Současná invaze ilegálních muslimských imigrantů organizovaná Merkelovou je pro nás mnohem větší hrozbou než invaze Sovětů v roce 1968. Emigrant, který utekl před komunisty, varuje

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 15.8.2018 | Rubrika: Zamyšlení
Bolšnac 19

                 NEZAPOMÍNEJME  NA  21.  SRPEN  1968

                                                                                       Dr. Martin JANEČEK

 

 

    Blíží se 21. srpen. Letos tomu bude padesát let od invaze naší vlasti vojsky pĕti států Varšavské smlouvy.

    Mladší lidé se o tom nĕco učili ve škole. Nĕco jim třeba též vypravovali rodiče. My starší jsme to ještĕ zažili osobnĕ. Dovolte mi tedy k tomu napsat pár osobních vzpomínek.

    Nĕkdo mi třeba může namítnout: ,,Co ten Janeček nám mluví o naší vlasti. Vždyť on ani neví, kde vlastnĕ má nĕjakou vlast!"

    Je pravda, že v srpnu 1968 jsem žil už pátým rokem na Západĕ, konkrétnĕ ve Francii. Na svou rodnou zemi jsem ale nezapomínal. A nejenom proto, že jsem tam mĕl rodiče, bratra, synovce a další příbuzné, přátele a známé. Prostĕ jsem mĕl, a stále mám, svou rodnou zemi rád. Po lednu 1968 jsem samozřejmĕ s  velkým zájmem sledoval tamní vývoj. S velkými obavami jsem sledoval sovĕtské manévry a hrozby.  Francouzi, vždycky tak optimističtí, mĕ ujišťovali, že Sovĕti si žádnou intervenci nedovolí. Já jsem jim namítal, že si dovolili velmi brutální vojenskou intervenci v Maďarsku v roce 1956.

 

    Myslím, že toto všechno je důležité připomínat i nyní, když český národ je vystaven přípravě jiné invaze, která pro jeho další existenci může být ještĕ nebezpečnĕjší, než ta před půl stoletím.

    Invaze v roce 1968 byla samozřejmĕ hrubým porušením suverenity našeho státu. Byla i tvrdou ranou pro českou a slovenskou kulturu. Mnoho vzdĕlaných lidí, tvůrčích osobností, tehdy odešlo do exilu. Ti, co zůstali, byli umlčováni, často i vĕznĕni. Ale tehdejší invaze nepředstavovala hrozbu pro český jazyk, pro český národ v jeho dĕdičné podstatĕ.

    Současná záplava Evropy milióny ilegálních, skoro výhradnĕ muslimských,  přistĕhovalců z Afriky a Asie takovou hrozbu představuje.

   

    A je důležité vĕdĕt, kdo tuto invazi organizuje a proč. Samozřejmĕ, jsou tady zaměstnavatelé, kteří potřebují početnou a lacinou pracovní sílu a co nejvíce konzumentů. A aby si pojistili své zisky, nebudou váhat vystavit svůj národ postupnému zániku.

    Nebezpečnĕjší jsou ale neomarxisté, kteří vĕdomĕ usilují o zničení národů, tak jako usilují o zničení náboženství a rodiny. Vycházejí z myšlenek italského komunisty, jménem Antonio Gramsci, který byl přesvědčen, že fašisté tehdy zvítězili nad marxisty právě proto, že se opírali o národ, náboženství a rodinu. A Gramsciho následovníci dnes neváhají spolupracovat se zastánci globalizace, i když to jsou kapitalisté. Víme ovšem, že o kapitalistech už Lenin říkal, že nám prodají všechno, i ten provaz, na kterém je pak pověsíme.

    Brežnĕvova doktrina omezené suverenity socialistických států byla formou marxistického internacionalismu ještĕ pomĕrnĕ umírnĕnou, ve srovnání s touto neomarxistickou doktrinou.

 

    Nezapomínejme též, že za všemi falešnými univerzalismy jsou konkrétní zájmy vládnoucích kruhů konkrétních států. Víme, že v roce 1968 nejvíce usilovali o zorganizování invaze Československa vedoucí představitelé tehdejší Nĕmecké demokratické republiky. Ti samozřejmĕ vĕdĕli, že oslabení sovĕtské nadvlády nad střední Evropou by mohlo mít za následek zánik jejich státu, jejich moci – tak, jak k tomu pak skutečnĕ došlo.

    Též není náhoda, že současnou invazi organizuje především Berlín. A konkrétnĕ kancléřka Angela Merkel. Ta v roce 1968 byla vzornou občankou NDR. Je samozřejmĕ možné namítnout, že jí tenkrát bylo čtrnáct let. Ale existuje také nĕco, jako rodinné vazby. Angela byla dcerou lutheránského pastora, který v r. 1954, v dobĕ nejhoršího stalinismu, dobrovolnĕ odešel ze Západního Německa do NDR, ponĕvadž mu byl bližší marxistický totalitarismus, než západní demokracie.

    Nĕkdy si kladu i otázku, zda velebný pan Tomáš Halík, který byl vysvĕcen na  knĕze v NDR, nezískal své nynĕjší názory na islámskou invazi právĕ tam.

    Psal jsem už více o vazbách mezi nĕmeckou vůlí k moci a islámskou rozpínavostí. Na www.eurabia.cz konkrétnĕ 20.11.2014.

    Víme také, že Nĕmecko je mocností, která nejvíce využívá Evropské unie k tomu, aby si zajistilo odbytištĕ pro své výrobky, kontrolu nad finančními operacemi, především díky euro, i přístup ke zdrojům surovin.

    Též je důležité, že po prohrané válce byl Nĕmcům dlouho vymýván mozek, vnucován komplex viny. Tím, že dneska přijímají miliony přistěhovalců, se tohoto komlexu Němci snaží zbavit. Víme, že za nacismu se provinili především vůči Židům. Takže jestliže nyní přijímají masy muslimů, kteří jim říkají, jak jsou Židé špatní, tak se vůči těm Židům už nepotřebují cítit tolik vinnými.

    Jeden americký židovský intelektuál napsal,že až bude Evropa islamizována, tak nejenom zničí Izrael. Její muslimští páni pak zorganizují v Evropě druhý holokaust, aby se Židé už nemohli znovu pokusit Palestinu dobýt. O tom ovšem paní kancléřka Angela Merkel neuvažuje.

 

    Ale vraťme se do roku 1968. Po 21. srpnu se v mnoha městech svobodného světa konaly velké protestní demonstrace proti sovětské invazi. Největší ze všech těch demonstrací se konala v Tel-Avivu. Mluvil na ní i jeden izraelský odborový předák, který byl v padesátýh letech v Československu vězněn, v souvislosti se Slánského procesem.

    V muslimských zemích se žádné protestní demonstrace nekonaly. Yaser Arafat a další arabští předáci naopak sovětskou invazi schvalovali. Československý polednový obrodný proces, nazývaný ,,pražské jaro", označovali jako ,,sionistické spiknutí".

    Je pravda, že po jmenování Alexandra Dubčeka prvním tajemníkem KSČ, Československo přerušilo svou vojenskou spolupráci s muslimskou Nigerií, bojující tehdy proti křesťanským separatistům oblasti Biafra.

    Už před tím, v červnu 1967, na sjezdu československých spisovatelů bylo kritizováno přerušení diplomatických vztahů s Izraelem, ke kterému došlo po šestidenní válce na Středním východě. Slovenský spisovatel Ladislav Mňačko (1919-1994) tehdy odjel do Izraele, aby vyjádřil svůj protest proti tomuto rozhodnutí. Po lednu 1968 se vrátil do vlasti. Po srpnové invazi pak odešel do Rakouska a až v r.1990 se vrátil na Slovensko.

    Po 21. srpnu 1968 ostatně jeden sovětský představitel prohlásil, že ,,plíživá kontrarevoluce v Československu začala rehabilitací díla Franze Kafky." Je pravda, že tento pražský spisovatel židovského původu, který nebyl politicky nijak angažovaný, ještě před vznikem moderních totalitarismů rozpoznal určité mechanism, podle kterých tyto systémy fungují.

    Též je pravda, že na rehabilitaci díla Franze Kafky se podílel především profesor Eduard Goldstűcker, který byl v padesátých letech vězněn, poté, co pracoval na československém velvyslanectví v Izraeli.

 

    Co ještě můžeme říci o trpké zkušenosti ze srpna 1968 a následujících 21 let normalizace? Především, že tím, kdo se nebrání, dobyvatelé pohrdají. A i on si těžko může sám sebe vážit.

    Invazi, kterou nám dnes připravují v Berlíně a v Bruselu, se zatím můžeme ubránit poměrně snadno. Stačí, aby české veřejné mínění bylo rozhodné, aby jednoznačně odsoudilo ty, kteří pracují pro zánik českého národa, ať už si toho jsou vědomi, nebo nejsou.

    Zcela odlišná je situace v Německu. Jeden americký novinář jí komentoval slovy, že ,,jsme jim ten mozek vymyli příliš". Můžeme jenom doufat, že ti Němci, kteří si zachovali lásku ke svému národu, ať už jsou činní ve straně Alternative fűr Deutschland, nebo jinde, ještě nakonec situaci zachrání. A všichni víme, do jaké miry, naše situace odvisí od té v Německu.

    Samozřejmě, situace je ještě daleko horší ve Francii, která je vystavena islámské invazi už desetiletí. Ale i ve Francii hnutí odporu nakonec, s anglo-americkou pomocí, zvítězilo nad kolaboranty. Tak snad můžeme doufat, že se i tam bude historie opakovat.

 

 

Klíčová slova: komunismus  | islám  | imigrace  | neomarxismus  | suverenita
3904 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Česká televize je bez jakékoliv parlamentní kontroly, je to stát ve státě To je síla a šok. Takhle vypadá islamizovaná Anglie, žádná fake news, ale osobní zkušenost redaktora světoznámého deníkuTahle směska okoukaných vykopávek a beznadějných eurohujerů chce, abyste je volili...Potřebujeme 260 000 imigrantů ročně, hlásí z NěmeckaPřátelé, pomozte, prosím, abychom mohli dále vycházet

euServer.cz

Madeleine Albrightová a obchod s drogami, prostituce, krádeže aut a obchod s orgány zavražděných. 11. výročí vyhlášení samostatnosti KosovaProfesor Martin C. Putna navrhl, aby televizím TV Barrandov a TV Prima byla odňata licenze – a to za vyslovení názorů, se kterými on a spolu s ním i pražská kavárna, nesouhlasí

ePortal.cz

Velké změny neřídí konspirátořiBrexit: Tvrdý? Chaotický? Divoký? Čistý!

Eurabia.cz

Blíží se eurovolby a boj o pozici leadera vlastenců zesiluje. Okamuroví se hroutí SPD a sám Okamura obviňuje ostatní vlastenecké kandidáty ze spiknutí proti němuPro-Venezuelská demonstrace: “Ne zločinnému převratu podněcovanému Američany!”

FreeGlobe.cz

Veganští rodiče málem umořili své dítě k smrti. Čím ho krmili? (+ foto)Prvními Švédy byli prý Somálci! Takovou vědu šíří dokument veřejnoprávní televize (+ foto)

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životHliník sa nachádza v mnohých vakcínach/vysoká hladina jedovatého hliníku v mozgu autistov

eOdborar.cz

Vyjádření Českomoravské konfederace odborových svazů k tragické smrti operátora v Kvasinách Vedení neziskovky se má jak prasata v žitě a česky občan to platí aneb realita neziskovky podporující uprchlíky

ParlamentniListy.cz

„Cikáni vám tam chybí.“ Václav Klaus ml. svolal akci, ze které v BIS ohluchnou mikrofonyPozor, Eva Holubová. Bursíkovci a TOP 09 tahají esa. A tohle VIDEO jste viděli?
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění