Jeden z otců Evropské unie: Je potřeba definitivně zničit evropské národní státy. Čtěte o šíleném plánu, který nás má zničit a který se uvádí do praxe

Autor: Tomáš Haas | Publikováno: 22.5.2018 | Rubrika: Studie
Bolšnac 19

Evropská integrace, její architekt a její Komise
Aktualizováno 20.5.2018

Altiero Spinelli zakladatel a vůdčí osobnost evropské integrace a Evropského federalismu. 
Altiero Spinelli (*31. srpna 1907, +23. května 1986), zakladatel a vůdčí osobnost evropské integrace a Evropského federalismu, italský komunista a významný teoretik komunistického hnutí, během Mussoliniho fašistické éry upadl v nemilost režimu a byl spolu se skupinou svých soudruhů v roce 1927 uvězněn a později poslán do vyhnanství na ostrov Ventotene.
Během svého vyhnanství měl dostatek času přemýšlet o příčinách neúspěchu myšlenky socialismu, který se v evropských zemích, Rusku, Německu a Italii zvrhl v diktaturu státu. Vyvodil z toho jeden závěr, jehož kroky byly postupně realizovány a který dodnes tvoří ideologický základ Evropského federalismu a myšlenky stále hlubší evropské integrace.
Jeho myšlenka integrované Evropy jako nástroje pro postupné vybudování jednotného, socialistického Evropského státu je obsažena v dokumentu, který dodnes evropští federalisté považují za nový socialistický "Manifest" a je i pod jménem "Ventotene Manifest" znám a stal se jedním ze základních dokumentů Evropské Unie.
Spinelli po analýze selhání komunistické a socialistické ideologie dospěl k závěru, že hlavní překážkou vítězství socialismu jsou národní státy. Správně odhadl, že poválečný vývoj povede v západní Evropě k demokratizaci společnosti a jejich institucí. V tom viděl slabinu - odhadl, že triumf demokracie představuje pro jeho myšlenku nebezpečí a zároveň příležitost.
"V revolučních dobách, kdy instituce nemohou jednoduše být řízeny, ale musí být většinou vytvořeny, selhává demokracie úplně. Ubohý konec demokratických frakcí během revolucí v Rusku, Německu a Španělsku je aktuálním příkladem. V těchto situacích, kdy padne starý aparát států, spolu s jeho zákony a administrací, vzniká okamžité bujení různých lidových organizací a hnutí, ke kterým kovergují všechny pokrokové socialistické síly a začnou mezi sebou zápasit a buď předstírají respekt ke starým pořádkům, nebo jimi totálně opovrhují. Populace má jisté základní potřeby a touhy, které chce uspokojit, ale neví přesně co chce a jak toho dosáhnout."
Jak toho dosáhnout věděl Altiero Spinelli.
Neúspěch socialistických revolucí a jejich obecnou tendenci proměnit se v autoritativní, diktátorské režimy jako tomu bylo v Německu, Španělsku a Rusku, přisoudil tomu, že se v průběhu revoluční fáze odtrhly od lidu a staly se z nich sekty, které se více a více musely spoléhat na autoritu a mocenské prostředky vlastního státu. Na druhé straně, jako v Anglii a Francii, ztratily socialistické síly tvrdost a revoluční smysl a reakce je dokázala oklamat tím, že předstírala že je silou usilující o demokracii, mír a blahobyt širokých sociálních vrstev.
K vítězství socialismou povede podle Spinelliho jediná cesta: Uplné a definitivní zrušení suverénních národních států.
První věcí, kterou je nutno vyřešit a bez které je veškerý pokrok jen chimérou, je definitivní zrušení rozdělení Evropy do národních, suverénních států.
"The question which must be resolved first failing which progress is but mere appearance, is definitive abolition of division of Europe into national, sovereign States.
Co dál?
"Dělící linie mezi pokrokovými a reakčními stranami již není bývalá rozdělovací linie mezi větší a menší demokracií, nebo větším, či menším socialismem který má být nastolen, ale spíše rozdělení podle nové a velmi důležité linie, která dělí členy strany do dvou skupin. První tvoří ti, kdo si představují základní cíl zápasu podle zastaralých představ dobytí moci v rámci národa či státu a kdo tím ačkoliv nedobrovolně, hrají do rukou reakčních sil, směrujíce žhavou svítící lávu lidových vášní do starých forem a tak dávají mový život starým absurditám. Druhou tvoří ti, kdo vidí jako svůj hlavní cíl vytvoření pevného nadnárodního státu, a tam kde zvítězí na národní úrovni, použijí svou moc jako nástroj pro dosažení internacionální jednoty.
Propagandou a kroky k zavedení všemi možnými způsoby dohody a spojení mezi jednotlivými hnutími které se jiste zformují v různých zemích, musí být vybudován základ pro hnutí, které umí mobilizovat všechny síly pro zrození nového organismu, který bude největším výtvorem, který se v Evropě zrodil ve staletích, a ustavení pevného federálního Státu, který bude mít k dispozici Evropskou armádu, místo národních armád a který s konečnou platností rozdrtí samostatná ekonomická seskupení, která tvoří páteř totalitárních režimů a bude mít dostatek síly pro udržení společného systému v rámci jednotlivých států, kterým zůstane tolik pravomocví, kolik potřebují pro pružnou formulaci a přizpůsobení vývoje politického života odpovídající charakteristikám jejich národů."
A k čemu to vše?
"In order to respond to our needs, the European revolution must be socialist,"
"Aby odpovídala naším potřebám, Evropská revoluce musí být socialistická."
"Private property must be abolished, limited, corrected, extended: according to the different situations and not according to principle. This guideline is easily inserted into the process of forming a European economic life freed from nightmares of militarism or national bureaucratism. The rational solution must replace the irrational one even in the consciousness of the working class."
"Soukromý majetek musí být zrušen, omezen, upraven, rozšířen, podle situace a různých potřeb, nikoli striktně na základě principu."
V soukromých rukách nesmí zůstat celé obory - energetika, bankovnictví, báňský průmysl ocelářství a vše, co je důležité pro "společný zájem" a co potřebuje celní ochranu, preferenční direktivy a dotace a podniky, které zaměstnácají větší množství pracujících.
V těchto odvětvích musí být znárodní provedeno v rozsáhlém měřítku, bez ohledu na stávající právo.
A konečně se lid dočká socialismu a blahobytu a bude osvobozen od "parazitů". Jakéhosi blahobytu, limitovaného společenskými potřebami na úroveň která ještě zaručí "minimální uspokojení potřebné pro zachování pocitu lidské důstojnosti." .
"The almost unlimited potentiality of mass production of essential goods thanks to modern technology, will allow everyone to be guaranteed, at relatively low social cost, food, lodging, clothing and that minimum of comfort needed to preserve a sense of human dignity."
Architekt teorie integrace, Evropského federalismu a Evropského "sociálního státu" dostal bezprecedentní šanci své myšlenky uplatnit. Pracoval jako úředník, poradce a nakonec byl hlavním spoluautorem koncepce hlubší a hlubší integrace v líinii svého životního díla - Ventotenského manifestu.
V roce 1970 se stal Evropským komisařem pro průmysl a do konce svého života pak byl Evropským poslancem za Komunistickou stranu Italie. Předsedal výboru, který prakticky sám vytvořil, Výboru pro Institucionální záležitosti a v jeho čele vypracoval zprávu (Spinellihzo plán), která vedla v roce 1986 k přijetí "Single European Act", který facilitoval přechod od Římské smlouvy a staré koncepce ecropského Hospodářského Společenství k novému pojetí a vzniku Evropské Unie a přijetí Maastrichtské smlouvy.
Italský komunista připravující Evropský federální stát, na jehož vzniku a ideologii pracoval již od válečných let, je dnes pokládán za jednoho z "Otců Evropské unie", jeho "Ventotenský Manifest" je oficiálním dokumentem Evropské unie a před několika lety po něm byla pojmenována hlavní a největší nová budova komplexu Evropského parlamentu v Bruselu.
Spinelli samozřejmě nebyl jediným a isolovaným tvůrcem koncepce socialistické Evropské federace. Komunisté a extrémní socialistická levice ze dokázali "hluboce integrovat" do Evropských orgánů a mají na politiku Unie rozhodující vliv.
Pro zajímavost se podívejme na složení bývalé Barossovy Komise.
Deset ze dvaceti sedmi jeho Evropských komisařů byli před pádem komunismu členy komunistických stran jejich zemí.
Dva z nich byli členy KS Sovětského svazu (Estonec Siim Kallas a Lotyš Andris Piebalgs), dva byli členy Komunistické strany Československa (Čech Štefan Füle a Slovák Maroš Šefcovič), jeden byl členem Komunistické strany Jugoslavie (Slovinec Janez Potočnik), jedna komisařka byla členkou Komunistické strany Řecka (Maria Damanaki). Jeden byl členem Portugalské Maoistické strany (Předseda komise Barosso) a paní Ashtonová, komisařka pro zahraničí, byla členkou Sověty sponzorovaného "mírového hnutí"
Členem Komise byl dokonce člen bývalého Nejvyššího Sovětu - Estonský komisař pro dopravu Siim Kallas.
V tomto světle se otázka často vyslovovaná například v souvislosti s vývojem na Ukrajině - Evropská Unie, nebo Putinovské Rusko? - zdá být velmi zjednodušená a nepříliš dobře položená.

Klíčová slova: socialismus  | komunismus  | EU  | národní stát
6237 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Milion chvilek pro demokracii přišel s trapnou svazáckou písní. Dokazuje, že je to protidemokratické hnutí, které nerespektuje výsledek demokratických volebPřevlékač uniforem Petr Pavel for president! Ideální ministři? Janda, Halík, Greta, PánekInstagram teď už zakazuje i fotky lidí na střelnicích s tvrzením, že podporují ‚násilí‘Asociace Sociálně demokratické mládeže požaduje, aby byla pro veškeré seniory povinná vegetariánská strava. Kvůli ochraně klimatu. Dále zákaz benzinu, nafty, a jádraParťák kmotra Mrázka a jeden z nejodpudivějších symbolů polistopadového marasmu Luděk Sekyra sponzoruje tzv. Koncert pro budoucnost. Tety z ČT budou moderovat, z pytle vykoukne Šídlo a...

euServer.cz

Pro koho to čučkař Koudelka z BISu vlastně pracuje? Ostatně soudím, že NATO i EU musí být námi opuštěnyUž jste viděli, jak se ztrapnila Vášáryová? Blaha rozdrtil video americké ambasády o 17. listopadu

ePortal.cz

Už i u nás przní duše dětem zpovykaní šílenci z politických neziskovek, které zločinní levicoví politici vpustili do našich škol. Je třeba to zastavit, dokud je čas!Stávkovat či nestávkovat? Ve školství zdaleka nejde jen o platy!

Eurabia.cz

Svátek Nezávislosti: Polsko jako proponent křesťanské civilizace v EUŠvédský stát daroval islamistické škole stovky milionu korun ...

FreeGlobe.cz

Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Vích (SPD) Plukovník Eduard Stehlík je historik, nikoliv bojovník a veteránNeustále cpou legendu o Havlovi, lidé už jsou otrávení. Spisovatel a náš první diskžokej Černocký probral také zaháčkované příbuzenstvo Erika Taberyho
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění