Nezdravé kořeny evropské integrace

Autor: Petr Mach | Publikováno: 5.10.2004 | Rubrika: Zamyšlení
Mach

Myšlenka evropské integrace stojí na nezdravých základech – omezování národní suverenity, státním intervencionismu a monopolizaci moci. Je sice možná poháněna dobře míněnými snahami o mír a obecné blaho, ale její důsledné uvádění do praxe by snadno mohlo vyústit v diktaturu.

Česká "intelektuální elita" dnes nekriticky oslavuje Evropskou unii stejně jako kdysi básnila o Sovětském svazu a jeho pokroku, solidaritě a internacionalismu. Kdo si dovolí pochybovat o smysluplnosti evropské integrace, riskuje minimálně označení za nacionalistu. V jisté skupině našich intelektuálů je národ téměř zapovězený pojem – jenže oni z odmítání nacionalismu a euroskepticismu dospěli k vlastnímu antivlastenectví a čechoskepticismu. Ve svém euronadšení bagatelizují otázku národní suverenity. K této skupině se přidal i významný politický komentátor Pavel Tigrid: "Opravdová a důstojná státní suverenita se neměří furiantskou nezávislostí na druhých, ale naopak přihlášením se k vyšší mezinárodní sounáležitosti, k propojenosti, ke spolupráci v dnešním světě nezbytné … Státní suverenita není dnes chápána jen jako nezávislost státu na jakékoli jiné vnější státní moci, ale také jako nezávislost interní – vysvobození se z malodušného, přikrčeného provincialismu, sebestřednosti, furiantského šosáctví, jinak také u nás známých jako čecháčkovství." [1] Pavel Tigrid nemá pravdu. Státní suverenita znamená, že stát je odpovědný za zákony, které platí na jeho území. Členství v Evropské unii znamená dílčí vzdání se svrchovaného rozhodování ve prospěch společných orgánů, na něž má členská země vliv jen v rámci svého podílu. Vize globální jurisdikce Projekt Evropské unie je však jen součástí širšího trendu snah o smazávání národní suverenity a posilování pravomocí celosvětových nadnárodních struktur. Nadnárodním veřejným organizacím je již sto let přisuzována především schopnost zajistit mír. To je ale hluboký omyl. Světovláda válkám zabránit nemůže – nanejvýš jim dá nový název – terorismus. Dnešní obhájci globální jurisdikce však jdou ve vymezování jejích rolí mnohem dále – přisuzují jí takové úkoly, jako je boj s chudobou, předcházení finančním krizím nebo dokonce regulace tržní konkurence. Papež Jan Pavel II. říká: "Stále důraznější je požadavek, aby této vzrůstající internacionalizaci hospodářství odpovídaly účinné mezinárodní kontrolní a řídící orgány, které by orientovaly hospodářství na obecné blaho. Toho není jednotlivý stát, byť by byl nejmocnější na světě, zcela schopen." [2] Vedení české katolické církve k tomu dodává: "Touha vytvořit světový řád a systém spolupráce není nová a vyplývá v zásadě ze základního poslání křesťanství." [3] Receptem má být samozřejmě osvícená světovláda a přerozdělování.

Nejkonkrétnější návrhy přináší prezident Václav Havel, který dobře ví, že na prosazování své vize potřebuje exekutivní orgány: "Budoucí OSN by měla mít své stálé vojenské a policejní jednotky. Její vrcholný exekutivní orgán by měl kontrolovat a vymáhat plnění zákonů či usnesení OSN v oblasti bezpečnosti, lidských práv, životního prostředí, výživy, hospodářské soutěže, v oblasti zdravotnické, finanční, místního rozvoje a tak dále." [4] Havel se tak přiřadil k lidem, kteří volají po centrálním řízení světa. Je si současně vědom, že na prosazování exekutivní moci světovlády potřebuje finance: "Ideální by bylo, kdyby jednou – nějakou mikroskopickou částkou svého výdělku – mohl na OSN přispívat co nejpřímější cestou každý obyvatel planety." [5] Historie se opakuje Ve skutečnosti myšlenky nadnárodní jurisdikce jakožto nástroje "trvalého" míru a "nového, lepšího života" nejsou nové.

Nejvýznamnějším pokusem o globální jurisdikci byl Sovětský svaz. Připomeňme si, na jakých idejích stavěl. Ilustrovaný encyklopedický slovník ČSAV z roku 1982 říká: "Proletářský internacionalismus předpokládá vzájemnou podporu a spolupráci pracujících různých zemí v boji proti mezinárodní buržoazii, uznání úplné rovnoprávnosti všech národů a nesmiřitelnost s jakýmkoli vykořisťováním jednoho národa národem jiným. …Ideje internacionalismu byly poprvé v dějinách ztělesněny v procesu výstavby socialismu v SSSR, kde byla poprvé na socialistickém základě vyřešena národnostní otázka a vytvořen mnohonárodnostní stát rovnoprávných národů." [6] Na počátku vzniku Sovětského svazu stáli intelektuálové jako Lenin, který vypočítával, jak proletariát trpí hospodářskými nespravedlnostmi a jak moc nad státy získávají nadnárodní korporace a konkurence nemá šanci fungovat. [7]

Prezident Václav Havel dnes říká: "Soudobá podoba světové tržní ekonomiky a jejích institucí usnadňuje různé typy hospodářské nespravedlnosti a krátkozrakého egoismu. Integrující se gigantické nadnárodní korporace mají stále větší vliv na politiku států a ohrožují volnou hospodářskou soutěž … Není asi příznakem ničeho dobrého, když hodnota majetku tří nejbohatších lidí světa převyšuje součet hrubých národních produktů skupiny rozvojových zemí s šesti sty milióny mnohdy hladovějících obyvatel. Světové hospodářství závratně vzkvétá a přitom v osmdesáti zemích světa mají občané dnes podstatně nižší průměrný příjem, než měli před deseti lety." [8] Stejně jako marxisté Havel nemá rád základní instituce kapitalismu: "Péče o pohyb peněz, kapitálu a vlastnických práv vynáší podstatně víc, než tvorba konkrétních hodnot. Světem se šíří četné moderní zlořády jako diktatura reklamy a konzumu." [9] Havel považuje svobodné jednání lidí za "diktaturu". Naopak zákazy a regulace jsou pro něj nástrojem k budování nové, "morální" společnosti.

Sovětský svaz je mrtev, ale myšlenky, na nichž byl budován, žijí dál. Jakoby se historie opakovala ve spirále. V boji za lepší zítřky chtějí dnešní sociální inženýři opět regulovat životy lidí a přerozdělovat bohatství mezinárodně. Jejich národní státy jsou jim už zase malé. Globální jurisdikce – jediný monopolní stát, ze kterého již není kam emigrovat – zůstává zatím stále jen vizí snílků a námětem na politický horor. Ale politická globalizace v Evropě postupuje mílovými kroky. Guru evropských komunistů Lev Trockij kdysi prohlásil: "Úkol evropského proletariátu není zachovat na věky hranice, nýbrž je naopak revolučním způsobem zrušit. Žádný status quo, nýbrž Spojené socialistické státy evropské." [10] Trockij je myšlenkovou inspirací vůdčích politiků evropské integrace, jako je německý ministr zahraničí Joschka Fischer nebo francouzský premiér Lionel Jospin, kteří jeho vize začínají s úspěchem naplňovat. Spontánní řád, nebo diktatura Dnešní evropští leadeři jsou hnáni neochvějnou levičáckou touhou budovat velké projekty. Chtějí zrušit "egoistické národní zájmy" a vytvořit duch evropanství. Domnívají se, že žijeme v nové, moderní éře, v níž je politická integrace logickým vyústěním tisíciletého vývoje civilizace a že tato integrace je garantem mírového uspořádání a odstranění nerovností. Jejich potíž je v tom, že proti jejich projektu budování nové evropské identity a evropského superstátu stojí dlouhý proces utváření národů a národních států.

Všem budovatelům nových lepších zítřků přesvědčeným o výjimečnosti moderní éry již v r. 1767 Adam Ferguson vzkázal: "Každý krok lidstva, dokonce i v dobách, jež se nazývají osvícené, je učiněn se stejnou nevědomostí budoucnosti; a lidé různých národů narážejí na instituce, které jsou sice výsledkem lidského jednání (human action), nikoliv však realizací jednoho lidského projektu (human design)." [11] Snaha překonat přirozený vývoj a prosadit vlastní vize navzdory zájmům obyčejných lidí nemůže být v konečném důsledku realizována jinak než formou diktatury. Všechny projevy oddalování politického rozhodování od občanů, tj. od jejich národních zastupitelských sborů, by proto měly být posuzovány s maximální obezřetností.

[1] Pavel Tigrid: Evropská unie a státní suverenita, Mladá fronta DNES, 3. 5. 2001
[2] Pokoj a Dobro, str. 45, Česká biskupská konference, Praha, 2000
[3] tamtéž
[4] Václav Havel, projev před OSN, New York, 8.9. 2000
[5] Václav Havel, projev před OSN, New York, 24.10.1995
[6] Ilustrovaný encyklopedický slovník, III. díl, str. 12., Academia, Praha, 1982
[7] viz V. I. Lenin: Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu
[8] Václav Havel, Novoroční projev, 1.1.2000
[9] tamtéž [10] Lev Trockij, Zrazená revoluce, str. 203, Doplněk, Brno, 1995
[11] Adam Ferguson, An Essay on The History of Civil Society, Part III, Section II, London 1767

Petr Mach, výkonný tajemník Centra pro ekonomiku a politiku, osobní stránky www.petrmach.cz

4263 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Nic takového se zatím ještě nestalo, Čína investuje přes bilion $ do nového plánu na technické předběhnutí USANáš blok by byl bez migrantů ochuzen, káže eurokomisařka . Jedinými lidmi, kteří popisují imigraci jako problém, jsou podle Johansson „pravicoví extremisté“EU výměnou za peníze na koronaviru vyžaduje podvolit seBez Vás nepřežijeme...KORONAVIRUS: Domácí vězení pro Evropany... ... amnestie pro ilegální imigranty

euServer.cz

Skryté záměry pomníkové válkyZdeněk Hřib by Emanueli Moravcovi udělal radost...

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaGeorge Soros. Génius hybridní války

Eurabia.cz

Švédsko: Levicové noviny útočí na odpůrce vládní strategie proti koronaviru. Odpůrci jsou hlavně židé ...A opět muslimští imigranti zmlátili v Belgií policisty ...

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

Xaver? Lipovská? Volba do ČT je tu a nastal poplach: Víme, kdo začal „blbnout”, a pročNoví komunisté, ti zelení. Nikdo si je tak ale netroufá nazvat. Takže to Karolína Stonjeková napravila a naložila jim za vše
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění