Národ je veliký jen silou své odvahy. Český vlastenec, který nikdy nekapituloval

Autor: Tomáš Doležal | Publikováno: 4.7.2021 | Rubrika: Zamyšlení
lev6

Letos 22. června uplynulo 121 let od narození Ladislava Rašína, českého politika a právníka, významného představitele Československé národní demokracie. Jde o osobnost méně známou, než je jeho otec, jeden z „Mužů 28. října“ a dodnes mimořádně uznávaný prvorepublikový ministr financí Alois Rašín.

Ladislav Rašín

 

Ladislav Rašín přišel na svět v roce 1900 v Praze jako prvorozený syn Aloise Rašína. Po první světové válce začal studovat práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a současně působil jako osobní tajemník svého otce. Studia dokončil v roce 1923. Hned v roce 1924 napsal a vydal knihu „Vznik a uznání československého státu“, která mimo jiné dokazovala význam 28. října 1918 a domácí protirakouské akce pro vznik Československa. Následně připravil k vydání Paměti svého otce, které vyšly (až po jeho násilné smrti rukou atentátníka v roce 1923) v roce 1929. Po otcově smrti mladý Ladislav přísahal, že půjde v jeho šlépějích. Což bezezbytku naplnil.

 

Nadějný právník a poslanec za Národní sjednocení

 

Ve své právnické kariéře se úspěšně věnoval advokacii, obhajoval mimo jiné například Jiřího Stříbrného, dalšího z „Mužů 28. října“, národního socialistu, několikanásobného ministra, ale i rebela a kritika tzv. skupiny Hradu, kterého dokázal před soudem očistit z politicky účelového obvinění z korupce.

 

Ladislav Rašín se v Československé národní demokracii nejprve angažoval ve skupině okolo časopisu Národní myšlenka (kam patřil např. i básník Viktor Dyk), jehož byl spoluzakladatelem. Aktivně působil i ve stranické mládežnické organizaci, v Mladé generaci Československé národní demokracie.

V parlamentních volbách v roce 1935, na počátku soumraku první republiky, by zvolen poslancem za Národní sjednocení, což byla nová národně konzervativní politická strana vzniklá na základě sloučení Kramařovi (a Rašínovi) Národní demokracie, Národní fronty profesora Františka Mareše a Národní ligy Jiřího Stříbrného - po jeho vyloučení ze strany národních socialistů.

 

Proti Sudeťákům

 

Pro obecní volby v pohnutém roce 1938 navrhoval v sídlech s vysokým zastoupením německého obyvatelstva sestavovat jednotné kandidátky všech českých stran, které by byly účinnou protiváhou nacisticky a protičesky zaměřené hitlerovské Sudetoněmecké strany.

Odpůrce kapitulace po Mnichovu

 

Tento návrh se ovšem realizovat nepodařilo. Stejně tak jako Rašínův návrh na nepřipuštění Sudetoněmecké strany k volbám z důvodu jejího protistátního a protidemokratického zaměření. Československá národní demokracie – a později i Národní sjednocení – byly vždy, i zásluhou Rašína mladšího, subjekty důsledně pronárodní, hájící tvrdě suverenitu a samostatnost československého státu, zejména proti čím dál zjevnějšímu německému nebezpečí. Jasně, jednoznačně a bez jakékoli relativizace a appeasmentu v podobě ochoty k jednání s henleinovci – např. formou jejich inkorporace do československé vlády - k čemuž byli ochotni mj. agrárníci.

 

V období tzv. mnichovské krize byl Rašín junior jedním z hlavních odpůrců československé kapitulace a rovněž jedním z vedoucích představitelů Výboru na obranu republiky. Je nutné doplnit, že důležitou součást tohoto uskupení tvořili také českoslovenští komunisté v čele s Klementem Gottwaldem, Václavem Kopeckým a Janem Švermou. Tento výbor pořádal dne 22. září 1938 i nejznámější a nejpočetnější „protikapitulační“ manifestaci odhodlání bránit celistvost republiky i se zbraněmi v rukou před tehdejším sídlem parlamentu v budově Rudolfina. Na jejím balkoně tehdy bok po boku hovořili právě Rašín, Gottwald, ale také i legendární legionářský generál Radola Gajda.

Demonstrace před Rudolfinem pořádaná 22. září 1938 Výborem na obranu republiky

 

Republiku hájit a uhájit

 

Ladislav Rašín tehdy prohlásil: „Já, Rašín, vám říkám, že není rozdílu mezi mnou a komunisty v tu chvíli, kdy jde o to republiku hájit a uhájit". Po podpisu mnichovské dohody se účastnil i jednání významných osobností z okruhu vedení armády a některých politických představitelů, které se s kapitulací odmítaly smířit a diskutovaly možnost vojenského odporu – včetně provedení vojenského převratu. Prezidentu Edvardu Benešovi tehdy, 30. září 1938, na Pražském hradě řekl: „…Promiňte, pane prezidente, že s Vámi nesouhlasím. Na tomto Hradě vládli čeští králové samostatnému státu a určovali často dějiny Evropy. Zde na tomto Hradě se ale nikdy neustupovalo. Měli jsme se bránit. Ustoupili jsme sami. Příští generace nás odsoudí, že jsme bez boje odevzdali své kraje. V čem má národ vidět sílu a v co má věřit, když jsme mu vzali armádu, která bez výstřelu opouští pozice? K té cizí zbabělosti připojujeme zbabělost vlastní. Je pravda, že jiní zradili nás, ale my zrazujeme sami sebe.“.

 

V době tzv. druhé republiky patřil Ladislav Rašín mezi hlavní odpůrce změn politického systému směrem k jeho autoritářskému pojetí a omezení stranické plurality. Na protest proti redukci stranického systému do dvou subjektů - pravicovou Stranu národní jednoty a levicovou Národní stranu práce – zůstal Ladislav Rašín v Poslanecké sněmovně jako nezávislý (nezařazený a bezpartijní) poslanec. Hlasoval zde proti ústavním zákonům o autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusi i proti tzv. zmocňovacímu zákon, který eliminoval parlament z ústavního systému ČSR a veškerou výkonnou a zákonodárnou moc převáděl na exekutivu.

Ladislav Rašín jako nezávislý poslanec v době druhé republiky

 

Národ je veliký jen silou své odvahy

 

V jednom ze svých posledních parlamentních projevů, 14. prosince roku 1938 mimo jiné uvedl: „V duši národa musí plápolati plamínek národní víry. Národ je veliký jen silou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášeti utrpení a přinášeti oběti budoucnosti. Tři sta let čekal český národ na obnovení své samostatnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení, dvacet let čekali Maďaři na svoji revisi. I my musíme znovu čekati, musíme živiti plamínek víry, aby nám neuhasl, abychom nepropadli resignaci, aby z národa božích bojovníků se nestal národ podlých otroků. Světové dějiny viděly už často vznikat a zanikat mocné a světové říše. Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda ne-li my, tedy naše děti dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti.“.

 

Po zahájení německé okupace a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava se ihned zapojil do odbojové činnosti v rámci organizace Politické ústředí. 13. prosince 1939 byl ve svém bytě v Žitné ulici číslo 562/10 zatčen gestapem a internován v pankrácké věznici. V létě roku 1940 byl pak převezen do vězení v Berlíně, kde byl následně (až) v prosinci roku 1941 postaven před soud.

 

Zde přednesl výraznou a odvážnou obhajobu, při které explicitně deklaroval věrnost svému národu a obvinil Německo z porušování protektorátní autonomie. Berlínský soud jej odsoudil k trestu smrti, kterýžto rozsudek byl po čase změněn na 15 let těžkého žaláře. Rašín posléze prošel řadou německých věznic a během pobytu v nich těžce onemocněl. Zemřel 15. března roku 1945, krátce před příchodem americké armády, ve vězeňské nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. Je ohromnou dějinnou nespravedlností (s německým podpisem a zaviněním), že se nedožil osvobození vlasti, kterou nade vše miloval.

Pamětní deska na domě v Žitné ulici kde byl 13.12. 1939 Ladilav Rašín zatčen

 

Roku 1995 obdržel Ladislav Rašín nejvyšší civilní vyznamenání českého státu - Řád T. G. Masaryka I. třídy. Předčasně tak zemřel jeden z nejobdivuhodnějších politiků celých československých a českých dějin, mimořádný politický talent a člověk pevného charakteru.

 

Český vlastenec, který nikdy nekapituloval

 

Historik Jan Jandl v této souvislosti uvádí: „V moderních dějinách našeho státu není mnoho postav politiků či státníků, kteří si za každé situace stáli za svými názory a nepodléhali konjunkturalistickým či většinově převládajícím postojům ve společnosti. Nikdy nekapitulovali před silnějším protivníkem, byli důslednými českými vlastenci a v boji za prosazení svých ideálů neváhali nasadit ani to nejcennější – vlastní život.“

 

I ve světle těchto skutečností se jeví poválečný zákaz obnovy činnosti Československé národní demokracie - této historické strany, která se mimořádně zasloužila o náš samostatný stát, vždy za jeho existenci a svobodu bojovala a nikdy jej nezradila - z rozhodnutí prezidenta Beneše jako mimořádná hanebnost. A nebýt jí, možná by se naše (nejen těsně) poválečné dějiny ubíraly poněkud jiným směrem

 

Autor je asistentem poslance SPD Jiřího Kobzy

Klíčová slova: nacionalismus  | národní stát  | vlastenectví
2313 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Český Portál i EUportal ukončují ke konci roku svou činnost a vydávání článkůPro Albrightovou bylo půl milionu mrtvých dětí přijatelnou cenou. A Havel podněcoval války USA proti nevinným, říká bývalý diplomatJ. R. R. Tolkien – zamilovaný do Najsvätejšej Sviatosti a Panny MárieMají Američané budoucnost? Španielski katolícki conquistadori nezotročili Ameriku – naopak, oslobodili ju!

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

ePortal.cz

Věrně sloužil komunistům a dnes věrně slouží eurohujerům, nový ministr chce rozbíjet V4Jak Němci a Ukrajinci přinášeli civilizaci do Ruska - mučení a totální vyhlazení židů s Rusy

Eurabia.cz

Lukašenkova 5.kolona: německé neziskovky chtějí přijmout imigrantyPapamobil vpohodě, Zemanova kukaň bizarní

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

„Pojďte vyhnat babičku, co prodává ozdoby!” Pořádá vánoční trhy. Má to vymyšlenéUdženija z ODS: Zastávám pravidlo 100 dní, pak hodnoťte práci. Babiš tu zanechal rozvrácené finance i příkopy mezi lidmi
Články autora
Průzkum
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění