Ideologie politického multikulturalismu jako odrůda marxismu

Autor: Miloslav Bednář | Publikováno: 15.6.2005 | Rubrika: Zamyšlení
dóm

Ideologie politického multikulturalismu byla do islamistických útoků na USA 11. září 2001 politicky nejpronikavější a nejvlivnější odrůdou neomarxistických ideologií současného světa. Od té doby si toto své postavení zachovává v částečně oslabené podobě. Neomarxistické ideologie jsou takové podoby marxismu, jež západní marxističtí intelektuálové vyvinuli a začali systematicky šířit jako účinné ideologické náhražky výslovného marxismu, nebo marxismu-leninismu, po veřejné diskreditaci komunistických totalitních režimů od konce šedesátých let, hlavně však po pádu sovětské komunistické říše v Evropě v r. 1989. Marxisté od té doby již zpravidla veřejně neužívají historicky znemožněné marxistické pojmy, jako jsou například třídní boj, diktatura proletariátu, nebo základna a nadstavba. Nahrazují je místo toho jiným názvoslovím, jež má v zásadě stejný, nebo obdobný smysl. Právě tak současné marxistické ideologie ve zdánlivě odborných textech již nevycházejí ze zkompromitované marxistické ideologie historického nebo dialektického materialismu. Jejich místo ale zaujala pouze zdánlivě odlišná teoretická stanoviska a pojetí.

Filosofickým základem současných neomarxistických ideologií je ideologie postmodernismu. Ta v první řadě tvrdí, že dosavadní odcizený běh dějin se vyznačoval všezahrnujícím, racionálně systémovým výkladem světa a života, který soustavně nespravedlivě odmítal jinakost, tedy systémově neuchopitelné a nevysvětlitelné, ale neméně hodnotné lidské individuality, skupiny, pohlavně určované odlišnosti, kultury a civilizační oblasti. Takové tvrzení je však jen na první pohled opodstatněné. Nebere totiž vůbec v úvahu na jedné straně souvislosti a spojitosti mezi jednotlivými individui skupinami, kulturami a civilizacemi. Na druhé straně se nezabývá skutečnostmi kulturního vývoje, jež se týkají nejen jednotlivých lidských kultur, nýbrž právě tak jejich spojitostí a souvislostí. Jinak řečeno, postmodernistická ideologie individuální, skupinové, kulturní a civilizační jinakosti zásadně a zcela dogmaticky nepřipouští prokazatelnou možnost a skutečnost vývojového pohybu jednotlivých kultur, zjistitelného jejich souvislým srovnáváním. Záladní nekritické stanovisko postmodernismu se větví do současných neomarxistických ideologií, jako je například bojovně zaměřený feminismus, militantní stanoviska na péči o přírodu a její ohrožení lidstvem zaměřeného hnutí zelených, antiglobalismus, s ním bezprostředně spjatý antiamerikanismus a mnohá další.

Poměrně stále nejvlivnější z nich je nyní i v České republice takřka nábožensky šířená ideologie politického multikulturalismu. Její počátky lze zjistit v diskusích o reformě učebních osnov na amerických veřejných školách a univerzitách jež probíhaly v osmdesátých letech dvacátého století. Neomarxistická podstata ideologie politického multikulturalismu spočívá v potírání údajně rasistického zaměření učebních osnov humanitních oborů. To mělo spočívat v převládajícím a přednostním stanovisku a postojích tzv. „bílých anglosaských protestantských mužů“ (anglicky White Anglo-Saxon Protestants, ideologicky označovaných zkratkou W.A.S.P.) Takto ideologicky ocejchované uskupení lidí v ideologii politického multikulturalismu fakticky zastupuje klíčové místo někdejší, pro marxismus typické vykořisťovatelské třídy kapitalistů jako vlastníků tzv. výrobních prostředků. Tu je podle marxistické ideologie nutné jednou provždy odstranit ze světa v zájmu osvobození veškerého lidstva a následného zavedení pravých lidských dějin. Politický multikulturalismus tak svým bojem s W.A.S.P. představuje, tak jako i všechny další odrůdy neomarxismu, jen starý marxistický ideologický recept v novém slovním kostýmu. Zbavme svět zločinecké třídní rasy tzv. bílých anglosaských protestantů, a lidstvo si poprvé ve svých dějinách svobodně vydechne v ráji rovnosti jiných kultur, než je právě tato kultura hlavního veřejného nepřítele. Ideologie politického multikulturalismu tedy není ničím jiným než třídním rasismem naruby.

Její vlastní teroristickou podstatou je nejen uměle vytvořený obraz nepřítele jako odpudivě líčeného opaku pokroku lidstva coby třídní rasy bílých anglosaských protestantů. Ve skutečnosti tradiční elity USA, jež v tomto státě zavedla demokratickou ústavní kulturu občanských lidských práv a kladla oprávněný důraz na její v zásadě obecnou platnost a přijatelnost. Ideologie politického multikulturalismu je nejnovějším ideologickým východiskem globálně se projevujícího antiamerikanismu. Ten se v politické filosofii opírá o teorie multilateralismu a multipolarismu, jež jsou charakteristické pro hlavní ideologický proud současné EU a také OSN. V Evropě se naplno projevil sporem centrálních mocností EU (Německa, Francie a s nimi svázaných zemí) s USA ohledně války v Iráku.

Dalším, neméně podstatným rysem současné ideologie politického multikulturalismu je zdánlivě nelogická ideologická teorie rovnosti zásadních rozdílností jednotlivých kultur lidstva. Kultury jsou prý mezi sebou nepřevoditelně odlišné, ale tím vlastně jako takové mechanicky rovné, a proto z hlediska budoucnosti vlastně zaměnitelné. Odtud pak ale rovněž plyne možnost a výsledná politická nutnost jejich nedemokratického řízení z centra ideologie politického multikulturalismu. Ta se zakládá na utopické ideologické víře v rovnost všech lidských bytostí a jejich kultur. Jde již vlastně jen o málo. Všichni lidé a jejich individuální kulturní celky by měli být řádně poučeni o železné dějinné nutnosti jednou provždy zavrhnout své individuální cíle a prostředky k jejich dosahování, včetně majetkových rozdílů. Místo toho se mají chovat korektně, tedy podle stejných morálních norem určovaných jakýmsi centrálním ideologickým ústředím správného chování lidstva, předepisujícím jediný korektní názor, a zavrhujícím nekorektní životní způsoby vycházející z nepatřičných politických a jiných názorů.

Marxistická podstata ideologie politického multikulturalismu a její myšlenková stejnorodost s ideologií komunistického řízení společnosti, jehož blaho naše země musela do konce r. 1989 přetrpět po více než čtyři desetiletí, nejsou nahodilé. Dlouhodobým marxistickým komunistickým terorem intelektuálně oslabené postkomunistické země, mezi něž patří i Česká republika, jsou nyní jedním z přirozených cílů působení neomarxistických ideologií, mezi něž patří politický multikulturalismus.

V České republice, podobně jako v jiných postkomunistických zemích, se neomarxistické ideologie poměrně snadno šíří v komunismem myšlenkově nedospělém, značně polovzdělaneckém českém intelektuálním prostředí. Odtud pak vede cesta do s ním přímo spjaté, nově se utvářející české žurnalistiky, publicistiky a politiky. V univerzitním prostředí se například ideologie politického multikulturalismu pěstuje do značné míry ve spojitosti s působením marxisticky zaměřených pedagogů. V České publicistice se rovněž neméně výrazně projevuje vliv z politického multikulturalismu vycházejícího šíření politického systémového antiamerikanismu. Ten má, tak jako jinde ve světě, dvě sobě velmi blízké systémově teoretické podoby. První, měkčí z nich je politický multilateralismus. Ten přímo převádí ideologii politického multikulturalismu do teorie a praxe mezinárodních vztahů. Jednotlivé státy se podle ní mají na mezinárodní politické scéně podřídit pravidlům společně zřízených institucí, jež se tak fakticky stávají jakýmsi nadstátem nad jednotlivými, do té doby suverénními státy. Hlavní otázkou multilateralismu je, zda lze takovou podřízenost chápat jinak než coby jakousi dobyvačnou politiku podmanění a následné likvidace samostatných, tedy i demokratických států světa nadstátními institucemi. Přirozenou otázkou je, kdo, nebo čí zájem takové nadstátní instituce ve skutečnosti řídí.

Tím se dostáváme k logické souvislosti a propojení ideologie politického multilateralismu s doktrínou politického multipolarismu. Nadstátní instituce nadřazené a nadřízené jednotlivým státním aktérům mezinárodní politiky se fakticky řídí, jak je zřetelně vidět na zahraniční politice Evropské unie, vůlí hlavních velmocí (v EU je to Německo s Francií). Z ideologie politického multikulturalismu vycházející mezinárodně politický multilateralismus se tak realizuje vždy jako mocenský multipolarismus zacílení proti globální převaze USA, jenž se v zásadě vůbec neliší od mnohem starší politiky rovnováhy velmocí. Zde je třeba připomenout Masarykův výrok, že to byla právě politika velmocenské rovnováhy, jež uvrhla svět do první světové války. Totéž ale platí o druhé světové válce a o dlouhodobé studené válce, jež po ní následovala. Od uskutečňování na ideologii politického multikulturalismu založené doktríny mezinárodně politického multilateralismu a velmocenského multipolarismu proto nelze očekávat jiný výsledek.

Zejména v českém prostředí je varovné, že tato stanoviska získávají akademickou, publicistickou, a dokonce i politickou, značně nekritickou odezvu a půdu. Stačí vzít v úvahu zcela nekritický intelektuální aplaus na veřejné působení takto zaměřených českých autorů, jako je např. Pavel Barša, Václav Bělohradský, nebo Tomáš Halík. V české publicistice se takto ideologicky orientuje hlavně příloha Lidových novin Orientace, u levicového deníku Právo Salon, ale i mnohé další poměrně rozšířené a vlivné tiskoviny a media. Patrný vliv těchto teoreticky a věcně neudržitelných postojů na českou politickou levici a KDU-ČSL je rovněž mimo jakoukoliv pochybnost. Komunisté mohou mít oprávněnou radost, jak se jejich marxisticky založená třídní nenávist k demokratické kultuře, a zejména ke Spojeným státům americkým, stala málem povinně vyžadovaným ideologickým náboženstvím mnoha českých veřejných intelektuálů, žurnalistů, publicistů, dokonce i demokratických politiků.

Střet demokratické kultury svobody myšlení a jednání s totalitním ohrožením je trvalou skutečnosti demokratické civilizace.

Z časopisu 51 pro

4640 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Pro-migračního francouzského aktivistu zamordoval migrant, se kterým spalSpojené národy ovládnuté gender ideologií vyhlašují za politicky nekorektní říkat „manžel“ nebo „manželka“Bez Vás nepřežijeme...Panna Marie se naklonovala a Ježíš byl transsexuál, objevili v pokrokovém ŠvédskuŽerte brouky, vyhlašuje nová pokroková potravinová politika EU prosazující méně masa a více alternativních proteinů

euServer.cz

Proč se Nálezy Ústavního soudu o Colloredo–Mansfeldech staly Stalingradem protektorátních restituentůSkryté záměry pomníkové války

ePortal.cz

Pane premiére Bbiši, odmítněte záludný plán Leyenové!V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončena

Eurabia.cz

Důvod proč se zhoršuje situace Francouzů: Skoro polovina sociálních dávek je vyplácena cizincůmCikáni zabili v centru Budapešti dva mladé Maďary

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

Profesor Tomský rozhání obavy z budoucnosti. Nejvíc toho mohou pokazit příliš aktivní vládyEuroblbost, úplně pokroucená logika. Chceme takovou čuňárnu? Markéta Šichtařová překládá do normální řeči hezké bruselské fráze o pomoci
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění