Senátor Oberfalzer: Prezident Klaus by se podpisem Lisabonu dopustil velezrady

Autor: Redakce | Publikováno: 18.5.2009 | Rubrika: Rozhovory
oberfalzer

Zdroj: ČT 24
Datum vydání: 13.5.2009
Rubrika / pořad: 17:32 Interview ČT24
Strana / zpráva 01Rozhovor se senátorem Jiřím Oberfalzerem
František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobré pozdní odpoledne, vítejte u Interview ČT 24. Jak jistě ze zpravodajství České televize víte, do dvou měsíců chtějí senátoři ODS zpracovat ústavní stížnost na Lisabonskou smlouvu. Ta prošla oběma komorami parlamentu a čeká na podpis prezidenta Václava Klause. Ten se ji ale zdráhá podepsat. Navíc o Lisabonské smlouvě už Ústavní soud jednou rozhodoval. I o těchhle aspektech dnes v Interview ČT 24 se senátorem ODS Jiřím Oberfalzerem. Dobrý den, pane senátore.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Dobrý den.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Vy jako jeden z iniciátorů té případné ústavní stížnosti, kolik vlastně senátorů se bude té stížnosti účastnit, všech těch 27, kteří odmítli smlouvu ratifikovat?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Ne, máme, máme jaksi explicitní příslib od 17 senátorů, což je v podstatě ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dostatek na to.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
... ten minimální počet, který potřebujeme, abychom tu stížnost mohli podat. Ne všichni senátoři, kteří hlasovali proti, měli zájem využít ještě tohoto nástroje.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Budete je nějakým způsobem přesvědčovat, protože přeci jenom to minimum hlasů?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Ne, my určitě nebudeme nikoho přesvědčovat a vytvářet na nikoho nátlak. Na rozdíl ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
To jsem ani tak nemyslel.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Na rozdíl od situace, která byla před hlasováním. Nebudeme přesvědčovat, těch 17 stačí a samozřejmě dáme možnost ostatním, aby se připojili, ale žádný masivní příliv neočekáváme.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Poté, co se Lisabonská smlouva hřeje ve světle médií českých, mezinárodních, už máte sepsány kontury té ústavní stížnosti, na co přesně si budete stěžovat?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Nemáme.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Jak to?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Jak to? No, tak to hlasování je tak zhruba týden staré, takže ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
To nepochybně, ale ...

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Takže my jsme se stihli na konci té minulé schůze domluvit, kdo by byl ochoten do toho jít. Ten seznam máme, sejdeme příští úterý a chceme si tam ujasnit nějakou strategii. Mimo jiné samozřejmě základní body, které ten kdo z nás nějaké chová na mysli, které dáme podklad právníkům, protože ústavní stížnost nebo podání k Ústavnímu soudu musí být precizní, právně dokonalé. Samozřejmě to budeme dělat s odborníky.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak já jsem tak myslel, že už budete připraven třeba ...

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Že už vám dneska ji přečtu.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
To ani tak ne, já jsem myslel spíš nějaký nástřel toho, co byste vlastně chtěli od Ústavního soudu.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Já, tak od Ústavního soudu budeme zcela jistě chtít, aby, aby posoudil tu smlouvu jako celek. On se už určitě nebude vracet k těm bodům, se kterými se vypořádal v té odpovědi Senátu. Já tam jenom mám takovou poznámku, že Ústavní soud v podstatě se vyhnul té otázce, kterou Senát soudu předložil, protože takzvaný petit. Čili ta hlavní otázka, na kterou měla, měla, měl dostat Senát odpověď. Ta byla, zda je Lisabonská smlouva, čili celek, v souladu s naším ústavním pořádkem.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ale senátoři si stěžovali na těch 6 bodů, které, které jsou známy.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Ne, to není pravda. Senátoři žádali Ústavní soud, aby posoudil, zda je Lisabonská smlouva, to jest celek, v souladu s ústavním pořádkem. Kromě toho do té, do toho podání uvedli několik bodů - 6, které konkrétně použili jako ilustraci svých pochybností. Ústavní soud toho využil a vlastně zaslal do Senátu odpověď, která zněla, že těchto bodů není v rozporu s naším ústavním pořádkem. Čili smlouvu jako celek neposuzoval.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ale na základě těch nejpalčivějších nebo nejproblematičtějších bodů, tady Ústavní soud rozhodl, že Lisabonská smlouva je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Takže když senátoři to chtějí dokládat na šesti bodech, které považují za nejzávažnější, tak bych tak očekával, že Ústavní soud se bude zabývat zejména těmito šesti body. Nebo vy potom taxativně vyjmenujete jiných pár bodů?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Určitě, určitě by bylo, určitě by bylo v pořádku, kdyby se zabýval třeba zejména těmi body, ale neopominul skutečnost, že dotaz zněl na celou smlouvu. Čili my budeme nyní chtít, aby se Ústavní soud také vyjádřil k těm ostatním bodům.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Za jak dlouho by ta stížnost mohla být hotová, já jsem říkal do dvou měsíců?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
My už jsme, my už jsme v podstatě oznamovali jakýsi náš odhad. Já si myslím, že budeme s takovou, právě s tím základem, to znamená s nějakým soupisem hlavních bodů, které bychom chtěli do naší argumentace zakomponovat, hotovi zhruba do konce měsíce. A předpokládám, že potom budeme precizovat tu žádost a necháme ji podrobit nějaké oponentuře, pochopitelně na základě odborného zpracování. Já si myslím, že do těch dvou měsíců to je reálné, plus mínus nějaké dny.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Prezident Václav Klaus říkal, když Lisabon smlouva prošla Senátem, že teď počká na to, co udělají senátoři, jestli opravdu podají ústavní stížnost. Vy jste byl na Pražském hradě za prezidentem Václavem Klausem. Bude to tedy ve spolupráci s Pražským hradem ta ústavní stížnost, nebo jak tomu máme rozumět?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Ne, ne, ne. My jsme požádali o přijetí u pana prezidenta z toho důvodu, abychom mu osobně mohli tuto svoji žádost předložit. My jsme se zmínili o tom v diskusi, tedy v rozpravě v Senátu, a samozřejmě leckdo z nás také v nějakých mediálních výstupech. Ale sluší se, když o něco žádáme prezidenta, abychom ho oslovili jaksi osobně, mohli jsme to udělat písemně, ale zvolili jsme tuto možnost, že naše delegace tuto žádost předloží a seznámíme ho s tím záměrem zcela jako formálně, oficiálně.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A nemohlo by se stát, že nakonec Ústavnímu soudu posměřují 2 stížnosti?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
To se stát může, to my samozřejmě vůbec nejsme schopni předjímat, co by případně mohl udělat pan prezident, myslíte pana prezidenta. O tom jsme se nebavili a to nevíme. Nicméně my budeme podávat stížnost za sebe.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže prezident Václav Klaus to vyloženě nechá už teď, jestli vám dobře rozumím?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
To se musíte zeptat pana prezidenta, já nevím, pan prezident ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Já se ptám na to, jestli vám signalizoval nějaký, nějaký váš postoj.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Ne, ne.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
V okamžiku, kdy nebude spokojen s argumenty senátorů, které by třeba nevzal za vlastní, tak ...

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Nesignalizoval v tomto smyslu nic. On se zajímal o to, jak, jak vážně to myslíme, jaký máme zhruba časový horizont. Čili to samé, na co se ptáte vy. A zajímalo ho, o co chceme opírat tu naši argumentaci. To jsme samozřejmě řekli také jenom tak zhruba, jak jsem schopen říci teď. Ale podrobnější podklady budou hotovy později. Pan prezident rozhodně nehovořil o svých záměrech a jediné teda, co nám sdělil, že nás ujistil, že s tím procesem zatím nepůjde vpřed. To znamená, že ratifikaci v každém případě pozdrží přinejmenším do, do vynesení nálezu Ústavního soudu.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak to prezident Václav Klaus říkal od samého počátku, že rozhodně nebude se svým podpisem spěchat pod Lisabonskou smlouvu. Ale já se zeptám ještě jednou na ten důvod. Proč jste vůbec šli za prezidentem Václavem Klausem, když tohle bylo zřejmé? V okamžiku, kdy senátoři obraceli vlastně poprvé na Ústavní soud, tak nikdo na Hrad nešel.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
No, tak v tom je ale velký rozdíl.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
V čem?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Já jenom zopakuji, proč jsme tam šli teď. Pan prezident ve svém stanovisku sdělil, že chce počkat, ale pravda je taková, že my jsme se na něj neobrátili přímo. Prostřednictvím mikrofonu v Senátu to není dostatečně solidní. Pokud jde o tu první, ona to nebyla stížnost, to byla vlastně žádost Senátu Ústavnímu soudu, aby posoudil Lisabonskou smlouvu, no, tak v té rámci jednacího řádu Senátu, čili to je jeden z nástrojů, které má Senát k dispozici, a protože Senát většinou hlasů se shodl na tomto podání, tak ho prostě odeslal Ústavnímu soudu. Tam role prezidenta v tom nebyla, pokud jde o Senát, žádná. Že se pan prezident připojil k té ústavní stížnosti, to je jiná věc. Ale to byla jeho osobní iniciativa. V případě jaksi autonomního rozhodnutí Senátu nebylo nutné prezidenta o nic žádat.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tomu já rozumím, ale že tam třeba jakoby z té formální stránky věci nešla nějaká delegace?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Ale proč by tam chodila?

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Protože prezident je ten poslední, kdo by měl připojit podpis.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
To je pravda, ale dokud Senát nezaujal žádné stanovisko k Lisabonské smlouvě takové, čili jinými slovy, nevydal souhlas ani nesouhlas, no, tak role prezidenta prostě ještě není žádná. Role prezidenta nastává ve chvíli, kdy obě komory parlamentu vysloví souhlas. To ještě nebylo.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A řekl vám prezident Václav Klaus, jak se postaví k samotnému podpisu té smlouvy, až tohle všechno proběhne za předpokladu toho, že ústavní stížnost vyhlásila nález, který bude prakticky totožný s tím prvním?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Ne, to nám neřekl a myslím, že by nám to neřekl, ani kdybychom se ho na to ptali.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Věříte, že by prezident dokázal tu smlouvu nepodepsat v okamžiku, kdyby vlastně byl proti všem?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Já si myslím, že by to dokázal, protože stejně tak jako hlasování každého jednotlivého zákonodárce, senátora nebo poslance, je věcí jeho svědomí, tak i prezident se bude rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ostatně na to přísahá, když skládá slib parlamentu. Čili jsem přesvědčen, že to tak učiní. A pokud jeho vědomí a svědomí zaznamená, že to není kuprospěchu České republiky a její svrchovanosti.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Myslím, že to vědomí už to z prezidentovo zaznamenalo.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Já samozřejmě jsem toho názoru, že Lisabonská smlouva umenšuje nebo omezuje svrchovanost České republiky. Nepřekvapilo by mě, kdyby ten názor měl i pan prezident. Ale tady se znovu bavíme o nějaké hypotetické situaci.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Která může dosti reálně nastat.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Která může nastat, samozřejmě může nastat. Ale nerad bych se pouštěl více do toho, co pan prezident udělá, nebo neudělá. To je opravdu na něm.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Když dovolíte, já se do toho s chutí pustím.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Dobře.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Co by to znamenalo, pokud by prezident nepřipojil svůj podpis?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Kdyby, kdyby pan prezident nepodepsal, jasně. Tak by ta smlouva nevstoupila v platnost.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ano.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Nevstoupí v platnost tehdy, kdy kterákoli z členských zemí neratifikuje. Ratifikace podle naší ústavy, to je podpis prezidenta. Obě komory parlamentu pouze vydávají souhlas, to znamená, konstatují, že nemají námitek. Ale ten podpis, to je výsostné právo pana prezidenta a skutečně to záleží na něm.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ústava na to až tolik nepamatuje, když někteří senátoři zmiňovali slovo velezrada v souvislosti právě s tím nepřipojením prezidentova podpisu pod Lisabonskou smlouvu, ono kolem toho slova velezrada se obcházelo tak strašně dlouho, málokdo se ho bál vyslovit po celých těch dlouhých několik měsíců. Co jste si pomyslel poprvé, když tohle slovo padlo?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Málokdo se ho odvážil vyslovit. Přišla s tím paní senátorka Gajdůšková. Já si myslím, že to bylo v takovém eurooptimistickém zápalu, že to doopravdy vážně nemyslí. Nicméně já jsem samozřejmě zpozorněl a našel jsem si v ústavě definici velezrady v případě prezidenta a je to v podstatě tehdy, kdyby prezident jednal proti územní celistvosti, proti svrchovanosti své země a proti demokratickému řádu. No, a já si na rozdíl od paní senátorky nemyslím, že nepodpis Lisabonské smlouvy by byl, bylo jednání proti svrchovanosti České republiky. Já si dokonce myslím, že když to pan prezident podepíše, tak bude jednat proti svrchovanosti České republiky, protože připustí její omezení. Čili když mi dovolíte trošku dramatičtější výrok, já si myslím, že velezradou by byl podpis.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Nebo jinak, prezident Václav Klaus by mohl nějakým způsobem třeba ochromit pozici České republiky v mezinárodním společenství?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/ (pozn. EUportal.cz: zde senátor Oberfalzer hovořil o tom, kdyby prezident Lisabon podepsal, i když to moderátor myslel obráceně.)
--------------------
Ochromit není správné slovo, ale v každém případě zhorší, zhorší ty podmínky naší, naší pozice v Evropské unii. Zhorší naše možnosti ovlivňovat její další vývoj, její politiky. Protože zkrátka se zmenší váha našeho hlasu a rozšíří se v oblasti, kde nebude možné uplatnit veto, to znamená nesouhlas jednoho členského státu, který v tu chvíli ruší jakoukoli platnost takové připravované úpravě regulace, směrnice, nařízení a podobně. Čili v každém případě Lisabonská smlouva přináší zhoršení postavení České republiky. A to docela v takových, řekl bych, vitálních oblastech, oblastech vitálního zájmu každého jednotlivého státu.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Teď hodně teoretická nebo hodně spekulativní otázka, jestli si dokážete představit, že by třeba některý ze senátorů nebo že by někteří senátoři dokázali vůbec podat žalobu na prezidenta k Ústavnímu soudu kvůli velezradě?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Když by podepsal, když by podepsal tu smlouvu, no, tak.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Když by, když by nepodepsal.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Víte co, já se přiznám, že po pěti letech v politice si umím představit leccos, ale sám vám určitě nic takového slibovat nebudu.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ne, já jsem myslel, když by nepodepsal prezident Lisabonskou smlouvu.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Když by nepodepsal?

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Samozřejmě.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
No, tak ten návrh může podat kdokoli, ale já si myslím, že ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Že bych tedy poprvé ...

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
... je nesmyslný, protože bych potřeboval v tom případě slyšet, jakým způsobem pan prezident přispěl k nějakému narušení naší svrchovanosti, když nepodepsal Lisabonskou smlouvu. To je přesně naopak, opravdu. Nechci se opakovat, ale to zmenšení naší svrchovanosti nastane Lisabonskou smlouvou, nikoli tím, že nevstoupí v platnost.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Já tady nechci až tak úplně připomínat už ten první verdikt Ústavního soudu, který řekl, že je to v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Ne, ten verdikt by řekl, že těch šest bodů, které senátoři uvedli jako příklad, jsou v souladu nebo nejsou v rozporu s ústavním pořádkem, abych byl přesný.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, tak jestli to dobře chápu, tak ale chcete tou stížnosti k Ústavnímu soudu minimálně oddálit ten podpis prezidentovy ruky pod Lisabonskou smlouvou. Takže když se zeptám, proč není možné podat tu stížnost bez ohledu na to, zdali už to bylo, nebo nebylo podepsáno, proč jste vlastně šli vůbec za prezidentem Václavem Klausem, jestli by to mělo nějaký vliv na to, kdyby se pod Lisabonskou smlouvou skvěl už podpis prezidenta Václava Klause?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Přinejmenším psychologický, protože pak už všichni vnímali, že je to hotové. Na Ústavní soud by pak byl vyvíjen tlak, že de facto se ani neočekává nějaké nezávislé rozhodnutí. Já si, upřímně řečeno, myslím dokonce v souladu s tím, co říkal pan prezident, že tato smlouva je de facto mrtvá. Do té doby, dokud žádným způsobem nebude odstraněno irské ne, tak prostě je mrtvá, a to přesně z toho důvodu, o kterém jsme mluvili, že totiž kterákoli členská země, pakliže vysloví svůj nesouhlas, no, tak znamená krach. To se stalo s evropskou ústavou. Francie a Holandsko řekly ne a tím to skončilo. Je tady zajímavý dvojí metr, že když Irsko řekne ne, tak to nekončí, ale všichni hovoří o tom, že Irsko musí vyřešit svůj problém a že jim musíme nechat čas, ať na to přijdou. Já jako demokrat si myslím, že jednou řečené ne stačí, ostatně vzpomeňme si na Jacquese Chiraca, když Francouzi řekli ne v referendu a byly nějaké diskuse o tom, že by bylo teda dobré to referendum nějak zopakovat, on řekl velmi sebevědomě, že francouzský národ není tak hloupý, aby musel na jednu otázku odpovídat dvakrát. Tady se zdá, že Irové zřejmě nejsou takto viděni, a chce se po nich, aby odpovídali dvakrát na jednu a tutéž otázku.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Irové to jistě francouzskému Jacquesu Chiracovi odpustí, ale představme si hypotetickou situaci, kdyby se Lisabonská smlouva schvalovala, respektive ten ratifikační proces, kdyby probíhal třeba v jeden den, všechny státy by ho, by ji musely podepsat ..., já vás klidně nechám, ať si vypnete mobilní telefon.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
To jste moc hodnej, já se omlouvám, že jsem na to zapomněl.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ale čistě hypotetická situace, v okamžiku, když se tady stížností na Lisabon už jednou zabýval Ústavní soud, v těch napadených částech tedy neviděl žádný rozpor s českým ústavním pořádkem. Když to prošlo v tuto chvíli už oběma komorami parlamentu, když s tím nemají nějaký větší problém i v ostatních pětadvaceti zemích Evropské unie. Proč bychom v tuhle chvíli tedy měli dát na váš názor a názor prezidenta Václava Klause?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Víte co, ta debata, která se celou dobu nese kolem té smlouvy a tak trošku když ji shrnu a je to zhruba i to, co vy říkáte, my přece nemůžeme říci ne, když všichni ostatní říkají ano.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
To jsem, já jsem to nechtěl až takhle říct.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Já vím, já vím, ale ono to tak trošku také vyznívá. Vy jste říkal, proč byste měli dát na náš názor. No, tady prostě je ústavou dána nějaká procedura, kterou mohou zákonodárci využít. Mohou stejně tak ji využít ty poslanci i senátoři. My ji chceme využít. Přinejmenším proto, že chceme mít opravdu jistotu, že Ústavní soud důkladně prozkoumá celou tu smlouvu a nejenom šest bodů, které byly pojmenovány.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Čím je Česko tak specifické, že tedy tu, že Lisabonskou smlouvu musí vlastně dvakrát posuzovat Ústavní soud?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Já nechci, víte co, mluvit za ostatní země. Já prostě samozřejmě se neskrývám s tím, že pokládám tu smlouvu za špatnou, že ji pokládám za otevření cesty k "úplné" ztrátě svrchovanosti České republiky. Protože tam se otvírají procedury, které v budoucnosti budou moci mnohem snazším způsobem než dosud převádět další pravomoci na Brusel. No, a já s tím prostě nesouhlasím, jo. A teď se na mě nezlobte, ale pro mě v tuto chvíli není důležitý názor Němců, Švédů, Francouzů. Já tady mám za úkol hlasovat v zájmu této země a moje bytostné přesvědčení je, že Lisabonská smlouva není pro tuto zemi dobrá.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ale znovu se na tom budu točit, na tom rozhodnutí Ústavního soudu už tom prvním, protože to bylo vlastně jednoznačné. Žádný ze soudců ...

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Ústavní soud rozhodl o šesti bodech, které budou taky znovu se na tom točit, protože to už jsme si řekli.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Žádný ze soudců ale neměl v podstatě odlišné stanovisko.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
To je pravda.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ani k tomu výroku, ani k nálezu. Berme to tak, že to byly ty nejpodstatnější body, které vadily i prezidentu Václavu Klausovi a které v podstatě vadí i vám.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Pravda je ale, že Ústavní soud v některých částech Lisabonské smlouvy připustil, že by mohl mít i jiný názor, a to v tom jeho nálezu je zmíněno. Čili to jsou věci, které chceme důkladně prozkoumat a prostudovat a dát mu tu příležitost, aby ten názor projevil i v těch zbylých pasážích té smlouvy.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A co by se dělo, kdyby Ústavní soud řekl, že Lisabonská smlouva je v rozporu s ústavním pořádkem země?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Pak by jí, pak by nemohla vstoupit v platnost, nemohla by být ratifikována.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A co by to fakticky znamenalo, pane senátore?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Fakticky by to znamenalo totéž, když Irové řeknou ne.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A pro nás jako pro Českou republiku by to znamenalo něco?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Pro Českou republiku by to znamenalo jedinou věc, že by možná chvilku byla na nástěnce v Bruselu, ale myslím to obrazně, ale jinak nic. Prostě Evropská unie by fungovala tak, jak funguje dodnes a já si skutečně nemyslím, že nefunguje. Ale od nikoho jsem neslyšel z politiků, že by pojmenovali, co nefunguje, kvůli čemu je třeba ten mechanismus, jak Evropská unie rozhoduje, měnit.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
My už jsme teď ale přijali podstatnou část evropského práva tím, že ...

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
A mimochodem slyšel jsem nedávno docela zajímavou poznámku. Byla to pochvala panu premiérovi Topolánkovi od předsedy Evropské komise pana Barrosa a ta zněla, že během té krátké doby, kdy tato vláda předsedala Evropské unii, bylo schváleno 50 směrnic nebo nařízení. Jestliže je možnost za těch pár měsíců schválit 50 směrnic a nařízení, no, tak já si nemyslím, že to je známka toho, že nefunguje Evropská unie. Mně se zdá, že funguje.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ale my jsme přijali podstatnou část evropského práva, podstatnou část jí evidentně ještě přijmeme. Nemělo by to většího smyslu žádat Ústavní soud v okamžiku, kdy Česká republika vstupovala do Evropské unie?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Ne, protože tam bylo rozhodováno referendem. A referendum je prostě nejvyšší autorita, je to názor lidu. V té době taky dobře víte, že daleko víc než o obsahu těch smluv rozhodoval český národ o tom, že chce být součástí Evropské unie. A to jsme se díky tomu stali. Schválili jsme přístupové smlouvy. Lisabonská smlouva mění podmínky, které byly nastaveny přístupovými smlouvami. A z toho důvodu mimo jiné já si myslím, že se musí velmi zodpovědně přistupovat k jejímu posuzování, protože my tady vlastně úplně jinou cestou, než jakou byly ty podmínky schváleny, rozhodujeme o zásadních změnách. Čili když teda se politici v Evropě rozhodli, já tomu říkám komplot politických elit nebo spiknutí, protože oni se skutečně cílevědomě rozhodli, že se vyhnou referendům, že nebudou už občany do této hry zapojovat. A to asi proč, no, protože je to příliš rizikový faktor, občané mohou mít klidně jiný názor než, než vrcholní politici. Jediné referendum, které bylo nevyhnutelné, bylo irské a hned se také ukázalo, že ten občan může selhat při budování tak skvělého projektu jako Evropská unie. Já si myslím, že je to celé uspěchané a že máme čas. Evropa funguje a myslím si, že si Lisabonskou smlouvu nezaslouží.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Senátor ODS Jiří Oberfalzer byl dnes hostem Interview ČT 24. Děkuju vám za rozhovor.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Děkuju.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A vám, divákům čtyřiadvacítky, díky za pozornost, mějte se hezky a klidný večer.
 

4618 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPodpořte nás
Čtěte také

euPortal.cz

Česká republika je ekonomickou kolonií západní Evropy a především Německa a globalismus a globalisté vykastrovali základní funkce státu, který pro případné pandemie či jiné krize není soběstačnýTito čeští politici hájí zájmy sudeťáků...V Řecku dochází k průlomové obžalobě členů nevládních organizací, zaměřených na pašování lidí do EvropyPodpořte prosím EUportal.czDnes je snadné prohlásiti se v souladu s vlastními pocity za osobu opačného pohlaví, případně některého z dalších 57 neopačných pohlaví. I my můžeme respektovat, že se pan Vystrčil cítí být Taiwancem...

euServer.cz

Nepodmíněný příjem? – Cesta do pekelÚtok na Navalného nebo na naši první signální soustavu?

ePortal.cz

Povinná solidarita: Necháme se raději podplatit - nebo donutit? Orwellův newspeak. Bude EU kšeftovat s "bílým" masem?Pomozte nám, prosím

Eurabia.cz

Francouzský soud chrání muslimského uprchlíka, který před pár dny terorizoval PařížSoužití křesťanů a muslimů nemůže být pokojné! Orbán odmítl nový pakt Leyenové EU na relokaci imigrantů

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

eOdborar.cz

Miláček Západu Navalný je lhář a skončil v exekuci za své lži ...Mýtus malé produktivity Čechů aneb jak český otrok dře na německý blahobyt

ParlamentniListy.cz

Rouškami virus nezničíme. Rektor UK Zima pro PL: O čem se příliš nemluvíNechtějí dělat! Babiš se naštval na lidi. Migrace? Jasně k Bruselu
Články autora
Průzkum
Měla by Česká republika vystoupit z EU?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
PLATFORMA PRO ZACHOVÁNÍ EVROPSKÝCH HODNOT

Byli jsme i před unií, budeme i po ní. Boj za samostatnost našeho státu bude probíhat i po Lisabonu

dixienet.org

Rádio Dixie

Václav Klaus

Mladá pravice

D.O.S.T.

Pat Buchanan

Ron Paul

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele

Československo 2008 tour
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění