Diskuse Lukáše Petříka s europoslancem Ivo Strejčkem o zelených kartách a imigraci

Autor: Ivo Strejček | Publikováno: 5.10.2008 | Rubrika: Zamyšlení
Šaria

L.Petřík:

ODS se nepoučila z vývoje v západní Evropě, chceme tady hořející auta a ghetta? GASTarbeiteři v z Turecka měli být v SRN také dočasně a zůstali na věčné časy... Asi jste se nikdy neprošel večerní Prahou a nejel metrem. ODS chce udělat z ČR Afro-Asii? Fakt nechápu...

 


Několik poznámek k zeleným kartám v ČR-Ivo Strejček

 

Pan LP je člověk, kterého dobře znám a jehož názorů si vážím. Jeho reakce, mě vybídla, abych se na problém zavedení tzv. zelených karet v ČR podíval blíž a některé ze svých názorů se také pokusil obhájit. Předpokládám totiž, že jeho názory sdílí i mnozí další.

1.      sociální příčiny imigrace

Ano, je pravda, že západoevropské státy mají s imigranty velké problémy a pokud se česká politika bude pohybovat směrem jejich letitého uvažování, budeme mít problémy stejné.

Příčinami masivní imigrace do evropského prostoru jsou bohatý a štědrý evropský sociální model a bídná ekonomická situace v zemích, odkud imigranti přicházejí.

Náš sociální systém svou benevolencí k vyplácení dávek v nezaměstnanosti a nepřehledným systémem různých sociálních dávek zapříčinil, že jsme si zvykli rozlišovat práci důstojnou a práci podřadnou. Je celá řada zaměstnání, které považujeme za „podřadné“ a než abychom je přijali (a aktivně se tak starali o obživu našich rodin), raději jdeme pro dávku v nezaměstnanosti. Ta bývá na úrovni měsíční odměny v takovém zaměstnání.

Náš sociální systém tak funguje jako houba, která nasává lidi z jiných zemí, nabízí jim vlídné životní podmínky i přesto, že jde o odměny, které mnohým z nás nestojí ani za to, abychom ráno vstávali.

Zmenšit zájem imigrantů o naši zemi znamená snížit atraktivitu našeho sociálního modelu a reformovat jej.

To je problém velmi vážný a ukazuje se, že naše společnost blahobytu o ničem takovém nechce ani slyšet. To se raději v příštích volbách zbaví rozumné vlády než aby prošla očistným procesem zeštíhlení sociálních výdajů.

2.      ekonomické příčiny imigrace

Státy EU obehnaly své vnější hranice neproniknutelným plotem nerůznějších ochranářským nařízení a norem. Všechny možné ekologické, sociální a bezpečnostní standardy, které uvnitř EU chrlíme jako na běžícím pásu, zabraňují výrobkům „zvenčí“ ke vstupu na evropský trh.

Vnucujeme tak zemím vně EU svá pravidla hry a nutíme jejich produkci často plnit nesplnitelné. Ničíme tím slabé ekonomiky třetích zemí a nepřímo se podílíme na bídné životní úrovni tamních obyvatel.

Tato skutečnost vyústila v touhu lidí z jiných, sociálně a ekonomicky slabých zemí, vydat se na vlastní cestu ke zlepšení svého osudu.

Naše nerozumná ekonomická politika zabraňování volnému obchodu je jednou z příčin imigrace k nám.

3.      bezpečnostní aspekt, role státu, řízená imigrace

Vzhledem k tomu, že současná politická situace v zemích EU nenasvědčuje, že by mělo dojít k zásadní změně uvažování o revizi tzv. evropského sociálního modelu a k otevření evropského trhu výrobkům „zvenčí“, nedojde ani k odstranění hlavních příčin imigrace.

Proto je správné, že za pevně stanovených podmínek převezme kontrolu nad imigrací stát. Ten je povinen pečovat o bezpečnost svých občanů.

Proto nahlížím na režim zelených karet jako na systém kontrolovaný a kontrolovatelný, který je lepší než neřízená a ilegální imigrace.

Vzhledem k tomu, že zelené karty bude přidělovat ministerstvo vnitra, musí být jeho hlavní starostí, aby svolení k pobytu v ČR dostali pouze ti žadatelé, kteří pocházejí ze zemí, které nejsou na listině „darebáckých“ států.

Zelená karta znamená vstup do legální databáze a stát si musí pořádek v této databázi soustavně vynucovat.

4.      zisky z legální imigrace

Imigranti, kteří získají pracovní povolení a tedy povolení k legálnímu pobytu, pomohou částečně zaplnit mezery na pracovním trhu tam, kde o práci nemá zájem žádný občan ČR nebo občan jiné země EU. To je pro české podnikatele, kteří trpí nedostatkem pracovních sil, výhodné.

Takový zaměstnanec se sice stává součástí sociálního a zdravotního systému země (což je opět výhodné pro kontrolu před zavlečením nejrůznějších nemocí) ale také je povinen do těchto systémů přispívat.

5.      úkoly pro českou politiku

Za ztrátu plynoucí z legální imigrace lze považovat obavy bezpečnostní a obavy kulturně-sociální.

Bez politické korektnosti, která je hlavním nepřítelem svobody slova, je třeba vést následující debatu: lidé, kteří se svobodně do naší země stěhují za hledáním lepšího živobytí musí přijmout základní modely chování, které jsou u nás obvyklé.

Stát musí vynutit elementární znalost českého jazyka, povinnost dětí chodit do české školy, učit se český jazyk a dějiny naší země.

Pokud nepůjdeme touto cestou a necháme si vnutit představu o „multikulturním světě“, pak souhlasím s panem LP, že zelené karty byly pastí.

 

 Ivo Strejček

poslanec Evropského parlamentu za ODS

30.srpna 2008

 

vyšlo v Jihlavských listech

 

 

L.Petřík:

Dobrý den pane poslanče, jsem rád, že o tom vedeme upřímnou debatu. Nejprve citace z Modré šance ODS: "Není možné souhlasit se záměrem ČSSD řešit problémy důchodového systému tzv. aktivní migrační politikou, která je založena na masivním přílivu cizích státních příslušníků do ČR. Oproti tomu, je třeba zavést důsledný postih (zejména finanční) těch zaměstnavatelů, kteří protizákonně zaměstnávají osoby bez pracovního povolení. Je nutné zrychlit a zpřísnit azylové řízení a upravit podmínky pobytu cizinců tak, aby nebyly zneužívány. Snížit benevolenci zákona o pobytu cizinců (zpřísnit podmínky imigrace cizinců do ČR a podmínky jejich pobytu – zejména omezit počet imigrantů, zpřísnit podmínky pro udělení víza, povolení krátko- a dlouhodobého pobytu, zavedení čekací lhůty před udělením trvalého pobytu, rozšíření důvodů pro vyslovení zákazu pobytu, institut dočasného útočiště pro řešení možnosti pobytu cizince v ČR z humanitárních důvodů). Zavést automatický trest vyhoštění pro každého cizince, který se u nás dopustí úmyslného trestného činu."

 

Zdůrazňuji "zejména omezit počet imigrantů". To jenom k tomu, co ODS slíbila a co dělá dnes. S ohledem, co činí v případě nesnižování daní, přijímání Lisabonské smlouvy, rozkladu speciálních policejních týmů na vnitru, vstupu do Schengenu atd. se již vlastně nedivím ničemu...To nevyčítám Vám, to vyčítám vedení ODS.

K Vašemu článku: Body 1 a 2 absolutní souhlas. Absolutní nesouhlas je v tom, že situaci máme řešit přílivem imigrantů-máme udělat radikální reformy sociálního a důchodového systému atd. (Člověku, který nebude mít zájem o nabízené místo sebrat sociální dávky a podporu). Imigrace je dočasné řešení, které se podle mě v budoucnu ukáže, že bude mít vyšší náklady než výnosy.

V tom bodu 5 souhlasím, ale opět, u zelených karet se nehovoří o tom, že by měli ti pracovníci projít nějakou kulturní integrací-údajně proto, že nezískají občanství. Oni zde ale proboha budou, byť údajně jenom dočasně, žít. Jak bude reagovat patriarchální pracovník odněkud z Afriky a z Asie, když uvidí holku v minisukni-pro něj to je signál, že je k "mání" a třeba ji znásilní, protože v jejich kultuře chodí ženy zahalené a vztahy mezi pohlavími tam fungují jinak. Rovněž se obávám, že v případě nekvalifikované pracovní síly se bude jednat o nejhorší spodinu z těchto zemí. Čili oba souhlasíme, že by se ti pracovníci, ať již tu budou dočasně, či na věčné časy, integrovat či lépe asimilovat. V zákoně, který se týká zelených karet se o tom, pokud vím, nehovoří-opravte mě prosím, pokud se mýlím a případně mě odkažte, kde se o jejich integraci hovoří.

Zelené karty neřeší příčiny, ale důsledky současného vývoje-to je špatně. A mimochodem, jsem rád, že Vy si ty kulturní rozdíly uvědomujete, ale opravdu bylo velice nevkusné, když poslanci ODS označovali Zaorálka, který poměrně logicky a rozumně argumentoval (Huntigtonem!) o socio-kulturních nebezpečích imigrace, za xenofoba. Kde to jsme? To se pravici vymstí, takto používat politickou korektnost. http://www.euportal.cz/Articles/3194-lubomir-zaoralek-o-nebezpeci-zelenych-karet-a-prilivu-imigrantu.aspx . Nadávat na Pyma Fortuyna, který nebyl žádný fašista, naopak to byl libertarián až libertin, homosexuál...

Chápu, že může být názorový rozdíl, zda zelené karty ano, či ne, ale aby pravice jejich kritiky označovala za lepénisty apod., to už je konec světa. Já vím, že Vy tak nečiníte, ale jistě se mnou souhlasíte, že to je ze strany Nečase, Plevy a dalších hloupost.

Díky za reakci a rozumnou debatu, protože takováto rozumná debata se měla vést ve sněmovně - bez označování názorových odpůrců za xenofoby.
Mějte se,
Lukáš

 

 

Ivo Strejček:

Dobrý den pane Petříku,
děkuji za obšírnou reakci, které si vážím. Dovolte mi k ní několik stručných
poznámek s vědomím, že budeme mít jistě příležitost o této problematice spolu
mluvit.

1. Vaše citace z programu ODS je přesná a myslím, že není v protikladu se
zavedením zelených karet. Jejich existenci přijímám pouze ve smyslu REGULATIVNÍM.
Chápu je jako nástroj, kterým přístup cizinců do země REGULOVAT. Zelené karty
by neměly sloužit jako otevírání dveří, ale jako jejich PŘIVÍRÁNÍ. Takto
chápu jejich zřízení a připouštím, že toto pojetí může být v rozporu s názory
současných špičkových politiků ODS.

2. Absolutně se s vámi shoduji v tom, že imigrace musí být OMEZENA. Nesdílím
představy, že imigranti nás budou živit nebo dokonce svou populací "zachrání"
Evropu. Důsledků těchto myšlenek a názorů se bojím.

3. Řízenou imigraci (třeba prostřednictvím zelených karet) musí mít na starosti
stát. Klíčovým zájmem národním je maximální míra bezpečnosti. Proto musí
stát ve své minimální velikosti obhajovat tuto premisu (od toho si ho platíme).

4. O asimilaci se v návrhu pochopitelně vůbec nemluví. Proto jsem také vybídnul
k diskusi bez politické korektnosti. Ten, kdo chce u nás žít, MUSÍ SDÍLET
NAŠE SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ MODELY. Musí umět náš jazyk a musí se seznámit
s našimi dějinami, aby pochopil mentalitu prostoru, kam se sám a dobrovolně
přesídlil. To je opět úloha státu, aby toto uměl vynutit. Pokud se tomu imigrant
nepřispůsobí, měl by být vyhoštěn.

5. Ano, některé z mých představ jsou pouze zbožným přáním. Nejsou součástí
návrhu a jsou pro mě neoddělitelnými principy, za jakých jsem ochoten koncept
zelených karet přijmout, ev. obhajovat.


Velmi si vážím diskuse s vámi

IS

 

 

 

3625 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Jak se točí peníze pro Člověka v tísni. Tomu neuvěříteReklama severského kartelu SAS přesvědčuje, že neexistuje nic takového jako skandinávská kulturaBritská okultisticky založená profesorka feminismu vyzývá k vyhynutí lidstva, aby se tak bojovalo proti klimatické změněPomozte nám, prosím, bez Vás to nedáme. Byla by škoda, kdybychom po 15 letech existence museli skončitVystoupení z Evropské unie je výhodné. Zde máte fakta

euServer.cz

Čeho všeho se chvilkaři budou muset ještě dopustit, než na ně padne zákon?Levice opustila pracující třídu a přeběhla k migrantům, k LGBT a posedlostí Gretou, hořekují švédští komunisté

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaPropaganda na výbornou: Jak to funguje u ČT

Eurabia.cz

Šíření coronaviru uprchlíky české vládě nevadí, ale do českých občanů by klidně stříleliO NEOMARXISMU A FABIANISMU

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Hřib řádil, že i Takáč kroutil hlavou: Rusům se to líbí, liberál Němcov byl jejich oblíbený politik. A pak ohlásil další šťouchy, které vůči Moskvě chystáPřes držku! Jiří Krampol o majoru Zemanovi, Miloši Zemanovi, Křečkovi a vtipech o Romech. Pozor, hrubé výrazy
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění