Jaké změny české ústavy chystá Vondra a Topolánek po přijetí Lisabonské smlouvy

Autor: Euroskeptik | Publikováno: 15.4.2008 | Rubrika: Zamyšlení
Bolšnac 04

Nová ústava evropské provincie Protektorát Čechy a Morava podle Lisabonské smlouvy

 

My, občané Protektorátu Čechy a Morava (dříve Česká republika) v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
v čase zániku samostatného českého státu,
plivajíce na všechny dobré tradice dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé,
odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Protektorát Čechy a Morava jako závislou provincii Svazu evropských socialistických provincií (zkráceně také Unie),
v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti býti poslušni nařízení byrokratů a věnovat svůj majetek na socialistické projekty,
jako provincie evropského superstátu nesvéprávných, závislých občanů,
kteří jsou si vědomi svých povinností vůči budování socialistické Evropy,
jako závislá a nedemokratická provincie, založená na úctě k právům byrokratů a na zásadách politické korektnosti,
jako součást rodiny evropských nesvobodných národů,
odhodláni společně opustit a zničit zděděné národní, přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,

 plivajíce na legionáře a odbojáře, kteří položili životy za nezávislost českého státu ve dvou světových válkách,
odhodláni pošlapat všechny osvědčené principy právního státu,
prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu provincie Protektorát Čechy a Morava (dříve Česká republika).

Základní ustanovení

Článek 1


Protektorát Čechy a Morava je závislá, na kraje poslušné Bruselu rozštvrcená, socialistická a nedemokratická provincie Svazu evropských socialistických provincií založená na úctě k byrokratům a státnímu plánování.

Článek 2


(1) Brusel je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů zákonodárné, výkonné a soudní moci provincie, které budou příkazy Bruselu poslušně a bez odmluv vykonávat.
(2) Každý občan může činit, co mu povolí byrokrat z Bruselu.

Článek 3


Součástí ústavního pořádku České republiky je Charta socialistických práv Svazu evropských socialistických provincií.

Článek 4


(1) O základních právech a svobodách rozhoduje Brusel. Kouření se trestá pobytem v převýchovných táborech. Protektorátu je pro tento účel určen tábor Boris-Džamila.

(2) Potraty a eutanázie jsou přísně povoleny.

(3) Zabíjení zvířat je přísně zakázáno.

(4) Děti jsou dávány k adopcím přednostně homosexuálním párům či více členů čítajícím komunitám.

(5) Manželství je jako diskriminující instituce zrušeno a registrované partnerství může uzavřít libovolný počet partnerů.

Článek 5


Politický systém je založen na tom, že lidmi volení zástupci v Parlamentu Protektorátu Čechy a Morava musejí s radostí a vděčností hlasovat pro směrnice Bruselu, na nichž je postaven právní řád.

Článek 6


Politická rozhodnutí vycházejí z vůle Bruselu.

Článek 7


Provincie dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství a bojuje proti globálnímu oteplování. Jaderná energie a energie z uhlí a ropy je přísně zakázána. Povoleno je využívat energii pouze z obnovitelných zdrojů.

Článek 8


Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků, které budou poslušni rozkazům z Bruselu a budou žadonit o dotace.

Článek 9


Kritika Svazu evropských socialistických provincií (dále jen Svaz) se trestá káznicí a někdy i smrtí. O občanech kritizujících Svaz bude Česká televize pro výstrahu referovat jako o nebezpečných fašistech a extrémistech, jež je rámci pokroku třeba eliminovat všemi dostupnými prostředky. 

Článek 10


(1) Ústava zaručuje zvláštní práva homosexuálům, transvestitům, translidem, pedofilům, zoofilům, imigrantům, islamistům a všem v historii diskriminovaným menšinám.

(2) Oficiální ideologií Svazu a všech jeho provincií je socialismus, homosexualismus, feminismus, animalismus, ekologismus, multikulturalismus, islamismus, byrokokratismus, evropeismus a kritika těchto základů Svazu se trestá káznicí a někdy i smrtí.

(3) O občanech kritizujících tyto základy evropské státnosti bude Česká televize pro výstrahu referovat jako nebezpečných fašistech a extrémistech, jež je rámci pokroku třeba eliminovat všemi dostupnými prostředky.

(4) Diskriminace v soukromoprávních vztazích je přísně zakázána. Je ovšem povolena diskriminace všech těch, kteří nevyznávají výše uvedené ideologie Svazu. 

Článek 11


Území Protektorátu tvoří dílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen na příkaz z Bruselu nebo podle požadavků sudetských Němců.

Článek 12


Nabývání a pozbývání státního občanství Protektorátu stanoví Úřad evropského blaha v čele s lidovým komisařem pro evropské blaho.

Článek 13


Hlavním městem Protektorátu je Praha.

Článek 14


Státními symboly Protektorátu je malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta Protektorátu, státní pečeť a státní hymna s názvem "Milujeme Brusel, milujeme Špidlu".

 

Hlava druhá
Moc zákonodárná

Článek 15


(1) Zákonodárná moc v Protektorátu náleží Parlamentu, který poslušně implementuje směrnice Bruselu.
(2) Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

Článek 16


(1) Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let.
(2) Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů.

Článek 17


(1) Volby do obou komor se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.
(2) Byla-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna, konají se volby do šedesáti dnů po jejím rozpuštění.

Článek 18


(1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásady poměrného zastoupení.
(2) Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásady většinového systému.
(3) Právo volit má každý občan Protektorátu i Svazu, který dosáhl věku 18 let.

Článek 19


(1) Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan Protektorátu a Svazu, který má právo volit a dosáhl věku 21 let.
(2) Do Senátu může být zvolen každý občan Protektorátu a Svazu, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.
(3) Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením.

 

 

a tak dále................

 

 

podepsáni:

 

Mirek Topolánek, předseda vlády Protektorátu, v. r.

Alexandr Vondra, vicepremiér pro anální alpinismus vůči Bruselu, v. r.

Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny PPČM, v. r.

Přemysl Sobotka, předseda Senátu PPČM, v. r.

EUSSR

 

Je to opravdu taková fikce???

V Lisabonské smlouvě to není řečeno takto explicitně, ale DE FACTO tomu tak téměř je.

 

 

 

 

11102 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Pro-migračního francouzského aktivistu zamordoval migrant, se kterým spalSpojené národy ovládnuté gender ideologií vyhlašují za politicky nekorektní říkat „manžel“ nebo „manželka“Bez Vás nepřežijeme...Panna Marie se naklonovala a Ježíš byl transsexuál, objevili v pokrokovém ŠvédskuŽerte brouky, vyhlašuje nová pokroková potravinová politika EU prosazující méně masa a více alternativních proteinů

euServer.cz

Proč se Nálezy Ústavního soudu o Colloredo–Mansfeldech staly Stalingradem protektorátních restituentůSkryté záměry pomníkové války

ePortal.cz

Pane premiére Bbiši, odmítněte záludný plán Leyenové!V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončena

Eurabia.cz

Důvod proč se zhoršuje situace Francouzů: Skoro polovina sociálních dávek je vyplácena cizincůmCikáni zabili v centru Budapešti dva mladé Maďary

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

To chvilkaře zklame! Xaver vytáhl projev o situaci v ČT. A radoval seProfesor Tomský rozhání obavy z budoucnosti. Nejvíc toho mohou pokazit příliš aktivní vlády
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění