Dopis premiérovi a prof. Prymulovi

Autor: Jakub Kříž | Publikováno: 5.4.2020 | Rubrika: Právo
mse_katolicka

Vážení pánové
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády České republiky
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
předseda Ústředního krizového štábu

Žádost o revizi krizových opatření za účelem umožnění omezeného výkonu práva na
projev náboženského vyznání

Vážený pane premiére, vážený pane předsedo Ústředního krizového štábu,
obracím se na Vás jako občan a také jako advokát dlouhodobě působící v oblasti ochrany svobody
náboženského vyznání. Dovoluji si Vás požádat, aby krizová opatření přijatá v souvislosti
s nouzovým stavem byla upravena tak, aby

(a) byl umožněn pohyb osob za účelem přijetí individuální duchovní péče a služby, včetně
návštěv kostelů, modliteben a jiných bohoslužebných prostor,

(b) bylo umožněno shromažďování určitého minimálního počtu osob (např. 15 nebo 30) pro
účely bohoslužby nebo jiných náboženských úkonů,

(c) bylo stanoveno, že pacient nacházející se v situaci ohrožení života má právo na návštěvu
duchovního ve zdravotnickém zařízení.

Domnívám se, že navrhované úpravy nesníží standard ochrany proti šíření koronaviru, odstraní
rozpor v existujících opatřeních a umožní alespoň omezený – vážnosti situace odpovídající –
výkon práva na svobodu projevu náboženského vyznání.

K podrobnostem uvádím:

Svobodu náboženského vyznání a jeho projevů zaručuje čl. 16 Listiny základních práva a svobod
(„Listina“) a řadí je mezi základní lidská práva a svobody (jako např. právo na život,
nedotknutelnost obydlí či vlastnické právo), kterým poskytuje nejvyšší stupeň právní ochrany.
Výkon svobody náboženských projevů může být omezen pouze zákonem „jde-li o opatření v
demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a
mravnosti nebo práv a svobod druhých“ (čl. 16 odst. 4 Listiny). Platí také, že „zákonná omezení
základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené
podmínky“ (čl. 4 odst. 3 Listiny) a že přijatá omezení musí šetřit podstatu a smysl základních práv
(čl. 4 odst. 4 Listiny).

Nijak nezpochybňuji, že za současné situace je naplněn legitimní účel omezení náboženských práv
spočívající v ochraně zdraví. V porovnání s jinými základními lidskými právy je však dopad
vládou přijatých opatření do sféry náboženské svobody nepoměrně tvrdší.

Je přirozené, že v případě opatření přijímaných v takovém spěchu, nemusely být domyšleny
všechny jejich dopady. Usnesení vlády ze dne 15. března 2020, č. 215 zakazuje volný pohyb osob,
přičemž mezi povolenými výjimkami nejsou žádné, které by souvisely s možností účasti na
náboženských úkonech, bohoslužbách, dokonce ani s individuálním přijetí duchovní péče či
služby. S tím kontrastuje možnost, kterou toto usnesení poskytuje pro potřeby výkonu povolání
nebo činností sloužících k zajištění „individuální duchovní péče a služby“ [čl. I. písm. g) bod 3
usnesení].

Nejednoznačnost uvedených ustanovení vede k nejistotě ohledně toho, jak budou vykládána.
Doslovná interpretace vede k závěru, že duchovní může navštěvovat věřící u nich doma či
v zaměstnání, ale věřící nemohou za duchovním zajít do kostela, aby jim např. podal Eucharistii
nebo udělil svátost smíření (zpověď). Věřící pravděpodobně nemůže ani individuálně zajít do
kostela či modlitebny, aby se zde (bez kontaktu s jinými) pomodlil, protože takovou cestu nelze
podřadit pod žádnou z usnesením stanovených výjimek.

Snad jedině, že by návštěva kostela představovala cíl cesty nezbytně nutné k obstarání základních
životních potřeb [čl. I. písm. c) usnesení]. Pro mnohé přijetí duchovních služeb skutečně
představuje intenzivnější životní potřebu než například nákup kosmetiky! Je však příliš riskantní
spoléhat na takový výklad ze strany orgánů veřejné moci.

Výše uvedené náboženské úkony – jsou-li realizovány individuálně – představují přitom
podstatně menší nebezpečí přenosu choroby než jiné povolené činnosti. Podání Eucharistie či
zpověď trvají řádově minuty. Z vnějšího pohledu se příliš neodlišují od rychlé návštěvy pošty,
úřadu, banky či nákupu. Adoraci či jiný druh osobní modlitby v kostele lze uskutečnit tak, že počet
přítomných osob nepřesáhne jisté stanovené množství, přičemž se spolu nedostanou do žádného
kontaktu.

Zákaz pohybu osob za účelem přijetí individuální duchovní péče a služby, včetně návštěv kostelů,
modliteben a jiných posvátných či bohoslužebných prostor, jsou opatření mimořádně tvrdá,
nepřiměřená a v porovnání s jinými disproporční, tedy podle všeho rozporná s čl. 4 odst. 3 a 4 a
čl. 16 odst. 4 Listiny.

Jako neúměrný vnímám také zákaz veřejných či soukromých bohoslužeb a jiných náboženských
úkonů konaných nikoliv individuální formou. Rozumím tomu, že základní strategií vlády při boji
s koronavirem je v co největší míře omezit shromažďování lidí, a nechci tuto strategii nijak
zpochybňovat, ani k tomu nejsem kompetentní.

Přesto však lze poukázat na absenci proporcionality přijatých opatření. Je povoleno, aby se ve
výrobních provozech setkávaly stovky pracovníků a trávily společně celou směnu. Počet lidí
v supermarketech není ničím omezen, ani délka nákupu. Cestování prostředky veřejné dopravy je
povoleno bez jakýchkoliv omezení.

Je třeba si klást otázku, zda je přiměřené, aby v tomto kontextu byla naprosto zakázána
bohoslužba. Katolická mše sv. ve všední den netrvá ani třicet minut, v neděli může trvat cca 40
minut. Není technický problém účast na ní omezit určitým maximálním počtem osob a všem
nařídit používání ochranných prostředků dýchacích cest. Naše kostely jsou přitom prostorné,
takže lze zajistit také dodržování bezpečné vzdálenosti mezi účastníky bohoslužeb.

Nelze se ani obávat, že by povolení účastnit se bohoslužeb bylo ze strany veřejnosti nadužíváno.
Autobusy jezdí ostatně také poloprázdné. Církevní představitelé dali věřícím srozumitelně najevo,
že jsou v současné situaci zproštěni nedělní povinnosti účasti na bohoslužbách.

Protože nemám dostatečné odborné znalosti, nedokážu posoudit, zda naprostý zákaz bohoslužeb
a návštěv kostelů je nezbytný pro ochranu veřejného zdraví. Dokážu však porovnávat. Pokud je
účast např. 15 osob po dobu 30 minut na bohoslužbě nebezpečná, není absence restrikcí počtu
osob na pracovišti či využívání hromadné dopravy mnohem závažnějším hazardem? Jestliže jsou
možné pohřby (bez omezení), proč ne křty?

Pokud jde o návrh, aby pacient nacházející se v situaci ohrožení života měl právo na návštěvu
duchovního ve zdravotnickém zařízení, ten vychází ze současné legislativy [§ 28 odst. 3 písm. j)
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách]. Vyskytují se obavy, že za současného krizového
stavu může být toto právo umírajícím upíráno. Pro mnohé pacienty v situaci blížící se smrti
představuje potřeba smířit se s Bohem jedinou skutečnou potřebu, podstatně důležitější, než je
samotná zdravotní péče. Je přitom samozřejmostí, že duchovní, kteří poskytují pacientům
duchovní útěchu, se musí podrobit všem potřebným hygienickým opatřením (ochranný oblek
apod.).

V úvodu dopisu uvedené návrhy úpravy krizových opatření nemají za cíl podkopat účinnost
vládou přijatých opatření. Cílem dopisu je upozornit na to, že v naší zemi je nemálo lidí, pro něž
jsou různé formy duchovního života základní životní potřebou, a že jak oni, tak duchovní, kteří se
jim snaží být na blízku, se pohybují v prostoru značné právní nejistoty. V dobách krize není
důležité zajistit pouze chod ekonomiky, ale také udržet duchovní hodnoty. Ty jsou v konečném
důsledku pro rozkvět země podstatnější.

Dovoluji si Vás proto požádat o změnu přijatých omezení.

S přátelským pozdravem
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.
advokát
Na vědomí
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury

Poznámky šéfredaktora

Dopis byl psán před tím, než prof. Prymulu vystřídal v čele krizového štábu ministr Hamáček.

Klíčová slova: Katolická církev  | křesťanství
1472 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Policejní šéf obviněn z rasismu za prohlášení, že zahraniční kriminálníci do Švédska ‚nepatří‘Stojí za zpochybňováním epidemie Vladimír Putin?Pomozte, prosím. Z prezidentských voleb v USA vidíme, že přituhuje. Zdá se, že se neomarxisté neštítí ani zfalšovat volby. V Evropské unii zase přibývá cenzura a teroristických útoků muslimských imigrantůDnes je snadné prohlásiti se v souladu s vlastními pocity za osobu opačného pohlaví, případně některého z dalších 57 neopačných pohlaví. I my můžeme respektovat, že se pan Vystrčil cítí být Taiwancem...Globální korporace jsou větší hrozbou než Antifa a extrémisté

euServer.cz

Volby jako válka generací?Každý, kdo nám bude chtít vnutit migranty, ohrožuje naše životy. Propaganda EU na tom nic nezmění

ePortal.cz

Další oběť genderové válkyPomozte. Sluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Vidíme to v USA a západní Evropě. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne

Eurabia.cz

Vakcína: Pfizer v potížíchRepubliku si rozvracet islámizmem nedáme!

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

EU pokračuje v likvidaci drobných podnikatelů. EU zakázala prodej drůbežího masa přímo z faremUkázka jak český ekonomický otrok buduje ekonomický blahobyt Západu a hlavně Německa

ParlamentniListy.cz

Proč se tak křičí, aby vrchní velitel ozbrojených sil Zeman nedostal informace od BIS? Petr Žantovský má jasnoObracení hlasů proti Trumpovi? Firma s vazbou na Clintonovy a Sorose? Advokátka Samková předložila závažné tvrzení, které zaznělo v USA
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění