Referendum a ''evropský lid''

Autor: Tomáš Haas | Publikováno: 14.7.2005 | Rubrika: Politika
EU da ruda

K článku Jiřího Pehe "Referendum a hlas lidu"

Je někdy zajímavé pozorovat názorovou i vyjadřovací "pružnost" stoupenců evropské ústavy po porážce návrhu ve dvou západoevropských "zakládajících zemích" Evropské unie, Francii a Holandsku.

Pan Pehe píše: "Když v nedávných referendech odmítli francouzští a nizozemští voliči evropskou ústavu, mnozí politici i komentátoři nás poučili, že promluvil lid. Bylo až překvapující, kolik nám toho podle těchto vykladačů francouzský lid, nizozemský lid, nebo dokonce prý přímo „lid evropský“ sdělil."

V žádném případě nepromluvil "evropský lid". Promluvili francouzští a nizozemští voliči. V obou případech posuzovali návrh ústavy na základě svých vlastních zkušeností s Evropskou unií, na základě svých vlastních představ o tom, jak by měla Unie pracovat a na základě svého vlastního vnímání návrhu ústavy. Rozborem jejich motivů k odmítnutí ústavy zjistíme, že se tyto důvody v mnoha případech překrývaly a v mnoha jiných lišily. Pokud bude, jak se dnes dá usoudit na základě průzkumů veřejného mínění, návrh odmítnut i ve Velké Británii, můžeme očekávat ještě další, v tomto případě asi ještě znatelněji odlišnou, množinu motivů, a stejně tak, pokud opravdu budou evropské státy až do hořkého konce mrtvý dokument schvalovat, v kterékoliv jiné zemi, jejíž voliči návrh odmítnou..

Tato skutečnost je bohužel mnohými komentátory v českém tisku zjednodušována a vykládána jako v jednom případě touha po více socialismu, v druhém jako "xenofobie", a tvrzením, že potvrzuje "nesmyslnost", tvrzení presidenta Klause a ostatních odpůrců návrhu, že ústava je špatná a zbytečná. Zřejmě podle zásady, že to, co se nelíbí všem ze stejného důvodu, musí být automaticky dobré.

A má to zjevně sloužit tomu, aby pan Pehe a jeho přátelé podepsaní pod provoláním "Bojujme za Evropu!" mohli v jedné větě volat po tom, aby i "Evropané, Češi a Moravané" v eventuálním českém referendu o návrhu Ústavy pro Evropu dostali šanci to, co pokládají autoři provolání za "evropské principy" potvrdit svým jasným "ANO" - a v druhé větě provolání připravovat veřejnost na tu eventualitu, kterou ještě před několika týdny nepovažovali za možnou, že totiž ti "Evropané, Češi a Moravané" mohou říci stejně jasné "NE". Pan Kasl, pan Pehe a další signatáři provolání překvapivě otevřeně deklarují: "Za žádnou cenu nejsme ochotni se vzdát života ve společné Evropě demokratických a liberálních hodnot. Tentokrát říkáme jasně: nejsme připraveni se podřídit, jsme připraveni bojovat za svou budoucnost."

Pokud se zamyslíme nad tím, komu nejsou připraveni se podřídit, vychází nám jen dvě možnosti, buď demokraticky zvoleným zástupcům českých voličů v případě, že refendum nebude, nebo přímo voličům, pokud se bude rozhodovat v referendu. Za svou budoucnost chtějí blíže nepopsaným způsobem bojovat i proti vůli těch, kteří v referendu, nebo nepřímo v parlamentu řeknou jasné "NE". Jejich budoucnost není pro autory provolání důležitá, nebo snad důležitá je, ale nepovažují voliče za dostatečně způsobilé k tomu, aby o ní sami za sebe rozhodovali. Sami sebe za způsobilé považují, jen jejich názor je "kvalifikovaný", odpůrci návrhu ústavy jsou manipulátory, a názor voličů je jen názorem manipulovaného davu.

Pochybuji, že nás varují, že v případě neúspěchu přejdou do ilegality a zahájí ozbrojený odboj. Představa pana Kasla, paní Hybáškové, profesora Sokola, paní Šiklové a senátora Mejstříka, nebo pana Pehe s kalašnikovy v ruce blokující voličům vstup do volebních místností, je natolik absurdní a komická, že věřím, že ani oni o něčem takovém neuvažují.

Daleko spíše to vypadá na odboj neozbrojený, i když morálně, politicky i legálně pochybný. Rozhodování v demokracii je diskusí ukončenou hlasováním, nezačíná, ani nekončí bojem a provoláním o tom, že "nejsem připraven se podřídit a jsem připraven bojovat". Taková prohlášení jsou reminescencí totalitních stran. Dvě největší z nich měly na demokratické rozhodování podobný názor, a obě vstoupily do "zbytečné buržoazní žvanírny" (obě ve shodě takto hodnotily parlamenty svých zemí), jen proto, že to v daném okamžiku jejich "boje" bylo pro ně výhodné, obě připraveny na to, že demokracii zadusí v momentě, kdy se jejich politická moc konsoliduje a nebudou se muset "přizpůsobovat" - v momentě, kdy parlament pro ně přestane být nástrojem k převzetí moci a stane se překážkou.

V únoru, ve svém článku o referendu pro PRÁVO, nám pan Pehe podal vysvětlení, že ODS chce referendum ze zbabělosti. Právem, tvrdí pan Pehe, se ODS obává adresné politické odpovědnosti za to, že pokud Evropská unie uvalí sankce na země, které ústavu nepřijmou, budou voliči vinit ji. To ostatně tvrdí pan Pehe dodnes, ODS chce rafinovaně vést kampaň proti euroústavě a doufá, že ji voliči odmítnou. Dnes ovšem už netvrdí, že "ODS vyhrožuje, že žádné referendum nebude, pokud se ho nepodaří uspořádat ještě letos a podle pravidel, které si strana přeje. Z těchto požadavků vyplývá, v co ODS doufá, "chce referendum uspořádat před tím, než se o euroústavě rozhodne ve většině EU, protože její předchozí schválení ve většině zemí ovlivní české voliče". Zaprvé euroústava narazila na odmítavý postoj francouzských a holandských voličů, za druhé ODS ústy svých představitelů několikrát, ještě před francouzským a holandským referendem prohlásila že je ochotna se v otázce referenda dohodnout a zatřetí, jako následek porážek ústavy v referendech v západní Evropě prudce poklesla její "popularita" mezi českými voliči.

Je tedy nutno, alespoň zpohledu ústavních "bojovníků", se referenda obávat. Postoj ODS, tedy podpora referenda o Ústavě, byl strachem z odpovědnosti, byl zbabělostí. Postoj stran vládní koalice, které donedávna referendum podporovaly, protože se obávaly toho, že "zbabělá" ODS se náhle pochlapí, a v parlamentní volbě návrh zamítne (početně na to ODS má dostatečný počet hlasů v Senátu), se náhle začíná měnit. Výsledek referenda je "ohrožen", může se snadno stát, že Ústava bude poražena i u nás, a referendum je náhle nebezpečné, nadějnější bude snaha o "konverzi" několika senátorů ODS a snaha vyvolat hlasování v Parlamentu ještě před parlamentními volbami příští rok. K tomu, aby to bylo možné, stačí zablokovat dohodu o zákoně o referendu a hlasovat v Parlamentu ČR. ČSSD si pak může "alibisticky umýt ruce" a bez ohledu na mínění občanů přijetí ústavy schválit.

Otázkou je, zda to bude ještě nutné, otázka není vyřešena na evropské úrovni, některé země přes porážky stále chtějí hlasovat (a například Kypr návrh schválil v parlamentním hlasování), jiné považují hlasování za zbytečné, protože podle závazných pravidel Evropské unie je věc odmítnutím dvou zemí vyřešena, již nebude možno dosáhnout potřebné jednomyslnosti.

Zvláštním několikakrokovým postupem pan Pehe dokázal posunout nejen své vlastní předtím vyjádřené názory na referenda, ale dokonce i názory těch, kteří referendum považují za legislativní postup, který by měl být reservován jen pro velmi mimořádné případy, a kdo jsou skeptičtí k návrhům obecného zákona o referendech.

Dnes se od něho dočítáme, že "opatrnost některých politiků vůči referendům je namístě. Lidové hlasování může být někdy jen populistickou hrou s nebezpečnými následky. S pomocí referend by se mělo rozhodovat jen tehdy, když lze formulovat jednoznačnou otázku, jež se týká problému, na který si lidé mohou utvořit kvalifikovaný vlastní názor, protože se jich nějak konkrétně dotýká. Například, zda v dané obci postavit továrnu, která může na jedné straně přinést nová pracovní místa, ale zároveň znečišťovat životní prostředí."

Na rozdíl od továrny, která se jich konkrétně dotýká, je zřejmě Evropská unie něčím, na čem by občanům nemělo příliš záležet, stejně si nedokáží utvořit "kvalifikovaný" vlastní názor. To dokáží jen "Evropané z Čech a Moravy". A pokud snad někdo příliš trvá na referendu, pozor na něj. Pokud to dělají politici, dávejme zvláště dobrý pozor. "Chtějí se prostě velmi často jen zbavit adresné odpovědnosti, kterou vyžaduje zastupitelská demokracie. „Lid“ se k takovému účelu velmi dobře hodí."

Ta adresná odpovědnost, která je jen zástěrkou, pokud někdo vyslovuje znepokojení nad snižováním váhy zastupitelské demokracie a její nahrazování "nepolitickou politikou" a "občanskou společností", která není pro straníky, ale pro občany, je náhle nutná pokud jde o referendum o velmi významné otázce změny v ústavním systému, ztrátě suverenity. Té přeci občan nemůže rozumět, ten může tak maximálně rozhodovat o postavení továrny na okraji jeho obce.

A lid se k takovému účelu nehodí. Nedá se na něj spolehnout, není totiž odhodlán bojovat.

Vstali noví bojovníci a lid by se měl podřídit jim.

3738 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Amerika se bez nepřítele obejít nemůže. Nepřítel je totiž to, co vlévá peníze do největšího amerického průmyslu, jímž je průmysl zbrojařskýVe Španělsku letos narostly ilegální vstupy afrických migrantů o 700 %Evropská komise veřejně vyhlásila válku evropským zemědělcům: Jak zlikvidovat zbytky evropské výroby a vše dovážetBez Vás nepřežijeme...Nic takového se zatím ještě nestalo, Čína investuje přes bilion $ do nového plánu na technické předběhnutí USA

euServer.cz

Skryté záměry pomníkové válkyZdeněk Hřib by Emanueli Moravcovi udělal radost...

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaGeorge Soros. Génius hybridní války

Eurabia.cz

Noví zahraniční pracovníci? Romové se vracejí před koronou do ČRTurecký velvyslanec: Ramadán lepší Vánoc!

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Ruska vláda zahájila rozsáhlý program finanční podpory pro rodiny postižené koronaviremPrezident Beneš: Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit

ParlamentniListy.cz

Je to tady: Nad Kavčími horami sa blýská, hromy divo bijú. Do Rady ČT míří Xaver. A nejde tam sámKauza Koněv: Kláru Samkovou udal starosta Kolář. A ta už ví...
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění