Proč Západ bičuje sám sebe?

Autor: Josef Mlejnek | Publikováno: 2.11.2007 | Rubrika: Kulturní válka
Rytíř

Na Západě na sobě vidíme každou vadu, říká filozof Krupička. Jsme na tom ale opravdu tak zle?

O prohnilém Západu jsme slyšeli tolik zlého, že jsme tomu nakonec možná sami uvěřili. Ale jak jsou na tom ostatní civilizace? Mají aspoň zlomek té sebekritiky, kterou máme my? Filozof Jiří Krupička si myslí pravý opak. Masochismus se stal téměř morální povinností dnešní pokrokové inteligence.

Když se 11. září 2001 začala hroutit známá manhattanská dvojčata WTC, považoval to původce oné rituální, předzvěstné vraždy Ameriky a celého Západu Usáma bin Ládin patrně za signál analogický k výstřelu z Aurory. Scestný politický génius V. I. Lenin si byl až patologicky jistý tím, že díky zrevolucionizovaným masám vzplane po vzoru bolševiků revoluce celosvětová.

Nic takového se nakonec nestalo, ale bylo to už ve 20. letech téměř na spadnutí, stejně jako o dvacet či třicet let později. Usáma bin Ládin mohl těžko předpokládat podobné nadšení mas. U "prohnilého" Západu on a jemu podobní spíše předpokládají masovou netečnost a hédonickou zbabělost ztučnělých srdcí. Proč by se koneckonců ti, kdo při masových demonstracích v osmdesátých letech provolávali, že raději budou rudí než mrtví, měli tak radikálně změnit? Kdo z nich a z jejich potomků by o dvacet let později nechtěl být raději zelený?

Svět se po 11. září 2001 podle mínění mnohých změnil. Možná ano, možná ne, ale něco se změnilo určitě, protože knihu českého exilového myslitele Jiřího Krupičky „Flagelantská civilizace“ nyní čteme zcela jinýma očima, než před necelými dvěma roky, kdy bez většího povšimnutí vyšla. Obšírnou pozornost jí věnoval pouze a jedině filozof Petr Rezek v Lidových novinách. V současnosti probíhají i u nás poměrně živé, leč povětšinou akademické spory, měl-li pravdu Francis Fukuyama se svou hegelovskou tezí o "konci dějin" po pádu komunismu a zrušení světové bipolarity, nebo zda ji má spíše Samuel Huntington, podle něhož se objevil nový spasitelný rozpor ve "střetu civilizací", rozuměj euroatlantického Západu a světa islámu.

Po pravdě řečeno, jde v českém prostředí spíše o ohlasy a ozvěny sporů, ale i tak je Krupičkovo dílo vhodnou alternativou. Ve „Flagelantské civilizaci“, zvláště v její první, kritické části, hovoří český filozof zcela adresně o "prohnilém Západu", o němž několik generací u nás slyšelo to nejhorší, a mělo by dnes být spíše na pozoru před nekritickým obdivem. Ale pozor, "prohnilost" spatřuje Krupička především na straně hypermoralistických kritiků. Svá statečná slova o tématech, o kterých "slušní" buď nemluví, nebo ostatní nutí přistoupit na jejich jediný správný výklad, říká proti přesile a správně nevhod. Podařilo se mu přesně charakterizovat všechny, kdo po útoku na USA jednohlasně vyrukovali s tvrzením, že Západ si o něco podobného svou nezřízenou pýchou, agresivitou a celou suitou doplňkových nectností dávno koledoval: "Masochismus dnes není jen individuální neřestí, stal se kolektivní povinností pokrokové inteligence bílé pleti, která si ovšem s obrovskou chutí užívá plodů své nelidské civilizace."

Sám je přitom k chybám a hříchům vlastní civilizace velice kritický a onu pokrokovou inteligenci neviní šovinisticky z "kálení do vlastního hnízda", ale z nevyváženosti. Neúprosní exorcisté, jimž se poněkud posunula perspektiva, nejsou zdaleka jenom u nás - vždyť i takový Noam Chomsky vidí v Usámovi bin Ládinovi statečného muže, "pohoršeného dlouhodobou podporou USA Izraeli, jenž se postavil proti zkorumpovaným utlačovatelským režimům na Středním východě". Krupička považuje za krajně nepoctivou snahu "vydolovat vše špatné ve vlastní společnosti, nemilosrdně ji odsoudit - a neuplatnit tutéž metodu stejně tvrdě na všechny ostatní lidské společnosti a kultury".

Navíc neshledává ani náznak kritické sebereflexe v jiných civilizačních či kulturních uskupeních, jak je znaly dějiny. I v těch současných - například právě v islámském světě. I tento nepoměr se koneckonců po 11. září dále vyhrotil a nezávisle na Usámovi bude přinášet stále větší problémy. Zatímco se muslimové v západních zemích těší všem svobodám, tou náboženskou počínaje, o svobodě pro jinověrce vyznávat a šířit svou víru nemůže být ani v těch nejumírněnějších islámských zemích vůbec řeč. I zde se přímo nabízí analogie s totalitními systémy ve dvacátých a třicátých letech. Jejich stoupenci dokázali využívat všech dobrodiní demokracie vždy jen k její likvidaci. "Jménem Práv člověka a svobody náboženských menšin povzbuzuje sekularizovaný a antiteokratický Západ expanzi dobyvatelského a teokratického náboženství na své vlastní půdě," říká ve studii příznačně nazvané "Existuje umírněný islám?" Alexandre del Valle z Univerzity Paříž VIII. Chování silných islámských minorit ve Francii nebo Anglii nese všechny příznaky intolerance už nyní.
Roger Garaudy, někdejší osvícený marxistický myslitel, se obrátil v roce 1981 na islám. Ve svém nadšení konvertity se chtěl před dvaceti lety odvážně pustit do "christologie" koránu, zatím však musel v posledních letech už poněkolikáté ve Francii čelit soudní žalobě za šíření lži zvané "osvětimská lež" neboli za popírání holocaustu. Což, pravda, není zrovna ten nejlepší christologický rozjezd.

Bylo by samozřejmě chybou, kdyby se v zrcadlové logice hněvu a nenávisti v Evropě utvářely analogické ideologické struktury. Boj civilizací, to možná zní příliš nadneseně, ale v islámském světě kvasí myšlenky, které by nikdo nečekal. Prahne-li někdo po odvetě za území ztracená před více než půltisíciletím na Iberském poloostrově, přijde nám to dnes stejně směšné, jako kdyby chtěl někdo vyhánět ze střední Evropy "Huny". Co není, může být – a vlastně už bylo před padesáti šedesáti lety - a nikdo se tehdy nedivil ani neprotestoval. Ale může být znovu.

"Sebeponižování kulturních flagelantů jen přihnojuje půdu pro růst opačného extrému - kulturního, národního nebo náboženského fanatismu," varuje v polemice s filozofií postmoderny a tzv. politicky korektním myšlením Jiří Krupička. Přitažlivost a význam úvah obsažených v knize „Flagelantská civilizace“ nespočívá v tom, že by člověk, svou myšlenkovou formací přímo "muž vědy", přinášel zjednodušený výklad světa, který se mění přímo před našima očima. Spočívá naopak v tom, že dokáže přesvědčivě argumentovat proti zjednodušeným tezím multikulturality poukazem na rozpor mezi hlásaným relativismem a absolutizací lidských práv. Dokáže argumentovat proti individualisticky chápanému náboženskému poznání (hovoří ovšem více o náboženských "citech" než o zbožném rozumu), ale také ideologicky zjednodušenému pojetí vědy. Petr Rezek sice zdůrazňuje, že Krupičkova kniha není systematické filozofické dílo, ale oceňuje na ní mimo jiné to, že se "rozum a pravda mohou dostat ke slovu právě bez balastu smíření všech se všemi, bez balastu lásky k pravdě".

Krupička se dovolává normálnosti a normality - třeba v polemice s tzv. viktimologií, která odpovědnost za patologické skutky jedinců automaticky přenáší na "zlou" společnost. Jestliže se setřou hranice mezi tím, co je normální, a tím, co je patologické, potom lze lehce ospravedlňovat i takové činy, jako byl útok z 11. září. Ten by měl být pro nás trvalým podnětem ani ne tak k provinilému bušení se v cizí prsa, ale k prohloubenému poznání, že na patologii fundamentalismu lze těžko odpovídat jinou patologií z opačného konce.

Životní příběh filozofa a přírodovědce Jiřího Krupičky (1913) jako by v sobě ztělesnil typický úděl českého vzdělance našeho věku. F. V. Krejčí téměř před stoletím napsal, že české filozofické myšlení nemělo nikdy čas na plné rozvinutí, protože muselo především sledovat zájmy na životě a svébytí ustavičně ohroženého národa. Jako příklad uvedl J. A. Komenského. Krejčí nemohl tušit, co přinese druhá polovina 20. století. V ní byla drakonicky nastolena vláda marxisticko-leninské ideologie a filozofie u nás přestala oficiálně na dlouhou dobu existovat. V průběhu let se jen zvýraznil jiný typický prvek. České filozofické myšlení představuje přetržitý sled myslitelských solitérů patřících často k protichůdným školám a zůstávajícím v podstatě bez duchovního potomstva v podobě školy. Navazuje-li se přece jen na jejich odkaz, tak spíše v rovině praktického konání.

Jiří Krupička ještě za první republiky stihl vystudovat anglistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a když po válce na fakultě přírodovědecké téže almy mater absolvoval studium geologie, "zdravé síly" v roce 1948 úspěšně zabránily jeho jmenování docentem. Za neúspěšné propašování anglicky napsaného rukopisu Člověk a lidstvo (výňatky vyšly v roce 1994 v knize Renesance rozumu) byl odsouzen k šestnácti letům vězení, které trávil až do propuštění v roce 1960 v Jáchymově, Leopoldově a jim podobných zařízeních. Na jaře roku 1968 byl jedním ze zakladatelů K 231 a po srpnové invazi odešel i s rodinou do emigrace a posléze zakotvil v Kanadě. Na univerzitě v Albertě působil jako profesor geologie.

Česky vydané knihy: Renesance rozumu (1994), Flagelantská civilizace (1999), Zkouška dospělosti (2000), Stará pevnost (2001).

www.eurabia.cz

4120 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Pro-migračního francouzského aktivistu zamordoval migrant, se kterým spalSpojené národy ovládnuté gender ideologií vyhlašují za politicky nekorektní říkat „manžel“ nebo „manželka“Bez Vás nepřežijeme...Panna Marie se naklonovala a Ježíš byl transsexuál, objevili v pokrokovém ŠvédskuŽerte brouky, vyhlašuje nová pokroková potravinová politika EU prosazující méně masa a více alternativních proteinů

euServer.cz

Skryté záměry pomníkové válkyZdeněk Hřib by Emanueli Moravcovi udělal radost...

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaV tomto půlbilionovém plánu EU se skrývá naprosto fantastický korupční potenciál...

Eurabia.cz

Imigranti si udělali z kostela záchod a chtějí pokračovat dále do EvropyVláda Itálie odsouhlasila Kataru ideologickou kontrolu nad muslimskou komunitou ve své zemi ...

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

Výsměch europoslanci Kolajovi za žalování do Bruselu: Soudruh Pirát, železná pěst komisařky Jourové. A paní učitelce to taky povíte?EU jako Hitler? Jaroslav Bašta připomněl projev z roku 1938, ze kterého mrazí
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění