Džamila a její doporučení pro protěžování a privilegování homosexuálů aneb noví nadlidé

Autor: Redakce | Publikováno: 11.3.2008 | Rubrika: Politika
Homosexuálové

Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v CR
http://www.vlada.cz/assets/cs/rvk/rlp/PracSk_sex_mensin/ANALYZA_final.pdf
předkládá minystryně Džamila Stehlíková

Pro ty, kdo to nechtějí číst celé, následují Závěrečná doporučení ze str. 46-49.
Pro ty, kteří by nevěděli, co znamená zkratka LGBTI: "lesbická, gay, bisexuální, transgender a intersexuální menšina"

Na základe Analýzy Pracovní skupina pro otázky sexuálních menšin ministryne vlády pro lidská práva a národnostní menšiny doporucuje:

Ministru financí:
Novelizovat zákon o dani dedické, dani darovací a dani z prevodu nemovitostí (c. 257/1992 Sb., ve znení pozdejších predpisu) tak, aby partneri a partnerky byli zarazeni do I. skupiny dle § 11 tohoto zákona.

Ministru kultury:
1. Podporovat v rámci dotacních programu projekty zamerené na LGBTI menšiny a projekty ke zmírnení homofobních postoju. Zohlednovat v rámci podporovaných projektu aspekt LGBTI tématiky.

Ministryni obrany:
1. Novelizovat zákon o zdravotní zpusobilosti k vojenské cinné službe (c. 103/2005 Sb., ve znení pozdejších predpisu) tak, aby neobsahoval diagnózu F 64.0 (poruchy pohlavní identity) a F 66 (psychické a behaviorální poruchy spojené se sexuálním vývojem a orientací).

Ministru práce a sociálních vecí:
1. Podporovat prostrednictvím dotacních programu vytvorení sociální síte pracovníku a pracovnic, kterí se budou zamerovat na sociální kontakt s LGBTI seniory a seniorkami, prípadne podporovat provádení uvedené cinnosti v rámci stávajících sociálních sítí.
2. Podporit prostrednictvím dotacních programu, národních ci evropských, vytvorení komunitního centra pro LGBTI seniory.
3. Novelizovat zákon o duchodovém pojištení (c. 155/1995 Sb., ve znení pozdejších predpisu) tak, aby partneri a partnerky meli nárok na vdovský/vdovecký duchod po zemrelém partneru/partnerce.
4. Zpracovat metodiku postupu v prípadech transsexuálních rodicu s cílem zajistit, aby byl respektován nejlepší zájem detí a jeho právo na oba rodice, a aby díte nebylo oddelováno od transsexuálních rodicu proti jejich vuli a nedocházelo k jejich diskriminaci ze strany pracovníku a pracovnic odboru sociálne-právní ochrany detí.
5. Podporit prostrednictvím dotacních programu zmapování situace osob s odlišnou sexuální orientací žijících na okraji spolecnosti, s cílem zjistit, jaké jsou príciny jejich sociální situace a jak jim lze predcházet.

Ministryni pro lidská práva a národnostní menšiny:
1. Provádet informacní kampan k prevenci diskriminace LGBTI lidí a proti homofobii.
2. V rámci aktivit ke zlepšení postavení senioru prihlížet ke specifické situaci LGBTI senioru.
3. V rámci Kampane proti rasismu 2008 vypsat výzvu k podávání projektu ke zmapování situace LGBTI z etnických menšin v CR.
4. Podporit zrízení stálého výboru pro otázky sexuálních menšin pri Rade vlády CR pro lidská práva, vcetne pracovní skupiny pro translidi a vezenství.

Zmocnenci vlády pro lidská práva a predsedovi Rady vlády CR pro lidská práva
1. Pri Rade vlády CR pro lidská práva zrídit stálý výbor pro otázky sexuálních menšin, vcetne pracovní skupiny pro translidi a vezenství.

Ministru spravedlnosti:
1. Stanovit v rámci trestního zákona, že motiv nenávisti z duvodu sexuální orientace bude znakem základní nebo kvalifikované skutkové podstaty zejména u násilných trestných cinu (hate crimes).
2. V rámci rekodifikace obcanského zákoníku zajistit, aby:
a) partneri a partnerky meli právo osvojit díte druhého partnera,
b) díte mohlo být svereno do spolecné pestounské péce partneru,
c) partneri a partnerky mohli spolecne osvojit díte,
d) osobám, které uzavrely registrované partnerství, vzniklo spolecné jmení partneru a spolecný nájem bytu.
3. Vypracovat právní a faktickou analýzu situace transsexuálních osob ve vazbe a výkonu trestu. Tato analýza by mela zahrnovat situaci transsexuálních lidí zahajujících lécbu, transsexuálních lidí v prubehu lécby a situaci transsexuálních lidí po dokoncení chirurgických zákroku a právní zmeny pohlaví, a to s prihlédnutím k možnostem adekvátní lécby, zajištení jejich osobní bezpecnosti a plného respektování jejich lidských práv.
4. Spolupracovat se zmocnencem vlády pro lidská práva a ministryní pro lidská práva a národnostní menšiny na zlepšení situace translidí ve vezení v rámci pracovní skupiny pri Rade vlády CR pro lidská práva.
Ministryni školství, mládeže a telovýchovy:
1. Zajistit, aby v rámci studijních oboru zamerených na péci o seniory byla náležitá pozornost venována LGBTI seniorum a specifikum jejich životní situace.
2. Provést studii šikany ve školách, se zamerením na propojení šikany se sexuální orientací obetí, nebo v rámci dotacních programu podporit provedení takové studie.
3. Podporovat zvyšování kvalifikace školních psychologu, metodiku primární prevence a pracovníku a pracovnic pedagogicko-psychologických poraden smerem k vetší citlivosti k problémum LGBTI mládeže a schopnosti tyto problémy rozpoznávat a efektivne rešit.
4. Prostrednictvím dotacních programu podporit vytvorení síte pracovnic a pracovníku poskytujících poradenství LGBTI mládeži na profesionální úrovni.
5. Novelizovat Príkaz ministryne školství, mládeže a telovýchovy c. 3/2006 k postupu pri zabezpecení realizace vyhlášky c. 60/2006 Sb., o psychické zpusobilosti pedagogických pracovníku tak, aby z Prílohy c. 1 k tomuto príkazu byl vypušten údaj o sexuální orientaci žadatele jakožto jeden z anamnestických údaju sledovaných pri vyšetrení žadatele.
6. Zvážit doplnení rámcových vzdelávacích programu ve smyslu povinnosti informovat žáky a studenty o existenci a živote sexuální minorit (LGBT lidí).

Ministru vnitra:
1. Novelizovat zákon o registrovaném partnerství (c. 115/2006 Sb., ve znení pozdejších predpisu) tak, aby:
a) podmínka státního obcanství, jako jedna z podmínek nutných pro uzavrení registrovaného partnerství, byla nahrazena napríklad podmínkou povolení k trvalému pobytu,
b) trvající partnerství nebránilo osvojení dítete (§ 13 odst. 2 zákona).
2. Novelizovat zákon o Policii CR (c. 283/1991 Sb., ve znení pozdejších predpisu) tak, aby meli partneri právo odeprít vysvetlení dle § 12 odst. 3 tohoto zákona, prípadne tento požadavek zahrnout do nove pripravované právní úpravy.
3. Novelizovat zákon o pobytu cizincu (c. 326/1999 Sb., ve znení pozdejších predpisu) tak, aby v rámci rozhodování o udelení trvalého pobytu bylo zohledneno uzavrení partnerství s obcanem CR.
4. Novelizovat zákon o nabývání a pozbývání státního obcanství (c. 40/1993 Sb., ve znení pozdejších predpisu) tak, aby v rámci rozhodování o udelení státního obcanství bylo zohledneno uzavrení partnerství s obcanem CR, prípadne tento požadavek zahrnout do nove pripravované právní úpravy.
5. Zavést informacne neutrální identifikátor obyvatel, a to ve smyslu usnesení vlády CR c. 340 ze dne 23.brezna 2005. Do doby zavedení tohoto identifikátoru je treba zpracovat takové postupy, které zamezí diskriminaci transsexuálních lidí z duvodu zmeny rodného císla.
6. Zajistit soulad v rámci právních predpisu souvisejících s právní úpravou manželství a registrovaného partnerství tak, aby registrované partnerství i manželství bylo oznacováno bud jako „rodinný stav“, nebo jako „osobní stav“.

Ministru zdravotnictví:
1. Novelizovat zákon o péci o zdraví lidu (c. 20/1966 Sb., ve znení pozdejších predpisu) tak, aby možnosti asistované reprodukce mohla využít kterákoliv žena, tedy i žena bez partnera (§ 27d zákona), prípadne tento požadavek zahrnout do nove pripravované právní úpravy.
2. Venovat zvýšenou pozornost zákrokum u intersexuálních detí a dbát na to, aby byla respektována všechna pravidla informovaného souhlasu. V tomto smeru je také treba podporit vyšší informovanost lékaru o soucasných trendech v oblasti etiky, terapie a právních aspektu péce o intersexuální osoby.
3. V rámci odborného vzdelávání pracovníku a pracovnic ve zdravotnictví klást duraz na otázky etiky a lidské diverzity, zvlášte pak na specifické problémy LGBTI osob.
4. Prepracovat seznam rizikových faktoru a rizikových chování z hlediska dárcovství krve tak, aby nebyl diskriminující na základe sexuální orientace.

5449 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

O stavu civilizace: Mizí jedna dobrá věc za druhou. Normalizace Západu v plném proudu. Pád do chaosu a islamizace? Služebníci nové moci okolo i v naší blízkosti. Máme ještě šanci na obnovu?Brusel zakázal prodej králičího a drůbežího masa přímo z faremPomozte, prosím. Z prezidentských voleb v USA vidíme, že přituhuje. Zdá se, že se neomarxisté neštítí ani zfalšovat volby. V Evropské unii zase přibývá cenzura a teroristických útoků muslimských imigrantůDnes je snadné prohlásiti se v souladu s vlastními pocity za osobu opačného pohlaví, případně některého z dalších 57 neopačných pohlaví. I my můžeme respektovat, že se pan Vystrčil cítí být Taiwancem...Podle Evropské unie přijdou do ČR dva miliony imigrantů a do celé EU 55 milionů

euServer.cz

Každý, kdo nám bude chtít vnutit migranty, ohrožuje naše životy. Propaganda EU na tom nic nezměníNěmcům jsme nic neukradli, nic jim nedluhujeme. Naopak je to Německo jako nástupnický stát hitlerovské říše, které nám dosud nezaplatilo reparace v původní výši cca 360 miliard

ePortal.cz

Pomozte. Sluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Vidíme to v USA a západní Evropě. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne Vše okolo Kavčích hor je tak strašně jednoduché. Za peníze nás všech tu partička uzurpátorů, kteří si veřejnou televizi zprivatizovali sami pro sebe, provozuje jednobarevnou televizi pouze pro někoho

Eurabia.cz

Nová kniha: Idea českého národního státu třetího tisíciletíToto vám velká media neřeknou - další podrobnosti o volebních manipulacích v USA

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

EU pokračuje v likvidaci drobných podnikatelů. EU zakázala prodej drůbežího masa přímo z faremUkázka jak český ekonomický otrok buduje ekonomický blahobyt Západu a hlavně Německa

ParlamentniListy.cz

Bývalý chvilkař Minář představil své politické hnutí. A tvrdě narazil. Známé mediální tváře mu rozstřílely web, program... všechno!Tak a jasně: Píchli jim vakcínu na covid. A oni promluvili
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění