Stručná historie Antify

Autor: Soeren Kern | Publikováno: 14.1.2021 | Rubrika: Studie
bolsevici

napsal(a) Soeren Kern
25. června 2020

Překlad původního textu: A Brief History of Antifa: Part I
Překlad: Libor Popovský, Helena Kolínská

  • Empirické důkazy ukazují, že Antifa je ve skutečnosti vysoce organizovaná, dobře financovaná a globálně rozšířená organizace. Má plochou organizační strukturu s desítkami a možná stovkami místních skupin.

  • Dlouhodobě deklarovaným cílem Antify v USA i v zahraničí je vytvoření komunistického světového řádu. Ve Spojených státech je bezprostředním cílem Antify svržení Trumpovy administrativy.

  • Běžnou taktikou, kterou Antifa používá ve Spojených státech i v Evropě, je vyvolávání extrémních násilností a ničení veřejného a soukromého majetku, s cílem vyprovokovat tvrdý zásah policie, který "potvrdí", že vláda je "fašistická".

  • Antifa je nejen oficiálně tolerována, ale je dokonce placena německou vládou za boj proti krajní pravici. — Německá novinářka Bettina Röhl, deník Neue Zürcher Zeitung, 2. června 2020.

  • "Členové Antify se ze zbabělosti bojí odhalit svou totožnost, zakrývají si tváře a jejich jména jsou tajná. Antifa stále vyhrožuje násilím a útoky proti politikům a policii. Podporuje ničení veřejného a soukromého majetku, které způsobuje ohromné škody." — Německá novinářka Bettina Röhl, deník Neue Zürcher Zeitung, 2. června 2020.

 

Běžnou taktikou, kterou Antifa používá ve Spojených státech i v Evropě, je vyvolávání extrémních násilností a ničení veřejného a soukromého majetku s cílem vyprovokovat tvrdý zásah policie, který "potvrdí", že vláda je "fašistická". Na snímku: Starší muž odchází poté, co byl brutálně zbit členy skupiny Rose City Antifa 29. června 2019 v Portlandu ve státě Oregon. (Foto: Moriah Ratner / Getty Images)

 

Americký generální prokurátor William Barr obvinil Antifu - militantní "antifašistické" hnutí - z násilností a rabování, které propukly po celých Spojených státech během protestních akcí vyvolaných smrtí George Floyda. "Násilnosti podněcované a páchané Antifou a dalšími podobnými skupinami během těchto nepokojů jsou domácím terorismem a podle toho k nim budeme přistupovat," řekl.

William Barr také řekl, že federální vláda má důkazy, že Antifa zneužila legitimní protesty po celé zemi, a "zapojila se do násilných nepokojů, páchání bezpráví, žhářství, rabování obchodů a útoků na veřejný majetek, na policisty a nevinné lidi a dokonce se podílela i na vraždě federálního agenta." Americký prezident Donald J. Trump nařídil již předtím americkému ministerstvu spravedlnosti, aby Antifu zařadilo do seznamu teroristických organizací.

Akademičtí výzkumníci a média sympatizující s Antifou tvrdí, že skupinu nelze klasifikovat jako teroristickou organizaci, protože to je volně definované protestní hnutí, které postrádá centralizovanou strukturu. Mark Bray, hlasitý zastánce Antify v USA a autor knihy "Antifa: anti-fašistická příručka" prohlašuje, že "Antifa nefunguje jako zastřešující organizace a nemá přesně definovanou strukturu velení."

Empirické důkazy ukazují, že Antifa je naopak ve skutečnosti vysoce organizovaná, dobře financovaná a globálně rozšířená organizace. Má plochou organizační strukturu s desítkami a možná stovkami místních skupin. Americké ministerstvo spravedlnosti v současné době vyšetřuje jednotlivce napojené na Antifu ve snaze odhalit její skutečnou organizační strukturu.

Antifa do USA nepřinesla žádné nové ideje, svou ideologii, taktiku a cíle převzala od evropských antifašistických skupin, které jsou v té či oné podobě aktivní již téměř sto let.

Co je Antifa?

Antifu lze charakterizovat jako nadnárodní povstalecké hnutí, které usiluje, často s pomocí extrémního násilí, o podvracení liberální demokracie, s cílem nahradit globální kapitalismus komunismem. Dlouhodobě deklarovaným cílem Antify v USA i v zahraničí je vytvoření komunistického světového řádu. Ve Spojených státech je bezprostředním cílem Antify svržení Trumpovy administrativy.

Nepřáteli Antify jsou pořádkové síly, které v jejím pojetí chrání status quo. Běžnou taktikou, kterou Antifa používá ve Spojených státech i v Evropě, je vyvolávání extrémních násilností a ničení veřejného a soukromého majetku, s cílem vyprovokovat tvrdý zásah policie, který "potvrdí", že vláda je "fašistická".

Antifa tvrdí, že bojuje proti "fašismu", což je označení, které často používá jako všeobecný pejorativ pro diskreditaci všech s jinými politickými názory. Tradiční význam slova "fašismus" je ve Websterově slovníku definován takto: "Totalitní vládní systém vedený diktátorem a zdůrazňující agresivní nacionalismus, militarismus a často také rasismus."

Antifa prosazuje marxisticko-leninskou definici fašismu, která klade rovnítko mezi fašismus a kapitalismus. "Boj proti fašismu bude vyhrán pouze tehdy, když bude kapitalistický systém zničen a bude vytvořena beztřídní společnost," tvrdí německá odnož Antify - skupina Antifaschistischer Aufbau München.

Spolkový úřad pro ochranu ústavy (německá civilní vnitřní zpravodajská služba), ve své zvláštní zprávě o levicovém extremismu uvedl:

"Boj Antify proti pravicovým extremistům je jen kouřovou clonou. Skutečným terčem je 'buržoazně-demokratický stát', který podle levicových extremistů akceptuje a podporuje 'fašismus' jako možnou formu vlády a proto proti němu dostatečně nebojuje. Podle Antify má 'fašismus' kořeny v sociálních a politických strukturách 'kapitalismu'. Proto se levicoví extremisté ve svém 'antifašistickém' boji zaměřují především na odstranění 'kapitalistického systému'."

Matthew Knouff, autor knihy Laický průvodce Antifou: díl I (An Outsider's Guide to Antifa: Volume Ivysvětlil ideologii Antify takto:

"Základní filosofie Antify je zaměřena na boj proti třem základním silám: fašismu, rasismu a kapitalismu - všechny tři spolu podle Antify vzájemně souvisí... přičemž fašismus je považován za konečné stadium kapitalismu. Kapitalismus je nástrojem útisku a rasismus je represivním mechanismem podobným fašismu."

Antony Mueller, německý profesor ekonomie vyučující v současné době v Brazílii, popsal v eseji "Co má Antifa společného s původními fašisty" (What Antifa and the Original Fascists Have In Common), jak militantní antikapitalismus Antify maskovaný za antifašismus odhaluje její vlastní fašismus:

"Levice si přisvojila koncept liberalismu a proměnila význam tohoto slova v opak jeho původního významu. Hnutí Antifa používá tuto falešnou terminologii k maskování svých skutečných cílů. Ačkoliv Antifa označuje sebe samu za 'antifašistickou' a prohlašuje fašismus za svého nepřítele, je sama o sobě především fašistickým hnutím."

"Členové Antify nejsou odpůrci fašismu, ale jsou jeho skutečnými představiteli. Komunismus, socialismus a fašismus spojuje jejich antikapitalismus a antiliberalismus."

"Antifa je fašistické hnutí. Nepřítelem tohoto hnutí není fašismus, ale svoboda, mír a prosperita."

Ideologické základy Antify

Ideologické počátky Antify lze vysledovat zhruba před sto lety v Sovětském svazu. V letech 1921 a 1922 Komunistická internacionála (Kominterna, Třetí internacionála) vyvinula tzv. taktiku jednotné fronty, aby "pomocí agitace a organizace sjednotila masy pracujících"... "na mezinárodní úrovni i v každé jednotlivé zemi" proti "kapitalismu" a "fašismu" - tyto dva termíny byly často zaměňovány.

První antifašistická skupina na světě - Arditi del Popolo (Milice odvážných ) - byla založena v Itálii v červnu 1921, aby bojovala proti vzestupu Národní fašistické strany Benita Mussoliniho, která byla sama oficiálně založena proto, aby zabránila vypuknutí bolševické revoluce na italském poloostrově. Řada z 20 000 členů skupiny Arditi del Popolo, složené z komunistů a anarchistů, se později připojila k Mezinárodním brigádám (Interbrigádám) bojujícím ve Španělské občanské válce (1936–1939).

V Německu zřídila Komunistická strana Německa v červenci 1924 polovojenskou skupinu Roter Frontkämpferbund (Svaz rudých frontových bojovníků). Skupina byla kvůli používání extrémního násilí zakázána. Mnoho z jejích 130 000 členů pokračovalo ve svých aktivitách v ilegálních nebo v místních nástupnických organizacích, jako byl Kampfbund gegen den Faschismus (Bojový svaz proti fašismu).

Ve Slovinsku bylo v roce 1927 založeno militantní antifašistické hnutí TIGR, jehož cílem byl boj proti italizaci slovinských etnických oblastí po rozpadu Rakouska-Uherska. Skupina, která byla rozpuštěna v roce 1941, se specializovala na atentáty na italské policisty a vojáky.

Ve Španělsku zřídila Komunistická strana Španělska Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (Antifašistické milice dělníků a rolníků), které byly aktivní ve 30. letech 20. století.

Moderní hnutí Antifa je odvozeno od skupiny Antifaschistische Aktion (Antifašistická akce) založené v květnu 1932 stalinistickými vůdci Komunistické strany Německa. Skupina byla založena za účelem boje proti fašistům, což je termín, který tato skupina používala k označení všech ostatních pro-kapitalistických politických stran v Německu. Primárním cílem Antifašistické akce bylo zrušit kapitalismus. Skupina měla více než 1 500 zakládajících členů a poté, co se v roce 1933 dostali k moci nacisté, přešla do ilegality.

Německy napsaná brožura – "80 let Antifašistické akce" (80 Jahre Antifaschistische Aktion) – dopodrobna popisuje nepřerušovaný historický vývoj hnutí Antifa od ideologických začátků ve dvacátých letech 20. století až po současnost. Dokument uvádí:

"Antifašismus byl vždy zásadně antikapitalistickou strategií. Z tohoto důvodu symbol Antifašistické akce nikdy neztratil své inspirativní kouzlo... Antifašismus je spíše strategie než ideologie."

Během poválečného období se německé hnutí Antifa objevilo v různých reinkarnacích, včetně radikálního studentského protestního hnutí v 60. letech a levicových povstaleckých skupin, které byly aktivní v 70., 80. a 90. letech 20. století.

Teroristická skupina Frakce Rudé armády (Rote Armée Fraction, RAF), byla marxistická městská partyzánská skupina, která prováděla atentáty, pumové útoky a únosy s cílem vyvolat revoluci v západním Německu, které tato skupina označovala jako fašistickou državu a pozůstatek z éry nacistů. Během tří desetiletí zavraždili členové skupiny RAF více než 30 lidí a více než 200 lidí zranili.

Po pádu komunistické vlády ve východním Německu v roce 1989 bylo zjištěno, že členové Frakce Rudé armády dostávali výcvik, přístřeší a zásoby od Stasi, tajné policie bývalého komunistického režimu v NDR.

John Philip Jenkins, významný profesor historie na Baylorově univerzitě, popsal taktiku Frakce Rudé armády, která je velmi podobná taktice, kterou dnes používá Antifa:

"Cílem jejich teroristické kampaně bylo vyvolat agresivní reakci vlády, která potom měla podle nich vyvolat všeobecnou revoluci."

Zakladatelka RAF Ulrike Meinhof vysvětlila vztah mezi násilným levicovým extremismem a policií takto: "Ten chlap v policejní uniformě je prase, není to člověk. To znamená, že se s ním nemusíme zdržovat. A stejně, vůbec to k ničemu nevede, mluvit s nimi. A samozřejmě, můžeme na ně střílet."

Německá novinářka Bettina Röhl, dcera Ulrike Meinhof, tvrdí, že moderní hnutí Antifa je pokračováním Frakce Rudé armády. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že na rozdíl od členů Frakce Rudé armády se členové Antify bojí odhalit svou totožnost. V článku ve švýcarském deníku Neue Zürcher Zeitung z června 2020 Bettina Röhl také upozornila na skutečnost, že Antifa je nejen oficiálně tolerována, ale je dokonce placena německou vládou za boj proti krajní pravici:

"RAF zbožňovala komunistické diktatury v Číně, Severní Koreji, Severním Vietnamu a na Kubě, které si Nová levice ve své ideologii vysnila jako země na správné cestě k perfektnímu komunismu..."

"Západní levicový radikalismus se rozvinul a stal se vlivnou politickou silou v zemi, v neposlední řadě také díky podpoře několika poslanců různých politických stran, novinářů a příslušných expertů. Příslušníci radikální levice, kteří brutálně udeřili například při otevření nové budovy ústředí Evropské centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem, demonstrují proti každému summitu skupiny G20 a samozřejmě každoročně na 1. máje v Berlíně."

"Jediný rozdíl mezi RAF a militantní Antifou je, že Antifa nemá prominentní vůdce. Její členové si ze zbabělosti zakrývají tváře a udržují svá jména v tajnosti. Antifa neustále vyhrožuje násilím a útoky proti politikům a policistům. Nicméně poslankyně Renate Künast (Zelení) si nedávno v Bundestagu stěžovala, že různé skupiny Antify nebyly v posledních desetiletích státem dostatečně finančně podporovány. Poslankyně prohlásila, že 'nevládní organizace a Antifa by neměly být nuceny věčně shánět finance a uzavírat s lidmi pouze krátkodobé pracovní smlouvy z roku na rok.' Za to sklidila potlesk od poslanců strany Svaz 90/Zelení, od levicových poslanců a od poslanců SPD."

"Lze si položit otázku, zda je Antifa oficiální teroristickou skupinou podporovanou státem pod záminkou 'boje proti pravici'."

Spolkový úřad pro ochranu ústavy vysvětluje, proč Antifa oslavuje násilí, takto:

"Levicoví extremisté interpretují 'kapitalismus' jako spouštěč válek, rasismu, ekologických katastrof, sociální nerovnosti a gentrifikace. 'Kapitalismus' je tedy více než pouhý ekonomický řád. V levicovém extremistickém diskurzu určuje sociální a politickou formu a inspiruje levicovou vizi radikální sociální a politické reorganizace. Anarchisté i komunisté se na jednom shodnou: Parlamentní demokracie jako tzv. buržoazní forma vlády by měla být v každém případě 'překonána'."

"Z tohoto důvodu levicoví extremisté obvykle ignorují nebo legitimizují porušování lidských práv v socialistických nebo komunistických diktaturách nebo v zemích, které považují za údajně ohrožené 'Západem'. Dodnes ortodoxní komunisté i autonomní aktivisté ospravedlňují, chválí a oslavují levicovou teroristickou Frakci Rudé armády a zahraniční levicové teroristy jako 'bojovníky za svobodu'."

Britská Anti-fašistická akce (AFA), militantní antifašistická skupina založená v roce 1985, mezitím přispěla ke vzniku hnutí Antifa ve Spojených státech. V Německu byla v roce 1992 založena Antifaschistische Aktion-Bundesweite Organization (Antifašistická celonárodní organizace), aby spojila úsilí menších skupin Antify roztroušených po celé zemi.

Ve Švédsku byla v roce 1993 založena Antifascistisk Aktion (Antifašistická akce), militantní skupina Antify, která za tři roky své činnosti získala pověst skupiny používající proti svým oponentům extrémní násilí. Ve Francii se skupina Antify jmenuje L'Action antifasciste (Antifašistická akce) a je známá svou nesmiřitelnou opozicí vůči Izraeli.

Po pádu Berlínské zdi v roce 1989 a zhroucení komunismu v roce 1990 otevřelo hnutí Antifa novou frontu proti neoliberální globalizaci.

Sdružení Attac , založené ve Francii v roce 1998 za účelem propagace globální daně z finančních transakcí, nyní vede "Hnutí za alternativní globalizaci", které se stejně jako hnutí "Global Justice" (Globální spravedlnost) vehementně vyhrazuje proti kapitalismu. V roce 1999 byla skupina Attac přítomna v Seattlu během násilných demonstrací, které vedly k neúspěchu jednání Světové obchodní organizace (WTO). Členové sdružení Attac se také zúčastnili antikapitalistických demonstrací během zasedání G7, G20 a WTO a demonstrovali proti válce v Iráku. V současné době je toto sdružení aktivní ve 40 zemích a součástí jeho sítě jsou stovky místních organizací a více než tisíc místních skupin. Zdá se, že decentralizovaná a nehierarchická organizační struktura sdružení Attac je přesně ten samý model, který používá Antifa.

V únoru 2016 deklaroval Mezinárodní výbor Čtvrté (trockistické) internacionály politické základy globálního protiválečného hnutí, které stejně jako Antifa obviňuje kapitalismus a neoliberální globalismus z existence vojenských konfliktů:

"Nové protiválečné hnutí musí být antikapitalistické a socialistické, protože každý skutečný boj proti válce musí být zároveň bojem za ukončení diktatury finančního kapitálu a stávajícího ekonomického systému, neboť to jsou základní příčiny militarismu a válek."

V červenci 2017 se do Hamburku sjelo více než 100 000 sympatizantů Antify a odpůrců globalizace, aby masově protestovali proti summitu G20. Levicové davy tehdy udělaly z centra města kůlničku na dříví. Na protestní akci nazvané "G20 Welcome to Hell" (G20 - Vítejte v pekle) se jedna skupina Antify chlubila, že zmobilizovala skupiny Antify z celého světa:

"Mobilizace k protestním akcím proti summitu G20 byla pro nás vzácnou příležitostí ke spolupráci s levicovými a antikapitalistickými skupinami a sítěmi z celé Evropy a z celého světa. Sdíleli jsme svoje zkušenosti a společně jsme bojovali, účastnili jsme se mezinárodních setkání a byli jsme přitom napadeni policajty podporovanými armádou. Ale nenechali jsme se zastrašit, zreorganizovali jsme se a postavili jsme se jim znovu na odpor. Hnutí proti globalizaci se od té doby změnilo, ale kontakty, které jsme navázali, přetrvávají. Jsme aktivní místně ve svých regionech, městech, vesnicích a lesích, ale také bojujeme za naši věc na nadnárodní úrovni."

Spolkový úřad pro ochranu ústavy o tom ve své výroční zprávě napsal:

"Levicové extremistické struktury se pokusily posunout veřejnou debatu o násilných protestech proti summitu G20 ve svůj prospěch. Distribucí fotografií a zpráv o údajně nepřiměřených policejních opatřeních se během protestů proti summitu G20 snažily vzbudit dojem, že stát odsuzuje legitimní protesty a potlačuje je policejním násilím. A proti takovému státu je 'militantní odpor' nejen legitimní, ale také naprosto nezbytný."

Část 2 této série se bude zabývat činností Antify v Německu a ve Spojených státech.

Soeren Kern je významný spolupracovník Gatestone Institute se sídlem v New Yorku.

 

Stručná historie Antify: část 2

Antifa ve Spojených státech

napsal(a) Soeren Kern
5. července 2020

Překlad původního textu: A Brief History of Antifa: Part II
Překlad: Libor Popovský, Helena Kolínská

  • "Tuto fašistickou hrozbu můžeme dlouhodobě vymýtit jedině tak, že podkopeme její společenské pilíře, které jsou založeny nejen na nadvládě bílých ale také na diskriminaci postižených lidí, heteronormativitě, patriarchátu, nacionalismu, transfobii, třídní nadvládě a mnoha dalších. — Mark Bray, Antifa: Antifašistická příručka, 2017.

  • "Přijíždějí ze vzdálených měst. To stojí peníze. Nedělají to zadarmo. Někdo to rozhodně platí. Antifa v podstatě využívá černošskou komunitu jako svou armádu. Podněcuje, vyvolává nepřátelství, provokuje tyto mladé černé muže a ženy, aby šli ven a prováděli hlouposti, a pak se západem slunce zmizí." — Bernard Kerik, bývalý komisař NYPD.

  • Koordinované násilné protesty vyvolávají otázky o tom, jak je Antifa financována. Podle výzkumné skupiny Influence Watch, která shromažďuje údaje o advokačních nevládních neziskových organizacích, nadacích a dárcích... Podle výzkumu skupiny Influence Watch obdržela organizace AFGJ finanční podporu od nadací Open SocietyTidesArcaSurdnaPublic WelfareBen & Jerry a od fondu Brightwater Fund.

  • Jedna ze skupin financovaných AFGJ se nazývá Refuse Fascism (Odmítáme fašismus)... je odnoží Radikální komunistické strany... Heslem této skupiny je: "Tento systém nelze reformovat, musí být svržen!"

Poznámka editora: Toto je 2. část série o historii globálního hnutí Antifa. 1. část popsala Antifu a prozkoumala ideologické základy skupiny. 2. část zkoumá historii, taktiku a cíle hnutí ve Spojených státech.

 

Antifa je ve Spojených státech dobře propojená a dobře financovaná a má jasnou ideologickou agendu: podkopávat americký politický systém - často s použitím extrémního násilí - a jejím konečným cílem je nahradit kapitalismus komunismem. Na snímku: Demonstrace Antify v New Yorku 16. listopadu 2019. (Foto: Stephanie Keith / Getty Images)

 

Americký prezident Donald Trump nedávno oznámil, že americká vláda má v úmyslu označit Antifu - militantní "antifašistické" hnutí - za teroristickou organizaci kvůli násilnostem, které propukly po celých Spojených státech během protestů vyvolaných smrtí George Floyda.

Sbírka federálních zákonů (The Code of Federal Regulations28 CFR § 0.85definuje terorismus jako "protiprávní použití síly a násilí proti osobám nebo majetku s cílem zastrašit nebo donutit vládu, civilní obyvatelstvo nebo jakoukoliv jeho část k podpoře politických nebo společenských cílů."

Americká média sympatizující s Antifou ji hned začala hájit. Média tvrdí, že Antifu nelze klasifikovat jako teroristickou organizaci, protože to podle nich je vágně definované protestní hnutí, které postrádá centralizovanou strukturu.

Jak ukazuje následující zpráva, Antifa je ve skutečnosti dobře propojená a dobře financovaná a má jasnou ideologickou agendu: podkopávat americký politický systém - často s použitím extrémního násilí - a jejím konečným cílem je nahradit kapitalismus komunismem. Ve Spojených státech je bezprostředním cílem Antify odstranění prezidenta Trumpa z funkce.

Gatestone Institute identifikoval Antifa skupiny ve všech 50 státech USA, možná s výjimkou Západní Virginie. Zdá se, že některé státy, jako Kalifornie, Texas a Washington, mají desítky regionálních organizací napojených na Antifu.

Je obtížné přesně určit velikost hnutí Antifa ve Spojených státech. Takzvaní Antifašisté Redditu - "přední antifašistická komunita" na sociální síti Reddit - mají přibližně 60 000 členů. Nejstarší skupina Antify v USA Rose City Antifa sídlící v Portlandu ve státě Oregon má více než 30 000 sledujících na Twitteru a 20 000 sledujících na Facebooku, všichni samozřejmě nemusí být nutně její příznivci. Mediální platforma pro anarchisty, antifašisty a autonomní antikapitalisty It's Going Down (Jde to dolů) má 85 000 sledujících na Twitteru a 30 000 sledujících na Facebooku.

Německo, které má oproti Spojeným státům zhruba čtvrtinovou populaci, je podle německé civilní vnitřní zpravodajské služby BfV (Bundesamt für Verfassungsschutz, Spolkový úřad pro ochranu ústavy) domovem 33 000 extrémních levičáků, z nichž 9 000 BfV považuje za extrémně nebezpečné. Násilničtí levicoví agitátoři jsou převážně muži ve věku mezi 21 a 24 lety, obvykle nezaměstnaní, a podle BfV 92 % z nich stále bydlí u svých rodičů. Předběžné důkazy naznačují, že většina členů Antify ve Spojených státech má podobný socioekonomický profil.

V Americe jsou národní Antifa skupiny, včetně sítě Torch Antifa Network (Pochodeň Antify), Refuse Fascism (Odmítáme fašismus) a World Can't Wait (Svět nemůže čekat), financovány - často velkoryse, jak je uvedeno níže - jednotlivými dárci i velkými filantropickými organizacemi, včetně nadace Open Society založené Georgem Sorosem.

Aby se vyhnuly odhalení policií, používají skupiny Antify ve Spojených státech často šifrované platformy sociálních médií, jako jsou Signal a Telegram Messenger, ke komunikaci a koordinaci svých aktivit, někdy přes hranice států. Není divu, že americké ministerstvo spravedlnosti v současné době vyšetřuje jednotlivce spojené s Antifou ve snaze odhalit její širší organizaci.

Historie Antify v USA

Antifa do USA nepřinesla žádné nové ideje, svou ideologii, taktiku a cíle převzala od evropských antifašistických skupin, které jsou v té či oné podobě aktivní již téměř sto let.

Stejně jako v Evropě lze cíle amerického hnutí Antifa vysledovat až do jediného zastřešujícího cíle - více než stoleté ideologické války proti "fašistickým ideálům" kapitalismu a křesťanství, které chce hnutí Antifa nahradit "revoluční socialistickou alternativou."

První takzvanou antifašistickou skupinou ve Spojených státech byla Americká liga proti válce a fašismu (American League Against War and Fascism) založená v roce 1933 Komunistickou stranou USA. Tato Liga tvrdila, že se staví proti fašismu v Evropě, ale skutečnou náplní její činnosti byly podvratné akce proti vládě USA a snaha ji svrhnout.

Ve svědecké výpovědi před Kongresem Spojených států amerických v roce 1953 lídr Komunistické strany USA Manning Johnson prozradil, že Komunistická strana USA byla Komunistickou internacionálou ve 30. letech 20. století instruována k založení Americké ligy proti válce a fašismu:

"... jako krytí útoku na naši vládu, náš společenský systém, naše lídry... používali ji jako krytí útoků proti našim policejním složkám a vytváření masové nenávisti proti nim... používali ji jako krytí k podkopávání národní bezpečnosti... používali ji jako krytí k obraně komunistů, zapřisáhlých nepřátel našich slavných dějin... používali ji jako krytí pro ideologickou a organizační přípravu milionů lidí na svržení vlády Spojených států."

Předchůdcem moderního hnutí Antifa byli Černí panteři (Black Panthers) - revoluční politická organizace založená marxistickými vysokoškolskými studenty v Oaklandu v Kalifornii v říjnu 1966. Skupina obhajovala násilí a partyzánskou taktiku ke svržení vlády USA.

Historička Robyn C. Spencer poznamenala, že vůdci Black Panthers byli hluboce ovlivněni Spojenou frontou dělnické třídy proti fašismu (The United Front of the Working Class Against Fascism), což je zpráva přednesená Georgi Dimitroffem na 7. světovém kongresu Komunistické internacionály v červenci a srpnu 1935:

"V roce 1969 začali Černí panteři používat fašismus jako teoretický rámec pro kritiku americké politické ekonomiky. Definovali fašismus jako 'moc finančního kapitálu', která se projevuje nejen prostřednictvím bank, svěřenských fondů a monopolů, ale také prostřednictvím lidí, které FINANČNÍ KAPITÁL vlastní a jejichž příkladem jsou - hrabivý, nenasytný obchodník, demagogický politik a rasistické policejní prase."

V červenci 1969 zorganizovali Černí panteři "antifašistickou" konferenci nazvanou Sjednocená fronta proti fašismu (United Front Against Fascism), které se zúčastnilo téměř 5 000 aktivistů:

"Panteři doufali, že vytvoří 'národní hnutí' se 'společnou revoluční ideologií a politickým programem, který by reagoval na základní touhy a potřeby všech lidí ve fašistické, kapitalistické a rasistické Americe.'"

Poslední den konference byl věnován podrobnému plánu Černých panterů na celostátní decentralizaci policejních sil. Robyn C. Spencer napsala:

"Navrhli změnit městské zákony tak, aby umožňovaly vytvořit autonomní komunitní policejní útvary pro každé město, které by byly odpovědné místním policejním kontrolním radám složeným z 15 zvolených členů komunity. Rovněž založili Národní výbory pro boj proti fašismu (National Committees to Combat Fascism, NCCF) - multirasovou celonárodní síť s cílem organizovat komunitní kontrolu policie."

V roce 1970 vytvořili členové Černých panterů teroristickou skupinu Černá osvobozenecká armáda (Black Liberation Army), jejímž cílem bylo "oslabit nepřítele - kapitalistický stát".

Členka Černé osvobozenecké armády Assata Shakur popsala organizační strukturu této skupiny, která je podobná organizační struktuře, kterou používá současné hnutí Antifa:

"Černá osvobozenecká armáda nebyla centralizovanou, organizovanou skupinou se společným vedením a řetězcem velení. Místo toho existovaly různé organizace a kolektivy z různých měst a v některých větších městech často fungovalo několik skupin nezávisle na sobě."

Mezi další ideologické kotvy moderního hnutí Antifa ve Spojených státech patří levicová teroristická skupina známá jako Weather Underground Organization, americký ekvivalent německé Frakce Rudé armády. Weather Underground Organization, která byla v 70. letech zodpovědná za pumové útoky a nepokoje, se snažila dosáhnout "zničení amerického imperialismu a vytvoření beztřídního komunistického světa."

Bývalý ředitel FBI pro boj proti terorismu Terry Turchie zaznamenal podobnosti mezi hnutím Black Lives Matter dnes a Stranou Černých panterů (Black Panther Party) a Weather Underground Organization v 60. a 70. letech:

"Strana Černých panterů byla marxisticko-leninská maoistická organizace, jejíž spoluzakladatel Huey Newton řekl, že jejím cílem není nic jiného než úplná transformace vlády Spojených států."

"Vysvětlil, že chtěli využít napětí, které již existovalo v černošských komunitách, a tam, kde to bude možné, jej ještě zvýšit. Jinými slovy - chtěli toto napětí rozdmýchat a vyvolat požár po celé zemi."

"Dnes jsme potřetí svědky této revoluce a dnešní aktivisté jsou přesvědčeni, že to tentokrát dokáží. Jen ty skupiny se dnes jmenují jinak."

Americká Antifa

Kořeny moderního hnutí Antifa ve Spojených státech lze vysledovat do 80. let 20. století, kdy byla zřízena Anti-rasistická akce (Anti-Racist Action) - síť anarchistických punk-rockových fajnšmekrů, jejichž životní náplní byly rvačky s neonacistickými skinheady.

Mark Bray, autor knihy "Antifa: Anti-fašistická příručka" (Antifa: The Anti-Fascist Handbookvysvětlil:

"V mnoha případech vyrostlo severoamerické moderní hnutí Antifa k obraně punkové scény před hnutím neonacistických skinheadů. Zakladateli původní Anti-rasistické akce v Severní Americe byli antirasističtí skinheadi." Boj fašistů a antifašistů byl v zásadě bojem o ovládnutí punkové scény v 80. letech 20. století, a to v té době platilo téměř pro celou severní Ameriku i různé části Evropy."

"Mezi radikálně levicovou politikou a punkovou scénou existuje obrovský překryv. Existuje stereotyp špinavých anarchistů a punkerů, což je příliš zjednodušené schéma, ale do jisté míry to je pravda."

Anti-rasistická akce byla inspirována Anti-fašistickou akcí (Anti-Fascist Action) - militantní antifašistickou skupinou založenou v Británii na konci 70. let 20. století. Americká skupina sdílela zálibu britské skupiny v násilných útocích na své politické odpůrce. Anti-rasistická akce byla nakonec přejmenována na Torch Antifa Network (Pochodeň Antify), která v současné době sdružuje devět militantních skupin Antify.

Davy maskovaných anarchistů, předchůdců dnešního hnutí Antifa, zpustošily v listopadu 1999 centrum Seattlu ve státu Washington během násilných demonstrací, které narušily ministerskou konferenci Světové obchodní organizace (World Trade Organization, WTO). Během protestů proti konferenci WTO v Seattlu se zrodilo antiglobalizační hnutí.

V dubnu 2001 se v Québecu shromáždilo odhadem 50 000 antikapitalistů, kteří se postavili proti Třetímu summitu Amerik (Third Summit of the Americas) - setkání severoamerických a jihoamerických lídrů věnované jednání o vytvoření zóny volného obchodu, která by zahrnovala celou západní polokouli.

V únoru 2003 demonstrovaly proti irácké válce stovky tisíc protiválečných demonstrantů. Poté, co válka bez ohledu na protesty stejně začala, se některé části takzvaného progresivního hnutí ještě více zradikalizovaly a přitom se zrodilo současné hnutí Antifa.

Rose City Antifa (RCA) založená v roce 2007 v Portlandu ve státu Oregon je nejstarší americkou skupinou, která ve svém názvu používá slovo "Antifa". Slovo Antifa je odvozeno od názvu skupiny Antifaschistische Aktion (Antifašistická akce), která byla založena v květnu 1932 stalinistickými vůdci Komunistické strany Německa. Logo Antify, se dvěma vlajkami představujícími anarchismus (černá vlajka) a komunismus (červená vlajka), bylo převzato z německého hnutí Antifa.

Americké hnutí Antifa zesílilo v roce 2016 poté, co senátor za stát Vermont Bernie Sanders, který se považuje za progresivního demokratického socialistu a sociálního liberála, prohrál prezidentské primárky Demokratické strany s Hillary Clintonovou. Řadoví příznivci Sandersovi slíbili, že budou pokračovat v jeho "politické revoluci", aby v Americe nastolili socialismus.

Poté, co Donald Trump během své prezidentské kampaně sliboval, že omezí nelegální migraci do USA, se imigrace stala novým výbušným tématem americké politiky. V červnu 2016 demonstranti násilně zaútočili na příznivce Donalda Trumpa před jeho volebním shromážděním v San Jose v Kalifornii. V lednu 2017 se stovky výtržníků Antify pokusily narušit slavnostní inauguraci prezidenta Trumpa ve Washingtonu, D.C.

V únoru 2017 si výtržníci Antify násilně vynutili zrušení vystoupení krajně pravicového aktivisty Milose Yiannopoulose, který měl pronést projev na Kalifornské univerzitě v Berkeley, místu, kde se v roce 1964 zrodilo hnutí bojující za svobodu projevu. Členové Antify tam použili taktiku takzvaného černého bloku - černé oblečení a masky zakrývající obličej - aby je policisté nemohli identifikovat. Radikálové hnutí Antifa tvrdili, že Yiannopoulos plánoval "upozornit" v Berkeley na studenty bez osobních dokladů (tj. ilegály) za účelem jejich zatčení. Maskovaní vandalové z hnutí Antifa vyzbrojení Molotovovými koktejly, cihlami a řadou dalších provizorních zbraní bojovali proti policii a způsobili škody na majetku za více než 100 000 dolarů.

V červnu 2018 předložil Dan Donovan, republikánský kongresman za New York, Sněmovně reprezentantů návrh zákona č. 6054 (Bill HR 6054) - Zákon o demaskování Antify z roku 2018 - který požaduje trest odnětí svobody až 15 let pro kohokoliv, kdo má na sobě masku nebo jinak zakrytý obličej a "zraní, utiskuje, ohrožuje nebo zastrašuje" někoho jiného, ​​kdo uplatňuje jakékoliv právo nebo privilegium zaručené Ústavou USA. Návrh zákona nebyl přijat a zůstal ve fázi návrhu.

V červenci 2019 se radikální člen Antify Willem Van Spronsen pokusil o pumový útok na detenční centrum Imigrační a celní správy Spojených států amerických (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) v Tacomě ve státu Washington. Byl zabit při konfrontaci s policií.

Téhož měsíce navrhli senátoři Spojených států Ted Cruz a Bill Cassidy usnesení, které označuje Antifu za "tuzemskou teroristickou organizaci". V usnesení se uvádí:

"Vzhledem k tomu, že se členové Antify domnívají, že svoboda projevu je rovnocenná násilí, použili hrozby násilí ve snaze potlačit protichůdné politické ideologie a vzhledem k tomu, že členové Antify fyzicky napadli novináře a další jednotlivce během protestů a nepokojů v Berkeley v Kalifornii."

"Bylo tedy rozhodnuto, že Senát... požaduje, aby skupiny a organizace po celé zemi, které jednají pod záštitou Antify, byly označeny jako domácí teroristické organizace."

"Antifa jsou teroristé, násilničtí maskovaní tyrani, kteří 'bojují proti fašismu' prostřednictvím skutečného fašismu, chráněni liberálními privilegii," řekl Cassidy. "Tyrani vítězí, dokud je někdo nezastaví. Aby zabránili teroru, musí mít zvolení činitelé odvahu a v žádném případě nesmí být zbabělí."

Antifa využívá smrt George Floyda

Radikálové Antify stále častěji používají výbušné události, jako je smrt George Floyda v Minnesotě, jako odrazové můstky k dosažení svých širších cílů, z nichž jedním je odstranění prezidenta Trumpa z funkce.

Zkušený novinář věnující se otázkám národní bezpečnosti Bill Gertz nedávno napsal, že hnutí Antifa začalo plánovat podněcování k celonárodní protivládní vzpouře již v listopadu 2019, když byla v USA naplno zahájena prezidentská volební kampaň. Bývalý člen Národní bezpečnostní rady USA Rich Higgins řekl:

"Akce Antify představují novou násilnou kapitolu a těžký zlom v dlouhé tradici mírového politického procesu ve Spojených státech. Jejich marxistická ideologie usiluje nejen o ovlivnění voleb v krátkodobém horizontu, ale i o úplné odstranění celého volebního procesu, který zaručuje politickou legitimitu."

"Cílem Antify není nic jiného než vyvolání revoluce, občanské války a umlčení amerických antikomunistů. Označování Trumpových příznivců a vlastenců za nacisty a rasisty je pro levicové komunistické skupiny typické."

"Antifa v současné době řídí nepokoje, které jsou samy o sobě zjevným využitím násilí proti cílům, jako jsou obchody - kapitalismus; památky - historie; a kostely - Bůh."

Joe Myers, bývalý činitel Obranné zpravodajské agentury (Defense Intelligence Agency, DIA) a odborník na kontrarevoluci, dodal:

"Zvolení Donalda Trumpa prezidentem v roce 2016 a revitalizace USA ohrozily nihilistické cíle Antify. Nyní, v roce 2020 – v roce prezidentských voleb – Antifa aktivně podněcuje násilí, aby nastolila chaos a zoufalství. Jejím cílem je Trumpova porážka. Používá organizované násilí k politickým účelům: zničení ústavního řádu."

Zástupce hlavního komisaře pro zpravodajství a boj proti terorismu v New Yorku John Miller vysvětlil, proč byly protesty uspořádané po smrti George Floyda v New Yorku tak násilné a ničivé:

"Zaprvé, ještě před začátkem protestů se organizátoři určitých anarchistických skupin rozhodli vybírat peníze na kauce a shánět lidi, kteří budou za získávání těchto peněz odpovědní. Také se chystali najmout zdravotníky a vybavit týmy, které by nasadili v případě násilných střetů s policií."

"Připravovali se na páchání majetkových škod a nařídili lidem, kteří je následovali, aby se rabovalo selektivně a pouze v bohatších čtvrtích nebo ve špičkových obchodech provozovaných korporacemi."

"Vytvořili komplexní síť průzkumníků na kolech, kteří se pohybovali před demonstranty v různých směrech a zjišťovali, kde policie je a kde není, s cílem nasměrovat menší skupinky demonstrantů do míst, kde by se mohli aktivisté vyřádit a házet Molotovovy koktejly na policejní vozidla."

"Velké množství lidí, kteří sem přijeli odjinud, jakož i předběžná příprava, dopředu postupující průzkumníci, využívání šifrovaných informací, vytvořené zásobovací cesty pro dodávky materiálu jako je benzín, urychlovače hoření, kameny a skleněné láhve, vybírání peněz na kauce, rozmísťování zdravotníků – toto všechno dohromady ukazuje, že plánovali nepokoje, škody na majetku, násilí a násilné střety s policií již před první demonstrací a již před prvním zatčením."

V rozhovoru pro noviny The Epoch Times bývalý komisař NYPD (New York City Police Department, policejní sbor v New Yorku) Bernard B. Kerik řekl, že Antifa protesty zorganizované po smrti George Floyda "stoprocentně využila":

"Probíhá to ve 40 různých státech a v 60 městech. Něco takového mohla financovat jedině Antifa. Je to radikální, levicový, socialistický pokus o revoluci."

"Přijíždějí ze vzdálených měst. To stojí peníze. Nedělají to zadarmo. Někdo to rozhodně platí."

"Antifa v podstatě využívá černošskou komunitu jako svou armádu. Podněcuje, vyvolává nepřátelství, provokuje tyto mladé černé muže a ženy, aby šli ven a prováděli hlouposti, a pak se západem slunce zmizí."

K fotografiím ukazujícím demonstranty s vojenskými vysílačkami a sluchátky v uších Kerik poznamenal: "Rozhodně komunikují s někým z velení. Kdopak tomu asi velí?"

Rabování a násilnosti zasáhly také město Bellevue ve státu Washington. Náčelník policie v Bellevue Steve Mylett potvrdil, že lidé odpovědní za rabování a násilnosti byli organizovaní, přijeli odjinud a byli placeni:

"Existují skupiny, které těmto lupičům platí, aby sem přišli, a pak jim platí podle počtu rozbitých oken. Je to něco úplně jiného, ​​než s čím se obvykle setkáváme. Naši policisté tyto skupiny v různých čtvrtích pronásledovali, ale když se k nim přiblížili, tak se tyto skupiny prostě rozptýlili."

Financování Antify

Koordinované násilné protesty vyvolávají otázky, jak je Antifa financována. Podle výzkumné skupiny Influence Watch, která shromažďuje údaje o advokačních nevládních neziskových organizacích, nadacích a dárcích, slouží jako hlavní finanční sponzor mnoha radikálních levicových iniciativ organizační skupina Aliance pro globální spravedlnost (Alliance for Global Justice, AFGJ).

Aliance pro globální spravedlnost (AFGJ), která se sama popisuje jako "antikapitalistická" a staví se proti zásadám liberální demokracie, poskytuje "fiskální sponzorství" skupinám obhajujícím četné zahraniční a domácí levicové a extrémně levicové kauzy, včetně odstranění Státu Izrael.

Aliance pro globální spravedlnost sídlí v Tucsonu v Arizoně a lidé s ní spojení obhajují socialistické a komunistické autoritářské režimy, včetně Kuby, Nikaraguy a Venezuely. V roce 2000 se organizace AFGJ zapojila do demonstrací proti globalizaci. V roce 2010 byla AFGJ finančním sponzorem protestního hnutí Occupy Wall Street.

Organizace AFGJ obdržela značné finanční prostředky od subjektů, které často tvrdí, že jsou hlavním proudem levého středu. Podle výzkumu skupiny Influence Watch obdržela organizace AFGJ finanční podporu od nadací Open SocietyTidesArcaSurdnaPublic WelfareBen & Jerry a z fondu Brightwater Fund.

Jedna ze skupin financovaných AFGJ se nazývá Refuse Fascism (Odmítáme fašismus). Je to radikální levicová organizace, která se věnuje podpoře celostátních protestů, jejichž cílem je svrhnout prezidenta Donalda Trumpa a jeho administrativu, protože představují "fašistický režim". Z výzkumů Influence Watch je zřejmé, že se skupina Refuse Fascism zúčastnila mnoha akcí radikálně levicové Antify. Samotná skupina Refuse Fascism je odnoží Radikální komunistické strany (Radical Communist Party, RCP).

V červenci 2017 se RCP chlubila tím, že se podílela na násilných protestech proti summitu G20 v německém Hamburku. RCP tvrdí, že kapitalismus je synonymem fašismu a že prezident Trump vede vládu USA k "persekuci celých skupin lidí".

V červnu 2020 využila skupina Refuse Fascism smrt George Floyda k tomu, aby získala peníze na "Národní revoluční turné" (National Revolution Tour), které mělo zjevně za cíl svrhnout vládu USA. Heslem této skupiny je: "Tento systém nelze reformovat, musí být svržen!"

"Utopie" Antify

Mezitím v Seattlu ve státě Washington radikálové z Antify, hnutí Black Lives Matter a členové protikapitalistického klubu John Brown Gun Club převzali kontrolu částí Východního okrsku a vytvořili "autonomní zónu", kterou nazvali Capitol Hill Autonomous Zone (CHAZ), kterou nedávno přejmenovali na Capitol Hill Organized (or Occupied) Protest (CHOP). Nápis na kartonu na barikádách oznamuje: "Nyní opouštíte USA." Skupina vydala seznam 30 požadavků, včetně "zrušení" městského policejního sboru a soudního systému.

"V této čtvrti došlo ke znásilněním, loupežím a různým násilným činům, ale my se tam nemůžeme dostat," řekla Carmen Best, policejní šéfka města Seattle.

Několik lidí tam bylo zabito nebo zraněno.

Christopher F. Rufo, přispívající redaktor časopisu City Journal, k tomu poznamenal:

"Autonomní zóna Capitol Hill vytvořila nebezpečný precedent: Ozbrojení levicoví aktivisté si vynutili dominanci v ulicích a vytvořili alternativní politickou správu nad velkou částí této městské čtvrtě. Aktivisté tak de facto vytvořili svůj vlastní policejní dohled nad tisícovkami místních obyvatel a nad desítkami podniků a provozoven - zcela mimo normální demokratický politický proces. Za několik dní vytvořily polovojenské skupiny přidružené k Antifě střeženou hranici a základní formu vlády založenou na principech "woke" (intersekcionálního zastoupení). Nepřátelská média byla z tohoto teritoria násilím vypovězena."

"Autonomní zóna Capitol Hill je okupace a držení rukojmí: Nikdo z obyvatel této čtvrti nehlasoval pro Antifu jako svou reprezentativní vládu. Progresivní politická třída v Seattlu před davem kapitulovala a rozhodla se neprosazovat zákony. Během několika příštích měsíců pravděpodobně udělá Antifě masivní ústupky. A to celou koalici Antify povzbudí - a dále to oslabí právní stát v amerických městech."

Antifa vlastními slovy

Dlouhodobý cíl amerického hnutí Antifa je totožný s cílem hnutí Antifa v Evropě: nahrazení kapitalismu komunistickou utopií. Mark Bray, jeden z hlavních zastánců Antify ve Spojených státech a autor knihy "Antifa: Antifašistická příručka" (Antifa: The Anti-Fascist Handbookvysvětlil:

"Tuto fašistickou hrozbu můžeme dlouhodobě vymýtit jedině tak, že podkopeme její společenské pilíře, které jsou založeny nejen na nadvládě bílých ale také na diskriminaci postižených lidíheteronormativitě, patriarchátu, nacionalismu, transfobii, třídní nadvládě a mnoha dalších. Tento dlouhodobý cíl ukazuje na problémy v definici antifašismu, protože v určitém okamžiku bude vymýcení fašismu opravdu vyžadovat podporu revoluční socialistické alternativy."

Nikkita Oliver, bývalá kandidátka na starostku města Seattle, dodala:

"Musíme se připojit ke globálnímu boji, který si je vědom toho, že Spojené státy hrají roli v racializovaném kapitalismu. Racializovaný kapitalismus je postaven na patriarchátu, nadvládě bílých a třídním rozdělení společnosti."

Patrisse Cullors, spoluzakladatelka hnutí Black Lives Matterpotvrdila, že bezprostředním cílem je odstranění prezidenta Trumpa z funkce:

"Nejenom že Trump nesmí být v listopadu 2020 znovu zvolen, měl by neodkladně odstoupit z funkce. Trump musí složit svůj mandát. Není to člověk vhodný pro funkci prezidenta USA. A tak se budeme snažit svrhnout Trumpa. Zároveň se ale budeme nadále snažit ovlivňovat Joea Bidena, jeho politiku a jeho názory na činnost policie a kriminalizaci některých skupin obyvatelstva. To bude důležité. Ale naším hlavním cílem je dostat pryč Trumpa."

Rose City Antifa tweetovala:

"Jako antifašisté víme, že vedeme boj nejen proti organizovanému fašismu, ale také proti kapitalistickému státu a policii, která mu slouží a která ho chrání. Jiný svět je možný!"

Antifašisté ze Seattlu ve státě Washington dodali:

"Toto je revoluce, toto je náš dějinný okamžik! Za násilí a teror se omlouvat nebudeme."

Mládežnická organizace Antify - skupina PNW Youth Liberation Front (Pacific Northwest mládežnická osvobozenecká fronta) tweetovala:

"Jediným způsobem, jak dosáhnout toho, aby byl svět bez policie, vězení, hranic atd., je zničit represivní systémy, které nám momentálně vládnou. Jestli chceme být jednou svobodní, musíme neúnavně pokračovat v boji proti státu, imperialismu, kapitalismu, bílé nadvládě, patriarchátu atd."

Leták distribuovaný v "autonomní zóně" v Seattlu prohlašuje:

"Myšlenka, že dělnická třída může řídit naše životy, bez státních aparátů, bez vlád a bez hranic se nazývá anarchismus. Jak se však dostaneme od naší současné kapitalistické společnosti k budoucí anarchisticko-komunistické? Pokud chceme zničit současný řád, bude třeba revoluce, bude to obrovský otřes."

Plakát v "Autonomní zóně" v Seattlu křičí:

"Tak ty si myslíš, že jsme jenom chtěli připravit poldy o prachy (defund the police)? Chceme svrhnout celý tento systém!"

Žena patřící k vedoucím představitelům "Autonomní zóny" ve městě Seattle řekla:

"Nechodím sem, abych tady pokojně protestovala. Každý den jsem tady s cílem sabotovat stávající systém, dokud nebudou splněny mé požadavky. Nemůžeme nic znovu vybudovat, dokud to celé nezbouráme od shora dolů. Úřady musí reagovat na naše požadavky nebo se připravit na to, že na ně vytáhneme s jakýmikoliv nezbytnými prostředky. S jakýmikoliv nezbytnými prostředky. Tohle není ani slogan ani varování. Jen lidem říkám, co bude dál."

Skupina Revoluční abolicionistické hnutí (Revolutionary Abolitionist Movement), která má na Twitteru téměř 15 000 sledujících, vyzvala k povstání:

"Revoluční pozdravy z povstání, které se lavinovitě šíří po okupovaných územích tzv. Spojených států amerických."

"Jak se dějiny tohoto mizerného národa znovu opakují, je naprosto zřejmé, že černí lidé byli a nadále budou jedinou revoluční silou, která dokáže svrhnout represivní status quo."

"Poldové, ta prasata, ztratili všude svou vůli k boji. Jejich oči, které byly ještě včera plné nenávisti a pohrdání, nyní vyzařují otupělost, pochybnosti a zbabělost. Jejich chování je teď plné váhání a každý krok zpět je výrazem jejich slabosti."

"Společně svým úsilím docílíme toho, že bude tato země otroctví materialismu, genocidy domorodého obyvatelstva a imperiální agrese v zahraničí konečně vymazána z povrchu zemského. Budeme si ji pamatovat pouze jako jednu ze škaredých kapitol lidské historie."

Radikální člen Antify z Marylandu tweetoval:

"Toto není jen protest. Toto je povstání. A až toto povstání pořádně zorganizujeme, bude revoluce. Jsme svědky začátku slavných dějinných událostí."

Aktivista Antify z New Yorku se takto vyjádřil o americké státní vlajce:

"Je to vlastně do pr**le jen po**aný obarvený hadr. Není to živá bytost, je to jen symbol. Každý černý, hispánský nebo domorodý Američan, který je svědkem uctívání americké vlajky, by měl být hluboce uražen, protože tahle vlajka představuje genocidu, znásilnění, otroctví a kolonizaci."

Mediální platforma Antify It's Going Down (Jde to dolů) napsala:

"Rabování je efektivním způsobem přerozdělování majetku."

Aktivista Antify ze Severní Karolíny se o svobodě projevu vyjádřil takto:

"Myšlenku, že svoboda projevu je nejdůležitější věcí, kterou musíme chránit, může zastávat pouze člověk, který si myslí, že život je obdobou debatní síně. Jsem toho názoru, že vyloučení fašistů z debaty tzv. 'deplatforming' sice porušuje jejich svobodu projevu, ale je to součást našeho politického boje proti fašismu."

Síť Torch Antifa Network v reakci na plán prezidenta Trumpa označit Antifu za teroristickou skupinu tweetovala:

"Antifa označí Spojené státy americké za teroristickou organizaci."

Soeren Kern je významný spolupracovník Gatestone Institute se sídlem v New Yorku.

 

Gatestone Institute

 

Klíčová slova: komunismus  | neomarxismus
1452 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Piráti v sombrerech: Transgender exempláře obsazují pozice. Budou si depilovat nohy? Revoluce žere vlastní děti. Feministky ostrouhajíPodpořte prosím EUportal.czŠéf německých Zelených: Je třeba vyzbrojit Ukrajinu. Ekologická operace Barbarossa? Kavárna u nás je nadšená. Ať žije válka! Ta samá parta jako PirátiBelgie je v šoku po útoku migrantského gangu na čtrnáctiletou bílou dívku, kterou muslimští imigranti znásilnili, vše si natáčeli a zločin umístili na internetu. Čtyři dny poté zoufalá dívka spáchala sebevražduNež se Církev bude těšit ze zmrtvýchvstání, musí spolu s Kristem snášet Jeho utrpení, zejména však Jeho ukřižování. Víme, že Krista zradil Jidáš, apoštol, a proto dnes zrazují Církev nástupci apoštolů

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

ePortal.cz

64. pohlaví je lidským právem!Kdovíjak by to v Listopadu asi dopadlo, kdybychom o pravdoláskařích už tenkrát věděli, co o nich víme dnes? Je načase se těmhle hrobařům demokracie se vší vážností postavit

Eurabia.cz

Jak si s námi vytřel Západ zadek a okradl nás o naše zlatoOrbán: Jsme v kulturní válce o duši Evropy

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

Pilloni: 34krát větší kriminalita migrantů v Itálii. Přituhuje. A v ČR? Nové a zlé zkušenostiTen kasíroval prachy pro rodinu. Hejma bez obalu ke schůzce Biden-Putin
Články autora
Průzkum
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění