reklama

Elity podlézají, papež je zrádce. Konec lidské svobody? Biden bude manipulován a vyměněn. Virus záminkou. Co se chystá? Dopis tomu, kdo se staví proti nepravosti

Autor: Carlo Maria Vigano | Publikováno: 4.11.2020 | Rubrika: Kulturní válka
trump2

CARLO MARIA VIGANO píše v předvečer nesmírně důležitých voleb další otevřený dopis Donaldu Trumpovi, v němž vysvětluje, jaký fatální boj se v tuto chvíli v současném světě vede

Otevřený dopis prezidentovi Spojených států amerických Donaldu J. Trumpovi.
Neděle 25. října 2020, Slavnost Krista Krále.

Pane prezidente,

dovolte mi, abych vás oslovil v tuto hodinu, kdy osud celého světa ohrožuje globální spiknutí proti Bohu a lidstvu. Píšu vám jako arcibiskup, jako nástupce apoštolů, jako bývalý apoštolský nuncius ve Spojených státech amerických. Píšu vám uprostřed mlčení světských i náboženských autorit. Můžete přijmout tato má slova jako „hlas volajícího na poušti“ (Jan 1,23).

Jak jsem uvedl, když jsem vám v červnu psal dopis, v tomto historickém okamžiku se síly zla spojily v bitvě proti silám dobra; síly zla, které se jeví silné a organizované, když se staví proti dětem Světla, které jsou dezorientované a dezorganizované, opuštěné svými časnými a duchovními vůdci.

Denně vnímáme útoky, jichž se čím dál více dopouštějí ti, kteří chtějí zničit samotný základ společnosti: přirozenou rodinu, úctu k lidskému životu, lásku k zemi, svobodu vzdělávání a podnikání. Vidíme hlavy národů i náboženské vůdce, kteří se podbízejí této sebevraždě západní kultury a její křesťanské duše, zatímco základní práva občanů a věřících jsou upírána ve jménu stavu nouze, který se stále více a více obnažuje jako nástroj pro zavedení nelidské tyranie bez tváře.

Globální plán nazvaný Velký reset právě probíhá. Jejím architektem je globální elita, která si chce podmanit celé lidstvo a zavést donucovací opatření, jimiž by drasticky omezila individuální svobody a svobody celé populace. V několika zemích byl tento plán již schválen a zafinancován; v jiných je stále v rané fázi. Za světovými vůdci, kteří jsou spolupachateli a realizátory tohoto pekelného projektu, jsou bezohledné postavy, které financují Světové ekonomické fórum a Event 201, kde propagují svoji agendu.

Účelem Velkého resetu je zavedení zdravotní diktatury zaměřené na zavedení svobodu likvidujících opatření, skrytých za lákavými sliby o zajištění univerzálního příjmu a zrušení individuálního dluhu. Cena těchto ústupků od Mezinárodního měnového fondu bude zřeknutí se soukromého majetku a dodržování očkovacího programu proti Covid-19 a Covid-21, který prosazuje Bill Gates ve spolupráci s hlavními farmaceutickými skupinami. Kromě enormních ekonomických zájmů, které motivují promotéry Velkého resetu, bude zavedení očkování doprovázeno požadavkem zdravotního pasu a digitálního průkazu s následným sledováním kontaktů obyvatel celého světa. Ti, kdo tato opatření nepřijímají, budou uvězněni v detenčních táborech nebo umístěni do domácího vězení a veškerý jejich majetek bude zabaven.

Čtěte ZDE: Síly světla a temnoty se střetly: Koronavirus i nepokoje v Americe zbraní sil NWO. Bojovník za pravdu píše Trumpovi i světu. Deep Church ve spojenectví s Deep State. Hraje se o osud lidstva. Účinný nástroj boje

Pane prezidente, tuším, že již víte, že v některých zemích bude Velký reset aktivován mezi koncem tohoto roku a první třetinou roku 2021. Za tímto účelem jsou plánovány další "lockdowny", které budou oficiálně odůvodněny předpokládanou druhou a třetí vlnou pandemie. Jste si dobře vědom prostředků, které byly použity k zasetí paniky a legitimizaci drakonických omezení jednotlivých svobod, což uměle vyprovokovalo celosvětovou ekonomickou krizi. V intencích jejích architektů bude tato krize sloužit k tomu, aby se národy uchýlily k Velkému resetu nevratně, čímž dávají poslední ránu tomuto světu, jehož existenci a paměť chtějí zcela vymazat. Ale tento svět, pane prezidente, zahrnuje lidi, lásku, instituce, víru, kulturu, tradice a ideály: hodnoty a lidi, kteří nepůsobí jako automaty, kteří neposlouchají jako stroje, protože jsou obdařeni duší a srdcem, protože jsou svázáni duchovním poutem, které čerpá svou sílu shora, od Boha, kterého chtějí naši protivníci rovněž zpochybnit, stejně jako to udělal Lucifer na počátku časů svým „non serviam“.

Mnoho lidí, jak dobře víme, nemá rádo tato slova o střetu mezi Dobrem a Zlem a užívání "apokalyptických" podtextů, které podle nich dráždí duchy a vyostřují rozpory. Není divu, že nepřítel běsní, když ho odhalíme, neboť si věří, že již dosáhl citadely a teď ji chce hladce a nerušeně dobýt. Překvapivé však je, že není nikdo, kdo by spustil poplach. Reakce Deep State na ty, kdo jeho plány odsuzují, je z pochopitelných důvodů chaotická a křečovitá. Ve chvíli, kdy spolupachatelé - mainstreamová média - uspěli v tom, že přechod k Novému světovému řádu je téměř bezbolestný a nepozorovaný, vycházejí najevo všechny možné podvody, skandály a zločiny.

Ještě před několika měsíci bylo snadné označit za "konspirační teoretiky" ty, kdo mluvili o hrozných plánech, které nyní vidíme uskutečňované do nejmenších detailů. Nikdo až do tohoto února by si nikdy nemyslel, že ve všech našich městech budou občané zatčeni jednoduše za to, že chtějí chodit po ulici, dýchat, chtějí mít otevřený obchod, chtějí jít v neděli do kostela. Nyní se to však děje po celém světě, dokonce i v malebné Itálii, kterou mnozí Američané považují za malou začarovanou zemi se starými památkami, kostely, půvabnými městy a svéráznými vesnicemi. A zatímco jsou politici zabarikádováni uvnitř svých paláců a sypou dekrety jak perští satrapové, podniky krachují, obchody se zavírají, lidem se brání žít, cestovat, pracovat, a modlit se. Už teď vyplouvají na povrch katastrofální psychologické důsledky této operace, počínaje sebevraždami zoufalých podnikatelů, konče strastmi našich dětí, oddělených od přátel a spolužáků, jimž bylo řečeno, aby spořádaně seděly doma samy před počítačem.

Čtěte ZDE: Příprava na království Antikrista: Odpadlíci od Boha na vrcholu Církve. Satanův útok začal před půl stoletím. František a zednářský plán. Instalace nového náboženství. Lze monstrum zastavit? Opatrně s pravdou ven

V Písmu svatém k nám svatý Pavel promlouvá o tom, kdo se staví proti zjevení tajemství nepravosti, kathekonu (II Tes 2, 6-7). V náboženském světě je touto překážkou zla Církev, zejména papežství; v politické sféře jsou to ti, kdo brání nastolení Nového světového řádu.

Jak je nyní zcela zřejmé, ten, kdo sedí na Petrově stolci, zradil svoji roli od samého počátku, aby bránil a propagoval globalistickou ideologii a podporoval agendu Deep Church, která si ho vybrala ze svých řad.

Pane prezidente, jasně jste prohládil, že chcete bránit národ - "jeden národ před Bohem", základní svobody a nezcizitelné hodnoty, proti nimž se dnes tak bojuje. Jste to vy, drahý pane prezidente, kdo se staví proti nepravosti, proti Deep State, proti finálnímu útoku dětí temnoty.

Z toho důvodu je nutné, aby všichni dobří lidé pochopili epochální význam bezprostředních voleb: ani ne tak kvůli jednomu či druhému politickému programu, ale kvůli základní inspiraci vašeho konání, které nejlépe ztělesňuje - v tomto konkrétním historickém kontextu - tento svět, náš svět, ten, který chtějí zlikvidovat pomocí "lockdownu". Váš protivník je také naším protivníkem: je to Nepřítel lidské rasy. Ten, kdo je "vrahem od počátku" (Jan 8,44).

Kolem vás jsou shromážděni s vírou a odvahou ti, kteří vás považují za poslední hráz proti světové diktatuře. Jinou možností je totiž hlas pro osobu, která je manipulována ze strany Deep State, vážně ohrožena skandály a korupcí, osoba, která udělá Spojeným státům to, co Jorge Mario Bergoglio (papež František - pozn. PP) dělá Církvi, předseda vlády Conte Itálii, prezident Macron Francii, premiér Sánchez Španělsku - a tak dále. Vydíratelná povaha Joe Bidena - stejně jako prelátů vatikánského "magického kruhu" - umožní, že bude využíván zcela bezohledně, což umožní nelegitimním silám zasahovat jak do domácí politiky, tak do mezinárodní rovnováhy. Je zřejmé, že ti, kdo s ním manipulují, již mají připraveného někoho horšího, než je on, jímž ho nahradí, jakmile se naskytne příležitost.

Čtěte ZDE: Nový papežův skandál: Homosvazky. Kdo to nečekal, byl naivní. Závažnější problém. Pohan Bergoglio ve službách NWO totality. Světské i církevní bažiny potřebují dementního zločince Bidena. Padne poslední hradba?

Přesto se uprostřed tohoto pochmurného obrazu zdánlivě nezastavitelného postupu "neviditelného nepřítele" objevuje kousek naděje. Protivník neví, jak milovat. Nechápe, že nestačí zajistit univerzální příjem nebo zrušit hypotéky, aby si podrobil masy a přesvědčil je, aby se nechaly označkovat jako dobytek. Lid, který velmi dlouho snáší zneužívání nenávistnou a tyranskou mocí, znovu objevuje, že má duši; začíná si uvědomovat, že není ochoten vyměnit svoji svobodu za homogenizaci a zrušení své identity; začíná chápat hodnotu rodinných a sociálních vazeb, vazeb víry a kultury, které spojují čestné lidi. Tento Velký reset je předurčen k neúspěchu, protože ti, kdo to plánovali, nechápou, že stále existují lidé připravení vyrazit do ulic hájit svá práva, chránit své blízké, zajišťovat budoucnost svým dětem a vnoučatům. Nelidskost globalistického projektu se rozbije tváří v tvář pevnému a odvážnému odporu dětí Světla. Nepřítel má na své straně satana, který ví jen to, jak nenávidět. Ale na naší straně máme Všemohoucího Pána, Boha armád postavených k boji - a Nejsvětější Pannu, která rozdrtí hlavu starověkého hada. "Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?" (Řím 8:31).

Pane prezidente, jste si dobře vědom toho, že v této rozhodující hodině jsou Spojené státy americké považovány jednou z posledních hrází, proti které byla zastánci globalismu rozpoutána nemilosrdná válka. Vložte svoji důvěru v Pána, posílenou slovy apoštola Pavla: "Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu." (Fil 4,13). Být nástrojem Boží Prozřetelnosti je velká odpovědnost, za kterou jistě obdržíte všechny milosti, které potřebujete, protože jsou pro vás vroucně vyprošovány mnoha lidmi, kteří vás podporují svými modlitbami.

S touto nebeskou nadějí a jistotou mé modlitby za vás, za první dámu a za vaše spolupracovníky vám z celého srdce posílám své požehnání.

Bůh žehnej Spojeným státům americkým!

+ Carlo Maria Vigano
Tit. Arcibiskup Ulpiana
Bývalý apoštolský nuncius ve Spojených státech amerických

Protiproud.cz

Klíčová slova: nový světový řád  | křesťanství  | USA


reklama
1803 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Pomsta vítězů. Snaží se vybudit strach jak v řadách Republikánů, tak v řadách Trumpových příznivcůPokus o založení království antikrista: Bergoglio ví, že může účinně zničit církev a papežství, pouze pokud bude uznáván jako papež. Za skrytým státem a skrytou církví stojí stejný inspirátor: SatanGlobalistická média nás označují za dezinformátory...Přispějte prosím na provoz EUportaluJe americkou budoucností občanská válka?

euServer.cz

Volby budou soubojem konzervativních zastánců národního státu a progresivistů v čele s Piráty usilujících o „více Evropy“ a podporu imigrace a islamizaceBez práva na slávu. K dějinám ruské rozvědky

ePortal.cz

ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, magoři, gauneři, zločinci anebo všechno tak nějak dohromady?Poslední bitva vzplála. Tentokrát v Americe

Eurabia.cz

Video: Minsk nebo Washington? Demokracie nebo diktatura? Hledejte rozdíly..!Pár novinek z USA, kde moc přejímají (neo)marxisté

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Proč musel zemřít/spáchat sebevraždu generál Lučanský?Proč Česká republika má nakoupit údajně předražené vakcíny proti koronaviru?

ParlamentniListy.cz

Co se nemělo dostat ven: Šéf Twitteru o Trumpovi a jeho stoupencích, kterým zrušili účtyMěstští strážníci jsou popelky. Očkování se nyní nedočkají. Necháváme je napospas ulici. A policisté? Odborářský předák o tom, o čem se skoro nemluví
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění