řízení CŘK) takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o jejich nepodjatosti. Takové osoby jsou vyloučeny ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohly výsledek řízení ovlivnit (§ 14 odst. 1 SŘ). Obě osoby o okolnostech nasvědčujících, že jsou vyloučeny, věděly od zahájení řízení. Nejméně Ing. Pavla Bendová měla povinnost o těchto okolnostech uvědomit svého nadřízeného, což neučinila,“ uvedlo FSSPX ve svém vyjádření.

ParlamentníListy.cz požádaly ministerstvo kultury i ministra Daniela Hermana o vyjádření ohledně možné podjatosti. „Vzhledem k tomu, že řízení běží, se vyjadřovat nebudeme,“ odpověděla za ministerstvo Simona Cigánková.

www.parlamentnilisty.cz

Klíčová slova: Katolická církev  | křesťanství
3906 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Planetární diktatura nastupuje přes finance: BlackRock ovládne svět. Nahradí dolar nová měna? Peníze už jen digitální. Konec národních státůGlobalistická média nás označují za dezinformátory...Přispějte prosím na provoz EUportaluSrbský prezident Vučič pomohl Rusku vyhnout se plynovému vydírání UkrajinyTo sa vážne nenájde niekto mladší (Sorosovi bolo vlani rovných 90 rokov), kto by od neho mohol prevziať prápor revolúcie? Začnime preto hneď z úvodu radostnou správou, že sa to podarilo

euServer.cz

Volby budou soubojem konzervativních zastánců národního státu a progresivistů v čele s Piráty usilujících o „více Evropy“ a podporu imigrace a islamizaceBez práva na slávu. K dějinám ruské rozvědky

ePortal.cz

“Prasečinky” v poštěDaně nás dusí

Eurabia.cz

Vláda Arménie informuje OSN, že Ázerbájdžáncům se nedá věřit, protože porušuji uzavřené dohodySvrchovaná: Kuba má svoji vakcínu!

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Proč musel zemřít/spáchat sebevraždu generál Lučanský?Proč Česká republika má nakoupit údajně předražené vakcíny proti koronaviru?

ParlamentniListy.cz

To jsem neříkal, kdo to je? Profesor Beran po ,,Staromáku” překvapí mnohé. Důrazný textPlán proti Zemanovi, který ho smete. Zmíněn Kalousek. Budete koukat
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění