Výkonná Unie = Unie bez regulací

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 10.10.2007 | Rubrika: Zamyšlení
EU otaznik

Motto: Přílišná daňová zátěž, přeregulovanost evropské ekonomiky a přemrštěné ochranářství jsou hlavními brzdami ekonomického rozvoje Evropy.

- - -

 

Pod záštitou místopředsedy vlády ČR Alexandra Vondry a stínového ministra zahraničních věcí Velké Británie Williama Hague pořádala Občanská demokratická strana společně s britskou Konzervativní stranou pod hlavičkou "Hnutí pro evropskou reformu" ("Movement for European Reform"=MER)  v prostorách CEVRO institutu mezinárodní konferenci “Zvýšení evropské konkurenceschopnosti ve 21. století: Role EU”. 

Uvítací projev pronesli Jan Zahradil, předseda poslaneckého klubu ODS v EP, a Timothy Kirkhope, lídr britské Konzervativní skupiny v EP.

"Cílem platformy MER, která vznikla z iniciativy předsedy ODS a premiéra ČR  Mirka Topolánka a předsedy Britské konzervativní strany Davida Camerona v červenci 2006, je být vůdčí politickou silou ve formulování a prosazování myšlenky více moderní, otevřené, flexibilní a decentralizované Evropy, připravené čelit výzvám 21. století. Jedná se o společnou platformu Občanské demokratické strany a britské Konzervativní strany, která se na této konferenci poprvé představuje v Praze. EU by měla být podle MER založena na ekonomické spolupráci a volném trhu, měla by být flexibilní a nefederalistickou unií národních států. V jednadvacátém století nemůže být EU řízena podle starých federalistických představ. V posledních letech se ale bohužel EU zabývala stále více sama sebou a zapomněla na obsah. Její hlavní činností začala být legislativa a to především ekonomická," vysvětli přítomným co je záměrem MERu Jan Zahradil

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR a předseda ODS, a Rt. Hon. David Cameron, předseda britské Konzervativní strany (KS), ve své videozdravici uvedli, že růst ekonomik v Asii je velkou hrozbou pro evropské hospodářství. "Musíme se zasadit o to, aby evropské hospodářství dokázalo odolat těmto hrozbám. Již nyní je jasné, že do roku 2010, kdy končí Lisabonská strategie, EU nedostojí cílům, které si v ní stanovila. Evropa proto musí bojovat za méně regulace a za konkurenceschopnost v daňové politice. Levice ale tlačí na harmonizaci a dokonce na harmonizaci daní. Bojujeme s ní za liberalismus a za liberalizaci trhu s plynem a elektřinou. Naším cílem je diskusi s levicí vyhrát. Věřím, že tato konference zharmonizuje výzvy, ke kterým cílíme," uvedl Cameron. Mirek Topolánek ho doplnil: "Zdravím speciálně pana Hague a kolegy z britské Konzervativní strany. Našim i jejich cílem je Evropa bez bariér, bez regulace, unifikace, byrokracie. Téma konference je skvěle zvolené. Nejsme rozbíječi EU, trablemakery a kacíři. Pouze je zde rozpor cílů a prostředků, jak si představujeme EU jinak, než levice. EU nepotřebuje nové ideje. Nepotřebuje "lepší regulaci". Jedno slovo v tomto názvu popírá druhé, neboť není lepší a horší cesty do pekel. Výborně vystihla činnost bruselských úředníků Margaret Thatcherová: "Co se hýbe, je potřeba zdanit, když se to ještě hýbe, zregulovat a  když se to přestane hýbat, tak to dotovat" My chceme zvýšit výkonnost Unie podle hesla:  "Výkonná unie = unie bez regulací". Podle Camerona stará Evropa musí naslouchat nové Evropě. jeho cílem je Evropa bez bariér.

  Obsah konference byl členěn do tří tématických bloků, které se zabývaly problematikou negativních dopadů unijní regulace a evropského protekcionismu na konkurenceschopnost EU a jejich členských států. Konference se rovněž zabývala aktuálními iniciativami Evropské komise, které v sobě ukrývají nebezpečí daňové harmonizace na úrovni EU.

Nejlepší regulace je žádná regulace

 První blok řešil otázku, zda je lepší vůbec nějaká nebo vůbec žádná regulace v EU. Vystoupili na něm  Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu ČR, Vladimír Dlouhý analytik společnosti Goldman Sachs, Bruno Waterfield z Daily Telegraphu a mluvčí liberální holandské strany VVD pro evropské otázky poslanec Han ten Broeke (na obr zprava). Blok moderoval Jan Zahradil

Přednášející se shodli na to, že hospodářský vývoj v dnešní EU je poznamenán pokulhávajícím ekonomickým růstem, vysokou mírou nezaměstnanosti a udržováním drahých a neefektivních systémů sociálního zabezpečení. Nejvíce zneklidňujícím je trend dlouhodobých snah nikým nevolených bruselských úředníků regulovat vše, co se ještě regulovat dá. Přímo nesnášejí každou věc, kterou nemají pod kontrolou a neregulují ji dle svých, mnohdy nesmyslných a neodborných představ. Tuto jejich neschopnost si již uvědomují i politici samotné EU. Jejich nespokojenost se současnou situací, kdy EU vykazuje slabé hospodářské výsledky a postupně se stává nekonkurenčním hráčem na globálním trhu, vyústila v unijní iniciativu takzvané "lepší regulace". Řečníci si ale vesměs posteskli, že není příliš znát rozdíl mezi "regulací" a "lepší regulací" a podle nich by místo "lepší regulace" mělo nastoupit "méně regulace" a nejlépe "žádná regulace"

EU musí omezit regulace svých vlastních podniků a občanů, chce-li být konkurenceschopnou

Ve druhém bloku se zamýšleli  diskutující Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, James Walsh, ředitel vnějších vztahů na Institute of Directors London, Jiří Schwarz, děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, a Jonathan Evans, poslanec EP (zprava), nad tím, jak nalézt lepší podmínky pro konkurenceschopnost Evropy 21. století. Blok moderoval Timothy Kirkhope

Řečníci se vesměs shodli na tom, že konkurenceschopnost EU je omezena unijní přeregulovaností. Tato vysoká evropská regulace se stává již hrozbou nejen pro státy EU, ale pro celý světový obchod. Je to bludný kruh. Čím více ztrácí ekonomika svou konkurenceschopnost, tím více roste její potřeba ochranářských nařízení neboli regulace. Přitom z volné soutěže tržních mechanizmů mají největší strach právě největší zastánci zavádění evropských standardů na ochranu životního prostředí, pracovně-sociálních standardů a ochránci spotřebitelů. Chtějí svými stále rostoucími opatřeními zajistit Unii globálně výsadní opatření, ale přitom jimi neustále snižují její konkurenceschopnost na volném globálním trhu. Jejich protekcionismus znamená zvýšené náklady a přitom nižší kvalitu jak výrobků, tak služeb.  Nadměrná regulace vede řadu podniků k tomu, že opouštějí Unii a své aktivity přesouvají do svobodných částí světa. V důsledku toho klesá počet pracovních příležitostí, investic, roste nezaměstnanost a v důsledku toho všeho klesá životní úroveň.  Řečníci se shodli na tom, že jestliže chce EU čelit úspěšně světové konkurenci, musí opustit protekcionistická řešení a omezit regulaci svým vlastních podniků a občanů.

Ke zlepšení hospodářství kontinentu vede konkurence mezi státy daná konkurencí daňovou

Třetí blok se zabýval otázkou daňová konkurence nebo daňová harmonizace. Vystoupili na něm Mark Francois, stínový ministr pro Evropu Velké Británie (uprostřed), Ivo Strejček, poslanec Evropského parlamentu (vlevo), a Evgeni Kanev, Maconis LLC z Bulharska. Blok moderoval Jan Zahradil

K celkovému zlepšení hospodářského prostředí vede, jak plyne z výše uvedeného, konkurence. Konkurence nejen mezi podniky uvnitř státu, ale konkurence mezi jednotlivými vládami a státy. Ta vede k rozmanitosti  a tuto konkurenci mohou státům zajistit rozdílné fiskální modely neboli daňová konkurence. Ta je nezbytně nutná k tomu, aby EU byla opět tou starou úspěšnou Evropou s národními ekonomickými rozmanitostmi. Daňová konkurence zaručí, aby v Evropě opět začala panovat vnitroevropská konkurence  vedoucí k nejlepším možným ekonomickým výsledkům jednotlivých států a v důsledku toho celého kontinentu. Nynější regulace zavádí prostředí uniformity a brání vzniku obchodních a tržních vztahů. Požadovaná daňová harmonizace by dílo zkázy završila a setřela by veškerou konkurenci a rozdílnost. Daňová harmonizace je škodlivá pro hospodářský růst a podporuje růst daňového zatížení. Kritika z řad evropských levicových politiků "nekalé daňové soutěže" je nesmyslná. Na daňové soutěži není nic nekalého a nic nefér.  Naopak daňová harmonizace by byla daňovým kartelem namířeným proti zájmům daňových poplatníků. Ke zlepšení hospodářství kontinentu vede podle řečníků právě proto daňová konkurence, která je součástí soutěže rozdílných fiskálních modelů a vede v důsledku toho ke zlepšení hospodářství celé EU. Právě rozdíly v nastavení daňových systémů dávají voličům jasnou zprávu o stavu té které země neboť jasně ukazují na úroveň ekonomických výkonů zemí. V globální ekonomice nemají šanci přežít trhy, které jsou nepružné, přeregulované a zatížené daňovým břemenem. Jenom ti, kteří jsou schopni na tuto novou ekonomickou situaci reagovat rychle a flexibilně a jsou vystaveni konkurenci ostatních, mají šanci na úspěch.

EU dusí konkurenceschopnost, harmonizaci daní jasné NE

Závěrečné projevy pronesli Alexandr Vondra, místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti a Rt. Hon. William Hague, stínový ministr zahraničních věcí Velké Británie. William Hague konstatoval, že britská konzervativní strana sdílí s českou Občanskou demokratickou stranou víru v tutéž Evropu.

"Dusivost konkurenceschopnosti EU vnímám silně. Při množství papírů, které mi přicházejí z Bruselu, mi začíná rozum stát. Proto sdílím s přáteli z Velké Británie a z Holandska blízké postoje. Dnes a denně se potýkám s problémem, jak omezit nárůst byrokratické zátěže, která klade stále větší administrativní nároky na podnikatele. A nejen administrativní, ale i finanční. Například ČR je jedním z největších výrobců malých letadel. Nyní svádí tento byznys boj za poplatky za certifikace v hodnotách stovek tisíc dolarů. Pro velké koncerny je to nic, pro naše malé producenty je to hrůza," uvedl vicepremiér Vondra

 Evropská komise chce sice do roku 2012 o 25 % administrativu snížit, ale Vondra neví, jak bude úspěšná. O tom, zda je lepší ta která regulace, by měla rozhodnout podle něj národní zpětná vazba. "Na vnitřním trhu si EU klade přehnaně striktní standardy. Ministr Říman například přivezl z Bruselu dva zapalovače. Ten, co zakázala EU používat, je za 5, ten doporučený za 50 Kč a ten druhý mi navíc dělá modřinu na palci. Rovněž limity pro CO2 či chemické látky V EU potřebují více manévrovacího prostoru. EU by měla občas sestoupit z kola a šlapat teprve tehdy, až zjistí, která cesta je ta správná. Neměla by se bát přenést zpět kompetence na národní státy. S kolegy z Velké Británie máme společnou transatlantickou vazbu, společnou koalici MER v EU a snahu o odbourávání protekcionismu. Máme rovněž společné liberalizační cíle za ochranu volného obchodu. Naše motto pro předsednictví EU je "Evropa  bez bariér". Pokud jde o harmonizaci daní, o níž se snaží především Německo, tomu říkáme jednoznačně NE. ODS jako konzervativní strana zastává tradičně hlas byznysu. Jsem proto nesmírně rád, že máme spojence - Bulharsko, Holandsko, Velkou Británii a doufám i další, které bude společně slyšet a začnou mít v EU vliv," uzavřel Alexandr Vondra

Zlatou tečku za konferencí učinil její nejvzácnější host William Hague. Zdůraznil důležitost toho, že britská KS a česká ODS založili společné Hnutí pro evropskou reformu - MER. Tuto konferenci považuje za začátek debaty o tom, že Evropa není na tom tak dobře, jak by mohla být, a je potřeba ji reformovat.

 "Po volbách v roce 2009 chceme mít v EP vlastní společnou stranu Hnutí pro evropskou reformu - MER. Ze složeniny EPP-ED chceme odpojit právě tu druhou část," uvedl W. Hague. "Chceme obhajovat Evropu, v níž věříme. Flexibilní, globální a méně federalistickou. ODS má na tyto věci společně s námi jasné názory. Chceme zkrátka vytvořit základnu pro lidi, kteří takové myšlenky sdílejí," dodal W. Hague. Zároveň zdůraznil, že o nové reformní smlouvě Evropské unie by se mělo v Británii konat referendum.

Podle Hague jde o budoucnost EU a USA. Amerika má dle OECD 2,5krát větší trh než EU. Z toho plyne, že budou Američané třikrát bohatší než Němci či Francouzi pokud se něco nestane. Sedmnáct ze dvaceti nejlepších světových univerzit je v USA. Proto evropští studenti odcházejí do USA a pak se někteří vracejí domů. Proto je nárůst výzkumu větší v USA a Asii. Na daně se musí EU rovněž dívat z celosvětového hlediska. EU nedokáže zatím vytvořit tolik pracovních míst, jako USA. Britské podniky potřebují lepší infrastrukturu. Jsou navíc svázány evropskou byrokracií. Úspěchy evropských institucí jsou zablokovány administrativní zátěží. V Británii přichází tři čtvrtiny regulačních nákladů pro podniky od EU. Loni vydaly naše podniky 600 mld. € na tyto regulace.Je přitom otázka, zda jsou všechny regulace nutné. Některé instrumenty EU jsou nadbytečné. Například směrnice o pracovní době, z níž se stala politická otázka. Lékaři jsou v důsledku ní nuceni nabírat nekvalifikovaný personál. Podle naší strany i ODS nejsou v EU dostatečné zásady subsidiarity. Pro Nizozemsko jsou například důležité otázky, zda smějí národní parlamenty vydávat své produkty. Pro naši zem jsou důležité jiné otázky. Spolu s českou vládou podporujeme flexibilitu. Nad pracovním právem chceme ponechat národní dohled. Proto se velice těšíme na české předsednictví EU, jehož slogan "Evropa  bez bariér" je výborný, a předpokládám, že české předsednictví navýší i možnosti našich občanů. Máme dostatek kreativity a znalostí.

"Oceňuji vše, čeho ODS dosáhla v ČR. Koaliční politika musí být přímo noční můrou premiéra. Přesto dosáhl mnohých úspěchů. Prosadil dokonce i reformu veřejných financí, která byla v mnoha státech odmítnuta. ČR si může gratulovat, že má Mirka Topolánka, který ji vyvedl z těchto problémů. Doufám, že i my budeme mít v Británii stejné úspěchy, jakých jste dosáhli vy v ČR. Musíme proto silně spolupracovat v Evropském parlamentu!" zakončil své vystoupení W. Hague

 

Závěr konference

Celá konference by se dala shrnout tak, že její účastníci se shodli na tom, že mezi hlavní brzdy ekonomického rozvoje Evropy patří přílišná daňová zátěž, přeregulovanost evropské ekonomiky a přemrštěné ochranářství. Je potěšitelné, že si to již uvědomují nejen pravicoví poslanci z ČR, ale i z Velké Británie, Holandska, Bulharska a dalších států a že se snaží společně vybudovat frakci "Hnutí za evropskou reformu", která by těmto nebezpečným nešvarům EU čelila.

- - -

(- - -Protože většina příspěvků byla opravdu mimořádně excelentní, přineseme o jednotlivých panelech speciální články.)

 

www.fragmenty.cz

2416 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Bohatství amerických miliardářů se během pandémie zvýšilo o 435 miliard dolarůAudit odhaluje ohromný nárůst pro-migračních neziskovek s miliony výnosů na neziskyZednáři podporují Františkovu modlitbu za bratrstvíBez Vás nepřežijeme...Angela Merkelová splnila Hitlerův sen na ovládnutí Evropy

euServer.cz

Uvažoval jste o tomhle někdy, pane Kalousku, Schwarzenbergu, Fialo, Vystrčile, Rakušane, Bartoši, Farský, Bartošku a páni další ze stejně jedovaté líhně? Proč se Nálezy Ústavního soudu o Colloredo–Mansfeldech staly Stalingradem protektorátních restituentů

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaMusíme si zvyknout na to, že budeme často posíláni do karantén nejrůznějšího typu. Budeme-li protestovat, budou to karantény horšího typu

Eurabia.cz

Video: Policejní brutalita ruského režimu zasáhla australské novinářeGenerál Blaško jde proti hnutí SPD a muslimové v Teplicích se radují ...

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Liberálové zneužívají smrti černocha k pokusu o státní převrat vůči demokratický zvolenému prezidentu TumpoviRuska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronavirem

ParlamentniListy.cz

Kmento, jako StB! Profesor Svoboda a ,,aféra s fotkou". A promluva o této zemi, i k mladým,,Nemůžeme se dostat do médií,” řekl Kalousek. A toto následovalo. Došlo na ČT
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění