Moc odkazu nacistů na Evropskou unii

Autor: Rodney Atkinson | Publikováno: 15.1.2009 | Rubrika: Studie
Reich

Evropská unie je založena přesně na těch sociálních a hospodářských strukturách „Evropského hospodářského společenství” navrženého Hitlerovým režimem v roce 1941. Skryté a nedemokratické metody, jakými byla vnucována nadvláda Evropské unie Británii - prostřednictvím smluvních zákonů, direktiv a regulativ které z větší části obcházely Parlament - mají svůj ekvivalent ve výjimečných zákonech, jakými Hitler vládl Německu.

Nic z toho nás nepřekvapí, protože v čele „Evropské sekce” německého ministerstva zahraničí v Adenauerově poválečné vládě bylo obsazeno stejnými lidmi jako za Hitlera. Celkem 134 hlavních úředníků  nacistického ministerstva zahraničí za Hitlera bylo ještě na svých místech počátkem 50. let - aniž by byli vystaveni parlamentnímu zkoumání.
 
V dalším ukazuji, jak se historie opakuje. To co nacisté říkali a plánovali před, během průběhu a po válce je možno vidět v současných aktivitách německého státu, ve výrocích jeho představitelů, ve filosofii kolaborantů v Belgii, v Holandsku, ve Francii, v projevech moci Evropské unie, kterou nacisté navrhli a kterou „demokratičtí” Němci a dědici Vichyistické Francie vnutili dosud svobodným lidem v Západní Evropě.

NACISTICKÁ EVROPA
DNEŠNÍ EVROPA
Československo - francouzský letecký přepravce ve Střední Evropě (Adolf Hitler)
Status České republiky se změnil ze sovětského satelitu na německý protektorát (The Prague Post, 1996)
Je to otázka německých národních soudruhů. Němci v Československu nejsou ani bezbranní ani opuštění. O čem jiném chcete ujistit? (Adolf Hitler, 1938)
Dokud evropská integrace nepokročila, Německo mohlo být žádáno z důvodů jeho vlastní bezpečnosti zkusit stabilizovat Východní Evropu tradičním způsobem (Německý křesťansko-demokratický článek „Reflexe evropské politiky”)
… touha po 1000-leté Říši křičí pro nový přístup. K tomuto účelu můžeme použít přelud pan Evropy (Dr. Duisberg, I.G. Farben, 1931, nacistický hlavní průmyslový spojenec, ředitel usvědčený v Norimberku)
Koncepce Evropské unie je a zůstane jedinou účinnou zárukou proti nacionalismu. (Helmut Kohl, prosinec 1996)
Svět patří lidem s kuráží. Bůh jim pomůže. (Adolf Hitler podle knihy Joachima Festa: Hitler eine Biographe, Frankfurt, 1973, str. 683)
Síla je oprávněná v politice a ve válce. (Helmut Kohl, 1996)
Budujeme novou Evropu (Nacisté při pochodu do Norska)
Stavba evropského domu zůstává jedinou reálnou zárukou svobody a míru v 21. století (Helmut Kohl, 1996)
V roce 1500 existoval německý národ, ale žádný nacionalismus, zatímco dnes když se naše oči rozzáří nad „Made in Germany” máme opak, nacionalismus a žádný národ. (Friedrich Reck-Malleczewen, 1937. Diary of Man in Despair, Audiogrove 1955)
Z čeho dnes sestává Evropa? - Z Německa (Konrad Adenauer)
Budoucnost bude patřit Německu až vystavíme evropský dům. (Helmut Kohl, 1995)
„Náš lid byl zaprodán do rukou mezinárodního světového kapitálu. Chcete, aby to pokračovalo navěky? Potom volte kapitalistické strany” (Nacistický leták z roku 1930)
Místopředseda parlamentní strany CDU, Heiner Geissler, tvrdil do záznamu, že kapitalismus není o nic lepší než komunismus. (Wall Street Journal, 28/4/1998)
Vaše akce hrají významnou roli v našem zápase (Ante Pavelič, Chorvatský fašistický vůdce, proslov ke Katolické akci 21. července 1941)
„Genocida je přirozená jev v harmonii se sociální a mytologickou božskou přirozeností … je nejen povolena, ale dokonce nařízena, dokonce přikázána Všemohoucím” (Fraňo Tudžman, president Chorvatska v „Wasteland of Historical Reality” - Pustina histirucké reality, 1989)
Německá tajná služba vedená Franzem Neuhausenem je aktivní v Jugoslávii po celá 30. léta a připravuje rozbití země.
Německá tajná služba vedeníá Klausem Kinkelem začíná v roce 1981 intenzivní kampaň k rozvrácení Jugoslávie (E. Schmidt-Eenboom, Der Schattenkrieg, Econ Verlag, Düsseldorf 1997)
 
 
Ve 40. letech rozbíjejí nacisté Jugoslávii na malé rasové a náboženské satelity. Německé divize Waffen SS byly organizovány etnicky - Handzar - bosenští muslimové, Kama - Chorváti, Skanderberg - Albánci
„Kurt Waldheim je obvykle jediným hostem při oslavě fondu pro Přátele Waffen SS (The Observer Magazine, 19/8/1988)
V roce 1994 dostává Waldheim rytířský titul z Vatikánu
Prvý pokus o znovuvytvoření jednotky zvané „Handzarská divize” bylo v Šišaku v Chorvátsku počátkem 90. let
Později byla divize Handzar vytvořena pod velením bosenské vlády a jednou z jejích povinností bylo chránit presidenta Izetbegoviče.
V roce 1940 nacisté vyhnali většinu Srbů z Kosova, takže dnes tvoří 10% menšinu v provincii, kde mívali silnou většinu.
V roce 1996 Německá výzvědná služba zřídila operační centrum v Tiraně v Albánii a dodala zbraně a spojovací techniku „Kosovské osvobozenecké armádě”
V březnu 2004 zničili albánští teroristé v kosovském Prizrenu několik pravoslavných kostelů a klášterů a vyhnali většinu srbského obyvatelstva, to vše pod ochranou německých ačeských(!) jednotek KFOR
To co Německo potřebuje není demokracie, ale státní zřízení podobný sovětské diktatuře, která umožní politické elitě v Německu vytvořit světové mocenské centrum (Nacistické centrum Madrid, 1950)
Ačkoliv hlavy vlád opakovaně volaly po větší otevřenosti, ale jejich deklarace byly politické povahy a proto nebyly závazné pro instituce společenství (Evropský soud)
Němci sami mohou skutečně uspořádat Evropu … dnes jsme prakticky jedinou silou na evropském kontinentě se schopností vést. Vůdce je přesvědčen, že Říše bude vládnout celé Evropě (Goebelsovy deníky 1942 - 43, New York 1948, str. 357)
Podívejte se na Evropu - z čeho sestává? Británie? - daleko. Francie? - politicky nestabilní. Itálie? - hospodářsky nestabilní. A Benelux se nepočítá. Z čeho tedy sestává Evropa? - z Německa (Spolková kancléř Konrad Adenauer, citováno Henry Brandonem v jeho knize The Retreat of American Power - Ústup americké moci)
Hitler řekl, že Československo musí být celé připojeno k Německu. Srovnával Čechy s „lidmi, kteří chtějí jet do Nové Vsi ale nasedli do vlaku do Grünau. Ptají se, kdy tam vlak dojede do Postupimi a požadují, aby zastavil do Nové Vsi. Není možné je přesvědčit, že to je zcela nemožné, protože vlak tam nejede. V Československu jsou též v nesprávném vlaku. Nechtějí jet tím směrem ale musí, protože výhybky jsou tak nastaveny. (Dokumenty německé zahraniční politiky 1919 - 1945. Z archivů Německého ministerstva zahraničí (Washington DC, 1949) série D č. 158, str. 191. Citováno v knize Gordon A. Craig, Germany 1866 - 1945, str. 705)
Zmeškali evropský vlak
Nemůžeme jet rychlostí nejpomalejší lodi v konvoji (Helmut Kohl)
Německo je lokomotivou evropského vlaku (Helmut Kohl)
Kontinent je s Německem a s Itálií svázán s prozřetelností (Nacistický profesor Heinrich Hunke, 1941)
K této politice není jiná alternativa vedoucí k této kombinaci, pokud nechceme vyzývat prozřetelnost (Helmut Kohl, 1995)
 
 
Architekt nového světového řádu, ochránce spravedlnosti, náš Vůdce Adolf Hitler, jako projev vděčnosti a loajality chorvatského lidu (Dr. Anton Pavelič, Zagreb 2. dubna 1941)
„Danke, Deutschland” (chorvátská popová píseň, 1991)
Demokracie je nicotná věc, která nenašla žádný sluch u německého lidu. (Nacistické propagační centrum, Madrid 1950)
Nikdy jsem nepochopil, proč by veřejné mínění o evropské myšlence mělo být bráno v úvahu (Raymond Barre, bývalý francouzský premiér)
Německá demokracie (je) charakterisována volbou vůdce a jeho povinností plně nést zodpovědnost za své akce. V rámci toho neexistují žádné většinové hlasování o dílčích otázkách, ale pouze rozhodnutí jednotlivce. (Hitler, Main Kampf)
Holandský reportér: „Více než polovina holandského lidu chce zachovat gulden”. Klaus Kinkel: „Potom politici musí najít odvahu, je-li to nutné, proti vůli lidu.” Reportér: „Promiňte?” Kinkel: „Samozřejmě se souhlasem Parlamentu” (NRC Handelsblat, 31. ledna 1998)
Dolní sněmovna nikdy neměla moc nad evropskými zákony. Když ministři jedou do Bruselu, nechávají svá demokratická zavazadla za sebou. (Bill Newton DunnTory MEP 1979 - 1994)
24. března 1932 Říšský sněm schválil zmocňovací zákon, který umožnil Hitlerovi navrhovat a schvalovat zákony bez schválení parlamentem.
Evropská politika byla vypracována velmi malou skupinou lidí - Kohlem, Mitterandem, Delorsem, dvěma nebo třemi ministry; je to velmi malý okruh lidí v němž se rozhodovalo a potom a posteriori ratifikovalo s lítostí nad demokratickým deficitem. (Hubert Vedrine, hlavní poradce a vyjednavač Mitteranda v Maastrichtu)
Nikdy bychom nevybudovali Evropu demokratickou cestou. (Claude Cheyson, francouzský zahraniční tajemník)
Anglo-saský ekonomický systém, klasická národní ekonomika, je mrtev (Nacistický Prof. Heinrich Hunke, 1941)
Je důležité ustanovit jádro Jednotné evropské měny, abychom se pevně postavili anglo-saským hodnotám (Philippe Maystadt, belgický ministr financí)
Bez Francie by se Evropa nikdy nevybavila jednotnou měnou - nepostradatelný nástroj, kterým vytvoříme protiváhu imperialismu dolar (Le Figaro,18. července 1997)
Deník Sira Alexandra Cadogana z května 1940: „Cartier (belgický velvyslanec) kolem 11 aby protestoval proti britským jednotkám procházejícím Bruselem v rozporu se smlouvou. Řekl jsem mu, že si nejsem vědom žádné dohody. Kromě toho bylo podstatné zaujmout co nejlepší obrannou linii k ocraně jeho mizerné země.
Během Války v zálivu Belgie - spojenec NATO - odmítl Spojenému království samozásobování
Cenová stabilita v partnerských zemích Evropy umožní malé odchylky v měnových relacích (Nacistický bankéř Dr. Benhard Benning, 1941)
Mechanismus evropských směnných kursů zajistí cenovou stabilitu v Evropě. (Konfederace britského průmyslu)
Žádný národ nemůže sám o sobě ten nejvyšší stupeň hospodářské svobody v souladu se všemi sociálními požadavky. (Nacistický ministr hospodářství Walter Funk, 1941)
Spojené království se musí připojit ke společné měně (tj. opustit libru) protože City tomu chce (Helmut Kohl) Spojené království musí přistoupit ke společné měně (tj. opustit libru) pokud chceme být bohatí a mocní(John Stevens, britský poslanec Evropského parlamentu)
Chceme v Evropě uzavřené vypořádání (Nacistický prof. Heinrich Hunke, 1941)
Abychom zachovali v Evropě pracovní příležitosti, je to svět co se musí změnit (Le Figaro, 1995)
… světové hospodářství starého typu které je závislé na zjevné či maskované anglo-americké světové dominanci. A je tomu právě proto že chtějí zabránit vytvoření evropského bloku (Nacistický ministr hospodářství Funk, 1941)
Suverenita národního státu je jevem devatenáctého století. (Niall Fitzgerald, Předseda Unileveru a evropské komise CEI)
Nemá žádný smysl dávat dohromady všechny evropské země prostřednictvím celní unie k praktickému znovuvytvoření omezené formy anglického světového hospodářství. (Nacistický profesor Heinrich Hunke, 1941)
Chceme politické spojení Evropy. Bez měnové unie nemůže existovat politická unie a naopak. (Helmuth Kohl)
Porážka je jen lekce, z níž se máme poučit pro příští útok … dobytí světa bude vyžadovat řadu stádií. Každé stadium přináší větší hospodářskou a průmyslovou moc … větší než mají nepřátelé. (Nacistický generál von Stuelpnagel 1944)
Chce se svobodná Evropa spojit s Německem? Německo je srdcem Evropy a ostatní údy se musí uspořádat kolem srdce, ne srdce k údům (Han Seebohm, Ministr Adenauerovy vlády, 1950)
Francouzská vláda je povinna se vzdát na požadavek všech německých subjektů stanovených vládou Říše které jsou ve Francii nebo ve francouzském vlastnictví … (Francouzsko - německá smlouva o příměří, 1940, článek 19)
Všichni „evropští” občané mohou kdykoliv, bez předložení jakéhokoliv jasného důkazu soudu zatčeni a vydáni do Německa k procesu. Ale Německo vyjímá samo sebe z vydávání Němců na stejném základě. (Evropská konvence o extradikci a (pro Spojené království) Zákon o extradikci)
Nehovoříme o kapitálu, ale o pracovní síle a tuto pracovní sílu využijeme na 100% (Adolf Hitler)
Padraig Flynn, evropský komisař pro sociální otázky, řekl na konferenci CBI, že toto (stávkové kolektivní dohody) vezmou iniciativu politikům a dají ji do rukou vedení a pracovní síle (Evening Standard, 8. listopadu 1994)
Nejdříve dejte průmyslu velký trh pro který má vyrábět. To bude zajištěno kupní silou 300 milionů spojených Evropanů. Potom dejte průmyslu zajištěný trh pro který má vyrábět. … Průmysl se potom s důvěrou vybavit stroji a masově vyrábět pro velký zaručený trh. (Kursiva zvýrazňuje sílu intervencionistické moci fašistického státu) (Oswald Mosley, Mosley Righr or Wrong)
Není jiná možná cesta po které by národní státy samy o sobě mohly s odpovídajícím disciplínou samostatně zformovat mezinárodní hospodářské síly; není prostě jiné možnosti než vytvořit nějaké nadnárodní dohody, který by dovolily větší kolektivní vliv přinejmenším nad naším hospodářským životem. (Sir Leon Brittan, bývalý vyhozený ministr britské vlády, dnes vicepresident evropské komise)
Hitler, věčný agitátor, neuteče před nutností akce. (André François-Poncet, francouzský velvyslanec v Berlíně)
Když Německo předloží jasné a jednoznačné návrhy, Francie musí odpovědět stejně jasným rozhodnutím. Francie musí korigovat své city … které jí často brání v provedení příslušných kroků k jejich naplnění. (Článek vydaný křesťansko-demokratickou stranou v roce 1995)
 
 
1936: Chamberlain nastoupil po Baldwinovi, Halifax po Edenovi a Vansittart by poslán do Sněmovny Lordů
190 Thatcherová, Ridley a Lawson odešli a nastoupila politika Majora, Clarka a Hurda.
1938: Mnichov
1992: Maastricht
Musíme vlastnit prostředky k ovládnutí veřejného mínění … veřejné mínění není dosud dostatečně zavázáno evropským ideálům. (9. všeobecná zpráva Evropské komise, 1976)
Účinná propaganda se musí omezit na několik bodů a rozehrávat je ve heslech dokud poslední článek veřejnosti nepochopí to, co má pochopit z vašich hesel. (Adolf Hitler, Main Kampf, Hutchinson 1934, str. 164) Funkcí propagandy není vážit a hloubat o právech jednotlivých lidí ani provádět objektivní studie, ale posloužit svému vlastnímu právu, vždy a bez ústupků. (Adolf Hitler, Main Kampf, str. 166)
Je moudré zapůsobit tam, kde je odpor nejmenší (k propagandě EU) (Evropská komise, de Clerqova zpráva, 1993) Máme k disposici výzkum komise, aniž by bylo vidět, že se jími vláda inspiruje … je důležité zajistit, aby ne všechny výsledky průzkumů byly zveřejněny, protože některé jsou důležité v naší věci a jiné ne. (Úřad vlády Severního Irska, 1998 (informační únik), interní dokument o propagační kampani k schválení Smlouvy Irskem.)

Dnes byl britský lid změněn na „občany” jiné země a jejich pasy jim byly odebrány (jedna z posedlostí „Lorda Ha Ha”, kterému prokázali tuto zradu, což vedlo k jeho popravě po válce). Hranice Spojeného království mohou přecházet občané kteréhokoliv jiného státu EU bez otázek. Občané třetích států musí mít víza ke vstupu do země potvrzená ne britskou vládou, ale Evropskou unií. Zákony britského parlamentu mohou být zrušeny  cizími soudy , které musí naše vlastní soudy respektovat jako vyšší jurisdikci.  A to vše bylo docíleno cizí mocí, které britský lid platí přes 8 000 milionů liber k financování propagační mašinérie, která je mobilizována k jeho zničení.
 
Protože Británie usnula a někteří z jejích vůdčích „demokratických” politiků zradili svou zemi, je fašistická agenda 30. a 40. let téměř kompletní. I kdybychom jim to prominuli, je ovšem podobně současná moderní Evropa nacistické Evropě, i kdybychom věřili demokratickým posudkům těch kdo ji vytvořili, nemůže být důvěryhodná, když „demokratický” kancléř Německa prohlásil v roce 1996, že „Síla je oprávněná v politice a ve válce”.
 
Ve 30. letech usmiřovači Hitlera a ti nebezpečně naivní nazývali Churchilla „válečným štváčem” a jeho stoupence „germanofoby”. Podobná obvinění je možno slyšet dnes o oponentech  Němci navržené a ovládané Evropské unie. Ale ti z nás, kteří studovali německou politiku a jazyk a pracovali v Německu se nebojí Němců (kteří to cítí jako britský lid), ale jak víme určitých Němců. Poznali jsme, že bez stabilní demokratické, parlamentní nebo dokonce národní tradice ty samé německé korporativistické a antidemokratické síly které vedly nebo kolaborovaly s Hitlerovým režimem opět vedou Evropu ke katastrofě.
 
Z knihy Evropský úplný kruh. Korporativní elity a nový fašismus
Rodney Atkinson
Třetí vydání z prosince 1998

 
 
Rodney Atkinson BA MSc MIL vystudoval na universitách v Durhamu a Newcastlu upon Tyne než se po 6 let stal přednášejícím na universitě v Mainzu v Německu. Po návratu pracoval v pozici obchodního bankéře v londýnské City před tím, než zahájil svou vlastní činnost v nemovitostech, konferencích a publikacích. Píše o politické ekonomii s celonárodním s světovou pověstí a byl příležitostným poradcem vládním ministrům. Publikoval články v listech Daily Telegraph, The Guardian, The Times, The Financial TimesWall Street Journal. Je autorem nějakých 50 článků a politických úvah a šesti knih - Government Against People (Vláda proti lidu - 1986), The Emancipated Society (Emancipovaná společnost, 1988), The Failure of the State (Chyba státu, 1989), Conservativism in Danger (Konservativismus v nebezpečí, 1991), Your Country Your Democracy (Tvá země Tvá demokracie, 1989) a s Norrisem McWhirterem Treason at Maastrich - The Destruction of Nation State (Maastrichtská zrada - likvidace národního státu, druhé vydání 1995). Byl častým komentátorem o politických a ekonomických záležitostech v televizi a v rozhlase.
 
 
 

4612 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Vatikán přispěl z výnosu Svatopetrského haléře peníze na film s explicitní homosexuální scénou Ty sadistické loupeže ve Švédsku, jejichž oběti jsou brutálně pokořeny a pomočeny imigranty, jsou důsledkem konzervativního krácení daní před 10 lety, objevuje jejich pokrokový premiérJe Rusko odsouzeno k zániku?Porno je podporováno, protože u bílého muže v důsledku způsobuje neschopnost si založit rodinu. Co může být větším ponížením ženy než porno? A co je proti pornu zmíněný sexismus?Pomozte nám, prosím, bez Vás to nedáme. Byla by škoda, kdybychom po 15 letech existence museli skončit

euServer.cz

Čeho všeho se chvilkaři budou muset ještě dopustit, než na ně padne zákon?Levice opustila pracující třídu a přeběhla k migrantům, k LGBT a posedlostí Gretou, hořekují švédští komunisté

ePortal.cz

Propaganda na výbornou: Jak to funguje u ČTV případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončena

Eurabia.cz

Muslimové a přátele islámu z TOP09 volí v Teplicích na senátora neomarxistu BergmanaStatistika : Švédsko je už z 1/3 nešvédké

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Alexij dlouhodobě žijící v Česku: Dostává mě, když vzdělaní Češi řeknou, že nesnáší Rusy kvůli roku 1968. Vždyť starší Rusové tento rok berou podobněChtějí z nás mít stádo spotřebitelských ovcí. Žrát, chodit do práce a utrácet, soptil na akci SPD Okamura
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění