reklama

Svatý František usvědčuje papeže Františka ze lži: Jestliže váháte opustit pro Krista zákon Mohameda...

Autor: odjinud | Publikováno: 16.4.2019 | Rubrika: Kulturní válka
in_hocsigno

Podvod na účet sv. Františka z Assisi pokračuje

V církvi explodovala lež a za ní následují objektivní protikřesťanská hesla a symboly zakládající se údajně na samotné druhé Osobě Nejsvětější Trojice. Jedná se o logo, které ohlašuje příští cestu Bergoglia do Maroka, země s islámskou většinou, kde má navštívit Rabat a Casablanku.

Nebude to pouť ani apoštolská cesta, nýbrž cesta mezináboženská, která má být oslavou 800. výročí cesty vysloveně misijní, kterou vykonal sv. František z Assisi do Danietty. Záměr je jasný: upevnit falešnou spojitost mezi záměry svatého nositele stigmat a současným římským biskupem. Na logu vybraném z 50 návrhů je představen stylizovaný kříž a muslimský půlměsíc provedené barvami obou států: zelenou a červenou za Maroko, žlutou a bílou za Vatikán. Pod logem je nápis: Papež František - Služebník naděje Maroko 2019

V promluvě k diplomatům 7. ledna papež potvrdil, že se uskuteční jeho cesta do Spojených arabských emirátů (3.-5. února) a že v Maroku budou dvě důležité příležitosti pro rozvoj mezináboženského dialogu a vzájemného poznání mezi věřícími obou náboženství v 800. výročí historického setkání sv. Františka z Assisi a sultána al-Malik al-Kamila.

Postačí připomenout si dějiny, dávnější i méně dávné, že papež, který se setká s hlavou muslimů, se neinspiruje evangelizací sv. Františka z Assisi, nýbrž jen »duchem Assisi« z 27. října 1986, kdy z iniciativy papeže Jana Pavla II. se konalo světové mezináboženské setkání, kterého se účastnili všichni nejvyšší představitelé křesťanských církví a šedesát reprezentantů jiných náboženství. Papež Wojtyla více než dvacet let hlásal termín „duch Assisi“.

„Duch Assisi“ protiřečí také magisteriu  a je na hony vzdálen od nauky a přísného svědectví svatého Františka, který hlásal: »Ničemu se nesmí dávat přednost před spásou duší. Jednorozený Boží Syn neváhal pro spásu duší vystoupit na kříž. Odtud pramení jeho vytrvalost v modlitbě; to je třeba všude hlásat; v tom je třeba dávat příklad. A proto pokaždé, když ho kárali za jeho výjimečnou přísnost, odpovídal, že byl dán jako příklad pro ostatní(sv. Bonaventura z Bignoregio, Legenda maggiore, kap. IX § 1168).

Podívejme se, jak se projevil duch sv. Františka z Assisi v jeho misijních cestách mezi muslimy. Římská církev za pontifikátu Inocence III. se prohlásila za jedinou pravou Nevěstu Kristovu, která je jako taková svrchovaná a svatá, a díky zásahu sv. Dominika a sv. Františka poznala potřebu očišťování skrze chudobu, oběti a apoštolát a opravdovou evangelizaci proti katarské herezi, která pronikla do Evropy. Svatý František se setkal v Damietě v září 1219 s egyptským sultánem al-Malikem al-Kamilem a marně se snažil přinést do islámské země Krista.

Dorazil tam v srpnu 2019, když zde už dva roky probíhala pátá křížová výprava na osvobození Jeruzaléma, kam vtrhl Saladin. František spolu s bratrem Illuminátem obdržel od papežského legáta povolení vstoupit na islámskou půdu a setkat se se samotným sultánem, aby mu hlásal – přímo jemu – evangelium, aby ho obrátil, anebo dosáhl kapitulace. Ale pokus byl neúspěšný. V historické dokumentaci sv. Bonaventury z Bagnoregia čteme, že světec hlásal sultánovi pravdu o trojjediném Bohu a Ježíši, Spasiteli všech lidí s velkou pevností a zápalem ducha.

Životopisec Tomáš z Celana popisuje velmi dobře horoucí touhu sv. Františka nejen po evangelizaci, ale také nevýslovnou touhu po mučednictví: V šestém roce po svém obrácení v neuhasitelné touze po mučednictví se rozhodl odejít do Sýrie a hlásat zde saracénům víru a pokání, ale loď ztroskotala. Proto celých třináct let po obrácení (1205) si nedopřál klidu, dokud se nepokusí ještě odvážněji o uskutečnění svého snu. Odejel do Sýrie, a zatím co zde zuřily kruté boje mezi křesťany a pohany, neváhal objevit se se svým druhem před tváří sultána. Kdo by dokázal popsat jistotu a odvahu, s jakou před ním stanul a odpovídal těm, kteří tupili křesťanskou nauku? Dříve než dospěl k sultánovi, jeho strážci ho zastavili, nadávali mu, ale on se ničeho nebál: ani hrozby, ani mučení, ani smrti; i když byl častován hrubou nenávistí, byl nakonec přijat sultánem, a to s velkými poctami! Ten ho zahrnul královskými dary a pokoušel se ho získat bohatstvím světa. Ale když viděl, jak tím absolutně pohrdá, díval se na něho jako na člověka zcela jiného než všichni ostatní. Byl dojat jeho slovy a ochotně mu naslouchal.(T. da Celano, Vita prima, cap. XX, §§ 418-422).

Sultán obdivoval jeho zápal a pevnost ducha a žádal ho, aby u něho zůstal. František mu odpověděl: Jestliže ty a tvůj lid se chcete obrátit ke Kristu, rád zde zůstanu. Jestliže váháte opustit pro Krista zákon Mohameda, dej příkaz, aby zde rozdělali co největší oheň. Já a tvoji kněží vstoupíme do ohně, a tak alespoň poznáš, kterou víru je třeba pokládat za nejjistější a nejsvětější. (Viděl, jak jeden z jeho kněží, vážený a pokročilého věku, ihned zmizel, když uslyšel slova o této výzvě). (B. da Bagnoregio, op. cit., cap. IX, § 1174.)

Sultán nepřijal jeho výzvu, ale nabídl mu mnoho drahocenných darů, ale Boží muž jimi pohrdl jako blátem. (…) Když však viděl, že v obrácení tohoto lidu nemá úspěch a nemůže uskutečnit svůj sen, napomenut ve zjevení vrátil se do křesťanských krajin (tamtéž, § 1174-1175).

Ještě téhož roku 1219 organizoval bratr František misijní výpravu svých bratří mezi muslimy. K hlásání radostné zvěsti byli vybráni Bernard, Oton, Letr, Accursio, Adiuto, první tři byli kněží, ostatní bratři laici. Byli z prvních, kteří přijali řeholní život, ale také první mučedníci františkánského řádu. Jejich hlásání se uskutečnilo v mešitách v Sevile ve Španělsku.

Byli mučeni, týráni a přivedeni před sultána AlmohadeMuhammada al-Nasira, řečeného Miramolino. Pak byli dopraveni do Maroka se zákazem hlásat Krista. Přes tento zákaz dále hájili pravdu evangelia a byli znovu vězněni. Po několikerém bičování byli sťati v Mezzaluně 16.ledna 1220, jejich ostatky byly přeneseny do Coimbry.

Byl to Fernando Martins de Bulhoes, který předtím poznal mučedníky, když procházeli Portugalskem do Maroka, a rozhodl se stát se františkánem jako budoucí Antonín Paduánský. Řeči, že sv. František byl průkopníkem ekumenického dialogu, jsou pouhá bajka: Všechny historické prameny o sv. Františkovi bez ohledu na jejich původ mluví o tom, že bratr František se chtěl setkat s muslimy z touhy po mučednictví.

Také Dante píše v Božské komedii: ...z žízně po mučednictví v přítomnosti pyšného sultána hlásal Krista a jiní ho následovali (Ráj XI, 100-102 [1] ). Dramatičnost události, která nebyla žádnou vycházkou s nechutným tlacháním, ale misijní výpravou, je obdivuhodně zvěčněna jako „Zkouška ohněm“ od Giotta ve 28. scéně cyklu fresek v horní bazilice v Assisi.

Hlásání sv. Františka se týkalo vždy a ve všem trojjediného Boha, zjevených pravd spásy skrze obrácení, křtu a víry v Ježíše Krista. Jeho odvaha hovořit o tom byla přesná, pevná a jednoznačná.

Cristina Siccardi, Corrispondenza Romana

Poznámka: Bergoglio již jednou hanebně zneužil sv. Františka, když použil jeho slova v názvu své zvrácené encykliky Laudato sii . 

Viz také


                                          [1]

Po mučednictví v touze věčně mladé

před sultánem kdy kázal víru Krista

i apoštolů, jenž šli za ním všade;

A stěží tvrdý lid ten že se chystá

ku pravé víře, práce že tu marná,

italské setby žeň jej láká jistá.

 

Klíčová slova: islám  | Katolická církev  | křesťanství
569 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Špinavé dílo CIA: Usáma i Rudé brigády. K čemu má sloužit terorismus? Role nacismu a islamismu na cestě k NWO. Práce tajných služeb tzv. demokracií. Migrační invaze do Evropy je jen jeho další podobouPomozte, prosím. Jinak EUportal.cz ukončí činnostMuslimové oslavovali požár katedrály Notre Dame. Podívejte seRomští útočníci, kteří brutálně zbili muže, zůstávají na svobodě!Muslimové opět prokázali „mírumilovnost“ islámu, když si v Dánsku vybíjeli vztek zapalováním aut a kontejnerů či útoky na policisty, na které házeli petardy, dlažební kostky a další předměty

euServer.cz

TOHLE SE Z ČT NEDOVÍŠ. Lži cynického šklebu České televizeKSČM UŽ MAJÍ DOST I JEJÍ ČLENOVÉ, ANEB JAK SE NIČÍ STRANY A TALENTY….To, že KSČM není nic jiného než politická firma a trafika, začíná docházet i jejím nejzarytějším voličům

ePortal.cz

Z ulic Londýna na rok zmizí bílí heterosexuální muži. Nahradí je transsexuální mořské krávyEvropská unie rozhodla o osudu Boršic. Stihne je osud Kartága. Za napadení Feriho

Eurabia.cz

Dr. Martin Janeček: ARMÉNSKÝ HOLOCAUSTArménský holocaust - jak muslimové dokázali vyvraždit skoro celý arménský národ aneb kde se učili nacisté své zvěrstva

FreeGlobe.cz

Byli na Srí Lance zavražděni křesťané? Levičácké hvězdy se to snaží zamlčet. Podívejte se sami (+ foto)Západ obviňuje čínský Huawei z toho, co Američané dělají od konce 80. let

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životHliník sa nachádza v mnohých vakcínach/vysoká hladina jedovatého hliníku v mozgu autistov

eOdborar.cz

EU pokračuje v likvidaci průmyslu a již se objevují výsledky. Francie je jedna z nejzadluženějších zemí světa a Německo také jde do kitekBoj za klima? Ale jděte! Naopak velice dobrý kšeft. Greta Thunberg je pro rodiče slepice snášející zlaté vejce

ParlamentniListy.cz

Aféra „100 milionů ředitele ČT“ žije dál. Dost nečekaněKauza Feri: Klaus ml. si udělal malou legraci. Zde FOTO
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění