Zavedením REACH nastane hurikán – MŽP se stane jedinou a všemocnou policií u nás

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 18.8.2008 | Rubrika: Ekonomika
EU befehl

Prezident republiky vetoval přijetí zákona o evropské regulaci chemického průmyslu REACH (registraci, evaluaci – hodnocení, a autorizaci – povolování, chemických látek) s tím, že ČR ztrácí tímto zákonem  kontrolu nad klíčovým odvětvím neboť "REACH převádí veškerý chemický průmysl, a to i těch nejmenších producentů,  pod přímou kontrolu evropských byrokratů. Jde o úplné ovládnutí celého chemického průmyslu. " (podrobné vysvětlení zamítnutí naleznete v článku "ČR ztrácí zákonem  „REACH“ kontrolu nad klíčovým odvětvím")  Dalo se to očekávat, neboť kdo jen trochu sleduje činnost pana prezidenta, ví, že již 16.ledna 2006, tedy ihned, jakmile prošel v Evropském parlamentu (EP) tento zákon druhým čtením, uspořádal seminář„Evropská regulace chemického průmyslu: Rozhoduje EU lépe než národní stát?“, na němž doslova řekl, že  když ho o tomto kroku EP  informoval europoslanec Jan Zahradil, měl pocit, že nastal konec světa. "Odpovědnost europoslanců za schvalování takových nesmyslů jako REACH je podle mne nekonečná. Jsem ubezpečen, že  nabyli dojmu, že jsou víc, než jsme my, normální smrtelníci a převládá u nich pocit nadřazenosti nad národními parlamenty,"zdůraznil již tehdy pan prezident. O to víc překvapující je, že se nyní, když tento nebezpečný nesmysl odmítl podepsat, v médiích ozvaly hlasy, že se měl o tento zákon zajímat dřív, když šlo ještě něco dělat, a ne ho nyní populisticky vetovat. Právě tito komentátoři se měli již tehdy zamyslet nad jeho slovy a bít na poplach a ne ho nyní drze kritizovat za to, že je konzistentní a ze svých zásad neslevil.

Jenže nejen páni europoslanci, ale i oni před dvěma lety jakoby neviděli a neslyšeli, nebo z nejrůznějších osobních důvodů nechtěli vidět a slyšet, jak REACH oslabí nejen ČR, ale celou EU, jak zdraží produkty všech evropských firem, jak budou nadnárodní firmy vyvážet své produkty mimo země EU, protože uvnitř společného trhu nebudou schopny konkurence, jak jejich modernizace bude zaostávat podobně, jak jsme to zažili, když jsme žili za železnou oponou.

U pánů europoslanců se není čemu divit, mají totiž důležitější starosti. Například náš eurokomisař Špidla  v rámci boje proti škodlivému záření podal iniciativně návrh "zákona na regulaci slunečního svitu" , zelená poradkyně se dmula pýchou. "Máme už regulaci vody, ale bude další: Jak zvítězit v boji proti celosvětové změně klimatu?", další europoslanci mají zájem na "Regulacemi dovolených, aby byly pravidelně rozprostřeny v roce", "Zákaz nočních letů letadel nad zeměmi EU", "Jak zamezit samičkám evropské zrzavé veverky, aby se přednostně nepářila s americkou šedivou" a to jsou prosím obě veverky členky NATO. Není divu, že na takové podružnosti, jako na desítky miliard korun vyhozených oknem z rozpočtu díky zavádění REACH v nějaké vzdálené ČR, nemají čas. U našich žurnalistů bylo ale trestuhodné, že nebubnovali po celé dva roky na poplach. A nejen to. Když jsme ve Fragmentech zveřejnili burcující článek "Václav Klaus: "Nastal konec světa!" a další články komentující názory prezidenta republiky, tak začali naší revui zesměšňovat, a dělat vše pro to, aby ji v očích čtenářů znevěrohodnili,  aby jejich sen – třetí cesta k socialismu, neměla mediálního odpůrce. Ono totiž v REACHU nejde o žádné maličkosti, ale díky němu vyroste jedno mocenské megacentrum kontroly průmyslu, které nebude v tomto směru podléhat vládě a parlamentu ČR, jak to trefně popsal poradce prezidenta republiky Tomáš Haas v článku "REACH a moc nad hospodářstvím".

Na základě REACH   musí totiž ČR o chemických látkách, kterých se vyrobí nad jednu tunu ročně,  shromáždit všechny dostupné informace a předat je tomuto centru – "Evropské agentuře pro chemické látky" se sídlem v Helsinkách. Protože registrace každé takové nové látky vyjde v průměru na 1 mil. Kč, budou dle odhadu ministerstva životního prostředí přímé náklady s registrací těchto látek pro celou ČR činit 6,5 mld. Kč a  nepřímé náklady mohou být až o řád vyšší. Což znamená, že malé a střední průmyslové podniky nebudou v důsledku toho moci inovovat výrobu ani vyvážet do zemí EU, výrobky se zdraží, výroba začne stagnovat a nastane propouštění zaměstnanců.  Uvědomíme-li si, že EU produkuje 34 % chemikálií světa a činí to 2,5 % jejího rozpočtu a přitom 95% produkce tvoří malé a střední podniky, jde opravdu o závažnou věc. V EU je v chemickém průmyslu zaměstnáno 1,7 mil. lidí, další tři miliony nepřímo. Před rokem 1981 bylo na trhu 30 000 látek a jen do roku 2005 vzniklo 30 000 nových a 4000 meziproduktů. Dopady vzniklé zavedením REACHu budou podle Severské rady činit 28 mld. €. Řada podniků zmizí proto z trhu a vzroste nezaměstnanost a rovněž ceny produktů.  U nás podle odhadů Svazu chemického průmyslu zavedením REACH nastane hurikán - 14 600 přijde o práci, v malých a středních podnicích ještě o 25% víc, nastane pokles produkce o 33 mld. Kč, náklady Ministerstva práce a sociálních věcí na nezaměstnanost se odhadují na 16 mld.

REACH je produktem lobbyzmu. Malé a střední podniky budou vozit své chemikálie mimo země EU. A to vyhovuje velkým koncernům, které si ochrání trh v  evropských zemích. Ale i velké podniky se v porovnání se světem začnou stávat konkurence neschopnými, neboť místo do inovací budou investovat do registrací. Mezinárodně smluvní podmínky EU jsou v rozporu s pravidly světové obchodní organizace. Japonci jsou například zneklidněni, že nebudou moci dovážet do zemí EU neboť jen počítačový mikročip je složen ze 100 součástek a  na jeho vývoj trvající 10 let je potřeba 50 tun chemikálií a pak je dva roky na trhu. To by bylo pro Evropu velice špatné. 

Nejde tedy jen o nějaké další opatření EU nebo o další z mnoha směrnic, kterými zavaluje dnes a denně stoly našich politiků. Přijetí této normy přinese i růst cen chemických výrobků, což vlastně znamená prakticky všech výrobků. Snížení konkurenceschopnosti pak povede i ke snížení zaměstnanosti a ke snaze producentů přemístit své výroby do těch zemí, kde je legislativa výrazně liberálnější.

Proto je zarážející, že v médiích stále nějací zelení Čochtanové  vštěpují občanům do hlav, že  chemie lidstvu pouze škodí, ale ona přitom zaměstnává v ČR 100 000 a v EU 2 miliony lidí. Probíhá v ní nejvíce inovací a dodává suroviny do dalších odvětví, která jsou  při ohrožení chemického průmyslu rovněž ohrožena. Emocionální argumentace, že REACH zachrání životy lidí vycházela ze studie Světové banky, která ale měla na mysli chemikálie ve třetím světě a otravy jimi. Nikdo navíc neprokázal, že po zavedení REACHu bude EU efektivněji chráněna než kdyby to prováděly samy národy. Je smutné, že v USA vkládají prostředky do výzkumu, v EU do svých vlastních nesmyslných regulací.

Už vidím, jak mi namítnou kolegové typu pana Potůčka, že přece REACH v nějaké formě přijmout musíme, neboť si to EU si to žádá. Tak proč se tím vzrušovat. Jsou přece líbivější a čtivější témata. Mají pravdu, ale nemusíme ho přijmout na kolenou. Naši zákonodárci měli protestovat, aby EU viděla, že považují tuto normu za škodlivý nesmysl. A média ovlivňující jejich mínění o tom měla psát. Navíc, kdyby komentátoři kauzu sledovali, mohli zabránit alespoň tomu, že Ministerstvo životního prostředí (MŽP) využilo REACH k tomu, aby na sebe strhlo všechnu kontrolní moc nad celým důležitým průmyslovým odvětvím. Na hlas médii naši populističtí politici dají. Protože ale to byl problém pod rozlišovací schopnosti pánů Patočků, došlo pod pláštíkem „ochrany životního prostředí“ k pozvolnému přesunu regulačních a kontrolních pravomocí v nejdůležitějších oblastech národního hospodářství právě na toto nejneefektivnější ministerstvo. O tom, že má být zřízen centrální dozorčí orgán pro REACH právě na MŽP,  nerozhodl ani EP, ani Rada Evropy, ale naše vláda. Naše vláda rozhodla, že  právě MŽP bude pracovat jako příslušný orgán evropské kontrolní agentury a stane se tak jedinou a všemocnou policií u nás. Naši zákonodárci mohli zamezit alespoň tomuto excesu, kdyby se nad REACH alespoň jedním závitem zamysleli. Smutné je, že ani politici ODS se nad burcováním svého prezidenta po celé dva roky nezamysleli. Smutné je, že když už nepřijdou na jeho semináře, alespoň si o nich nepřečtou. Vlastně to není jen smutné, ale neodpustitelné!

Co si o REACH myslí naši europoslanci:

Podle Jana Zahradila je REACH postaven na principu presumce viny neboli na principu předběžné opatrnosti. Každá chemická látka už tím, že existuje, je podle něj vinna záporným působením na společnost a je potřeba prokázat její nevinu. O REACHu se píše jako o nesložitějším legislativním návrhu EU vůbec. Bylo předloženo několik tisíc pozměňovacích návrhů, hlasovalo se o tom  přes 12 hodin. Návrh byl nakonec přijat poměrem 2:1 - 407 poslanců bylo pro, 155 proti a 41 se zdrželo hlasování. "Já spolu s osmi kolegy z  ODS jsme byli proti REACHu z důvodů ekonomických, vědeckých, mezinárodně smluvních, kompetenčních, politicko-ideologických," říká Jan Zahradil

 

Podle Vladimíra Železnéhoje REACH nejmonstróznější podnik regulačního běsnění. "Nikdo v plénu EP netušil, co schvaluje. Poslanec Clark z Britské konzervativní strany vznesl proto námitku, že je hlasování neplatné, pokud komisař neřekne, co je vlastně schvalováno. Komisař pravil, že to neumí, neboť těch 1100 stran nestačil přečíst a nakonec usoudil, aby to okomentoval předkládající poslanec jakkoliv, parlamentem to musí stejně projít. Jaký bude mít REACH dopad na Evropský chemický průmysl  exaktně sice nikdo neví, ale ví se již nyní, že vzniklo 1000 stran regulačního monstra. Tíhu testování chemických látek toto monstrum přenese ze státu na výrobce. Přitom jde o veliké peníze. Jeden test stojí v kolem milionu Kč, což sníží konkurenceschopnost evropských výrobců. Chemický průmysl v EU přitom produkuje 360 mil. €, francouzská farmacie 131 000 €. Chtěl bych být členem chemické laboratoře," říká s úsměvem Vladimír Železný.

Náš snaživý poslanec Jan Rouček ale  REACH podpoři. Řekl dokonce, že neschválení tohoto projektu by byla ostuda, jakou vyvolalo neschválení ústavy. Promítne se to prý dobře do postavení nevládních organizací v NGO. Měl pravdu v tom, že REACH postavení NGO skutečně upevňuje. Dne 22.10.2005 podal evropský komisař návrh na zařízení, které by mělo registrovat NGO. Sedmkrát byl k tomu uspořádán panel auditorů a nakonec v Bruselu vzniklo 3311 poradních orgánů. Kdo je vlastníkem, za co je EK platí, nikdo neví. V praxi to funguje tak, že se pár kumpánů domluví, utvoří skupinu pro či proti něčemu podle toho, kde leží peníze. Pak jsou účastníky jednání na téže úrovni jako obce a to bez odpovědnosti za výsledek a nikdo je nekontroluje. Podnikatelé platí v podstatě výpalné.  "Nyní tedy NGO od EU dostaly u dárek. Však se staraly o jeho prosazení. Ve své mailové schánce  jsem měl přes dvě stě výzev typu, že to nebudu mít jednoduché, když byl přijat REACH, že jsem je velmi zklamal, když jsem nepodepsal  požadavky Greenpaece, že by chtěli znát, jak budu hlasovat... Bojují takto pomocí spamů poslancům," usmívá se Vladimír Železný .

www.fragmenty.cz

4024 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Teď se budete vážně bát. Děsivé video s imigranty...O našem důchodu rozhodují díky ČSSD genderové neziskovky...Migranti chtějí „vládnout“ v Německu. Nová strana AfM, Alternativa pro migrantyJe mi z toho na zvracení. Podívejte se, jak Okamura ostře odpálkoval Takáče z České televize...Přátelé, pomozte, prosím

euServer.cz

Profesor Martin C. Putna navrhl, aby televizím TV Barrandov a TV Prima byla odňata licenze – a to za vyslovení názorů, se kterými on a spolu s ním i pražská kavárna, nesouhlasíČtete tyhle vznešeně vyhlížející řádky a nevěříte svým očím. Propánakrále, kdo tohle psal? Někdo v ČT...

ePortal.cz

Poláci bojují za vlastní děti. My za VenezueluParoubek opět promluvil. Doporučuje Japonce

Eurabia.cz

Zaplavili si Švédsko africkými a muslimskými migranty a dnes se diví rekordům ve znásilnění, vraždách a pod.Afričtí uprchlíci zaútočili na české turisty v Itálií. Buďte na dovolené opatrní

FreeGlobe.cz

V Británii platí zvláštní práva pro Židy! Uhodnete, kdo je v roli podčlověka?EU řídí tajná organizace. Od integrace po vymazání identity států

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životHliník sa nachádza v mnohých vakcínach/vysoká hladina jedovatého hliníku v mozgu autistov

eOdborar.cz

Vyjádření Českomoravské konfederace odborových svazů k tragické smrti operátora v Kvasinách Vedení neziskovky se má jak prasata v žitě a česky občan to platí aneb realita neziskovky podporující uprchlíky

ParlamentniListy.cz

To bude s*ačka! Pozvracíte se! Ovčáček a Soukup vytočili celou „kavárnu". A to ještě ani nezačaliHnus, vraždy, podsvětí a špinavé prachy. Kmenta vytáhl staré kostlivce ČSSD
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění