EU je reinkarnací a ztělesněním komunistické ideologie

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 17.11.2008 | Rubrika: Zamyšlení
Bolšnac 19

 

Na stém semináři Centra pro ekonomiku a politiku (CEP) byla za účasti jednoho z autorů, britského novináře Christophera Bookera, představena kniha "Skryté dějiny evropské integrace". Podle slov moderátora semináře, prezidenta republiky Václava Klause, se jedná nejen o rozsáhlou, ale  především v mnohém převratnou knihu, jejímž hlavním přínosem je, že se z ní dozvídáme, že EU ovlivňuje náš život víc, než si myslíme, a proto se o ni musíme zajímat.
"Před patnácti lety  mi říkali v zahraničí, že milují našeho Kafku. Doma jsme ale na něj po revoluci zapomněli a je ironií osudu, že se nám Kafka vrací touto cestou," říká nadšeně o knize  profesor Klaus a pospíchá zahájit přednášku o ní
 
 
 
"Kniha "Necenzurované dějiny EU" vyšla v listopadu 2003. Objevil jsem ji tehdy při návštěvě Bruselu na stánku a nadchla mne natolik, že jsem přesvědčil šéfa nakladatelství BARRISTER & PRINCIPAL pana Františka Mikše, aby ji vydal v českém vydání. Šlo ale o 900stránkovou knihu a  bylo problém najít překladatele tak obsáhlé publikace. Na štěstí se toho ujala Veronika Laskova," říká poslanec Evropského parlamentu (EP) Hynek Fajmon (vpravo) Jaroslavu Bachorovi z CEPu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podle Christophera Bookeraje pohled na EU u každého členského státu jiný zejména proto, že každý je jejím členem po  jinou dobu.  Velká Británie (VB) je členem EU již od roku 1973 a Britové mají proto možnost porovnat na vlastní kůži, jak se mění od její původní podoby, Evropského hospodářského společenství (EHS), kdy tam vstupovali, až po současnost. A že šlo o změny nemalé, o tom svědčí například to, že zatímco EHS mělo několik tisíc stran legislativy, nynější EU má k disposici 80 000 stran evropského práva. Podle Bookera se EU svým systémem fungování přibližuje stále více komunistickým režimům. Kniha se podrobně věnuje též  evropské ústavě, kterou měla být završena nadnárodní evropská vláda. Podle Bookera  to nebyl krok správným směrem  a není překvapením, že po francouzském a holandském referendu je právo veta trnem v oku přívrženců ústavy. Velkým tématem knihy je i zemědělská politika. Dozvídáme se z ní, že zuřivý odpor zájmových skupin není náhodným jevem.
Hynek Fajmon připomněl, že u nás byl vstup do EU hned od počátku provázen podvodem. Zatímco od roku 1993 usilovaly o vstup do ní všechny vlády, právě ta, co pro vstup udělala nejméně, usilovala o název "proevropská" neboť se chtěli její příslušníci v Bruselu presentovat jako obdivovatelé EU, aby se dostali do jejích struktur a na její výplatní listiny.  Po jejich etablování do orgánů EU už ve prospěch ČR neztratili ale jediné slovo. Je pochopitelné, že původní státy se snažily provést rozšíření EU tak, aby z toho měly co největší profit. Zejména Francie se snažila udržet pro ni tak výhodnou zemědělskou politiku a vybojovala tzv. kodaňský kompromis, podle něhož se do roku 2013 nezmenší její zemědělské dotace. Překvapivé ale je, že  proti tomu neprotestovala naše vláda. Výsledkem tohoto jejího postoje je, že náš zemědělec bere čtvrtinu dotací proti jeho kolegovi na druhé straně Krušných hor.
"Naši občané si mnohdy myslí, že v Evropském parlamentě se jedná slušněji. Opak je pravdou. Zatímco v našem parlamentu mi jen jednou odpověděl ministr na interpelaci s třídenním zpožděním a premiér se mi zato omluvil, v EP čekám na odpověď i dva měsíce a nikdo se mi neomluví," zdůraznil Fajmon
Dalším závažným problémem je podle Fajmona volný pohyb pro občany, který patří od roku 1957 k základním právům EU. Francie, Německo a některé další státy toto právo porušují. Kupodivu se proti tomu ohradily jen takové "antievropské" státy, jako je VB, Švédsko a Irsko. Naši zástupci byli zase typicky laxní. Důsledkem toho je, že EU obsahuje členy různých kategorií podobně jako orwellovská Farma zvířat.  Fajmon nesouhlasí s panem Bookerem, že EU je stejná jako komunistické instituce, neboť v nich jako například v RVHP a Varšavské smlouvě nebylo nadnárodní zákonodárství a byly to z právního pohledu mezinárodní smlouvy. EU je v tomto směru přísnější. I přesto je EU atraktivní svojí původní myšlenkou jednotného trhu a volného pohybu osob, služeb a kapitálu.
Jestli takto vystupuje Hynek v EP, pak se nedivím, že odpovědi na jeho interpelace sepisují komisaři dva měsíce. Čekal bych, že jim to bude trvat alespoň rok, smál se moderátor semináře
Podle rektora Masarykovy university v Brně, politologa Petra Fialy, Česká veřejná diskuse o EU byla nekriticky optimistická. Odmítnutí euroústavy je symbolickým předělem, neboť vedlo ke změně diskursu. Tvůrci ústavy si naivně mysleli, že integrační proces EU se těší souhlasu většiny občanů. Z toho je vidět slabé propojení evropských elit s občany v jednotlivých státech. Je vidět, že neexistují dostatečné nástroje pro demokratickou kontrolu integračních pokusů a jde tedy o demokratický deficit. Nesouhlas s integrací má širší základnu, než si evropští politici byli ochotni připustit. Museli si přiznat, že EU není státem, ale politickým systémem s tendencemi naplnit charakteristiky státu. Používá symbolické funkce státu, aniž k tomu má právní subjektivitu. Její právní systém přesto získává nadřazenost nad právními systémy členských států, i když v EU neexistuje občanství, ani společný jazyk,  ani společná kultura.
Petr Fiala se zamýšlel na tím, proč je národní stát tak klíčovým pojmem.  Dospěl k závěru, že je to tím, že národní stát poskytuje přehledný rámec politické identity a existuje v něm pojem demokracie. Nezná žádnou  demokracii fungující nad politickou rovinou národního státu. K fungování demokratických mechanismů je totiž nutné, aby existoval demos neboli politický národ. To se ovšem v EU nestalo a demokratické procesy nebyly tudíž zahájeny. Pak ale nemůže vzniknout svobodný prostor pro diskusi, neboť jedině demos má právo rozhodovat, jaké záležitosti mají přijít na program jednání. Bez demu nastává úplná absence kontroly politické agendy prostřednictvím veřejnosti. Je pravdou, že v EU občas provádějí dílčí kontroly demy národních států. Na jejich občany je ale vyvíjen tlak, aby něco nepokazili, a procesy jsou proto ve svém výsledku demokratické jen částečně. Podmínkou demokracie je sdílená politická identita - národní stát ohraničený prostorem a domovem, obklopený cizotou. Na tento prostor je nezbytné si zvyknout a ten nejde definovat od zeleného stolu, i kdyby všechny podmínky pro vznik státu byly splněny, jako je tomu na příklad v Německu. Právě na tomto příkladu je vidět, že je snazší státy rozdělit, než spojovat. V EU k tomu navíc přistupuje neustálá změna politického prostoru v důsledku rozšiřování, které snižuje integritu a neprohlubuje ji, jak se nás snaží přesvědčit někteří politici. K demokratickému deficitu vede v EU dále příliš velká rychlost přijímání politických rozhodnutí, což je o to nebezpečnější, že vše probíhá v naddemokratickém prostoru. Evropské elity jsou pro integraci, lid ne. Odmítnutí procesu evropské integrace  bylo snahou zabránit růstu radikálních sil. Dalo to signál, že EU se nejdříve musí vyrovnat s rozšířením a pak teprve jednat o případné její redefinici. Jinak řečeno, nejdříve musí existovat její demos a veřejný prostor. Úspěch může mít tento proces jen tehdy, když bude respektovat demokratické mechanismy a především podmínky demokracie.
Václav Klaus pochválil profesora Fialu za klidný, rozvážný a tím smrtelnější referát o problému evropské identity, který je plně v souhlasu s jeho názory na rozpor mezi rozšiřováním a na druhé straně prohlubováním evropské integrace. Nejdříve je nutné žádat evaluaci a až pak prosazování ústavy.
 "Naddemokratický prostor je oživující termín. Já hovořím o postdemokracii. Musím si to zapamatovat," usmívá se profesor Klaus
Na dotaz Jana Skácela, co mají obyčejní občané dělat proti bezbřehé integraci evropského superstátu, když jejich politické elity jsou ochotné opakovat referendum tak dlouho, dokud euroústava neprojde, odpověděl moderátor, aby šli k volbám a pak požadovali referendum o euru i euroústavě. Slovo NE Evropské ústavě není podle prezidenta Klause negativním výsledkem, jak uvedl v diskusi doktor Bednář: "Toto Bednářovo Freudovské přeřeknutí je pro nás, kteří jsme neodhadli hloubku jeho já, nepříjemným překvapením."
Petr Fiala odmítl EU srovnávat s komunismem. Podle něj je to absurdní a nemáme devalvovat slova: "I když střety nastávají od počátku a musíme bojovat s diktátem Bruselu, žijeme i přes veškeré výhrady v nejlepším možném světě. Musíme bojovat, abychom se nedostali do diktatury, a to včas."
"S tím musím zásadně nesouhlasit! EU není sice prapříčinou těchto záporných jevů, je ale reinkarnací a ztělesněním komunistické ideologie a jejím reálným produktem.  Souhlasím, že nemáme devalvovat slova. Například "vyhnání" není "genocida". Pak souhlasím, že všechno není komunismus. Příměr s ním je ale možný při vyjádření zoufalství a beznaděje  nad nemožností občanů převrátit systém a to nás trápí podobně, jako kdysi něco jiného. Z výroku "nechceme diktaturu" vyplývá podle profesora Fialy, že žijeme v nejlepším  možném světě. S tím musím vyjádřit zásadní nesouhlas! Prvně v životě musím s Fialou zásadně nesouhlasit. A to je skoro tečka," uzavřel seminář profesor Václav Klaus.
 
 
 

EUSSR

 

 

2426 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Vatikán přispěl z výnosu Svatopetrského haléře peníze na film s explicitní homosexuální scénou Ty sadistické loupeže ve Švédsku, jejichž oběti jsou brutálně pokořeny a pomočeny imigranty, jsou důsledkem konzervativního krácení daní před 10 lety, objevuje jejich pokrokový premiérJe Rusko odsouzeno k zániku?Porno je podporováno, protože u bílého muže v důsledku způsobuje neschopnost si založit rodinu. Co může být větším ponížením ženy než porno? A co je proti pornu zmíněný sexismus?Pomozte nám, prosím, bez Vás to nedáme. Byla by škoda, kdybychom po 15 letech existence museli skončit

euServer.cz

Čeho všeho se chvilkaři budou muset ještě dopustit, než na ně padne zákon?Levice opustila pracující třídu a přeběhla k migrantům, k LGBT a posedlostí Gretou, hořekují švédští komunisté

ePortal.cz

Propaganda na výbornou: Jak to funguje u ČTV případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončena

Eurabia.cz

Muslimové a přátele islámu z TOP09 volí v Teplicích na senátora neomarxistu BergmanaStatistika : Švédsko je už z 1/3 nešvédké

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Alexij dlouhodobě žijící v Česku: Dostává mě, když vzdělaní Češi řeknou, že nesnáší Rusy kvůli roku 1968. Vždyť starší Rusové tento rok berou podobněChtějí z nás mít stádo spotřebitelských ovcí. Žrát, chodit do práce a utrácet, soptil na akci SPD Okamura
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění