Koronavirová krize ukazuje skutečnou míru liberalismu papeže Františka

Autor: odjinud | Publikováno: 28.4.2020 | Rubrika: Kulturní válka
bergoglio2

To byl ale šílený Svatý týden! Kromě absence veřejných mší téměř na celém světě včetně Vatikánu papež František spustil další vatikánskou komisi pro zkoumání jáhenek a portál Vatican News uveřejnil článek velebící blahodárný účinek koronaviru na planetu. V neposlední řadě pak došlo k revizi mše proti moru, při níž byly odstraněny zmínky o Božím hněvu.

Člověk by si myslel, že vzhledem k tomu, že téměř všechny katolické kostely na světě jsou v této nejposvátnější době roku pevně uzavřeny, nekonají se žádné veřejné oslavy Velikonoc dokonce ani ve Vatikánu, příspěvky Církvi strmě padají a většina světa tone v úděsu, soustředí se papež na výzvy k pokání, které by smířilo spravedlivý Boží hněv. To je samozřejmě naprostý omyl. Ve skutečnosti došlo k pravému opaku.

Vatikán minulý týden zveřejnil nový mešní formulář, který původní „mši v době moru“ změnil tak, že z ní odstranil zmínky o Božím hněvu. Portál LifeSiteNews přinesl zprávu, že Kongregace pro bohoslužbu s odvoláním na pověření, které jí udělil papež František, vydala texty pro zvláštní votivní mši v době pandemie, která se od dávné liturgické tradice odchyluje tím, že vynechává jakoukoli zmínku o Božím hněvu a trestu za hříchy.

Nová „mše v čase pandemie“ byla vydána v reakci na všeobecné přání za současné krize kolem covid-19. Na rozdíl od tradiční latinské votivní mše svaté „k zabránění úmrtnosti nebo v době moru“ se tato nová „mše v čase pandemie“ dovolává Božího milosrdenství tím, že žádá o různé formy pomoci pro lidi trpící nemocí, ty, kteří již zemřeli, jejich rodiny, zdravotnický personál a vládní představitele. Tradiční mše svatá k zabránění úmrtnosti nebo v době moru sice rovněž prosí o Boží smilování, ale také o prominutí hříchů, a hovoří o „metle tvého hněvu“.

Rozdíly mezi oběma jsou do očí bijící. Introit tradičního latinského misálu (poslední vydání z roku 1962) prosí Boha: „Vzpomeň, Pane, na svou úmluvu a rci andělu bijícímu: Ustaň už ruka tvá, ať nezpustne země, a neutrať veškerého živočicha.“ Nová verze naproti tomu uvádí stručnou vstupní antifonu, která pouze konstatuje: „Pán vskutku snášel naše nepravosti a nesl naše soužení.“ [Překlad tradiční mše svaté Schallerův misál; oficiální překlad nové votivní mše do češtiny zatím neexistuje, a proto zde překládáme z angličtiny – pozn. překl.]

Kolekta neboli úvodní modlitba v tradiční verzi říká: „Bože, jenž nechceš smrt, nýbrž pokání hříšníků, shlédni milostivě na svůj lid, jenž se k tobě vrací, abys, jelikož ti oddaně slouží, metly svého hněvu od něho milostivě vzdálil. Skrze Pána našeho Ježíše Krista…“ Nová verze namísto toho prosí o pomoc, avšak bez zmínky o hříchu či trestu.

A zatímco se celý svět zabývá koronavirem, liberální agenda ve Vatikánu nezpomalila ani za mák.
Ve Svatém týdnu papež František jmenoval další komisi, která má zkoumat možnosti jáhenského svěcení žen. Vatikán 8. dubna vydal zprávu, v níž se uvádí, že se papež rozhodl „během nedávné audience udělené Jeho Eminenci kardinálu Luisi Ladariovi, prefektovi Kongregace pro nauku víry“ jmenovat novou komisi „pro studium ženského jáhenství“. Neuvěřitelné!

Kromě toho portál LifeSiteNews 2. dubna přinesl zprávu, že papež František v papežské ročence pro rok 2020, každoročně vydávaném adresáři Svatého stolce, svůj zásadní starobylý titul „Náměstek Kristův“ překvapivě přesunul do poznámky pod čarou a nazval ho „historickým“. Zatímco předchozí ročenky uváděly titul „Náměstek Kristův“ se jménem vládnoucího papeže, v letošním roce se v ní objevuje prostě „Jorge Mario Bergoglio,” jméno muže, který se v roce 2013 stal papežem Františkem. Titul „Náměstek Ježíše Krista“ vyplývá z Písma svatého, v němž dal Pán Ježíš svatému Petrovi moc klíčů v Církvi.

Bývalý papežský nuncius, arcibiskup Carlo Maria Viganò na vynechání titulu Kristova náměstka reagoval prohlášením na LifeSiteNews, v němž uvedl, že jde o akt, který má zřejmě „oficiálně změnit papežství“, takže se papež „nadále už nepokládá za strážce [víry].“ „Tuto změnu v rozvržení a obsahu oficiálního textu Katolické církve nelze ignorovat, ani ji nelze považovat za gesto pokory z Františkovy strany, protože to neodpovídá tomu, že se tak nápadně propaguje jeho jméno.“ „Naproti tomu je možno v tom vidět připuštění – které se ovšem přešlo mlčením – určitého druhu uzurpace, podle níž nevládne servus servorum Dei [služebník služebníků Božích], nýbrž osoba Jorge Maria Bergoglia, který se oficiálně vzdal toho, že je náměstkem Kristovým, nástupcem knížete apoštolů a nejvyšším pontifikem, jako by to byly otravné relikty minulosti, pouhé ,historické titulyʼ,“ pokračoval Viganò.

Papež také minulý týden schválil nový biskupský orgán, který má směřovat k regionální církvi „s amazonskou tváří“. Kardinál Cláudio Hummes, předseda Panamazonské církevní sítě, oznámil, že nová panamazonská organizace biskupů bude vycházet z doporučení v závěrečném dokumentu synody o Amazonii. Jde o další důkaz toho, že papež František zveřejněním posynodální apoštolské exhortace Querida Amazonia kontroverzní závěrečný dokument nezměnil ani nezcenzuroval.

Chcete-li mít další indicii toho, oč v novém orgánu půjde, zde je citát ze závěrečného dokumentu synody, který se na něj vztahuje. „Navrhujeme vytvoření biskupského orgánu, který bude podporovat synodalitu mezi církvemi v tomto regionu, pomáhat vyjadřovat amazonskou tvář Církve a pokračovat v úkolu nalézání nových cest evangelizačního poslání, zejména začleněním návrhu na integrální ekologii.“

Když už je řeč o pohledu Vatikánu na teologii, i v tomto směru se nám v minulém týdnu leccos ujasnilo. Ač je to neuvěřitelné, portál Vatican News zveřejnil článek jezuitského autora, který na koronavirus pohlíží pozitivně, protože je přínosný pro životní prostředí. Na LifeSiteNews se můžete dočíst, že oficiální tisková služba Svatého stolce Vatican News, publikovala článek, který smrtící virus nazývá „spojencem“ planety Země. Autorem je jezuita P. Benedict Mayaki SJ, titulek zní „Koronavirus – nepravděpodobný spojenec země“ a v podtitulu se dočteme: „Změny v lidském chování v důsledku pandemie viru COVID-19 přináší nezamýšlený prospěch naší planetě.“ Autor-kněz se vůbec nezmiňuje o desítkách tisíc obětí, které se viru připisují, až na to, že pandemii označuje za „globální zdravotní problém“. Má to však i svou světlou stránku, píše Mayaki: „Země se sama uzdravuje“ následkem omezení lidské činnosti. „V Itálii se do benátských kanálů vrátily ryby. Méně turistů a vodní dopravy vedlo k tomu, že se kalné vody usadily… Na plavebních cestách ve městě bylo možno pozorovat, jak po hladině ladně kloužou tažní ptáci včetně labutí.“ Dále dodal, že „globální pokles letecké, pozemní i mořské dopravy planetě prospívá,“ neboť se tak snižují emise uhlíku. Po mnoha kritických ohlasech Vatican News článek stáhla.

Výroky v článku na Vatican News následují po vyjádřeních papeže Františka ve stejném duchu. O odpovědnosti papeže při trestu koronaviru jsem hovořil již 31. března. Zmínil jsem, že papež František prohlásil, že koronavirus není Boží trest, ale spíše odplata přírody za to, že jsme se nestarali o životní prostředí.

Od té doby tento přístup odsoudilo několik kardinálů a biskupů, ale papež minulý týden ještě přitvrdil. V rozhovoru pro list The Tablet řekl: „Nereagovali jsme na částečné katastrofy. Kdo teď mluví o požárech v Austrálii nebo si vzpomene, že před osmnácti měsíci mohla loď přejet přes severní pól, protože ledovce roztály? Kdo teď mluví o povodních?… Nevím, jestli je to pomsta přírody, ale určitě jsou to reakce přírody.“

Inu, alespoň někteří lidé pochopili. Portál LifeSiteNews přinesl minulý týden zprávu, že německý kardinál Paul Josef Cordes se přidal k rostoucímu počtu katolických představitelů, kteří na pandemii koronaviru pohlížejí jako na trest. „Boží slovo také jasně říká, že život odporující Bohu může vést k nemoci,“ napsal Cordes, bývalý předseda Papežské rady Cor Unum. Dále uvedl, že hodnověrní exegeté konstatují, že „nemoc je mzdou hříchu“. Mezi jinými biblickými pasážemi Cordes poukázal na vyprávění o uzdravení ochrnulého v Markově evangeliu, „podle něhož je souvislosti mezi nemocí a hříchem nevyvratitelná.“

Na LifeSiteNews jste se také mohli dočíst, že hrdinský biskup Athanasius Schneider nazval epidemii koronaviru „Božím zásahem, který má potrestat a očistit hříšný svět, a také Církev.“ Z událostí, které přivolaly Boží spravedlnost, Schneider zvlášť uvedl to, že papež dovolil modloslužbu s pačamamou a svaté přijímání na ruku.“ V rozhovoru citoval z knihy Zjevení: „Mám však něco málo proti tobě: máš tam některé, kteří se drží učení Balaama, … aby jedli z masa obětovaného modlám a smilnili. … Obrať se tedy! Jinak na tebe přijdu brzy a budu s nimi bojovat mečem svých úst.“ „Jsem přesvědčen,“ komentoval Schneider tento úryvek z Bible, „že Kristus by stejná slova zopakoval i papeži Františkovi a ostatním biskupům, kteří dovolili modlářské uctívání pačamamy a implicitně schvalovali sexuální vztahy mimo platné manželství, když takzvaným ,znovusezdaným rozvedenýmʼ, kteří jsou sexuálně aktivní, umožnili přistupovat ke svatému přijímání.“

Biskup Schneider rovněž zmínil svaté přijímání na ruku, které bylo přijato nejprve lokálně a potom široce dovoleno papežem Pavlem VI. přibližně před 50 lety. Schneider uvedl, že tato praxe „vedla k neúmyslné i úmyslné desakralizaci eucharistického Těla Kristova v bezprecedentním měřítku. Padesát let po Tělu Kristovu (většinou neúmyslně) šlapou kněží i laici v katolických kostelech po celém světě. Také krádeže proměněných hostií alarmujícím tempem rostou.“ Podle Schneidera „způsob, kdy člověk bere svaté přijímání přímo do ruky a prstů, se stále více podobá gestu, kterým si bereme obyčejné jídlo.“ U mnoha lidí, pokračuje Jeho Excelence, to vedlo k oslabení víry v reálnou Přítomnost. „Kristova eucharistická Přítomnost se během času pro tyto věřící nepozorovaně stala jakýmsi druhem posvátného chleba nebo symbolem.“ Současnou situaci, kdy se mnoha částech světa neslouží žádné veřejné mše, „by papež a biskupové mohli pochopit jako Boží výtku za uplynulých padesát let desakralizace a trivializace Eucharistie a současně jako milosrdnou výzvu k opravdovému eucharistickému obrácení celé Církve,“ dodal Mons. Schneider. [Celý rozhovor s biskupem Schneiderem, který původně vyšel na stránkách The Remnant, si můžete přečíst na http://www.duseahvezdy.cz/2020/04/04/the-remnant-biskup-athanasius-schneider-o-tom-jak-cirkev-pristupuje-ke-koronavirove-krizi/ ]

Nejde však jen o několik kardinálů a biskupů. Lidé obecně vidí, co se děje. Průzkum veřejného mínění, o němž psal portál LifeSiteNews, minulý týden zjistil, že téměř polovina Američanů považuje pandemii koronaviru za „Boží upozornění“, abychom se opět obrátili k víře. Třetina se domnívá, že jde o „poslední dny“, které jsou předpovězeny v Bibli. Průzkum navíc zjistil, že křesťané, ale i nekřesťané se v pokračující krizi utíkají k Bibli a k náboženství. A pokud by to nestačilo, slavný zápasník a filmová hvězda Hulk Hogan vyzval na Twitteru 2,2 milionu svých fanoušků, aby činili pokání. Podle zprávy na LifeSiteNews Hogan nazval koronavirus „jedním z nejmocnějších darů lidstvu“. K tweetu připojil odkaz na Druhou Paralipomenon 7,13-14: „Zavru-li nebe, že nebude pršeti, pošlu-li kobylky a přikáži, by pohubily zemi, nebo pošlu-li mor na lid svůj, avšak lid můj, který sluje podle jména mého, obrátí se, bude se modliti ke mně, hledati tváře mé, a kajícně-li odvrátí se od svých zlých cest: také já vyslyším je s nebe, milostiv budu hříchům jejich a dám zdraví zemi jejich.“ Slavný zápasník minulý týden výzvu k pokání zopakoval: „Během tří krátkých měsíců, stejně jako v případě ran egyptských, nám Bůh vzal všechno, čemu se klaníme. Říká nám: Chcete se klanět sportovcům, tak zavřu stadiony. Chcete se klanět hudebníkům, zavřu kulturní střediska. Chcete se klanět hercům, zavřu divadla. Chcete se klanět penězům, zastavím ekonomiku a nechám zkolabovat akciové trhy. Nechcete chodit do kostela a klanět se mně, ale já se dostanu tam, kde do kostela nemůžete jít.“ „Možná nepotřebujeme vakcínu. Možná potřebujeme využít tuto dobu izolace od rozptylování světem a dopřát si osobní obnovu, při níž se soustředíme na to JEDINÉ na světě, na čem doopravdy záleží. Na Ježíše.“

Nejlepší zprávou, která se dobře hodí k největším svátkům Církve, je propuštění kardinála George Pella po nespravedlivém věznění, které trvalo déle než rok. Australský Vrchní soud připravil kardinálu Pellovi svého druhu vzkříšení, když ho jednomyslným rozhodnutím sedmi soudců zprostil obvinění ze zneužívání dětí v minulosti a propustil ho na svobodu. Osmasedmdesátiletý Pell byl ve vězení od února 2019. Obvinění se opíralo o neprokázané svědectví jediného člověka! Rozhodnutím, které bylo zveřejněno v úterý Svatého týdne, sedmiletá právní sága definitivně končí. Už nebudou žádné další procesy ani odvolání – Pell je svobodný.

A co byla první věc, kterou kardinál o svém osvobození řekl? V rozhovoru pro Catholic News Agency uvedl: „Doopravdy se těším, až budu sloužit soukromou mši svatou. Už je to dávno [co jsem mohl celebrovat], takže to je velké požehnání.“

„Po celou tuto dobu mi byla velkým zdrojem síly modlitba, včetně modliteb druhých,“ pokračovala Jeho Eminence. „Jsem obrovsky vděčný všem, kteří se za mě v této náročné době modlili a pomáhali mi.“

A to je, drazí přátelé, receptem i pro nás v našem uvěznění. Když už prožíváme tuto velikonoční dobu zavření doma, ať je nám modlitba velkým zdrojem síly a ať je prvním naším přáním po propuštění účast na nejsvětější Oběti mše svaté a přijetí zmrtvýchvstalého Spasitele ve svatém přijímání.

Za nás všechny z LifeSiteNews přeji vám a vašim rodinám radostné a požehnané Velikonoce. Bůh vám žehnej a brzy na shledanou.

John-Henry Westen

Překlad Lucie Cekotová

Zdroj:

https://www.lifesitenews.com/blogs/the-coronavirus-outbreak-shows-just-how-liberal-pope-francis-really-is

Klíčová slova: nový světový řád  | Katolická církev
1477 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

To sa vážne nenájde niekto mladší (Sorosovi bolo vlani rovných 90 rokov), kto by od neho mohol prevziať prápor revolúcie? Začnime preto hneď z úvodu radostnou správou, že sa to podariloGlobalistická média nás označují za dezinformátory...Přispějte prosím na provoz EUportaluNejnebezpečnější kniha, která kdy byla napsána, byla zveřejněnaDokáže Václav Klaus starší vyhrát prezidentské volby?

euServer.cz

Volby budou soubojem konzervativních zastánců národního státu a progresivistů v čele s Piráty usilujících o „více Evropy“ a podporu imigrace a islamizaceBez práva na slávu. K dějinám ruské rozvědky

ePortal.cz

“Prasečinky” v poštěDaně nás dusí

Eurabia.cz

Popírání identity arménského dědictví je pokusem o kulturní drancováníTragicky osud německého otce. Přivedu vás zpět od islámských teroristů

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Proč musel zemřít/spáchat sebevraždu generál Lučanský?Proč Česká republika má nakoupit údajně předražené vakcíny proti koronaviru?

ParlamentniListy.cz

Boj s nemocnými. Agresivní pacienti. Babiš odhalil, co se děje v nemocnicích. A vy, chřipečkáři...Vědec: Stovky tajných klubů po Česku, ,,paření” a drogy. Cizinci. A stát mlčí? Skrytý záměr
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění