Nesmíme dopadnout stejně jako Západ, jinak zanikneme. Zhouba a téměř neřešitelný stav. A Babišovi bych přál… Topolánek nám řekl věci, které byste od něj možná nečekali

Autor: Lukáš Petřík | Publikováno: 21.12.2017 | Rubrika: Rozhovory
topol2

ROZHOVOR „Západ, jak jsme ho znali, už neexistuje. Většina zákonů týkajících se politické korektnosti či cenzury na sítích by byla ještě před deseti lety naprosto nepředstavitelná,“ říká Mirek Topolánek. Hovořili jsme s ním o tom, jaké ohrožení pro nás znamená masová imigrace, radikální islám a multikulturalismus, i o tom, jaký má být úkol vlády Andreje Babiše.

 

Vy jste hovořil o tom, že politický islám je stejným nebezpečím jako komunismus či nacismus a že by se měl zakázat. Co tím termínem „politický islám“ myslíte? Znamená to, že existuje i „nepolitický islám“, nebo islám je dle vás politický jako takový? Například Bill Warner pojem islám a politický islám ztotožňuje a říká, že podstatou islámu jsou politické požadavky typu nadvlády práva šaría a podobně…

Používají se termíny jako islamismus, politický islám či radikální islám. Některé ty islámské školy, které nejsou salafistické, nejsou zdaleka tak agresivní. Ale saudsko-arabský wahhábismus či salafismus agresivní je. Politický islám je dle mě nejenom náboženství, ale celá nástavba, a dá se od náboženství velmi těžko odlišit či oddělit, ale lze to. I šaría umožňuje tichou proceduru modlitby, a ne tu veřejnou. Tam, kde se nedaří prosadit prvky práva šaría do občanského života, tak tam provádí tiché modlitby. Pokud je islám praktikován tímto způsobem, tak to není žádný velký problém a takovýto islám agresivní není. Drtivá většina muslimů na celém světě žije mírumilovně a nemá problém se soužitím s ostatními. 

V některých no-go zónách se už ale šaría aplikuje. Problém nastává radikalizací. Když dá člověk dohromady Korán, ale i zapsaný život Mohamedův v kombinaci s dalšími věci, tak šaría ovlivňuje občanské, rodinné právo, ovlivňuje prakticky vše od ekonomiky po politiku. V takovém okamžiku je to již nebezpečné. Šaría hlásá náboženskou nenávist. Káfir, tedy nemuslim – ať už je to křesťan, žid, ateista, nebo buddhista – představuje pro takového muslima člověka méněcenného. Každý káfir má jen tři možnosti, jak ho může muslim akceptovat. Buď takový člověk konvertuje, nebo se vyplatí pomocí džizjy (daň z hlavy – pozn.redakce), anebo může být zabit. Mimochodem sociální dávky, které muslimové v západní Evropě dostávají, jsou jimi brány jako džizja. Nacismus hlásá rasovou nenávist, komunismus třídní nenávist  a politický islám (či islamismus nebo radikální islám) hlásá náboženskou nenávist.

Vy kritizujete takzvaný multikulturalimus…

Je zajímavé, že celá Evropa bojuje za práva žen, ale současně v no-go zónách připouští právo šaría. To například zakotvuje, že žena musí chodit zahalena, že žena nemá rovná práva jako muž, dvě ženy vyrovnají svědectví jednoho muže a tak dále. Víme, že v Evropě je zdokumentovaných 500 tisíc případů ženské obřízky, sňatky s dětmi. Takže na jedné straně je hlásána rovnost, ale v rámci teorie multikulturalismu je tato rovnost pošlapávána. Multikulturalismus je zhoubná ideologie, která nás přivedla do současného téměř neřešitelného stavu. Sami si podřezáváme větev tradic své civilizace a podkopáváme její kořeny. V některých zemích to půjde jen velmi těžko napravit. Toleruje se tam duální právo. Na některých územích těchto zemí neplatí jejich vlastní zákony. Že některé země rezignovaly na obranu svých hodnot, neznamená, že na to můžeme rezignovat my.

Co jste konkrétně mínil tím zákazem politického islámu?

Již dle nynější úpravy u nás nemohou existovat muslimské školy a podobně. Chtěl bych, aby do zákona, ve kterém je zakázána propagace komunismu a nacismu, byl přidán i politický islám. Základem našeho práva je rovnost před zákonem. Islám v zásadě hlásá nerovnost mezi pohlavími, nerovnost mezi náboženstvími, nerespektuje lidská práva, Ústavu a není kompatibilní v mnoha dalších věcech. Tím pádem je v totálním rozporu s právem, které my tu máme. Nedovedu si představit, že bychom byť jen na vteřinu připustili situaci, kterou si způsobily západní země už po druhé světové válce. Třetí generace muslimů má pocit vyloučení, odcizení a nezakořeněnosti a začíná se radikalizovat. Teď je jen otázka, zda my tu radikalizaci připustíme, nebo ne.

Mluvil jste o umírněných muslimech. Nejsou ale umírnění do té míry, do jaké neaplikují tu nauku islámu? Není to tak, že islám je zlý, agresivní ze své podstaty, ale pak mohou existovat muslimové, kteří plně neaplikují tu nauku? Podobně jako byli třeba komunisté či členové NSDAP, kteří přímo nikomu neškodili a byli ve straně třeba z kariérních či jiných důvodů…    

Samo o sobě praktikování islámského náboženství v umírněné podobě nebezpečné není. Nebezpečnost stoupá s procentem penetrace muslimské populace a s její radikalizací. Existují studie, že do dvou procent se vlastně nic neděje. Při dalším nárůstu na 2–5 procent začíná rekrutace mladíků pro boj proti „bezbožnému Západu“ a proti káfirům a praktikování šaría ve vyloučených komunitách. Tam, kde ta komunita má 12 až 15 procent se stupňují požadavky a vyžaduje uplatňování prvků práva šaría v běžném občanském životě. Jsou zde muslimové, kteří žijí v poklidu, ale existuje riziko, že přijedou radikální muslimové a řeknou jim: „Ty nejsi dobrý muslim, ty nežiješ podle života Mohamedova. Ty se pětkrát denně nemodlíš. Dokonce tvá žena chodí nezahalená...“

Ale nemají pravdu, že umírnění muslimové jsou „špatnými muslimy“?

No, jejich viděním světa pravdu asi mají. Ti umírnění lidé tady žijí a nemají žádný problém. Takže jsou to asi „špatní muslimové“ ve smyslu radikálního výkladu Koránu a života Mohamedova, nicméně žijí takto po dvě či tři generace a neradikalizují se. Pokud připustíme, že sem budou jezdit radikální muslimové je vydírat, a pokud připustíme, že budou zdraví a mladí migranti dostávat sociální dávky jako v Evropě, tak se dostaneme do stejné situace, ve které je dnes Švédsko nebo mnohá místa po celé západní Evropě. My s radikálním islámem musíme bojovat, jinak naše civilizace zanikne. Jestli budeme schopni se ubránit, to nevím.  

Jak ten zákaz politického islámu aplikovat v praxi? Zákaz práva šaría? Hlídat mešity, aby tam nikdo nehlásal nenávist?

Uvádí se, že ve Španělsku existuje zhruba 1200 mešit, z toho 800 není pod jakýmkoli dohledem. Je třeba, aby mešity umožnily normální státní dohled. Když sem přijede imám ze Saudské Arábie, tak by to měly vědět tajné služby a policie. Při jakémkoli projevu nenávisti a při jakémkoli vybízení k radikalismu by měli být okamžitě vyhoštěni. Pokud dopustíme, aby tito lidé radikalizovali i umírněné muslimy, kteří tu poklidně žijí, tak se dostáváme na stejnou skluzavku jako na Západě.

Ono se to už tady děje. Víme, že předák muslimů v Praze, Vladimír Sáňka, vydával knihu Základy tauhídu, která hlásá nenávist, nenávistná kázání v brněnské mešitě měl pan Alrawi, předseda Muslimské unie Muhammad Abbás přímo v České televizi obhajoval právo šaría. Víme, že mešity v Česku jsou financovány a napojeny na Saudskou Arábii

Jsem katolík a jsem nábožensky tolerantní. My jsme nábožensky tolerantní země. Legislativně se bude muset tedy zachytit zákaz propagace politického islámu a práva šaría. Nesmíme připustit, aby to v mešitách propagovali. Na příkladu Švédska je vidět, co se může stát během dvaceti let. Díky sociálnímu systému, který dává těmto lidem neskutečný komfort a ukazuje slabost a zranitelnost Západu.

Dokonce dávají sociální dávky i džihádistům, co se vracejí z Iráku a Sýrie…

Jasně, jasně. Toto povede k radikalizaci společnosti. Dnes Švédští demokraté jako nacionálně orientovaná strana získává velkou voličskou podporu. To se může stát po celé Evropě. Tenze ve společnosti bude narůstat. Západ tak, jak jsme ho znali, skončil.

Vy píšete o krizi západních hodnot. Na druhou stranu ODS měla teď kampaň „patříme na Západ“. V Německu byl odsouzen novinář, který zveřejnil fotografii, jak se sešel velký jeruzalémský muftí al-Hussejní s Adolfem Hitlerem. Byl odsouzen za šíření nenávisti. Prostě publikoval jen historický fakt. Podobně Marine Le Penová je ve Francii stíhána za to, že zveřejnila fotku z Islámského státu, na níž byly uřezané hlavy, které islamisti uřezali zajatcům. Je pro nás Západ stále vzorem? Je toto demokracie, když je někdo stíhán za to, že zveřejňuje evidentní fakta?

Odpověď je nasnadě. Jak jsem řekl, Západ, jak jsme ho znali, už neexistuje. Většina zákonů týkajících se politické korektnosti či cenzury na sítích by byla ještě před deseti lety naprosto nepředstavitelná. Ale znovu k tomu dodávám, že není alternativa. Mně ovšem Rusko demokratičtější nepřipadá. Ani náhodou. V tom je ten problém. My jsme země, která patří na Západ. Přes všechno, co říkáte – a rozumím tomu – mi pořád ten Západ připadá lepší než Východ.

Když se ale mluví o solidaritě v rámci EU, tak chci, aby ty státy byly solidární s námi. Proč mají Řekové vyšší mzdy, vyšší penze a vyšší sociální dávky než my, když ekonomika jim nešlape? Jak je to možné? A proč my máme být solidární se západní Evropou, když oni si po druhé světové válce zadělali na problém s muslimskými komunitami a ty no-go zóny tam měli už před tou masivní migrační vlnou? Proč, když oni sami nejsou schopni plnit vlastní měnové podmínky? My máme být solidární  s nimi? Ne! Já chci solidaritu po nich! Já chci stejnou životní úroveň pro naše lidi, jako je ve Francii a Německu! V rámci té solidarity chci, aby oni dodržovali pravidla, která si schválili. Protože my je dodržujeme. V momentě, kdy by ta pravidla začala ohrožovat nás – to je pro mě přijetí eura a přijetí nekontrolované migrace jako principu – tak se proti tomu musíme postavit. Nemluvím samozřejmě o Ženevské konvenci…

Dle ní ale uprchlík musí prokázat, že je nábožensky či politicky pronásledován.

Samozřejmě.

Ale pokud my budeme pro toho uprchlíka první bezpečnou zemí. To by tu musel seskočit padákem…

To připadá v úvahu v zásadě jenom letecky. Takhle je to podepsáno. Ten, kdo prokáže, že má na politický azyl právo, tak tu může zůstat. Nevím, proč bychom měli mít nějaké kvóty a přijímat někoho, komu budeme platit víc než našim lidem. To absolutně odmítám. Nepřipadám si jako fašista a nepřipadám si jako netolerantní. Naopak.

Co si myslíte o lidech, jako je Geert Wilders či Marine Le Penová? Jsou oni opravdu ti fašisti, za které jsou označováni?

Jsou to produkty selhání standardních stran, které zklamaly své voliče a nejsou schopny lidem říkat pravdu. Například CDU dnes není konzervativní strana, je to strana levostředová…

Ano, ale mě zajímá, zda to jsou dle vašeho názoru fašisti, kteří mají být zakázáni, potlačeni…

Musíme rozlišovat mezi fašisty a nacisty. Italský fašismus nebyl antisemitský, byl korporativistický. Já si myslím, že ty nálady a politici, které jste zmínil, vycházejí spíše z nacionalismu. Nabízejí odpovědi, které lidé nenacházejí u tradičních stran. U nás Tomio Okamura našel díru na trhu. Říká ostré věty a nabízí nereálná jednoduchá řešení. Tady obecně tyto věci nikdo neříká. V Německu by i mě začali popotahovat už za to, že pojmenovávám věci napřímo a bez vytáček. Měli by pocit, že nemluvím politicky korektně. A to já ani nemíním. Pravda musí vítězit nad postpravdou = lží.

Mně jde o to, zda dle vás třeba Wilders hlásá rasovou nenávist, když podporuje stát Izrael a spolupracuje s Židy. Stejně tak ve Francii Židé volí poměrně dost Le Penovou… Kritika islámu ze strany Le Penové je možná dokonce umírněnější než ta vaše…

Nevím, koho bych volil ve Francii, kdybych tam žil. Možná bych volil umírněnou pravici typu Francois Fillon. Macron je pro mě naprosto nepředstavitelný. A levice už vůbec ne. Všichni tito politici jako Le Penová artikulují názory lidí, kteří mají strach, a proto naskakují na laciná, černobílá řešení. Jednoduchá řešení to samozřejmě nemá. Já nepřipouštím řešení toho typu, které nabízí tito vůdcové. Pro mě je to daleko složitější. Vysvětlete lidem, kteří chtějí černobílé řešení, že si nevybírají mezi Losnou a Mažňákem. Možná je to spíše Široko, ale nevíme to jistě. (smích)

Jinak přeji vládě Andreje Babiše, aby se s problémem masové imigrace vypořádala dobře, protože jinak těch lidí, kteří budou volit nesystémové strany, bude přibývat. Já na to mám poměrně ostrý názor a mám o tom i mnoho empirických poznatků i díky tomu, že jsem procestoval Blízký východ, subsaharskou Afriku. Ta radikalizace je vytvářena trochu uměle.

Nepomohl tomu Západ právě intervencemi? Arabské jaro a tak dále?

Samozřejmě. Psal jsem ve své knize, že v sedmdesátých letech v Íránu děvčata chodila s nezahalenou hlavou a dal se tam kdekoli koupit alkohol. A v té době v Evropě řádila IRA, Brigade Rosse, Rote Armee. V té době byl v Evropě větší binec než v islámském světě.

Ale pro tyto země je parlamentní demokracie západního střihu spíše přítěží, a pokud mají ropu a plyn, tak si vystačí a nepotřebují budovat nějaké složité mechanismy vládnutí založené na demokracii a vyvažování moci. To je zřetelné v Egyptě či Turecku, kdy sekularitu drží armáda, a v momentě, kdy armáda ztrácí sílu, tak nastupuje islamizace společnosti a zapojování práva šaría do běžného života.

Není chyba, že Západ jde proti Asadovi? Všichni křesťani podporují Asada, který se jich jediný zastává…

Za Asada byla Sýrie multikulturní, multináboženská země. Má velký podíl na tom, že to už není pravda.

Ví se, že americká administrativa Obamy a Clintonové podporovala Muslimské bratrstvo v Egyptě a an Nusrá v Sýrii…

Americká administrativa speciálně za Obamy a za Clintonové podporovala v té oblasti snad skoro všechny. Udělali obrovskou chybu s arabským jarem. A udělali chybu, že když do Iráku šli, tak z něho neměli odcházet. Ten odchod byl daleko významnější chybou než tam vstoupit. To jsou chyby, které ovlivnily celý Blízký východ.   

www.parlamentnilisty.cz

 

Klíčová slova: islám  | EU  | imigrace  | Topolánek
7542 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Zapomenutý rozhovor se sestrou Lucií Obrana státu bez funkční domobrany je nemyslitelnáHořící kostely, zničené sochy: Útoky ze všech stran. Černý rasismus káže zničení "bílého" náboženství. Zbabělý klérus mlčí. I Francie v plamenech. Erdogan se chechtá. Budeme jen trpět a nebránit se?Vážení čtenáři, pomozte nám prosímEvropská unie: Covid-19 nepozastavuje právo uprchlíků na azyl

euServer.cz

Nová ruská ústava Kalousek ví stejně dobře jak to ví generál Flynn, že hnutí Blak Lives Matter je jen dočasnou zástěrkou toho, co má přijít po něm. Což je nová barevná revoluce fašistického střihu

ePortal.cz

Prosíme o pomoc. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikneRasismus je zpátky a sílí

Eurabia.cz

Český antiislám žije! Pomozte nám jej propagovat - nové propagační předmětyUSA vyhlásily EU válku. Hospodářskou. Pompeo si jede koupit východňáry

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruská armáda má technologií, kterou nemají Američané. Armáda USA je zděšenaByl zprovozněn nový most mezi Ruskem a Čínou

ParlamentniListy.cz

Exkurze do nitra komunistické strany. Těžce nemocný Kohlíček promluvil: Husák, Bil'ak, Štrougal, Jakeš, Ransdorf...Loď migrantů pluje do Evropy. Jeden vytáhne mobil, další doklady, zbylí kreditky. Pak udělají absolutně nečekanou věc. A ještě se u toho nahrají
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění