Mýty o Lisabonské smlouvě

Autor: Jan Schwippel | Publikováno: 11.2.2009 | Rubrika: Politika
Je vote non

Poslanecká sněmovna 3. února 2009

Vážené dámy a pánové, já se omezím ve svém vystoupení na několik poznámek, které budou mít povahu poznámek faktických k tomu, co tady zaznělo.
 
Hned první k panu ministrovi. Rozdíl mezi ČR a Polskem a Británií je v tom, že ČR si vyjednala pouze právně nezávazné prohlášení, zatímco to, co si vyjednaly Británie a Polsko, je právně závazný protokol hovořící o tom, že některé části Listiny základních práv a svobod budou na jejich území aplikovatelné pouze tehdy, pokud nejsou v rozporu s vnitrostátními předpisy těchto dvou zemí. Takže já myslím, že je zcela zřejmé, že to, co dosáhla Česká republika, je úplně odlišné od toho, co si vymohly Británie a Polsko.
 
Chtěl bych reagovat na několik dalších tvrzení, s nimiž buď bych chtěl polemizovat, anebo jsou nepřesná, anebo přímo nepravdivá. Už tady zaznělo, že není pravda, že 25 členských států ratifikovalo Lisabonskou smlouvu, protože minimálně Spolková republika Německo a Polsko - tam nedošlo k dokončení ratifikačního procesu, takže přinejlepším to je 23 zemí.
 
Stejně jako není pravda, jak zde zaznělo, že Česká republika je jedinou zemí, která - z těch dvaceti sedmi - neprojednala tuto smlouvu v parlamentu. Samozřejmě Irsko také neprojednalo tuto smlouvu ve svém parlamentu, a to proto, že smlouva byla zamítnuta v irském referendu.
 
Padla tady otázka, co jiného, když ne Lisabon. A také tvrzení se objevilo, že je potřeba přijmout nějaké nové institucionální uspořádání Evropské unie. Na tu otázku, co jiného než Lisabon, je jednoduchá odpověď: smlouva z Nice. Je to smlouva, kterou naši občané schválili v referendu. 77 % našich občanů v referendu o přistoupení k Evropské unii schválilo ty podmínky, které jsou obsaženy ve smlouvě z Nice.
 
A polemizoval bych i s tím tvrzením, že je třeba přijmout nějaké nové institucionální uspořádání. Připomněl bych zde studii pařížského Institutu pro evropská studia, která ukazuje, že po rozšíření Evropské unie o deset členských zemí došlo k urychlení legislativního procesu o 25 %, tedy o čtvrtinu. Tedy poté, kdy se Evropská unie rozšířila o deset zemí, tak legislativa je přijímána ještě rychleji, z čehož možná někteří mají radost, já nikoliv. Ale rozhodně to nesvědčí o nějaké neefektivitě Evropské unie.
 
Další věc. Opakovaně se tady objevovalo tvrzení, že pokud jménem České republiky byla nějaká smlouva podepsána a dosud nebyla ratifikována, že to je snad něco zcela unikátního, že to je důvod k rezignaci premiéra a podobně. Není to pravda. Takový případ samozřejmě není vůbec ojedinělý. Připomněl bych smlouvy Salt a nebo ještě takovým výraznějším příkladem je Kjótský protokol, který v roce 1997 Bil Clinton jménem Spojených států podepsal, a to za okolností, kdy byl tento protokol doplněn o pasáže, které požadovaly přímo Spojené státy. Samozřejmě mám na mysli takzvané flexibilní mechanismy. A přesto tento Kjótský protokol byl v americkém Senátu odmítnut, a to poměrem hlasů 98 : 0. Já myslím, že z toho je jasné, že samozřejmě ho odmítli i vládní senátoři, ale nikdo nevyzýval pana Clintona k rezignaci, respektive vyzýval ho v té době, ale z úplně jiných důvodů a nikoliv kvůli tomu, že nebyl ratifikován Kjótský protokol.
 
Další věc je to, co tady zaznělo, proč neakceptujeme něco, na čem se dohodly členské státy. No, jednak mám trochu problém s tím tvrzením, že se na tom dohodly členské státy, ale hlavně s tím způsobem. Nesouhlasil bych s tím, že Evropská ústavní smlouva byla dojednána zdola, respektive byla vyjednána demokraticky. Připomněl bych, že takzvaný Konvent vůbec nikdy nepřijal jednací řád a že ta finální podoba té ústavní smlouvy vlastně vznikla tím, že Giscard d’Estaing zapracoval do tohoto textu několik pozměňovacích návrhů, u kterých nikdo nevěděl, odkud se vzaly, ale existovaly takové spekulace, že je dostal od zástupců největších členských států.
 
Ale ještě větší problém nastává při přechodu od Evropské ústavní smlouvy k Lisabonské smlouvě. Jednak proto, že se vůbec neodehrála žádná debata. Připomněl bych, že na summitu v červenci 2007 obdrželi zástupci členských států návrhy textů 48 hodin před vlastním hlasováním k takzvané další diskusi, která se samozřejmě - žádná další diskuse - vůbec neodehrála.
 
Ale co je ještě větší problém, je to, že došlo ke změně té smlouvy z konsolidovaného znění  návratem k tomu původnímu mechanismu, to znamená změnami smluv tak, že vznikl text, který je zcela nečitelný, nesrozumitelný, a je možno nalézt citace předních evropských politiků, například bývalého italského premiéra Giuliana Amata, že cílem této metody nebo tohoto přechodu bylo obejít referenda v jednotlivých členských zemích. Připomněl bych tady, že o Evropské ústavní smlouvě se konalo nebo bylo naplánováno deset referend, zatímco o Lisabonské smlouvě proběhlo referendum jediné.
 
Takže já bych se tady mohl ptát proč, jestliže dnes říkáme, že Lisabonská smlouva není mrtvá, tak proč jsme něco podobného neřekli o Evropské ústavní smlouvě už po referendech ve Francii a v Nizozemí. Samozřejmě i tehdy bylo možno tvrdit, že smlouva není mrtvá, a pokračovat v její ratifikaci. Jenomže tehdy tu smlouvu odmítly Francie a Nizozemsko, tedy dvě zakládající země Evropských společenství, kdežto teď to odmítlo jenom - v uvozovkách jenom - Irsko. Takže se tady opravdu vnucuje představa, že v Evropě jsou některé členské státy navzájem rovné a některé jsou si rovnější.
 
Další poznámka, pokud jde o stykový zákon. Tady zaznělo, že není třeba čekat na přijetí stykového zákona. Já si myslím pravý opak. Podle mého názoru přijetí stykového zákona je absolutní minimum k tomu, aby mohlo být hlasováno o Lisabonské smlouvě. Připomněl bych tady nález Ústavního soudu, který upozornil na řadu problematických věcí, které se týkají i dalších věcí, ne pouze tak zvaných pasarel, ale i dalších věcí. A připomněl bych materiál, který jsme dneska dostali od Parlamentního institutu a který popisuje tu situaci ve Spolkové republice Německo i to, že v obou komorách Bundestagu byl současně s Lisabonskou smlouvou projednáván tak zvaný Begleitgesetzt neboli doprovodný zákon, z čehož už je jasné, že byl projednáván současně s Lisabonskou smlouvou, nikoli po ní, a že tento Begleitgesetzt upravuje a obsahuje ještě i úplně jiné věci, než je jenom pasarela, například právo obou komor německého parlamentu obracet se na Evropský soudní dvůr v případě, že bude toho názoru, že došlo k porušení principu proporcionality nebo subsidiarity. Takže podle mého soudu ten stykový zákon je absolutní minimum, co je třeba přijmout před závěrečným hlasováním o Lisabonské smlouvě.
 
A závěrem jednu poznámku k tomu, co tady opakovaně zaznělo, že údajně když neratifikujeme Lisabonskou smlouvu, že to poškozuje české předsednictví, že to poškozuje obraz České republiky v zahraničí, že prostě Česká republika je jedinou zemí, která nemá vyjasněn vztah k základnímu smluvnímu dokumentu Evropské unie a podobně.
 
Připomenu jenom několik dat. V červnu 2004 je přijat finální text Evropské ústavní smlouvy. 1. července 2004 začíná nizozemské předsednictví Evropské unii. Po celou dobu nizozemského předsednictví dochází k projednávání v obou komorách parlamentu zákona o konzultativním referendu o Evropské ústavní smlouvě. V říjnu 2004, to znamená v průběhu tohoto nizozemského předsednictví, přijímá dolní komora nizozemského parlamentu dodatek k zákonu o konzultativním referendu. A celý tento zákon je schválen 25. ledna 2005, to znamená po ukončeném nizozemském předsednictví. A k referendu o Evropské ústavní smlouvě pak dochází 1. června 2005.
 
Takže ta tvrzení, že neschválení nebo odklad schválení Lisabonské smlouvy poškozuje Českou republiku, případně naše předsednictví podobně, nebo že jsme dokonce jedinou zemí, která byla v podobné situaci, tak jsou nepravdivá, zcela nepravdivá. A já dovedu akceptovat jiný pohled a jiný názor na Evropskou ústavní smlouvu, ale co bychom podle mého názoru dělat neměli, je šířit nepravdivá tvrzení a naše občany klamat a obelhávat.
 
Děkuji vám za pozornost.
 

2859 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Je Rusko odsouzeno k zániku?Porno je podporováno, protože u bílého muže v důsledku způsobuje neschopnost si založit rodinu. Co může být větším ponížením ženy než porno? A co je proti pornu zmíněný sexismus?Pomozte nám, prosím, bez Vás to nedáme. Byla by škoda, kdybychom po 15 letech existence museli skončitVystoupení z Evropské unie je výhodné. Zde máte faktaMerkelová a s tím Novým Zeleným údělem už mají výsledky: Dohnaly Německo do recese, čísla jsou katastrofická!

euServer.cz

Čeho všeho se chvilkaři budou muset ještě dopustit, než na ně padne zákon?Levice opustila pracující třídu a přeběhla k migrantům, k LGBT a posedlostí Gretou, hořekují švédští komunisté

ePortal.cz

Propaganda na výbornou: Jak to funguje u ČTV případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončena

Eurabia.cz

Co nám Babiš neříká! Jednání vládců EU má jasný závěr, Němci chtějí oficiálně vznik IV. německé říše ...Šéf Ryanairu: Teroristy jsou obvykle muslimští muži

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Spisovatel obětí cenzury: Mám knihy vydané v USA i Itálii. A pak mě někdo na „fejsu“ zablokuje nebo smaže?! Kdo? Jakou má kvalifikaci...„U některých hostů má člověk pocit, že je tam mají přišroubované k židli a jen je vozí před kameru.“ Vážný střet názorů Jakla a Jelínka nad objektivností ČT
Články autora
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění