Zákaz žárovek aneb EU společnost s učením zjevně omezeným

Autor: Jan Zeman | Publikováno: 15.12.2008 | Rubrika: Zamyšlení
Bolšnac 19

 

 

Zdá se, že Svědci Barrosolanovi chtějí ve svém třímiliónstranném svatém písmu překonat i populární zjevení o délce okurek. To mi samozřejmě nedalo nespáchat herezi.
Předešlu, že jsem mj. studoval elektrotechniku, nejsem tedy úplným laikem. Pokusím se ale být co nejvíce srozumitelný běžnému čtenáři.
Již před časem jsem slyšel onu podivnou zvěst o zákazu žárovek v Kanadě. Věc tedy není pro mě nová a již delší dobu jsem o ní přemýšlel. A připadá mi stále více jako symptom jakési choroby buzerace, šířící se světem a jako typický produkt omezenosti - onoho typu totality, který pro sebe nazvu třeba bruselismus nebo buzerismus. Proč?
Klasická žárovka, jednoduchý to vynález pana Edisona, který se stal doslova symbolem vítězství rozumu, má při přeměně elektrického proudu na světlo přibližně pětkrát nižší účinnost, než běžná "úsporná" žárovka. Zdálo by se tedy jen logické, že ona "úsporná" žárovka - kompaktní varianta tzv. zářivky, je úspornější. Ale není tomu tak - a je to díky vysokým nákladům na výrobu, pořízení a likvidaci "úsporek" možná přesně naopak. Proč?
Hlavním argumentem zastánců úsporných zářivek je fakt, že se většina elektrického proudu, který žárovka spotřebuje, přemění nikoli na světlo, ale na teplo, a že tato energie tedy přijde prý vniveč. V našich zeměpisných šířkách, resp. klimatickém pásmu, to ale není zdaleka pravda. A čím severnějí, tím méně tomu tak je. Ten zákaz by možná měl smysl v Itálii, ale rozhodně ne u nás. Proč?
Protože topíme. Po většinu podzimu, celou zimu a část jara tedy tato tepelná energie uvolněná klasickou žárovkou vniveč vůbec nepřichází a naopak se ze 100% připojuje k teplu, pocházejícímu z našeho systému vytápění - ať už máme jakýkoliv. Po značnou část roku tedy použitím "úsporných"žárovek k žádné úspoře energie nedochází - pokud si je dáme v našich domech do objímek, bude to znamenat jediné - přesně onu energii, kterou ony "úsporky" nepřemění v teplo, musí pak v teplo přeměnit naše topení navíc - v topné sezóně tedy onou "úsporkou" k žádné úspoře energie vůbec nedojde. Tím méně v Kanadě, nebo severských státech. Po zbytek roku - tedy u nás v období přibližně od poloviny dubna do poloviny října - tedy 6 měsíců v roce, je ona zářivka skutečně energeticky úsporná. Vyplatí se to ale? Těžko. Proč?
Zdroje potřebné na výrobu a recyklaci úsporné zářivky totiž představují zatím odhadem nejméně desetinásobek zdrojů potřebných na výrobu běžné žárovky - v celé šíři - od materiálů, strojů, přes potřebnou energii až po logistiku - a její cena pro spotřebitele je u nás u těch kvalitnějších často patnáctinásobná, než je cena obyčejné žárovky. To vše snad vyrovnává ona přibližně 8x vyšší životnost (pokud se jedná o kvalitní typ, není vystavena nadměrné vlhkosti, nebo pokud "úsporku" příliš často nezapínáme a nevypínáme - pak se její životnost rapidně snižuje - což zpětně vytváří tlak na to, nechat ji "naprázdno" svítit) a úspora energie v letních měsících, kdy se ale z důvodů delšího dne svítí méně.
Nicméně zdroje, které výroba a likvidace "úsporek" váže, a zátež systému ochrany životního prostředí, které to ve výsledku představuje, je opravdu výrazně až řádově vyšší, než u klasické žárovky, neboť "úsporka obsahuje nebezpečné látky či onu celkem objemnou elektroniku a nemůže být tedy vyhozena v klasickém směsném odpadu, ale musí být odborně recyklována. (Zde asi kdosi také tuší budoucí byznys...) Zatímco klasická žárovka, když doslouží, žádné zvláštní zacházaní v podstatě vůbec nevyžaduje, neboť se jedná pouze o trochu skla a kovu.
Proti úsporným žárovkám nic nemám. A jistě, jsou aplikace, kde se "úsporné" žárovky dobře hodí. Například v místech s trvalým osvětlením, ve společenských prostorách a u venkovního osvětlení. Pouliční osvětlení se ale například již dávno realizuje energeticky ještě úspornějšími zdroji světla, než je ona "úsporka" - kterými jsou tzv. výbojky. Všichni známe jejich nepříliš příjemné oranžové světlo. Nicméně všichni můžeme také vidět, jak jsou naše města v noci osvětlená, ačkoli na ulicích skoro nikdo po značnou část noci vůbec není. Nám zakážou žárovky a dál budou rozsvěcovat celá pustá města. Někdy téměř zcela zbytečně osvětlujeme i silnice - svědky jsme toho právě třeba v okolí Bruselu a vůbec v Belgii, kde takto téměř vlastně zbytečně, osvětlují dálnice v podstatě naprosto plošně. A nic takového samozřejmě Brusel nezakazuje, naopak dotuje. Něco se s tím nočním proudem z (hlavně tepelných) elektráren dělat musí - protože se nedají jen tak zastavit otočením vypínače.
 
Zákaz žárovek je oravdu velmi diskutabilní co do "úspornosti" - v celém komplexu našeho života a stávajícího elektroenergetického systému. A především je to zcela zásadní zásah do svobody trhu a volby. Osvěta se nahrazuje arogantní direktivou zákazu určitého typu osvětlení, používaného především v domácnostech. To navíc v celkové energetické spotřebě představuje nanejvýš pár procent. A v Bruselu, stejně jako dříve v RVHP nikoho moc nezajímá, kde je co výhodné a kde ne, chtějí prostě vládnout a pořádně se svým už skoro už náboženstvím globálníího oteplování zapříčiněného prý člověkem buzerovat (jak se zdá i při oficiálních návštěvách na nejvyšší úrovni) - aby jim něco káplo od lobbystů, a z lidí udělali ještě větší otroky jejich molocha.
A jistě jsou oblasti, kde by se dalo pro úspory udělat více - např. omezením tzv. "stand-by" režimů domácí elektroniky, zateplováním, omezením pouličního osvětlení, či jeho postupnou výměnou za opravdu moderní světelné zdroje LED - které sice dnes spotřebovávají v podstatě stejně jako ony "úsporky", ale nevyžadují onu elektroniku a tlumivky (představující skoro kilo mědi na jednu pouliční lampu) a především mají ještě o řád vyšší životnost - i 100 000 hodin - a tak mohou šetřit opravdu nemalé výdaje na údržbu - které jsou u pouličního osvětlení pomalu vyšší, než koncová cena oné LED technologie. Ale na její zlevnění pro normální spotřebitele si budeme, jak to tak sleduji, muset ještě pár let počkat.
Je především vůbec velice problematické, jak by takový zákaz žárovek měl být vůbec vymáhán - jak směrem k průmyslu, tak lidem. To ještě žádný zákaz neplatí a již dnes například můžeme vidět, jak britský NPOWER - odnož německého energetického gigantu RWE, který sám produkuje více znečištění, než celá ČR nastojato - učí děti na internetu, aby se staly "klimatickými policajty", a doslova udávali své rodiče, že nemají doma úsporné žárovky. To už opravdu velmi důvěrně připomíná onoho Orwella.
Je tedy zcela zřejmé, že zde hrají roli i jiné zájmy, než pouze zájem o životní prostředí. Možná především. Brusel zde ordinuje jakýsi technologický monopol, u nějž vůbec není jasné, zda jeho věcný pozitivní přínos vůbec převažuje na negativy, a zda to není jen další z řady direktiv "o správném zakřivení banánu".
 
Vyzývám tedy tímto veřejně, aby příslušné české úřady iniciovaly vypracování skutečně fundovaných nezávislých studií, které v celé šíři zhodnotí tuto otázku - jak co do věcné odborné stránky, tak co do politického pozadí tohoto vysoce kontroverzního kroku. A v případě, že se zjistí - čemuž mnohé nasvědčuje - že za tímto krokem stojí hospodářské zájmy zcela určitých firem - aby proti nim iniciovaly ty nejostřejší kroky, které právní řád ČR a EU umožňuje. Nemusím snad zdůrazňovat, že našim milým parlamentářům dávám nad tímto navrhovaným zákonem palec opravdu výrazně směrem dolů a stále věřím, že mají stále více rozumu a odpovědnosti, než ona nevolená smečka eurosekty v Bruselu.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nejsem proti ochraně životního prostředí, naopak, myslím si, že by se mělo dělat více, ale proti skutečným hrozbám, se kterými lze efektivně něco dělat, a kde naše činnost nebude možná více kontraproduktivní, než že by něco pozitivně ovlivnila.
 
Nechci zde nikoho přesvědčovat - masivní propagandou už vytvořenou a Nobelovou cenou ověnčenou víru lze zatím jen velmi těžko narušit objektivními poznatky. Ale pracoval jsem několik let s infračervenými lasery při vývoji bezvláknových pojítek pro přenos dat laserovým paprskem, a umím tedy velmi dobře číst grafy, pojednávající o tom, jaké procento infračerveného spektra se pohlcuje v oné sloučenině, vzorci, kterým se páni Al Gore a spol. tak zaklínají - CO2 (tedy onen plyn, který vám dávají do sodovky, aby bublala, a který vzniká při veškerém spalování uhlovodíků). A mohu zde pro ty, jejichž mysl ještě neuzavřela systematická propaganda, zcela odpovědně prohlásit, že tvrdí-li někdo, že CO2je "skleníkovým plynem", způsobujícím v podstatné míře současné "globální oteplování", pak je to bludař nebo podvodník. Alespoň porovnáme-li ony grafy pohlcení tepelného záření v CO2 třeba s grafy pro vodní páru - která pohlcuje tepelné záření řádově více, a které je v atmosféře navíc řádově více, než CO2, a která tedy v ní podle objektivních poznatků pohlcuje tepelné záření ze slunce vysloveně řádově více než veškeré CO2. Zakažme tedy i vařit.
Nevěřím tedy v opravdu významnou - mám na mysli katastrofickou - spojitost mezi obsahem CO2 v atmosféře a tzv. "globálním oteplováním".
CO2 je navíc hlavní biogenní sloučeninou zelené biosféry, nejedná se tedy o jed, ale naopak o naprosto zásadně nezbytnou sloučeninu, která je hlavním zdrojem uhlíku pro stavbu všech organických sloučenin v celé živé přírodě. Ta si je schopna i s oním CO2, co snad lidé vyprodukují, hravě poradit, neboť ve skutečnosti se jedná o naprostý zlomek z jeho celého objemu v naší atmosféře. CO2 je hlavní "stavební materiál" veškerého života. Zvýší-li se jeho obsah v atmosféře, bude to znamenat jediné - regenerace rostlinné biosféry bude probíhat rychleji, než je obvyklé, neboť rostliny budou mít více materiálu k růstu. A o to rychleji to bude probíhat, zvýší-li se k tomu ještě mírně teplota atmosféry - z důvodů zvýšení sluneční aktivity. Slunce, voda, a CO2 jsou hlavní nezbytnosti pro růst rostlin. Je tedy více než pošetilé, pokoušet se do tohoto procesu přírodní rovnováhy regenerace uměle zasahovat - a ještě se při tom zaklínat ekologií. To opravdu už zavání arogantním šílenstvím.
 
Navíc je z vícerých nezávislých výzkumů zcela jasné, že to není zvyšování procenta CO2 v atmosféře, které by způsobovalo zvýšení teploty atmosféry, ale že je tomu přesně naopak. - Zvýšení teploty naopak jasně předchází zvýšení obsahu CO2 v atmosféře (asi o 800 let, daných tepelnou setrvačností oceánů) - a to z jednoduchého důvodu: rozpustnost CO2 ve vodě je velmi výrazně závislá na teplotě - pokud se teplota byť i jen mírně zvýší, uvolní se z nesmírných mas oceánů určitá část onoho rozpuštěného CO2 (asi jako když máte teplou sodovku a otevřete ji, tak vás může postříkat, právě protože z ní onen rozpuštěný plyn vybublá - kdyby byla studená, tak se to nestane) a zvýší se jeho procento v atmosféře. (V 1m3 vody se může rozpuštěno vyskytovat až 1,45 kg CO2.) To se nyní děje, nejpravděpodobněji z důvodů teplého období, způsobeného nepravděpodobněji zvýšením sluneční aktivity - možná někdy okolo doby vlády Karla IV. S průmyslovou revolucí a činností člověka to nejspíš nemá příliš nic společného - alespoň tomu žádné mě známé vědecké poznatky moc nenasvědčují.
Co je ale podstatné, že toto náboženství, vysloveně aspirující na globální cenu bludného balvanu, už zásadně a masivně odvádí pozornost lidí od skutečných problémů životního prostředí, způsobených člověkem naprosto prokazatelně - tedy zejména zamoření přírody jedy - zejména pesticidy, herbicidy, těžkými kovy - geneticky modifikovanými organismy a radioaktivitou - ne z jaderných elektráren, ale především z testů jaderných zbraní! Závažným problémem je též odlesňování - což už souvisí i s oním obsahem CO2 v atmosféře - a zde by bylo opravdu třeba se chovat obezřetně, stejně jako v případě zamořování oceánů. To jsou ony skutečné problémy, na něž bychom se měli zaměřit. Celý ten humbuk s "globálním oteplováním" lze možná už považovat za psychologickou operaci, která má naopak lidské uvědomění o skutečných problémech životního prostředí překrýt problémem víceméně fiktivním. Zda je to záměr, nechávám na vašem uvážení. Ale nepřipadá vám opravdu divné, že se celá velká politika, v celé této propagandě - zjevně popírající velmi základní fyzikální principy - jak jeden muž jednotně vyžívá, až už nám chce zakazovat i žárovky?

8719 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Islamizace západní Evropy probíhá v plném prouduPůl století rozkladu: Umíral světec z Osvětimi za jinou víru? Světec by se z papeže Františka zhrozilArabská strana Švédska: Nemáte tu co dělat, vaše země už neexistuje!Chvála hranice: Děti už ani nevěděly, že jsme je měli. Průšvih znovu oživil "čáru". Nepohodlné, komplikující. Zážitek od Mikulova. Když ještě bylo kam odsunout Němce. Nic není navždy. Hlídejme si domovKnihy Rowlingové se kvůli jejímu osobnímu názoru na gender po celém světě pálí či zakazují

euServer.cz

Nepodmíněný příjem? – Cesta do pekelÚtok na Navalného nebo na naši první signální soustavu?

ePortal.cz

Pomozte nám, prosímPovinná solidarita: Necháme se raději podplatit - nebo donutit? Orwellův newspeak. Bude EU kšeftovat s "bílým" masem?

Eurabia.cz

Dánské premiérce se už nelíbí šaríaDal imigrantovi práci. Ten ho po neshodě zabil

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Miláček Západu Navalný je lhář a skončil v exekuci za své lži ...Mýtus malé produktivity Čechů aneb jak český otrok dře na německý blahobyt

ParlamentniListy.cz

Koho ohrožuje covid? Média šíří strach. Profesor Špičák vnáší jasnoDěsivá náhoda. Po zhasnutí kamer TV Nova. Týká se moci Prymuly
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění