Konvertiti z islámu na křesťanství žádají papeže Františka, aby přestal se zradou

Autor: odjinud | Publikováno: 14.12.2018 | Rubrika: Kulturní válka
bergoglio2

Minulý rok som spolu s Jasonom Jonesom napísal v The Stream pápežovi Františkovi. Úpenlivo sme ho prosili, aby opätovne zvážil svoje vyhlásenia o moslimských prisťahovalcoch. Bolo to hneď po vražde francúzskeho kňaza pátra Jacquesa Hamela. Moslimovia mu počas slúženia sv. omše podrezali hrdlo. Nestalo sa to v Egypte. Ani v Iraku. Ale vo Francúzsku.

Onedlho sa však objavil iný, ešte významnejší dokument. Autori? Muži a ženy riskujúci osud pátra Hamela. Z pohľadu ortodoxného moslima si o to priam koledujúSignatári sú totiž konvertitmi z islamu na kresťanstvo. U moslimov je za to trest podľa šarije. Rovnaké je to aj v mnohých moslimských krajinách, ako sú aj naši „spojenci“ Saudská Arábia. Ide o trest smrti. Tam kde vláda nespolupracuje, preberajú členovia rodiny svoju „česť“ do vlastných rúk. Dievča z Ohia utieklo v roku 2009 od svojich rodičov prisťahovalcov keď sa dozvedeli, že sa stala kresťankou. ISIS sa pravidelne vyhráža všetkým „odpadlíkom“, ako sú aj spomínaní autori. 

 

Hlas mučeníkov

Prečítajte si prosím tento prorocký dokument. Prečítajte si každé slovo. Hovorí totiž hlasom prvotných kresťanov, hlasom sv. Pavla a sv. Justína, mučeníka. Hlasom veriacich, ktorí si bránili svoju vieru, pričom vedeli, že ich to môže stáť život. To isté riziko podstupujú aj títo novodobí kresťania a veľmi sa čudujú, prečo pastier viac ako miliardy katolíkov stále hovorí o islame to, čo jednoducho nie je pravda. Nasleduje niekoľko kľúčových pasáží z listu a potom niekoľko analýz:

„Mnohí z nás sa s vami (s pápežom) snažia skontaktovať už niekoľko rokov pri rozličných príležitostiach, no nikdy sme nedostali ani náznak toho, že ste čítali naše listy alebo že máte záujem sa s nami stretnúť. Nerád chodíte okolo horúcej kaše a verte, že ani my nie; dovoľte nám preto otvorene povedať, že vôbec nerozumieme vašej náuke o islame ako čítame v častiach 252 a 253 vašej apoštolskej exhortácie Evangelii Gaudium (O ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete).

Možno ste tento dokument nikdy nečítali, preto vám tieto časti sprostredkujeme:

252. V dnešnej dobe veľký význam nadobúda vzťah s veriacimi islamu, ktorí sú výrazným spôsobom prítomní v mnohých krajinách s kresťanskou tradíciou, kde slobodne môžu sláviť svoj kult a žiť začlenení do spoločnosti. Nemožno zabúdať na to, že „sa pridŕžajú Abrahámovej viery a spolu s nami sa klaňajú jedinému, milosrdnému Bohu, ktorý v posledný deň bude súdiť ľudí“.[198] Sväté písma islamu obsahujú časti kresťanského učenia; Ježiš Kristus a Mária sú tu predmetom hlbokej úcty a je obdivuhodné vidieť, ako mladí i starí, ženy aj muži moslimskej viery dokážu denne venovať čas modlitbe a verne sa zúčastňovať na svojich náboženských obradoch. Zároveň sú mnohí z nich hlboko presvedčení, že ich život vo svojom celku pochádza od Boha a patrí jemu. Uznávajú tiež povinnosť odpovedať Bohu etickým úsilím a milosrdenstvom voči najchudobnejším. 
 
253. Na vedenie dialógu s islamom je nevyhnutné adekvátne formovať diskutujúcich – nielen preto, aby boli pevne a radostne zakorenení vo vlastnej identite, ale aj preto, aby dokázali uznať hodnoty tých druhých; aby pochopili starosti, ktoré sa ukrývajú za ich požiadavkami, a aby vedeli hľadať spoločné stanoviská. My kresťania by sme mali s láskou a úctou prijímať moslimských imigrantov, ktorí prichádzajú do našich krajín, ako dúfame a modlíme sa, aby nás prijímali a rešpektovali v tradične moslimských krajinách. Prosím, pokorne žiadam tieto krajiny, nech kresťanom zaistia slobodu, aby mohli sláviť svoje obrady a žiť svoju vieru – majúc na pamäti slobodu, ktorej sa veriaci islamu tešia v západných krajinách! Pri udalostiach násilného fundamentalizmu, ktoré nás zarmucujú, nás láska k autentickým moslimským veriacim musí viesť tak, aby sme sa vyhli nenávistným zovšeobecňovaniam, pretože skutočný islam a správna interpretácia Koránu protirečia každému násiliu. (zvýraznenie autor)

 

Antikrist? 

Na toto nasledovníci Krista, ktorí konvertovaním z islamu riskujú všetko, odpovedajú:

Islam prišiel až PO KRISTOVI a preto je a môže byť jedine Antikristom (1 Jn 2, 22) a to jedným z najnebezpečnejších, pretože sám seba prezentuje ako plnosť Zjavenia (ktorého jediným prorokom a zvestovateľom je Ježiš). Pokiaľ je islam správnym náboženstvom samým o sebe, ako zjavne učíte vy, prečo by sme sa stali katolíkmi? Nespochybňujete svojimi slovami správnosť nášho rozhodnutia, ktorým riskujeme svoje životy? Islam totiž prikazuje odpadlíkov od neho zabiť (korán 4, 89, 8. 7 – 11), viete o tom?!


Faktom zostáva, že pokiaľ chce mať islam z nás svojho nepriateľa, my sa ním automaticky stávame a žiadne ubezpečovanie o našom priateľstve na tom nič nezmení. Ako správny Antikrist existuje islam iba ako nepriateľ všetkých: „Medzi nami a vami je večná nenávisť a nepriateľstvo, pokiaľ neuveríte v jediného Alaha!“ (korán 60, 4). V koráne sú totiž kresťania „iba nečistými“ (korán 9, 28), „najhoršími zo stvorení“ (korán 98, 6), „všetci zavrhnutí v pekle“ (korán 4, 48), takže ich Alah musí všetkých vyhubiť(korán 9, 30). Nesmieme sa dať oklamať veršami z koránu, naznačujúcimi tolerantnosť, pretože všetky vzápätí zrušia verše Meča (korán 9, 5).

 

Korán – od Kumbaya po násilnícky džihád

(Kumbaya – pieseň ako symbol nízkoprahového kresťanstva) 
Uvedomte si, ako funguje korán – chronologicky. Podobne ako rozhodnutia Najvyššieho súdu môžu zmeniť tie skôr vynesené, aj neskôr uvedené verše v koráne môžu celkom zmeniť tie predchádzajúce. Pred niekoľkými mesiacmi somtu písal:

„Zjavenia Mohameda, ktoré ako tvrdí dostal, spadajú do dvoch celkom odlišných období a navyše s rozporuplným obsahom. Ako pochybný samozvaný náboženský vodca, žijúci v pohanskej Mekke, si Mohamed spieval dokola jeden nápev: „Kumbaya“. Odmietal náboženský nátlak. Vyzýval k vzájomnému zbrataniu sa. Lichotil Židom a kresťanom ako „národom Knihy“. Každý z nich má cenné (aj keď len čiastočné) zjavenie od Boha. A Mohamed jednoducho prichádza, aby ich skompletizoval a opravil ...

Neskôr Mohamed emigruje na ´zelenšie pastviny´ Mediny. Mesto ho víta ako mudrca, ktorý môže upokojiť ustavičné spory medzi arabskými klanmi, ktoré trhali územie na kusy. Čoskoro získal moc ako absolútny vládca mesta."

 

Boh zmenil jeho zmýšľanie

Od tejto chvíle, (nemali by ste to vedieť?) sa jeho zjavenie začalo meniť. Boh mu hovoril, že má „zabíjať nevercov“,prepadávať ich karavány a oberať ich o náklad. Boh odrazu odvolal všetko čo predtým hovoril. Tieto zmeny („zrušenia“) boli vždy nasmerované tak, aby poskytovali novému vojenskému vládcovi Mediny dôvod a dovolenie znásilňovať, plieniť a zaberať územia. Svojim svätým bojovníkom (džihádistom) prisľúbil Mohamed najvyššie miesta v raji ak zomrú v boji. Tí, čo prežili, si môžu ukoristiť čo chcú (príslušnú časť odovzdať mešite); môžu si vziať domov všetky ženy, ktoré chcú, ako sexuálne otrokyne hneď potom, ako zabijú ich neveriacich manželov a otcov.


Sú americkí protestanti ´amish´ typickými kresťanmi?

Minulý rok písal učený jezuitský kňaz páter Henri Boulad o sebaklame kresťanov v súvislosti s islamom. Podobne ako spomínaní statoční konvertiti aj on vie presne o čom hovorí. Páter Boulad je bývalým provinciálom jezuitov v Egypte a riaditeľom Jezuitského kultúrneho centra v Alexandrii. Písomne varoval Západ a Katolícku cirkev zvlášť. Spomenul aj to, že slová Druhého Vatikánskeho koncilu, ktoré citoval pápež František (že moslimovia „sa pridŕžajú Abrahámovej viery a spolu s nami sa klaňajú jedinému, milosrdnému Bohu, ktorý v posledný deň bude súdiť ľudí“) sú veľmi naivné; prinajmenšom úzkoprsé. Páter Boulad poukázal aj na nedávnu tradíciu nazerania na islam cez ružové okuliare. Z jeho „popularity“ medzi katolíkmi obviňuje akademika „francúzskeho islamológa Louisa Massignona (1883 – 1962), podľa ktorého sufizmus (smer islamskej mystiky, ovplyvnený budhizmom a kresťanstvom) znamená podstatu islamu.“ Zobrať však maličkú sektu sufistov a predstaviť ju ako typickú vzorku islamu je to isté, ako zobrať príslušníkov ´amish´ a predstaviť ich ako štandard „reálneho“ kresťanstva. Je to skrátka nereprezentatívne; ide len o zbožné prianie.


Islamská kultúrna invázia

Katolícky expert na islam (autor The Politically Incorrect Guide to JihadWilliam Kilpatrick dôrazne varuje pred vplyvom takých pohodlných, až komických ilúzií na Západ:

„Vedenie Katolíckej cirkvi je viac oddané citlivosti, akceptácii a prijatiu, než bolo v 60-tych rokoch. Cirkevní vodcovia totiž nielenže zlyhávajú v odolávaní islamskej kultúrnej invázii, ale ju priam vítajú. Vôbec nezveličíme keď povieme, že Katolícka cirkev sa stala jedným z hlavných aktivátorov islamu. Podporovaním masovej moslimskej migrácie, vnímaním „islamu“ cez ružové okuliare a jeho podporovaním po všetkých stránkach katolícki lídri len pomáhajú a podnecujú šírenie agresívneho protikresťanského náboženského presvedčenia."


Odlišné evanjelium

Skončime slovami odvážnych kresťanských konvertitov, ktorí boli ochotní pre Ježiša obetovať aj svoj život:

„Aj napriek tomu, že prezident Erdogan žiada svojich krajanov aby sa neintegrovali do hostiteľských krajín; že Saudská Arábia a ropné veľmoci neprijímajú žiadnych utečencov; že hrozí islamizácia Európy, Vy, Svätý Otče, hlásate prijímanie migrantov bez ohľadu na fakt, že sú to moslimovia; že ide o niečo, čo zakazujú samotní apoštoli„Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte. Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch“ (2 Jn 1, 10-11). „Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!“ (Gal 1, 9).

1149 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Premiér Babiš se chlubí, jak se máme dobře, ale v České republice v červnu zase skoro všechno zdražilo. Elektřina, prasata, brambory… Český cikánský gang týral v Británii lidi. Tak se na tu „českou“ rodinu Tancošů podívejte… Své „otroky“ bili a mučiliZ Germánie je Gaymánie: Perzekuce vědce za pravdu. Pokroková mládež kádruje své profesoryVážení čtenáři EUportalu, Pokud se situace v horizontu jednoho či dvou měsíců nezlepší, budeme postupně muset výrazně omezovat činnost...Markéta Šichtařová: Zaplaťpámbu za každý den bez eura. Ne, eurozóna už není klubem bohatých, je to klub předlužených

euServer.cz

Jak daleko je Milion chvilek od demokracie a jak blízko má k fašizmuPřesvědčení, že se nemáme starat o vlastní komunitu, ale o trpící menšiny z celého lidstva bez ohledu na to, proč trpí, a zda není lépe jim pomoci, aby si pomohli sami, je přesvědčení nesmyslné

ePortal.cz

Vítězství ve 2. světové válce už neplatí?Byl francouzský soudce „zhulený“?

Eurabia.cz

Nový bestseller v češtině: Jak lze obhájit vraždu ze cti?Jejich prezident poučuje celou Evropu a vyznamenává zachránce migrantů a jejich policie s migranty zachází jak GESTAPO

FreeGlobe.cz

Anarchista chtěl podpálit středisko pro nelegální imigranty! (+ foto)Zoufalí Katalánci zaútočili na středisko pro uprchlíky (+ video)

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životMilióny obětí podvodu s cholesterolem. Vejce a tučná jídla potřebujeme! Impotence a infarkty v důsledku "zdravé výživy? Kudy z toho? Nespoléhejme na vědce, ale na rozum

eOdborar.cz

Nová šéfová Evropské centrální banky Christine Lagardeová je součást zkorumpované mafie státních úředníkůAndrej Babiš a konflikt zájmů

ParlamentniListy.cz

Ubožák. Znemožňuje se před smrtí. „Chvilkaři“ dali najevo, jak vidí Karla Gotta. Je to síla„Prasata!“ Šok, muslimky si máčely nohy ve Vřídle, lid je rudý vzteky
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění