reklama

Desatero, proč je současné vnucování transgenderismu a dalších sexuálních úchylek zhoubou pro rodinu i celou lidskou společnost

Autor: Ivan Poledník | Publikováno: 14.6.2020 | Rubrika: Kulturní válka
travesti

Maďarský parlament nedávno přijal zákon, který zakázal transgenderům měnit v dokumentech během života své pohlaví. Ve francouzském městečku Tilloy-lez-Marchiennes byla oproti tomu za velkého jásotu "aktivistů" zvolen(a) starost(k)ou transgender osoba. V zešíleném světě se vedou bouřlivé debaty o počtu pohlaví, možnostech měnit pohlaví u dětí, různých údajných diskriminacích, problematice rozdělení veřejných toalet a podobně. Boj zuří na mnoha frontách.

To, o co jde transgenderovým revolucionářům, je destruktivní, tyranské, nevědecké, nemorální, urážlivé a nezdravé.

Transgenderismus je totalitní

V květnu 2016 vydala Obamova administrativa opatření, jímž nařídila všem státním školám povolit příslušníkům jednoho biologického pohlaví používat sprchy, šatny a toalety určené pro opačné pohlaví. Federální vláda tak vnutila transgender toalety všem státním školám v zemi. Státům, které se postavily proti tomuto opatření, hrozily přísné sankce, například ztráta dotací z federálních prostředků.

Opodstatněné obavy rodičů o děti byly ignorovány. Stejně tak bylo pošlapáno právo na soukromí a ochranu mravů a nevinnosti dětí. Transgender hnutí vyžaduje - podobně jako islám - totální a nekompromisní podřízení se. Podle této nové totality se školy, univerzity, firmy, dokonce ani náboženské organizace nemohou svobodně držet svých morálních principů. Křesťanská morálka se netoleruje.

Podněcuje zneužívání dětí

Transgenderismus je obzvláště škodlivý pro děti. Podle American College of Pediatrists je veřejná propagace transgenderismu formou zneužívání dětí:

"Přesvědčování dětí, že celoživotní chemická a chirurgická změna pohlaví je cosi normálního a zdravého, není nic jiného, než jejich zneužívání. Schvalování rodového nesouladu jako čehosi, co je normální, učit to ve školách a zapracovávat do zákonů vnáší zmatek do duší dětí a mate rodiče, v důsledku čehož stále více dětí začíná uvažovat o návštěvě "genderových klinik", kde jim budou podávány drogy blokující pubertu. To vede k tomu, že pro sebe nesmyslně požadují karcinogenní a jinak toxické hormony k dosažení změny pohlaví a později budou pravděpodobně uvažovat o chirurgickém zmrzačení svého těla."

Čtěte ZDE: Nekorektní Popelka: Ani negr Menšík to nezachrání. Duhový remake je nevyhnutelný. Porušena všechna pravidla korektnosti? Pohádka s uhlíkovou stopou. Takovéto Vánoce musí skončit. Jen otázka času?

Odporuje biologii a vědě

Genderová ideologie je v rozporu se základní biologií. Progresivní hnutí, které se kdysi tak opíralo o vědu a z toho důvodu odmítlo Boha, se nyní obrátilo proti svým vlastním dogmatům a vědu ignoruje. Vědeckých důkazů vyvracejících transgenderový narativ si vůbec nevšímá.

Americké kolegium pediatrů se však vyjádřilo jasně: "Lidská sexualita je objektivně biologicky binární: XY a XX jsou genetické markery zdraví - nikoli genetické markery poruchy. Člověk je od početí buď muž nebo žena. Lidská sexualita je záměrně tak projektovaná, aby byla možná reprodukce a rozmnožování našeho druhu. Tento princip je evidentní ... Jednotlivci s poruchou sexuálního vývoje nepředstavují třetí pohlaví."

Biologické pohlaví nelze změnit

Kdo přijímá transgenderovou ideologii, se domnívá, že muži se mohou změnit na ženy, nebo že ženy se mohou změnit na muže. Jejich tvrzení je však nepravdivé.

"Fyziologicky nelze změnit pohlaví osoby, protože pohlaví každého jednotlivce je zakódováno v genech: XX, pokud je žena, XY, pokud je to muž. Chirurgie může vytvořit pouze zdání druhého pohlaví," vysvětlují Dr. Richard P. Fitzgibbons, MD, Philip M. Sutton, Ph.D., a Dale O'Leary v dobře zdokumentované studii. Tito lékaři tvrdí, že sexuální identita "je vepsána do každé buňky těla a lze ji zjistit testováním DNA. Nelze ji změnit. "

Deformuje mužskost i ženskost

Transgenderová ideologie tvrdí, že nikoli biologická realita určuje pohlaví člověka, nýbrž to činí jeho pocity. Proto prý rozdíly mezi muži a ženami, podobně jako oblečení, které nosíme, nesouvisí s naší identitou a neustále se mění. Mužskost a ženskost jsou pouze nálepky používané k popisu toho, co vidíme, ale nemají pevný základ.

Feministka, lesba a spisovatelka Simone de Beauvoir tvrdila, že "nikdo se nerodí ženou, ale se stává jí". Cílem feminismu není ani tak odstranění "represivní mužské třídy", ale zrušení rozdílů mezi pohlavími.

Zde jasně vidět příbuznost homosexuálních, transgenderových a feministických hnutí. Jejich konečný cíl je stejný: zničení muže a ženy, mužství a ženskosti.

Maďarsko proti deviantům: Orbánův zákon jako výzva západní sodomii. Narodil ses jako chlapec, zemřeš jako muž. Kdo pláče nad rozlitým mlékem? Maďaři to rozhodně nejsou. Vezmeme si z nich také příklad?

Ničí rozum

Základní součástí logiky a rozumu je idea, že věci mají smysl. Účelem očí je například umožnit vidění. Orel bělohlavý má křídla, aby mohl létat. Plíce máme na to, abychom mohli dýchat a absorbovat kyslík, uši na to, abychom slyšeli. Podobně primárním účelem lidské sexuality je plození.

Transgenderismus, podobně jako homosexualita a feminismus, však tento princip popírá, a proto útočí na samotný lidský rozum, což je forma úmyslné deformace psychiky.

Transgenderismus je sebezničující

Homosexuální hnutí ničí životy. Deprese a sebevraždy jsou běžnými jevy mezi těmi, kteří si osvojili "T" ze životního stylu LGBT.

Walt Heyer, muž, který lituje, že žil mnoho let jako žena, řekl: "Věděl jsem, že nejsem skutečná žena, bez ohledu na to, co bylo napsáno v mém průkazu totožnosti. Podnikal jsem extrémní kroky k vyřešení mého vnitřního konfliktu, ale změna pohlaví nefungovala. Byla to očividně divadelní maškaráda."

"Transgenderisté nejenže ničí svou identitu, s níž se narodili", vysvětlil Heyer, "ale ničí každého a všechno kolem: rodinu, manželku, děti, bratry, sestry - i kariéru. Je to bezpochyby chování člověka, který tvrdohlavě usiluje o sebepoškození a úplné sebezničení."

Stres spojený s prožíváním životního stylu, který je proti přirozenosti, je zjevný. Podle American Foundation for Suicide Prevention (Americká nadace pro prevenci sebevražd) se 41 % osob, které se v Americe identifikují jako transsexuálové, pokusilo o sebevraždu. Je to pětadvacetkrát více než průměr běžné populace.

Trans-druhy?

Pokud muž může předstírat, že je žena, proč nemůže tvrdit, že je ne-člověk? Lidé dokážou dojít i k extrémně relativistickému závěru: představují transdruh. Jeho příslušníci jsou nazýváni furries nebo otherkins. Lidé s poruchou druhové identity (Species Identity Disorder) se považují za ne-lidi a vystupují na různých homoparádách. Argumenty, které používá hnutí transdruhů ke zpochybnění své lidské identity, jsou v podstatě tytéž jako argumenty transgenderového hnutí.

Když pocity nahrazují realitu, logika umírá. Intelekt, jedna z nejvyšších lidských vlastností, je degradován. Vládne zvíře. A naše současná kultura nás nutí, abychom se aktivně připojili k těmto zvráceným fantaziím.

Jakmile jsou takovéto poruchy považovány za normální, nic nebrání temným vášním v zavádění dalších, ještě větších zvrhlostí. Ochrání něco lidský rozum před pokračující destrukcí?

Čtěte ZDE: Pokroková výchova v amerických školách: Pohlaví už prý neexistuje! Lekce genderové ideologie od první třídy. Je 50 druhů pohlavní identity? Pojmy chlapci a dívky prý zavedli Rusové! Konec přirozeného světa?

Transgenderová ideologie vede k náboženskému pronásledování

Sekularismem podporovaná transgenderová ideologie může rozpoutat ten nejhorší druh náboženského pronásledování, neboť ji už malým dětem tlačí do hlav a vnucuje jim zvrácené představy. Ti, kteří se proti tomu staví, jsou terčem útoků ze strany nového "náboženství" rovnosti. Ti, kteří toto prosazují - ať si to uvědomují nebo ne - jsou de facto služebníky nového zvráceného kultu.

Doktrínou nového kultu je transgenderová ideologie. Falešným bohem je údajná rovnost a agresivní liberalismus. Jeho duchovenstvem jsou lídři homosexuálního hnutí. Jeho akolyty jsou liberální média, nemorální politici a mnozí modernističtí a odpadlí duchovní současných církví. Jeho "inkvizicí" jsou antidiskriminační zákony. Jeho způsobem exkomunikace je označení za homofoba nebo transfoba.

Uráží Stvořitele

Touha změnit své biologické pohlaví nejenže popírá realitu, ale také uráží Boha. Nikdo se nenarodil mužem nebo ženou jen tak, ale v souladu s plánem božské Prozřetelnosti: "Dříve než jsem tě utvořil v matčině životě, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, za proroka pro pohany jsem tě ustanovil." Bůh stvořil člověka (...) jako muže a ženu. Proto záměrně odporovat biologické povaze lidstva je činem vzpoury proti našemu Stvořiteli.

Mnohým právě toto dnes příliš nevadí. Neuvědomují si však, že tím napomáhají neslavnému konci naší civilizace.

Zdroj.

Protiproud.cz

Klíčová slova: gender


1520 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Z USA přicházejí každý den nové zprávy o šílených a ještě šílenějších akcích sluníčkářů a „bojovníků proti rasismu“ a člověk už ani nestačí sledovat, co vše z historie a tradic ničí či chtějí zničit...V meste Breda na juhu Holandska znesvätili vandali monument, predstavujúci Pannu Máriu Czestochowsku nápisy Black lives matterGenerální tajemník OSN Antonio Guterres volá po „robustnější globální vládě“ s tím, že uvedl seznam globálních organizací jako Světová banka a Mezinárodní měnový fond (MMF) či Evropská unieChcete, aby imigranti a suníčkářská lůza rabovali i v našich městech?‚Kaju se,‘ omlouvá se na sebe-pokořujícím videu princ Harry za ‚institucionální rasismus‘...

euServer.cz

Koněvobijci a churchillobijci vyvolávají dojem fašistů. Na které straně stály za okupace a protektorátu rodiny pana Hřiba, Koláře a Novotného?Evropská komise vypracovala další dokument, jenž počítá s rozmísťováním migrantů do členských zemí, které bude možno provádět i bez jejich souhlasu. Solidaritu si v EU prostě rozvracet nedáme

ePortal.cz

Sluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikneObrana hotovosti

Eurabia.cz

Okamura chtěl řešit vyhrožování Němců, ale poslanci KDU-ČSL, ANO, ČSSD a Pirátů mu to zakázaliRakousko: Ministryně pro integraci je mimo. Imigranti odmítají jednat o příměří

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Byl zprovozněn nový most mezi Ruskem a ČínouTakže když potřebují zničit Trumpa, tak kvůli tomu zničí i USA?

ParlamentniListy.cz

Šéf nadace: Bílý muž může za nejděsivější války a krutosti v historii. Ale i za objevy. Nemá za sebe na planetě náhraduPsychiatr varuje: Agenti Nového světového řádu, ničení soch. Nestačí jim jen převyprávět dějiny, oni musí gumovat osobnosti!
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění