reklama

Do lůna Církve pronikl satan a zakrátko bude vládnout falešné církvi. Sídlí v Římě anticírkev s antipapežem? Klam, podvod a klanění antikristu v plném proudu

Autor: odjinud | Publikováno: 3.2.2021 | Rubrika: Kulturní válka
bergoglio2

P. FRANK UNTERHALT připomíná některá proroctví a předpovědi, jež poměrně přesně vykreslily dny dnešní a budoucí, především pokud jde o charakter současného pontifikátu

V jednom autentickém renomovaném zdroji se nachází proroctví sv. Františka z Assisi, kde světec hovoří o tom, že v době soužení (futurae tribulationis) se objeví odpadlický antipapež. [1]

Uvádí se tam, že „někdo, kdo není kanonicky zvolen a je nakažen heretickou ohavností, v rozhodujícím okamžiku tohoto soužení pozvednutý k papežskému úřadu, bude lstivě usilovat o to, aby mnozí pili smrt z jeho omylů“ (quod aliquis, non canonice electus et haeretica pravitate infectus, in articulo tribulationis illius ad papatum assumptus, multis mortem sui erroris sagaciter propinare moliretur). Svatý František z Assisi předpovídal, že tato osoba „tyransky uzurpuje papežský úřad“ (papatum usurpare tyrannice).

V tomto smyslu sv. Padre Pio v naší době svěřil svému duchovnímu synu, slavnému exorcistovi Gabrieli Amorthovi, tato dramatická slova: „Do lůna Církve pronikl satan a zakrátko bude vládnout falešné církvi.” [2]

Sv. Padre Pio znal třetí fatimské tajemství – ve skutečnosti mu bylo zjeveno čtyři roky před pasáčky. [3] Známý španělský novinář José María Zavala se na to P. Gabriela Amortha ptal podrobněji a závěr tohoto rozhovoru shrnul takto: „Šlo o dvě opakující se a vzájemně propojená témata: velká apostaze v Církvi od jejího vrcholu – v souladu se svědectvím kardinála Ciappiho — a proniknutí ďábla do čela Církve pomocí papeže pod satanovým vlivem.“

Zavala v tomto kontextu upozorňuje na přesnou shodu těchto slov s výrokem bratra Michela, velkého odborníka na fatimské poselství a autora třídílné práce na toto téma, který řekl: „Bude to doba rozhodující bitvy mezi Pannou a ďáblem. Světem se bude šířit záplava ďábelského zmatku. Satan pronikne do nejvyšších úrovní Církve. Bude to velká apostaze ohlášená na poslední dny, […] ,falešný prorok‘, který zradí Církev ,šelmě‘ podle proroctví v knize Zjevení.“

Jak upozornila sama sestra Lucie, toto tajemství je ve skutečnosti zjeveno v poslední knize Písma svatého. V ní se hovoří o ohnivě červeném drakovi (srov. Zj 12,3), který se projevuje jako ateistický komunismus, a černé šelmě (srov. Zj 13,1-2), která představuje svobodné zednářství. Dále se tam píše: „A viděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Všechnu moc první šelmy provádí před ní a působí, aby se země a její obyvatelé klaněli první šelmě“ (Zj 13,11-12).

Šelma vypadající jako beránek představuje svobodné zednáře v Církvi, kteří pronikli do nitra chrámu – zejména mezi hierarchii. Jejich cílem je porazit katolickou Církev zevnitř. Chtějí vytvořit modlu – falešného krista a falešnou církev – a na krátkou dobu se jim to podaří. [4]

Klíčová je zmínka o církevní hierarchii, v níž mitra – se dvěma rohy – znamená plnost kněžství. Šelma vystupující ze země vypadá jako služebnice Beránka Krista, ale ve skutečnosti slouží drakovi-ďáblu.

Jestliže tedy druhá šelma představuje zednářství v Církvi, falešný prorok v jejím čele, který je takto výslovně označen na třech místech knihy Zjevení (Zj 16,13; 19,20; 20,10), ho ztělesňuje a doslova pozvedá na vrchol. Je to pseudonáboženský vůdce anticírkve. Velkou apostazi podporuje shora pomocí vážných herezí a odporného rouhání. Klame a podvádí obyvatele země (srov. Zj 13,14) a chce je svést k tomu, aby se klaněli antikristu, jehož je přímým předchůdcem (srov. Zj 13,12).

Bývalý biskup z Fuldy a novozákonní exegeta prof. dr. Eduard Schick ve svém díle o knize Zjevení rovněž poukazuje na tuto dimenzi: „Posláním druhé šelmy je neomezené uchvácení moci tou první. K tomuto účelu jí první šelma vydala příkazy a vybavila ji: aby pod jejím vedením lid uznal první šelmu za to, za co se vydává, za samotného Boha. K tomu směřuje celá tato propaganda slovy i skutky. […] Jde o náboženskou transfiguraci světové moci antikrista a o to přimět lidstvo, aby se mu na oplátku klanělo.” [5] Biskup Schick proto hovoří o satanské trojici složené z draka a dvou šelem. První šelma, která představuje svobodné zednářství, je ztělesněna v antikristu, a druhá, představující svobodné zednářstvo v Církvi, ve falešném prorokovi. Jejich cílem je neomezená vláda nad světem, království ďábla na zemi.

„Vládci světa, kteří se dali do služeb ,satanské trojici‘, věří, že přišla příznivá příležitost ke konečnému ničivému úderu proti Kristově Církvi na zemi. Za tímto účelem satanská triáda zdvojnásobuje svou propagandu.“

Arcibiskup Fulton J. Sheen v tomto kontextu jasně řekl, že tato agenda se vyznačuje zřízením anticírkve: „Bude mít všechny rysy a vlastnosti Církve, ale převrácené a zbavené božského obsahu. Bude to mystické tělo antikrista, které se bude ve všech vnějších znacích podobat mystickému tělu Krista.“ [6] Proto anticírkev nutně musí mít v čele antipapeže, který je falešným prorokem z knihy Zjevení. Nepřátelská aspirace chce svést lidi k tomu, aby „přijali nové náboženství bez kříže, liturgii bez onoho světa, náboženství, které má náboženství zničit, nebo politiku, která je náboženstvím.“

Blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová, velká německá mystička, viděla a popsala vznik zhoubné anticírkve. Viděla, „jak v Římě vznikl jiný, temný kostel.“ Použila drastických slov, která jasně ukazují na apokalyptický rozsah této události: Celý dům byl temný a černý a vypadalo to jako zatmění.“ „Viděla jsem také jako důsledek mnoho zla od této falešné církve. Viděla jsem, jak rostla, viděla jsem mnoho kacířů všeho druhu ve městě Římě.“ [7] Anna Kateřina Emmerichová viděla zavírání kostelů a velké utlačování katolických obcí. Popsala šíření „temné lžicírkve“ jako rozhodující boj proti křesťanství: „Tato sekta nese podpis apokalyptické šelmy, která povstala z moře, přebývá v něm a žene ho do boje proti stádu Kristovu.“

Na pozadí této apokalyptické doby zaznívá známé poselství z La Saletty jako hlasité a naléhavé varování: „Řím ztratí víru a stane se sídlem antikrista.“ [8]

30. listopadu 2020
Sv. Ondřeje apoštola, bratra sv. Petra

[1] Bartolomeo da Pisa, De conformitate vitae Beati Francisci ad vitam Domini Iesu, Liber II, Fruct. VI, Pars II, 3, in: Analecta Franciscana sive Chronica aliaque varia documenta ad historiam Fratrum Minorum spectantia, Edita a Patribus Collegii S. Bonaventurae, Romae 1912, Tomus V, s. 167.

[2] José María Zavala, El secreto mejor guardado de Fátima, španělské vydání, Planeta Publishing 2017, s. 231.

[3] Podle téhož zdroje.

[4] Srov. též Rudolf Graber, Atanáš a dnešní církev, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2009.

[5] Eduard Schick, Geistliche Schriftlesung. Die Apokalypse, Düsseldorf 1971, s. 149–150.

[6] Fulton J. Sheen, Communism and the Conscience of the West

[7] https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=z-videni-bl-kateriny-emmerichove

[8] https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=poselstvi-z-la-saletty

P. Frank Unterhalt

Překlad Lucie Cekotová

https://www.lifesitenews.com/opinion/the-false-prophet-of-the-apocalypse

 

Klíčová slova: nový světový řád  | Katolická církev


reklama
1303 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Bělochy je třeba „zrušit“. Někdo by mohl říct – „konečně vyřešit“. Toto je, milí čtenáři, čirý rasismus, ovšem „laskavě“ pojmenovaný jako „akce proti bělošství.“ Prostě newspeakTo, co v současnosti napadá obyvatele Evropy, Asie, Ameriky a bělošských enkláv v Africe je již zcela jiný virus, nikoli mutace původního. Virus je vyroben uměle a je šířen záměrněJestli chcete, abychom dále existovali a přinášeli Vám nemainstreamové politicky nekorektní zprávy, podpořte nás prosímA pak zadratuju cele Česko a vyhlasi stanne pravo, jake si ani Hajdrych nedovolil. A ovce? Těm zavřu hubu a budu spokojene, bo dostanu 100% platu. Jak uboze zme se nechali dostat...To je zločin, za který v méně „demokratických“ zemích hrozí poprava, v EU nic. To je příliš málo. Jde o desítky miliard a desetitisíce mrtvých...

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

ePortal.cz

Jaké bude pokračování? Manželství jako soužití více osob bez ohledu na jejich pohlaví? Manželství jako svazek se zvířaty?Ve Spojených státech amerických už zase impíčují prezidenta.... Trump je vinen! Opravdu?

Eurabia.cz

Další noc protestů za "španělského Navalného" a svobodu slovaFrontální nasazaní proti islámistům v Berlíně: vyhrožují Merkelové

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Proč musel zemřít/spáchat sebevraždu generál Lučanský?Proč Česká republika má nakoupit údajně předražené vakcíny proti koronaviru?

ParlamentniListy.cz

Primář Koskuba z první linie: Místo očkování se řešilo, kdy otevřít salóny pro psy a kočičky. Říkali jsme, že bude málo JIP lůžek. Nikdo nás neposlouchal. Na přes drž*u!Advokátka Kovářová bouchla do stolu: Kdo bude stíhán za nedodržování opatření vlády, tomu nabízím své služby!
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění