reklama

Shnilý strom přinesl nechutné plody. Odpadlí Halíkové oslavují

Autor: Ivan Poledník | Publikováno: 11.5.2019 | Rubrika: Kulturní válka
Kříž 01

IVAN POLEDNÍK se ohlíží za osudem širší veřejnosti možná málo známé, přesto však mimořádeně významné osobnosti, jež byla smetena frontou “pravdy a lásky” z akademické půdy, a přináší svědectví jednoho z věrných žáků

Profesor Václav Wolf zemřel 26. 4. ve večeních hodinách. 

Na kněze byl vysvěcen 26. června 1960. Roku 1968 habilitoval na univerzitě v Mohuči. Působil jako odborný asistent, posléze jako docent filosofie a dogmatiky na Cyrilometodějské teologické fakultě. Z politických důvodů byla jeho činnost tehdejší mocí omezována. V lednu 1990 byl jmenován do funkce děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF).

Od počátku svého působení ve funkci se dle svých slov snažil o to, aby KTF byla naprosto standardní katolickou teologickou fakultou řídící se důsledně příslušnými směrnicemi a správně formující budoucí duchovní pro jejich náročnou službu. Namísto patřičné vědecké a vzdělávací práce však musela fakulta i její děkan čelit od počátku těžkým útokům, které se snažily dokázat, že fakulta je “ultrakonzervativní”.

Boj o fakultu

První konflikty nastaly již po roce 1989, když se skupina kněží a laiků, pocházejících z podzemních církevních struktur (především HalíkŠtampach či Zvěřina) rozhodla usilovat o takové změny ve výuce na KTF, které by umožnily přednášet a formovat bohoslovce v duchu (proti)katolického modernismu a pokoncilního teologického pluralismu. Tehdy došlo ke střetu dvou koncepcí reformy. Ta, kterou představoval prof. Václav Wolf, byla více tradiční a pokud jde o tragický Druhý vatikánský koncil, upřednostňovala jeho literu (jež přes nebezpečí, které představuje, není otevřeně heretická a bezprostředně zničující) před “duchem” (sám ze své podstaty nedefinovatelný, avšak přímo způsobující viditelný marasmus, do kterého se Církev dostala do dnešních dnů). Tato orientace, i když s různými odchylkami, určovala charakter výuky na KTF UK po celá 90. léta.

Liberálně laděná skupina, neformálně se tvořící na půdě České křesťanské akademie a za podpory jiných vzdělávacích institucí (Jabok, Institut ekumenických studií) a pražského episkopátu, se s tímto stavem nehodlala smířit. Bylo učiněno několik nezdařených pokusů o nahrazení vedení fakulty novými osobami, periodicky se organizovala mediální kampaň namířená proti představitelům fakulty, jejich údajné bigotnosti a uzavřenosti před světem.

Poté, co se nepodařilo dosáhnout cíle těchto kampaní církevní cestou, zvolila se v duchu josefinismu strategie zestátnění fakulty s církevní asistencí. Samotná existence KTF UK byla ohrožena rozhodnutím Akreditační komise při MŠMT ČR, která, na základě informací našich církevních představitelů, odňala fakultě právo udělovat vysokoškolské tituly z absurdních důvodů - dílem manipulativně či přímo lživě sestavených a formulovaných, dílem účelových a nikterak nezastírajících svoji ideologickou náplň (Michal Semín tehdy sepsal stručný rozbor).

Normalizace

V prosinci 1996 byl Václav Wolf zvolen potřetí děkanem KTF UK, což mocenské kruhy nehodlaly respektovat. Proto byl novým děkanem zvolen Jaroslav Polc, víceméně Wolfův člověk. V prosinci 1999, když mu mělo vypršet volební období, byl novým děkanem opět zvolen Václav Wolf. Dne 28. února 2000 jej halíkovský kardinál Vlk vetoval. Proto byl děkanem znovu zvolen Polc.

V té době však byla fakulta již na více než tři roky zbavena svých statut a celé vedení bylo spolu s profesorem Wolfem jako vedoucím katedry systematické teologie roku 2002 suspendováno a nahrazeno jinými akademiky. 6. května 2002 mu následně velký kancléř fakulty Mons. Miloslav Vlk odebral kanonickou misi. Normalizace byla dokončena.

Tento zlom, na který si jistě mnozí pro jeho tehdejší (pochopitelně jednostrannou, jak jsme zvyklí) medializaci jistě vzpomenou, se stal jedním se symbolických momentů rozkladu katolické formace u nás. Proto je dobré na tento milník nezapomínat. Profesor Wolf byl z KTF UK propuštěn na konci roku 2003. Byl členem několika mezinárodních teologických společností, publikoval množství odborných prací. Přednášel na řadě zahraničních univerzit, kromě evropských mj. v Chile, Kolumbii, Peru, Japonsku, USA, Argentině a Austrálii. Vedl později též soukromé novodobé podzemní teologické semináře.

Jeden z jeho studentů a návštěvníků těchto seminářů byl panu profesorovi nablízku v době jeho skonu.

Čtěte ZDE: Synovské napomenutí Tomáše Halíka: Kristus hovoří zcela jinak. Zloba a lež v plné nahotě. Je třeba katolíky nadobro anihilovat? Cenzura a selektivní dialog dle Lidovek. Rozdíl mezi reformou a destrukcí

G. J. V. Hamouz: Svíce dohořela

Přicházím domů, zkouším rozsvítit v kuchyni a nic, asi prasklá žárovka. Zapaluji svíci a sedám k počítači. Tak nějak asi sv. Tomáš Akvinský psal svoji Summu teologie.

Dva předešlé dny se chystám navštívit v Nemocnici Na Homolce pana profesora Wolfa, mého vedoucího diplomové práce na Katolické teologické fakultě, který na oddělení ARO leží v kritickém stavu, a vždy mi do toho něco vlezlo. Není to jen ta diplomka, ale těch vazeb je od přelomu let 2001/2002 víc.

Večer to také nebylo zrovna brzy, bylo už po 18. hodině, a tak jsem měl obavu, že mne k němu nepustí. Představil jsem se a hlas v mluvítku mi řekl, abych se posadil a počkal na sestru, která mne k panu profesorovi odvedla s tím, že uvidím sám, že mne ale pan profesor určitě bude vnímat a já prý mohu odejít, až už to na mne bude dlouhé, a nezapomenout zahodit plášť. Zůstali jsme sami.

„Pane profesore, dobrý večer, omlouvám se, že jdu tak pozdě a až dnes, nějak mi to nevyšlo, Gabriel Jirka Hamouz.“

Tiše pozoruji křivky a čísla na monitoru, tep uměle pravidelný, dech těžký s odsáváním hlenů, čas od času hlubší nádech. Nejsem osoba neznalá, hladím ruku s kanylou a mlčím. Hlavou mi běží obraz mojí maminky na jipce na Vinohradech v prosinci 2010 - „Neboj mami, my to tady s Evou (sestrou) zvládneme“. Ale co mám říct teď? Pak to přišlo samo.

Dělám panu profesorovi na čele křížek. „Panno Maria pomoz - pod ochranu Tvou se utíkáme...“.

Zase chvíli mlčím a jen se dívám, ruce nejsou dehydrované, chvilka pocitu naděje.

„Pane profesore, děkuji za všechna ta setkání, vzpomínám na Vaše tomistické přednášky v hodinách dogmatiky ve škole a v pozdějších seminářích.“ Děkoval jsem za všechny, kterým upevňoval víru svým podmanivě věrohodným způsobem. Vyřídil jsem pozdravy od těch, co to ode mne žádali. Chtěli, abych jim po návštěvě podal zprávu o jeho stavu.

Rozloučil jsem se pohlazením ruky, která nám žehnávala, křížkem na čele a se slibem, že zase přijdu, jak to bude možné.

Napadlo mne rozloučení modlitbou z Kompletáře - „Bože, do tvých rukou svěřuji svůj život...“, ale neodvážil jsem se to vyslovit.

Venku jsem se ptal sestřičky, co si myslí, jestli je to stav nebo umělý spánek? Odpověděla, že spíše stav. Také jsem to tak vnímal. Odcházel jsem před 19. hodinou.

V MHD jsem volal přátelům, jaký je stav, ale naděje mě neopouštěla. Myslel jsem na mši sv., ale přítel, kněz, nezvedal telefon.

Před devátou hodinou mi spolužák oznamuje, že dostal zprávu, že pan Prof. ThDr. Václav Wolf (1. 3. 1937), 25. 4. 2019 ve večerních hodinách zemřel.

K půlnoci jsem volal na Homolku a prosil o oficiální čas úmrtí. Sestra mi předala lékaře, který sdělil čas 19.15 s upřímnou soustrastí. Najednou se mi rozsvítilo, za kolik pozůstalých jsem vlastně panu profesorovi děkoval. Tímto dál předávám.

Tak ve mně bojuje smutek s překvapením a s nezodpovězenou otázkou: „Bože, Pane Ježíši, Duchu svatý, proč já, takové nepatrné nic?“

„Odpočinutí věčné, dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá ve svatém pokoji!“

(V Praze - Vršovicích 26. 4. 2019; 0.45 v páteční noci velikonočního oktávu.)

Protiproud.cz

Klíčová slova: nový světový řád  | Katolická církev  | liberalismus
685 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Proč by se měli skauti utužovat a trénovat v přežití, když preferují zbabělost, ubožáctví, zánik vlastního národa, vlastní civilizace a vlastní rasy? Zakladatele skauta by dnes vyloučili...Napadla nás strašná armáda odvážných barbarů. Dnes jde o obranu naší víry, jinak Korán vytlačí evangelium. Bůh dnes žádá naše životy, kterými mu sloužímeDánsko spěje kvůli imigraci a multikulturalismu ke kolapsu, ale nemluví se o tom. Dánové se stávají ve své zemi menšinou a dotují sociální dávky pro migranty, kteří navíc páchají kriminalituToxicky maskulinní islám znásilňuje evropské ženy, toxicky femininní Evropa je nebráníPodpořte nás prosím a bojujte společně s námi za to, aby naše země byla opět naše, aby se tu dalo dobře a bezpečně žít a abychom tuto zemi ubránili pro nás i pro naše děti a vnuky a další generace

euServer.cz

Zběsilému úsilí téměř všech našich oficiálních médií, aby všichni naši lidé proklínali Rusko, do nebes vynášeli Ameriku a byli náruživými fandy EU a NATOBezradnost KSČM podporující v čele vlády oligarchu a současně se tvářící jako sociálně, ekologicky, a kdoví jak ještě starostlivou politickou stranu

ePortal.cz

Zadlužená generaceDalší střet kromaňonců s neandrtálci

Eurabia.cz

Historické záběry, jak velký šéf muslimů hajluje před HitleremMuslimské Rohingy z Barmy u nás prezentují jako mírumilovné chudáčky, ale ti ve skutečnosti vraždí a násilím nutí ke konverzi k islámu

FreeGlobe.cz

Tolkien by se divil. Chtějí zakázat starodávné runy!Stovky nelegálních imigrantů z Afriky okupovaly největší francouzské letiště. Křičeli, že Francie nepatří Francouzům. Co dostali za odměnu? (+ video)

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životCo se stane s vaším tělem, když začnete jíst denně dva hřebíčky

eOdborar.cz

Britští dělníci tleskají stoupencům Brexitu, které by před třiceti roky hnali klackyČeši jsou zase pro smích a za totální idioty aneb sankce proti Rusku dodržujeme asi jenom my ...

ParlamentniListy.cz

Krach Štětiny: Je zle. Výčitky, zloba, dokonce „penisy“To žádné volby nebyly! Zdeněk Zbořil přísně: Podřezávání Zemana, Štětina a pád do jámy
Články autora
Průzkum
Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května Koho budete volit ve volbách do Evropského parlamentu?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění