Polemika Jana Zahradila s Lukášem Petříkem o postoji ODS k Lisabonské smlouvě

Autor: Jan Zahradil | Publikováno: 27.5.2008 | Rubrika: Zamyšlení
EU otaznik

Vážený pane Petříku,


k Vaším webem zveřejněné výzvě "slušným členům ODS" ohledně Lisabonské smlouvy, která je adresována i europoslancům ODS, mohu jen připomenout, že europoslanci ODS se při hlasování o této smlouvě v Evropském parlamentu zdrželi hlasování (i když jde jen o symbolické gesto, neboť EP není ratifikační stranou této smlouvy). (výzva zde: http://www.euportal.cz/Articles/2689-vyzva-vsem-slusnym-clenum-ods.aspx)


Na druhé straně pokud již někdo argumentuje - jako Vy - názory členské základny ODS nebo voličů ODS, měl by se držet faktů a ne "zbožných přání". Jenom jedno číslo : podle nedávného průzkumu veřejného mínění, zpracovaného přímo na vnitřní zakázku ODS, by v hypotetickém referendu o Lisabonské smlouvě hlasovalo_* 79 % voličů ODS pro a pouze 21 % proti.*_ Vedle Zelených jde o nejvyšší voličskou podporu některé politické strany této smlouvě. A zdůrazňuji, že to není žádný po paroubkovsku "cinknutý" průzkum, ale solidní a objektivní práce na velkém vzorku. Paradoxem je, že výrazně nižší podporu má tato smlouva u voličů "proevropské" ČSSD a ještě nižší u voličů taktéž "proevropské" KDU-ČSL (nejnižší pak u KSČM).


To jsou prostě fakta, cokoli si o nich můžeme myslet. Důvody těchto postojů jsou samozřejmě na samostatnou a podrobnou analýzu.


Děkuji Vám předem za zveřejnění tohoto mého příspěvku.

S pozdravem Jan Zahradil

 

 

Vážený pane europoslanče,

děkuji za Váš dopis, protože diskuse na téma Lisabonské smlouvy jak v ODS, tak i na celospolečenské úrovni podle mě zásadním způsobem chybí.

Jsem rád, že europoslanci se zdrželi při hlasování při hlasování o Lisabonské smlouvě v Evropském parlamentu a tím dali symbolický signál do ČR, že zdržet se není hanba. Za toto symbolické odvahu dodávající gesto nemohu než jen poděkovat.

V té výzvě se především odvolávám na dlouhodobý program ODS a její ideové směřovaní, programové dokumenty a především na usnesení nejvyššího stranického demokratického orgánu (Kongresu), které je stále v platnosti. Vycházím z toho, že ODS je demokratická strana a usnesení Kongresu odráží názory členské základny prostřednictvím jí zvolených delegátů.

Co se týče toho průzkumu, tak ty výsledky nezpochybňuji, ačkoliv se přiznám, že výsledkům veřejným průzkumů příliš nevěřím. Avšak je pravda, že tento výsledek průzkumu se již jednou objevil, čili to dává těm údajům na věrohodnosti.

Má osobní zkušenost se členy a voliči ODS je, že spíše, třebas byli z počátku EU nakloněni, na ní začínají nadávat, protože musí dodržovat nesmyslné směrnice z Bruselu, které jsou implementovány do našeho práva, ale to není to podstatné. Podstatné je, že strana by měla oslovovat své voliče na základě programu, a ne obráceně. My v nějaké hodnoty pevně věříme a neměli bychom se pak obracet, kam vítr, tam plášť. Strana by měla pochopit, co je to Leadership v dobrém slova smyslu a přesvědčovat voliče. Ještě jsem nezažil, aby ODS např. vydala brožurku, v níž by byly konkrétní příklady toho, jak EU poškuzuje tu českého živnostníka, tu českého zemědělce atd.

Oba dva víme, že Lisabonská smlouva je přejmenovaná euroústava a že je to pouze kamufláž. Je to bianco šek pro Evropskou radu a Radu EU rozšiřovat pravomoce Bruselu bez souhlasu parlamentů. Je to Pandořina skříňka ohledně požadavků sudetských Němců, protože Benešovy dekrety nebudou muset být zrušeny, ale budou jednoduše obejity, protože v systému práva, které zavádí Lisabonská smlouva a Charta práv nebudou relevantní. O těchto kauzách už nebude rozhodovat Evropský soudní dvůr pro lidská práva ve Štrasburku (Orgán Rady Evropy), jenž ctí závaznost Benešových dekretů, ale Evropský soudní dvůr v Lucemburku (orgán EU), který bude soudit na základě nediskriminace a nějaký důvod označit odsun a zabavení majetku sudetských Němců za diskriminaci se jistě najde.

Neměli bychom toto říkat našim voličům? Neměli bychom jim říkat, že tu mohou přijít o svou chalupu, vilu či továrnu? Jejich euronadšení poté, co by je přemohla fakta, by jistě značně pohaslo.

Ale ani to není zdaleka ten hlavní argument, pane europoslanče. V případě Lisabonské smlouvy se jedná o fundamentální útok na suverenitu a nezávislost naší země. Až bude přijata, bude úplně jedno, jak budou dopadat celostátní či vnitrostranické průzkumy. Bude jedno, jak budou dopadat celostátní volby, protože poslanci, senátoři a členové vlády se definitivně stanou loutkami vykonávajícími rozkazy z Bruselu vyhovující velkým státům.

Věřím pane europoslanče, že toto si nepřejete. Pojďme proto prosím společně přesvědčit občany této země, že Lisabonská smlouva je extrémně špatná pro tuto zemi a její občany.

S pozdravem

Lukáš Petřík

 

 

Vážený pane Petříku,
aniž bych chtěl tento náš dialog extendovat do nekonečna, ještě jednu reakci si dovolím. Ani já nepřeceňuji průzkumy veřejného mínění a nemyslím si, že skutečný politik by se měl zmítat podle nich. Uvedl jsem je spíše pro ilustraci, abychom si věci zbytečně nezjednodušovali.


Myslím si však, že zručný a schopný politik by měl umět zvolit takovou taktiku, která nakonec povede k jím preferovanému výsledku, když ne v krátkodobém horizontu, tak alespoň v dlouhodobém. Práce s voliči není záležitostí jakýchsi náhlých kampaní či propagačních (nebo anti-propagačních) marketingových tahů. I tzv. "proevropští" voliči ODS musí postupně dojít k poznání, o čem že to vlastně celá EU je a jaká je její podstata. To však chce svůj čas.


Dále si na rozdíl od Vás myslím, že politika není jakýmsi rytířským soubojem čestných soupeřů na bílých koních, ale poněkud špinavou disciplínou, plnou úskoků, nechutných triků a usmolených kompromisů. Vaše postoje však spíš připomínají ten pohádkový svět rytířů a já tento pohled na politiku nesdílím. Řešit nepříjemnou situaci tím, že se rozběhnu a plnou silou si rozrazím hlavu o zeď - to sice na první pohled může působit ušlechtile, ale ve skutečnosti je to jen hloupé. Dokonce si myslím, že takový přístup ani neodpovídá české politické tradici. Taková politická mrtvola může být pak pohřbena se všemi poctami, ale k reálnému východisku to nepřispěje ani trochu.

Vaše přesvědčení, že české parlamentní veto by mohlo zastavit ratifikaci lisabonské smlouvy, považuji za neskonale naivní. Půjde o pouhé gesto, navíc jeho důsledky budou do pár měsíců "napraveny". Následovat totiž bude pád vlády, iniciovaný vnitřními a vnějšími faktory a vznik nové "proevropské" vlády, pravděpodobně v čele s ČSSD ( + SZ + KDU-ČSL), případně podporované dolejšovským "reformním" křidlem KSČM. Tato vláda a její parlamentní většina bez problémů smlouvu ratifikuje.

ODS se ocitne v naprosté politické klatbě a izolaci, bude rozcupována proevropskými médii na kousky a stane se z ní definitivně strana nějakých 10- 15 %, kterou možná někdo v budoucnu přizve do nějaké vlády jako junior partnera, až to bude potřeba pro parlamentní většinu. Vést svou vlastní politickou stranu tímto směrem odmítám.

O lisabonské smlouvě vím své, navíc jsem se na vyjednávání kolem ní podílel, skutečně si tedy nemusíme v tomto bodě nic vysvětlovat. Věcně s Vámi souhlasím. Lišíme se pouze v otázce taktiky. Osobně jsem přesvědčen, že lisabonská smlouva povede v dlouhodobém horizontu k pravému opaku toho, co si přejí její tvůrci - totiž k nevyhnutelné dezintegraci EU. Některé procesy je však třeba nechat proběhnout přirozeně, jejich vlastní rychlostí. To platí jak v přírodních, tak společenských disciplínách. Toto je přesně ten případ.

Pokud mě v důsledku těchto úvah označíte za cynika, pragmatika či utilitaristu, nebudu se vůbec hněvat, naopak. Přesně to totiž odpovídá skutečnosti.
Chcete-li, považujte i tento můj dopis za otevřený.

S pozdravem

Jan Zahradil

 

Vážený pane europoslanče, 

naprosto s Vámi souhlasím, že politik by měl mít na zřeteli dlouhodobé cíle a dlouhodobě o ideách přesvědčovat spoluobčany. To je jedním z důvodů, proč silně krititizuji obsazení ministerstva školství neomarxistickou Stranu zelených, která může odmalička indoktrinovat politicky korektními nesmysly budoucí voliče, kteří pak již nikdy nebudou volit pravici. To jen tak na okraj.

Nemyslím si, že přesvědčíme proevropskou část voličů ODS, že EU je špatná tím, že podpoříme Lisabonskou smlouvu. Oni jsou „proevropští“, protože vůbec neví, jakým obrovským podvodem a jakým státním převratem a bianco šekem pro centralizátory, socialisty a byrokraty Lisabonská smlouva doopravdy je.

Znovu opakuji: argument s návratem sudetoněmeckého majetku je poměrně dosti silný. Netvrdím, že sudetští Němci stoprocentně získají svůj majetek, ale nevarovat před nebezpečím, které je jistě větší než malé, je podle mě nezodpovědné.

Mimochodem, když jste zdůraznil, že jste byl při vyjednáváních, proč nemáme vyjednán alespoň Opt Out ze socialistické Charty práv, který si dojednala Británie a Polsko?

Je pravdou, že rytířské ideály mi byly vždy blízké, na druhé straně jsem vystudovaný historik, který má povědomí o tom, co se v historii politiky dělo za nepěkné věci. Četl jsem Machiavelliho i Kissingera, ale rovněž i Reagana a Churchilla, a proto vím, kam politika détente či appeasementu vedla. Ano, vedla k politické či téměř národní sebevraždě.

Mé přesvědčení, že český parlament může zabránit ratifikaci Liabonské smlouvy není naivní. Předně, souhlasím se senátorem Kuberou, který říká, že pokud naše NE nemá stejnou demokratickou váhu jako ANO, měli bychom takovouto Evropskou unii opustit.

Pokud by došlo k pádu vlády:

1) věřím, že i po prohraných předčasných volbách by měla ODS dostatečně velkou blokační menšinu v poslanecké sněmovně a minimálně větší část KSČM by rovněž hlasovala proti. Dolejšovské křídlo není příliš silné a divil byste se, jaké reálpolitické názory na EU má bývalý eurofil Miloslav Ransdorf.

2) i kdyby prolisabonská vláda získala většinu 3/5 hlasů ve sněmovně, nezíská je v Senátu, kde má ODS a bude mít pohodlnou většinu. Prostě ne. ODS to prostě může blokovat téměř do alelůja a měla by.

ODS bude mít možná 10-15 procent hlasů, pokud dojde k jejímu rozštěpení na dva subjekty, které není tak vzdálené, jak by mohl někdo doufat. Navíc nevidím až takové neštěstí v pádu této vlády, která stejně nerealizuje prakticky nic z programu ODS. Zamini získal pravdoláskovec Schwarzenberg a finance získal Kalousek. A vicepremiérem pro evropské záležitosti je Alexandr Vondra, o němž mi řekl jeden nejmenovaný senátor, že je to v podstatě eurofil a pravdoláskovec a že se do ODS dostal omylem... Nedivme se pak, že jsme v situaci, ve které jsme... Tato vláda nestojí ani za fajfku tabáku...

ODS neztrácí preference díky Lisabonské smlouvě ale díky této vládě, v níž hraje druhé housle a poslušně plní to, co jí řekne Kalousek nebo Bursík se svou Katuškou.

Také nevím, zda-li by nyní chtěli zelení potopit tuto vládu, když jsou na hranici volitelnosti a lidovci na tom nejsou o mnoho lépe. Navíc prostě všichni lidovci nejsou obzvláštními milovníky Lisabonské smlouvy.  Ale uvidíme, třeba vláda padne dříve, než se nadějeme kvůli radaru či církevním restitucím...Každopádně minimem, na kterém se snad oba shodneme, by měl být požadavek, co nejvíce zdržovat ratifikaci Lisabonské smlouvy. Potom mi však ale nebylo jasné, proč premiér Topolánek tlačil poslance, aby smlouva prošla prvním čtením a proč neprosadil, aby lhůty ve výborech sněmovny byly stanovené na maximum...

Na závěr musím přiznat, že jsem podobný názor o dlouhodobém  procesu v EU neslyšel poprvé. Tezi, že „čím hůře, tím lépe“, podobně jako za komunismu, jsem slyšel od vícero členů ODS, které možná i osobně znáte. Osobně nevím, zdali stále větší a větší centralizace dospěje k rozpadu EU. Patrně k němu dospěje, ale obávám se, že by tento rozpad mohl skončit v krvavých konfliktech. Také si uvědomme, že Sovětský svaz se rozpadnul za nějakých 80 let...Tak dlouho se mi popravdě nechce čekat. Pojďme prosím rozbít Evropskou unii dříve.

Myslím, že po odmítnutí euroústavy by zamítnutí Lisabonské smlouvy mohlo vést k velké očišťující krizi v EU a pokud by soudruzi z Bruselu přišli s další smlouvou, tak jí zamítněme též, třeba je to jednou přestane bavit.

 S ohledem na vznik reálné společné zahraniční a bezpečnostní politiky  zakotvené v Lisabonské smlouvě se rovněž obávám budoucího střetu s USA. Žádné impérium-a EU se stává impériem-nemá rádo konkurenční impérium.

Možná se též lišíme v nejzásadnější věci: pro mě je nejdůležitější to, co je dobré pro tuto zemi, pro Vás asi to, co je dobré pro ODS. Ale znovu opakuji: po přijetí Lisabonské smlouvy již prakticky nezáleží, kdo této zemi bude vládnout. Pak už nebude potřeba ani ODS a bude lhostejno, zda zanikne, či se rozpadne. To Vám říkám naprosto cynicky, pragmaticky a utilitaristicky...

Mohli bychom pak pouze s nadějí vzhlížet k budoucnosti, která snad přinese kýžený rozpad novodobého dvojčete Sovětského svazu, které nyní zveme Evropskou unií, či též Evropským svazem... ale kdo ví, za jak dlouho.

Pane europoslanče, nikdy jsem neodmítal reálpolitiku a tezi, že účel světí prostředky. Nikdy bychom však neměli při používaní různých Prostředků spouštět ze zřetele Cíl, kterým by měl být národní zájem a nezávislost naší země. Poněkud mi připadá, že ODS Prostředek se jménem Moc a udržení se u Moci za každou cenu vyměnila za Cíl blaha a nezávislosti této země...

 

S pozdravem

Lukáš Petřík

6182 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Je třeba uznat, že se mladá garda protiruských aktivistů, tvořících u nás páteř páté kolony, neobyčejně činí. Není dne, kdy by „modré košile“ nepřišly s novou provokacíBaru v pokrokové Británii asi nevydají licenci na alkohol kvůli blízkosti mešity. Alkohol podněcuje k islamofobiiRiaditeľky Plánovaného rodičovstva prísažne priznávajú, že predávali potratené detské teláBez Vás nepřežijeme...Kdo připravil drancování amerických měst?

euServer.cz

Uvažoval jste o tomhle někdy, pane Kalousku, Schwarzenbergu, Fialo, Vystrčile, Rakušane, Bartoši, Farský, Bartošku a páni další ze stejně jedovaté líhně? Proč se Nálezy Ústavního soudu o Colloredo–Mansfeldech staly Stalingradem protektorátních restituentů

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaMusíme si zvyknout na to, že budeme často posíláni do karantén nejrůznějšího typu. Budeme-li protestovat, budou to karantény horšího typu

Eurabia.cz

Černý muslimský policista zastřelil v USA nevinou bělošku a nikomu to nevadíTo je již zvrácené sebemrskačství! Běloši poníženě prosí černochy o odpuštění

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Liberálové zneužívají smrti černocha k pokusu o státní převrat vůči demokratický zvolenému prezidentu TumpoviRuska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronavirem

ParlamentniListy.cz

Nebezpečný útok! Halík vypustil text, kterým vyděsil Petra Žantovského. Jde o ČT a také Milion chvilekUrsulo, Ursulo... Tohle vám ve škole neřekli? Václav Klaus trhá projev na cucky
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění